Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Транспортування і зберігання банкнот11.1. Вкладання сформованих пачок банкнот у касети, закриття та пломбування касет з банкнотами здійснюються на Банкнотно-монетному дворі, Центральному сховищі та в територіальних управліннях. До зазначеної роботи залучаються матеріально відповідальні особи або призначені інші відповідальні особи в складі не менше двох працівників, які мають бути визначені наказом по установі Національного банку (далі – пакувальники).

 

11.2. Відповідальність за наявність належної кількості пачок банкнот у касеті, цілісність упаковки цих пачок банкнот, відповідність їх формування вимогам Інструкції про касові операції, а також суми банкнот згідно з написами на накладках тій сумі, що зазначена на супровідному ярлику до касети з банкнотами (додаток 36), несуть пакувальники, які здійснювали її пломбування, за умови, що корпус касети та її пломби не пошкоджені, а відбиток пломбіра на пломбах відповідає тому номеру, що зазначений на супровідному ярлику. Бланки супровідних ярликів готуються Центральним сховищем, Банкнотно-монетним двором і територіальними управліннями самостійно.

 

11.3. У касети вкладаються повні пачки банкнот (до 10 пачок одного номіналу), що сформовані відповідно до вимог Інструкції про касові операції.

 

11.4. На підставі розпорядження про підкріплення готівкою через інкасаторів та оформлених описів цінностей попередню підготовку та вкладення готівки в касети здійснюють пакувальники.

 

11.5. Перед вкладанням сформованих пачок банкнот у касету пакувальники перевіряють відповідність підготовлених пачок банкнот опису та супровідному ярлику і відсутність пошкоджень на упаковці пачок банкнот, а також на корпусі та кришці касети.

 

11.6. Після вкладання пачок банкнот у касету до зовнішнього кармана касети за захисну прозору пластину вкладається супровідний ярлик до касети з банкнотами. На ярлику зазначаються найменування та код територіального управління (Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору), що здійснювали пакування касети, індекс, номінал вкладених банкнот, кількість пачок банкнот, загальна сума, номер відбитка пломбірів, дата вкладання банкнот,прізвища, ініціали та підписи пакувальників. Після цього кришка касети щільно закривається. Слід також простежити, щоб усі фіксуючі виступи кришки ввійшли у відповідні пази на корпусі касети і зовнішній карман було зафіксовано кришкою.

 

11.7. Пломбування касети здійснюється не менше ніж двома пластиковими спеціалізованими пломбами (додаток 37), на яких проставляються відбитки пломбіра.

 

Пластикові спеціалізовані пломби вставляються з боку кришки касети в отвори для пломбування, що розміщені на краях. У цьому разі пакувальники повинні впевнитись, що пломби зафіксовані і не розкриваються.

 

(абзац в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

Якщо касети формують матеріально відповідальні особи, то відбиток пломбіра на пломбах ставить один з них закріпленим за ним пломбіром. Якщо касети формують інші відповідальні особи, то на пломбах ставить відбиток пломбіра кожний працівник окремо закріпленим за ним пломбіром.

 

11.8. Приймання-передавання касет здійснюють відповідальні особи в присутності інкасаторів, які здійснюють їх доставку.

 

11.9. Приймання-передавання касет здійснюється за описами цінностей без відкривання касет і порушення пломб, якими ці касети опломбовані.

 

11.10. Відповідальні особи та інкасатори перевіряють:

 

чіткість відбитків пломбірів і їх відповідність номеру, зазначеному на супровідному ярлику;

 

відсутність пошкоджень на корпусі касети та його цілісність;

 

правильність оформлення реквізитів супровідних ярликів (зазначення найменування та коду територіального управління (Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору), індексу, номіналу вкладених банкнот, кількості пачок банкнот, загальної суми, номера пломбірів, дати вкладання банкнот, прізвища, ініціалів та підписів пакувальників).

 

11.11. Під час виявлення в опломбованій касеті невідповідностей в оформленні супровідного ярлика, пошкодження пломби, корпусу та кришки касети ця касета розкривається, а всі вкладені в неї пачки банкнот виймаються відповідальними особами під наглядом інкасаторів.

 

11.12. Під час виймання пачок банкнот із касет відповідальні особи здійснюють перевіряння пачок банкнот, що вкладені в касети, у встановленому порядку. У разі виявлення під час зняття пломб їх пошкодження або розпломбування без зламання фіксуючого елемента та у разі виявлення невідповідностей в оформленні пачки банкнот чи її пошкодження банкноти в цій пачці перераховуються касиром каси перерахування під наглядом відповідальних осіб згідно з вимогами нормативно-правових актів.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

11.13. Касети з банкнотами в грошових сховищах зберігаються на підлозі, на стелажах або у візках. У разі зберігання на підлозі касети з банкнотами кладуться одна на одну (загальна їх кількість – не більше 16 штук). Під час розміщення касет з банкнотами поза стелажами на суму готівки оформляється опис за номіналами.

 

11.14. Під час підрахування залишків готівки у грошовому сховищі та проведення ревізії цінностей у грошових сховищах опломбовані касети можуть перевірятися за їх кількістю та за написами на ярликах без їх відкриття.

 

11.15. Порожні касети можуть зберігатися у сховищах, передсховищах або в інших приміщеннях територіального управління (Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору).

 

11.16. Бухгалтерський облік касет здійснюється в територіальних управліннях (Центральному сховищі, Банкнотно-монетному дворі) відповідно до вимог нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

 

11.17. Касети, що перебувають у користуванні та зберігаються в територіальних управліннях (Центральному сховищі, Банкнотно-монетному дворі), обліковуються особами, визначеними керівником, в книзіпозасистемного обліку спеціалізованих касет (мішків) для транспортування і зберігання банкнот (додаток 38) (далі – книга позасистемного обліку). Записи в книзі позасистемного обліку здійснюються на підставі описів цінностей та в разі видачі-приймання касет без описів цінностей із проставленням підпису отримувача про одержання касет. Територіальні управління, Центральне сховище та Банкнотно-монетний двір повинні забезпечити відповідність залишку касет, зазначеного в книзі позасистемного обліку, тій кількості касет, яка за ними закріплена.

 

11.18. З метою уникнення пошкоджень касети не дозволяється її кидати, перекидати тощо. Касети, що були пошкоджені під час експлуатації, передаються Центральному сховищу, яке приймає рішення щодо їх ремонту або списання з позасистемного обліку, із заміною на придатні до експлуатації.

 


Просмотров 469

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!