Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 12. Порядок зведення оборотної касиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

12.1. Касири після звірки сум касових оборотів із журналами обліку надходжень і видатків готівки відповідальних працівників здають завідувачу каси сформовані в установленому порядку залишки готівки разом із довідками про рух готівки та касовими документами під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

12.2. Завідувач каси під час прийняття готівки від касирів перевіряє звітні документи на:

 

наявність підписів відповідальних працівників, які підтверджують суми касових оборотів, зазначених у довідках касирів;

 

правильність зазначених у довідках залишків готівки з урахуванням записів у своїй книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей;

 

відповідність кількості та суми зданих касирами касових документів даним довідок.

 

12.3. Після закінчення приймання готівки від касирів завідувач каси підсумовує загальний залишок готівки, складає загальну довідку про суму прийнятої та виданої готівки (додаток 39) і передає її матеріально відповідальним особам разом із касовими документами і довідками під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

12.4. Матеріально відповідальні особи приймають під підпис від завідувача каси готівку і касові документи, попередньо підрахувавши на підставі загальної довідки про суму прийнятої та виданої готівки залишок сум готівки, які завідувач каси здає матеріально відповідальним особам.

 

12.5. Від контролера каси перерахування матеріально відповідальні особи приймають готівку оборотної каси окремо перераховану і неперераховану під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

12.6. Матеріально відповідальні особи підраховують загальний залишок готівки в оборотній касі та на суму прийнятої готівки, у тому числі не придатних до обігу банкнот і монет, оформляють прибутково-видаткові ордери та зараховують до запасів готівки за відповідними індексами не пізніше наступного операційного дня. Готівку, що підлягає перерахуванню, матеріально відповідальні особи вкладають з оборотної каси до запасів готівки повними, а у разі потреби і неповними пачками банкнот та повними мішечками з монетами за окремими індексами.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005;

пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

12.7. У кінці операційного дня залишок готівки в оборотній касі та інших цінностей звіряється матеріально відповідальними особами із залишками, зазначеними в книзі обліку готівки оборотної каси та інших цінностей (додаток 40), які засвідчуються їх підписами у цій книзі.

 

Залишки готівки в оборотній касі за станом на кожне 1 число місяця зазначаються у відомості (зведеній відомості) (додаток 64) у розрізі індексів і номіналів (пам’ятні та ювілейні монети, банкноти (монети) у складі сувенірної продукції) – за індексами, номіналами, кодами, назвами та кількістю), яка засвідчується підписами матеріально відповідальних осіб або завідувача сектору, з відповідним відображенням в обліку в підсистемі „Емісійний день банку”.

 

(абзац змінено постановами Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005;

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

Зазначені відомості протягом року зберігаються в однієї з матеріально відповідальних осіб згідно з її посадовою інструкцією, а після проведення документальної ревізії за попередній рік передаються до архіву в установленому порядку.

 

Касири після звірки сум касових оборотів із журналами обліку надходжень і видатків готівки відповідальних працівників здають завідувачу каси сформовані в установленому порядку залишки готівки разом із довідками про рух готівки та касовими документами під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

(пункт доповнено абзацами постановою Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

12.8. Залишок готівки, потрібний для початку роботи видаткової та інших кас наступного робочого дня, у разі потреби завідувач каси може вкладати під контролем матеріально відповідальних осіб у візки, на які навішує ярлики із зазначенням на них дати, загальної суми, підпису, іменного штампа, опломбовує та здає матеріально відповідальним особам на зберігання.

 

(пункт 12.9 виключено постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005.

У зв`язку з цим пункти 12.10 – 12.22 уважати відповідно

пунктами 12.9 – 12.21)

12.9. За даними загальної довідки про суми прийнятої і виданої готівки, довідки про рух готівки та з урахуванням касових документів за операціями з підкріплення оборотної каси та зарахування готівки у запаси складається зведена довідка про касові обороти (додаток 41), яка підписується матеріально відповідальними особами, звіряється з даними бухгалтерського обліку і засвідчується підписом бухгалтера.

 

У разі перебування оборотної каси під відповідальністю кількох бригад матеріально відповідальних осіб завідувач сектору зберігання цінностей (касових операцій та зберігання цінностей, начальник відділу касових операцій) оформляє за даними зведених довідок про касові обороти, складених матеріально відповідальними особами, зведену довідку про касові обороти на загальну суму оборотів, підписує її подає бухгалтеру для проведення звірки з даними бухгалтерського обліку. Бухгалтер перевіряє дані зведеної довідки про касові обороти з даними бухгалтерського обліку та засвідчує їх відповідність своїм підписом.

 

Зведена довідка про касові обороти (зведена довідка про касові обороти на загальну суму) разом із довідками про рух готівки та загальною довідкою про суму прийнятої і виданої готівки і касовими документами зберігається в документах дня за операціями в оборотній касі і грошовому сховищі.

 

(пункт змінено і доповнено абзацами постановою Правління

Національного банку України від 29.09.2005 №347, реєстр. №1147 від 29.09.2005)

12.10. Після звіряння касових оборотів за день матеріально відповідальні особи записують у книгу обліку готівки оборотної каси та інших цінностей загальну суму надходження і видачі готівки та зазначають у ній залишок оборотної каси на наступний операційний день. Визначена особа із складу матеріально відповідальних осіб складає відомість про стан перерахування готівки касою перерахування готівки (окремо за банкнотами та монетами), у якій зазначається кількість прийнятої від банків за день готівки, що підлягає перерахуванню, прийнятої від інших установ Національного банку готівки, що підлягає перерахуванню, виданої ізгрошового сховища готівки на контрольне перерахування, перерахованої за день готівки, залишок її на кінець дня. На підставі відомості про стан перерахування готівки щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який надсилається Національному банку. 

12.11. За наявності кількох бригад матеріально відповідальних осіб, які ведуть книги обліку готівки оборотної каси та інших цінностей і за які вони несуть відповідальність, завідувач сектору зберігання цінностей (касових операцій та зберігання цінностей, начальник відділу касових операцій) веде на їх підставі зведену книгу обліку готівки оборотної каси та інших цінностей. Загальні суми касових оборотів та залишку готівки оборотної каси, а також інших цінностей, що зазначені в зведеній книзі, звіряються з даними бухгалтерського обліку, про що бухгалтер робить відповідні записи у зведеній книзі обліку готівки оборотної каси та інших цінностей, яка зберігається у завідувача сектору зберігання цінностей (касових операцій та зберігання цінностей, у начальника відділу касових операцій).

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

12.12. У разі розбіжності між залишком готівки в оборотній касі і запасах у сховищі та даними бухгалтерського обліку завідувач сектору зберігання цінностей (касових операцій та зберігання цінностей, начальник відділу касових операцій) негайно повідомляє про це начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій (його заступника), останній у свою чергу негайно повідомляє про розбіжності начальника і головного бухгалтера територіального управління для вжиття заходів щодо виявлення причин. У разі підтвердження надлишку або недостачі готівки або інших цінностей матеріально відповідальні особи складають відповідний акт.

 

Про всі факти розбіжностей між залишками готівки і даними бухгалтерського обліку в сумі понад 100 неоподатковуваних мінімумів терміново повідомляється Департаменту готівково-грошового обігу.

 

12.13. Наступного робочого дня завідувач сховища передає облікові документи, якими оформлені операції з готівкою та іншими цінностями, разом з додатками для формування і брошурування одному з касових працівників, визначених завідувачем сектору (начальником відділу) касових операцій (касових операцій та зберігання цінностей), під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей, у якій обов’язково робиться такий напис: “Для формування і брошурування”:

 

(абзац в редакції постанови Правління Національного банку України від 05.07.2006, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

кількість прибуткових облікових документів _______;

 

кількість видаткових облікових документів _______;

 

кількість довідок _______”.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347 , реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

12.14. Визначений завідувачем сектору (начальником відділу) касових операцій (касових операцій та зберігання цінностей) працівник групує перші примірники облікових документів разом з розпорядчими документами та додатками, окремо касові, меморіальні та позабалансові, формує їх в одну справу в порядку зростання рахунків у кожній групі, окремо за дебетом і кредитом рахунків, на яких обліковуються готівка та інші цінності, касирами та матеріально відповідальними особами.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

12.15. Зброшуровані касові документи за операціями з готівкою оборотної каси підраховуються з друкуванням даних. Стрічку підрахунку касових документів підписує працівник, який проводив підрахунок, і вкладає в папку перед документами. Інші облікові документи звіряються з реєстром внутрішньобанківських документів, який формується до цієї справи.

 

На лицьовому боці цієї папки проставляється відбиток штампа або наклеюється ярлик “документи дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі” (додаток 42).

(пункт змінено постановами Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005; від 05.07.2006

№ 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

12.16. Після звіряння суми касових документів за операціями в оборотній касі з книгою обліку готівки оборотної каси та інших цінностей надпис на лицьовому боці папки засвідчується підписом завідувача сховища.

 

За наявності двох і більше бригад матеріально відповідальних осіб оборотної каси підсумки сформованих касових документів за операціями в оборотній касі звіряються з даними зведеної книги обліку готівки оборотної каси та інших цінностей і засвідчуються підписом завідувача сектору зберігання цінностей (касових операцій та зберігання цінностей, відділу касових операцій).

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347 , реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

(пункт 12.17 виключено постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005.

У зв`язку з цим пункти 12.18 – 12.21 уважати відповідно

пунктами 12.17 – 12.20.)

12.17. Матеріально відповідальні особи або завідувач сектору зберігання цінностей, касових операцій та зберігання цінностей, начальник відділу касових операцій не пізніше наступного робочого дня подають до структурного підрозділу організації бухгалтерського обліку довідку за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі у двох примірниках, засвідчену підписом начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій або його заступником, у якій зазначають кількість зброшурованих облікових документів та загальну суму за дебетом і кредитом кожного рахунку, на яких обліковуються готівка та інші цінності. Структурний підрозділ з організації бухгалтерського обліку звіряє зазначені в довідці суми з даними головної книги, що засвідчується підписом головного бухгалтера або його заступника. Один примірник довідки повертається відділу (управлінню) готівкового обігу і касових операцій і підклеюється до справи.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

12.18. Касові документи за попередній та поточний роки зберігаються в грошовому сховищі під контролем завідувача сховища. Після проведення документальної ревізії касові документи за попередній рік передаються в архів у встановленому порядку.

 

12.19. Касові документи можуть бути вилучені в територіального управління у випадках, передбачених законодавством України, відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України та нормативно-правових актів.

 

12.20. Винесення з приміщення касового вузла касових документів дозволяється лише виключно за письмовим дозволом на винесення із касового вузла документів дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі (додаток 43) за підписом начальника територіального управління або особи, яка його заміщує, що діє на весь період перевірки. Крім того, посадова особа, яка отримує документи дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі, розписується в дозволі за кожним випадком їх винесення і залишає його у завідувача сховища. Наприкінці робочого дня документи повинні бути обов`язково повернені, про що завідувач сховища робить у дозволі відповідний запис.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347 , реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

Після закінчення перевірки і повернення документів до грошового сховища письмовий дозвіл підшивається до окремої справи, яка зберігається у завідувача сховища до наступної ревізії документів.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 686

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!