Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Структурними одиницями Національного банку14.1. Банкнотно-монетний двір, Фабрика банкнотного паперу та структурні одиниці Національного банку здійснюють касові операції в порядку, установленому вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320, із змінами (далі – Положення).

 

Деякі особливості ведення касових операцій у національній валюті Банкнотно-монетним двором, Фабрикою банкнотного паперу та структурними одиницями Національного банку визначені цією главою. Крім того, ряд особливостей взаємовідносин між Операційним та Господарсько-експлуатаційним управліннями з цього питання встановлено окремим нормативно-правовим актом.

 

14.2. Банкнотно-монетний двір, Фабрика банкнотного паперу та структурні одиниці Національного банку забезпечують проведення касових операцій у межах повноважень, визначених Положенням для підприємств – юридичних осіб, у тому числі самостійного встановлення і затвердження лімітів залишку готівки в касі (у тому числі для своїх філій та підрозділів), оформлення касової книги (скріплення відбитком власної печатки і засвідчення аркушів касової книги підписами відповідних осіб).

 

14.3. Строк здавання понадлімітних залишків готівки для зарахування на рахунки для Банкнотно-монетного двору, Фабрики банкнотного паперу та структурних одиниць Національного банку встановлюється не пізніше наступного робочого дня за днем надходження готівки до каси та зазначається в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 2 до Положення).

 

14.4. Уповноважена особа структурної одиниці Національного банку отримує готівку в територіальному управлінні на підставі видаткового касового ордера за довіреністю, типова форма якої передбачена Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 № 99 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12.06.96 за № 293/1218, із змінами.

 

Уповноважені особи Банкнотно-монетного двору та Державної скарбниці України на підставі зазначених вище документів отримують готівку в Центральному сховищі.

 

14.5. Здавання готівки структурними одиницями Національного банку (крім Господарсько-експлуатаційного управління) до територіальних управлінь, а Банкнотно-монетним двором і Державною скарбницею України – до Центрального сховища здійснюється на підставі заяви на переказ готівки.

 

14.6. Для отримання готівки або здавання її надлишків структурні одиниці Національного банку заздалегідь надають засобами програмно-технічних комплексів або електронної пошти Національного банку до територіальних управлінь відповідні заявки на отримання (здавання) готівки за підписом головного бухгалтера або працівника, який на це уповноважений керівником відповідної структурної одиниці Національного банку. Форма, строк і час подання заявок структурними одиницями Національного банку визначається територіальним управлінням самостійно.

 

Банкнотно-монетний двір і Державна скарбниця України подають заявку на отримання (здавання) готівки за підписом головного бухгалтера або уповноваженої керівником особи до Центрального сховища.

 

Заявки на отримання (здавання) готівки Банкнотно-монетним двором та структурними одиницями Національного банку подаються з розподілом цілей отримання готівки або джерел її здавання.

 

Структурні одиниці Національного банку для отримання готівки заздалегідь безготівково перераховують кошти за готівку до територіального управління, а Банкнотно-монетний двір і Державна скарбниця України відповідно до Центрального сховища.

 

14.7. Структурні одиниці Національного банку використовують для оформлення касових операцій з видачі та приймання готівки форми видаткових і прибуткових касових ордерів, визначені цією Інструкцією. У реквізиті видаткових і прибуткових касових ордерів “Підписи банку” мають проставлятися підписи працівників структурних одиниць Національного банку, уповноважених їх підписувати.

 

Банкнотно-монетний двір, Фабрика банкнотного паперу Національного банку використовують для оформлення касовихоперацій з видачі та приймання готівки форми видаткових і прибуткових касових ордерів, визначені наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” (із змінами).

 

14.8. Каси в територіальних управліннях, що не входять до структури відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій, які здійснюють продаж товарів і послуг, продуктів харчування тощо за готівку (далі – каси продажу товарів і послуг), оформляють касові операції відповідно до вимог Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг”. Розмір готівки, що може залишатися в кожній касі продажу товарів і послуг у позаробочий час, не повинен перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Готівка, що перевищує зазначений вище розмір, має бути здана до оборотної каси відповідного територіального управління не пізніше наступного робочого дня за днем надходження готівки до каси продажу товарів і послуг.

 

14.9. Під час приймання готівки оборотними касами територіальних управлінь від власних кас продажу товарів і послуг, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, а також касами Банкнотно-монетного двору, Фабрики банкнотного паперу, структурних одиниць Національного банку від власних кас, у яких касові операції здійснюються із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, підставою для засвідчення суми готівки, що приймається, є Х-звіт, роздрукований на відповідному реєстраторі розрахункових операцій і який підтверджує вилучення зазначеної суми готівки з такої каси.

 

(розділ доповнено главою 14 постановою Правління Національного

банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)


Просмотров 484

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!