Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Її вивезення регіональним методомПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(назва глави в редакції постанови Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.1. У разі виникнення обставин, які потребують оперативної доставки готівки одночасно декільком територіальним управлінням Національного банку України, їх підкріплення може здійснюватися регіональним методом.

 

13.2. Підкріплення регіональним методом з використанням відповідного транспорту здійснюється відповідно до розпорядження заступника Голови Національного банку, яке готується на підставі подання Департаменту готівково-грошового обігу і структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища. Зазначеним розпорядженням визначається вид транспорту та місце передавання (приймання) цінностей між інкасаторськими бригадами.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.3. Здійснення підкріплення регіональним методом має проводитися з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

 

13.4. Підкріплення регіональним методом передбачає видачу з резервних фондів Центрального сховища в установленому порядку інкасаторам структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища готівки для організації її доставки відповідним транспортом в обласні центри, визначені для оперативного отримання через них готівки кількома територіальними управліннями, з подальшим передаванням її у нижчевизначеному порядку службам перевезення цінностей відповідних територіальних управлінь – одержувачів готівки для транспортування до місця призначення.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.5. Для одержання підкріплень готівкою територіальні управління подають відповідну заявку на підкріплення в порядку, визначеному цією Інструкцією.

 

13.6. Департамент готівково-грошового обігу розглядає і аналізує заявки територіальних управлінь на підкріплення, визначає обсяги готівки, що доставляються відповідним транспортом, і територіальні управління, які одержуватимуть готівку, та готує окремо по кожному територіальному управлінню відповідні емісійні дозволи, у яких, крім усіх необхідних реквізитів, передбачених цією Інструкцією, зазначається вид транспорту та місце одержання готівки територіальним управлінням.

 

Зазначені емісійні дозволи надаються відповідним територіальним управлінням та Центральному сховищу.

 

Одночасно Департамент готівково-грошового обігу подає Центральному сховищу заявку на перевезення цінностей відповідним транспортом, у якій зазначаються територіальні управління, що одержують готівку, сума готівки, вага, кількість мішків (касет) по кожному територіальному управлінню окремо.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.7. Інкасатори структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища відповідно до заявки на перевезення готівки здійснюють одержання цінностей в Центральному сховищі і забезпечують їх перевезення до місця приймання (передавання) та видачу цінностей інкасаторам територіальних управлінь.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.8. На підставі письмового розпорядження директора Центрального сховища або особи, яка його заміщує, за кожним емісійним дозволом готується видатковий позабалансовий ордер та опис цінностей у національній валюті Україні для перевезення регіональним методом (додаток 43-а ).

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. №1215 від 06.07.2006)

Зазначений опис оформляється у чотирьох примірниках як єдиний універсальний документ для супроводження цінностей від Центрального сховища до територіального управління-одержувача:

 

перший примірник передається через інкасаторів територіальному управлінню;

 

другий примірник використовується інкасаторами структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища;

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. №1215 від 06.07.2006)

третій примірник використовуються інкасаторами територіального управління;

 

четвертий примірник залишається в Центральному сховищі.

 

13.9. У Центральному сховищі видаткові операції здійснюються таким чином:

 

матеріально відповідальні особи відділу приймання та видачі цінностей заздалегідь отримують і розміщують у сховищі цінностей в розрізі емісійних дозволів окремо по кожному територіальному управлінню;

 

на підставі видаткових позабалансових ордерів та опису цінностей у національній валюті Україні для перевезення регіональним методом матеріально відповідальні особи під контролем начальника відділу приймання та видачі цінностей або іншої відповідальної особи вкладають зазначені цінності в мішки та/або касети. Кожен мішок та/або касета додатково опломбовується начальником відділу приймання та видачі цінностей або іншою відповідальною особою і видається бригаді інкасаторів Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації.

 

В описах цінностей у національній валюті Україні для перевезення регіональним методом записуються номери пломб як матеріально відповідальних осіб, так і начальника відділу приймання та видачі цінностей.

 

Усі примірники опису цінностей у національній валюті Україні для перевезення регіональним методом підписують матеріально відповідальні особи, які видали готівку, та усі інкасатори, які прийняли готівку.

 

На першому, другому і третьому примірниках опису цінностей у національній валюті Україні для перевезення регіональним методом, матеріально відповідальна особа ставить відбиток печатки.

 

13.10. Бригада інкасаторів структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища, яка приймає цінності в Центральному сховищі, повинна мати доручення на перевезення валютних цінностей на кожне територіальне управління окремо та службові посвідчення.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.11. Приймання і перевезення цінностей інкасаторами структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища від Центрального сховища до місця отримання готівки службами перевезення цінностей територіальних управлінь здійснюється в опломбованих мішках і касетах. 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.12. Служби перевезення цінностей територіальних управлінь організовують прибуття відповідного транспорту до місця передавання (приймання) цінностей між інкасаторськими бригадами, на підставі розпорядження Національного банку, оформленого згідно з вимогами пункту 13.2 цієї Інструкції.

 

13.13. Приймання-здавання готівки в опломбованих мішках і касетах від інкасаторів структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища до інкасаторів територіальних управлінь здійснюється в місцях передавання (приймання) цінностей, визначених розпорядженням Національного банку України з відповідною організацією заходів безпеки.

 

Передавання готівки між бригадою інкасаторів структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища і бригадами інкасаторів територіальних управлінь засвідчується підписами та оформленням розписки на першому, другому, третьому примірниках опису цінностей у національній валюті Україні для перевезення регіональним методом. Старший бригади інкасаторів територіального управління, що одержує готівку, після підписів членів бригади ставить відбиток печатки.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.14. Бригади інкасаторів територіальних управлінь, яким доручено отримання цінностей, повинні мати відповідно оформлені доручення на перевезення валютних цінностей та службові посвідчення. Доручення на перевезення валютних цінностей інкасаторами територіальних управлінь надаються старшому бригади інкасаторів структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища і зберігаються разом з другим примірником опису цінностей у національній валюті України для перевезення регіональним методом.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.15. Готівка, доставлена інкасаторами до територіального управління, приймається та перевіряється матеріально відповідальними особами під контролем завідувача сектору зберігання цінностей або іншої відповідальної особи в присутності старшого бригади інкасаторів.

 

Під час приймання цінностей здійснюється перевірка кількості та цілісності мішків, правильності заповнення ярликів, цілісності та чіткості відбитків пломб і відповідності їх даним, зазначеним в описах цінностей у національній валюті України для перевезення регіональним методом.

 

Після чого мішки з банкнотами відкриваються і готівка перераховується за корінцями і пачками з перевіркою цілісності пакування пачок і наявності відповідних реквізитів на верхніх накладках (етикетках). Касети з банкнотами і мішки з розмінною монетою приймаються без відкриття пломб.

 

У разі виявлення мішків з розмінною монетою і касет з банкнотами, а також пачок банкнот з пошкодженою упаковкою, перевірка готівки здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції.

 

Підтвердження (повідомлення) про прийняту і оприбутковану готівку оформляється в порядку, установленому цією Інструкцією.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.16. Якщо інкасатори територіального управління - одержувача готівки не прибули до місця приймання (передавання) цінностей між інкасаторськими бригадами, то територіальне управління за місцезнаходженням забезпечує тимчасове відповідальне збереження зазначеної готівки у власних грошових сховищах з опломбуванням їх старшим бригади інкасаторів структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища до прибуття інкасаторів відповідного територіального управління - одержувача готівки.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.17. У разі наявності заявок на вивезення готівки інкасатори структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища здійснюють приймання та перевезення готівки до Центрального сховища відповідно до договорів з фірмою-перевізником. Вивезення готівки регіональним методом здійснюється згідно з цим порядком.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.18. Для відправлення територіальним управлінням готівки до Центрального сховища матеріально відповідальні особи під контролем завідувача сектору зберігання цінностей або іншої відповідальної особи вкладають пачки банкнот у мішки та/або касети з відповідним оформленням ярликів до них. Кожен мішок та/або касета додатково опломбовується завідувачем сектору зберігання цінностей або іншою відповідальною особою.

 

В описах цінностей у національній валюті України для перевезення регіональним методом зазначаються номери пломб як матеріально відповідальних осіб, так і завідувача сектору зберігання цінностей або іншої відповідальної особи.

 

Описи цінностей у національній валюті України для перевезення регіональним методом оформляються та підписуються у порядку, визначеному пунктами 13.8 та 13.9 цієї глави.

 

13.19. Матеріально відповідальні особи територіального управління на підставі розпорядження на вивезення готівки та опису цінностей у національній валюті України для перевезення регіональним методом видають готівку інкасаторам територіального управління в опломбованих мішках та/або касетах.

 

13.20. Доставлена інкасаторами територіального управління до місця приймання (передавання) цінностей готівка передається інкасаторам структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища з оформленням розписок на трьох примірниках опису цінностей у національній валюті України для перевезення регіональним методом, з яких третій залишається у інкасаторів територіального управління. Старший бригади інкасаторів структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища після підписів членів бригади за одержану готівку ставить відбиток печатки.

 

Під час передавання готівки бригада інкасаторів структурного підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища пред’являє службові посвідчення та надає інкасаторам територіального управління доручення на перевезення валютних цінностей, яке передається ними для формування документів дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

13.21. У разі потреби зворотне перевезення до Центрального сховища не одержаної готівки територіальним управлінням – одержувачем готівки здійснюється цією самою бригадою інкасаторів на підставі розпорядження Національного банку та відповідно до умов договору з фірмою-перевізником.

 

(розділ доповнено главою 13 постановою Правління Національного

банку України від 28.12.2004 № 687, реєстр. № 1101 від 28.12.2004)

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 433

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!