Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 2. Функціональні обов`язки користувачів автоматизованих систем2.1. Інспектор з питань захисту має найвищий рівень доступу до ресурсів автоматизованої системи і в межах наданих йому повноважень проводить розподіл цих ресурсів за принципами надання мінімальних прав доступу, достатніх для виконання користувачами своїх функціональних обов`язків, передбачених технологічним процесом оброблення банкнот. Інспектор з питань захисту має забезпечувати:

 

контроль за правильністю виконання робіт користувачами автоматизованої системи;

 

координацію дій усіх груп користувачів у межах наданих їм повноважень;

 

надання, розподіл та зміну прав доступу групам користувачів;

 

зміну (за потреби) даних користувачів, їх приналежності до відповідної групи;

 

аналіз звітних протоколів автоматизованої системи з метою запобігання несанкціонованому втручанню в її технологічні процеси;

 

контроль за відповідністю встановлених параметрів сортування банкнот та параметрів, які визначають ознаки справжності банкнот, параметрам, що затверджені в установленому порядку;

 

подання на розгляд керівництва пропозицій, спрямованих на підвищення захисту технологічного процесу оброблення банкнот на автоматизованих системах.

 

2.2. Адміністратор організовує роботу щодо процесу оброблення банкнот та здійснює контроль за її виконанням касирами-операторами автоматизованої системи. Адміністратор має здійснювати контроль за:

 

своєчасністю і рівномірністю надходження банкнот до автоматизованої системи та їх схоронністю;

 

технологічним процесом оброблення банкнот;

 

прийняттям разом з інспектором з питань захисту роботи автоматизованої системи відповідних рішень у разі виникнення нестандартних ситуацій;

 

звітною інформацією, що надається операторами;

 

виконанням касирами-операторами своїх функціональних обов`язків;

 

аналізом роботи автоматизованої системи на підставі даних звітних балансових та статистичних протоколів щодо оброблення банкнот і внесення на розгляд керівництва пропозицій щодо параметрів сортування банкнот, роботи системи та персоналу, установлення прав відповідних груп користувачів;

 

веденням обліку витрат, а саме: визначати потребу і своєчасно готувати відповідні заявки на постачання експлуатаційних витратних матеріалів (бандеролі для корінців, плівка для пакування пачок банкнот) і забезпечувати їх цільове використання.

 

2.3. Касири-оператори здійснюють свою роботу на автоматизованій системі відповідно до вимог цієї Інструкції та експлуатаційної документації на автоматизовану систему. Для вирішення будь-якого непередбаченого інструкціями питання або нестандартної ситуації, що виникла під час роботи на автоматизованій системі, касири-оператори мають повідомити про це адміністратора і суворо дотримуватися його вказівок. Під час робочої зміни касири-оператори виконують такі операції:

 

(абзац із змінами, внесеними постановою Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

одержання банкнот для оброблення;

 

підготовка банкнот до оброблення;

 

завантаження підготовлених банкнот до механізму подачі;

 

оброблення банкнот на автоматизованій системі в межах наданих їм повноважень та здійснення контролю за технологічним процесом;

 

оброблення за встановленими правилами банкнот, відсортованих до кармана (котушки) повернення (здійснення контролю за їх справжністю візуально або за допомогою додаткових пристроїв);

 

обандеролювання корінців придатних та зношених банкнот, cформованих автоматизованою системою (для BPS-200);

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005.

У зв'язку з цим абзаци сьомий – дев'ятий уважати відповідно

абзацами восьмим – десятим)

пакування пачок банкнот, що оброблені наавтоматизованій системі;

 

підготовка машинних звітних протоколів про результати оброблення банкнот (баланс зміни, звіт про розбіжності тощо);

 

здавання оброблених банкнот і звітної документації.

 

2.4. Інженери з питань сервісу призначаються зі складу інженерно-технічного персоналу, які пройшли відповідні курси навчання щодо технічного обслуговування автоматизованих систем та обізнані з технологією оброблення банкнот у касі перерахування. Інженери з питань сервісу в межах наданих їм повноважень мають забезпечувати:

 

(абзац в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

своєчасне і якісне проведення технічного обслуговування автоматизованих систем (профілактичні, регламентні та ремонтні роботи) згідно з установленими планами і графіками та інструкціями з технічного обслуговування;

 

здійснення постійного контролю за правильністю функціонування всіх електронних та механічних модулів і вузлів автоматизованої системи, її програмного забезпечення;

 

своєчасну підготовку заявок та надання інформації щодо наявності потрібних запасних частин та витратних матеріалів.

 

У разі виходу автоматизованої системи з ладу під час оброблення банкнот інженери з питань сервісу в найкоротші строки мають вжити необхідних заходів щодо встановлення та усунення причини цього. Якщо з технічних причин неможливо в найкоротші строки відновити функціонування автоматизованої системи, то керівник підрозділу, який відповідає за технічне обслуговування автоматизованої системи, має вжити всіх заходів щодо проведення в установленому порядку відповідних ремонтних робіт.

 


Просмотров 545

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!