Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 9. Організація роботи каси перерахуванняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

9.1. Для перерахування банкнот та обігових і розмінних монет у відділі (управлінні) готівкового обігу і касових операцій створюється каса перерахування, у якій здійснюється перерахування банкнот і монет вручну або із застосуванням автоматизованих систем. Формування та пакування банкнот і монет здійснюються відповідно до вимог Інструкції про касові операції в банках України.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

9.2. Каса перерахування готівки, що обробляється вручну, складається із касирів та контролерів.

 

9.3. Керівник (контролер), який очолює касу перерахування, зобов`язаний забезпечити суворе дотримання касирами правил роботи з готівкою, трудової дисципліни, а також схоронність цінностей у касі перерахування.

 

9.4. Видача готівки із запасів готівки та з оборотної каси контролерам для перерахування, а також приймання від них перерахованих банкнот і монет здійснюються матеріально відповідальними особами із записами сум у розрізі номіналів та під підпис у книгах обліку видачі із грошового сховища готівки та інших цінностей для перерахування, ревізії та повернення до сховища (додаток 30) та прийнятої і виданої готівки та інших цінностей (додаток 22).

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

9.5. Під час одержання готівки контролер зобов`язаний перевірити кількість одержаних пачок банкнот (кількість мішечків із монетами), кількість корінців у кожній пачці, правильність і цілісність упаковки, правильність оформлення верхньої накладки (ярлика) та наявність і чіткість відбитків пломбіра або кліше. За наявності дефекту в оформленні чи упаковці касир каси перерахування перераховує готівку під наглядом матеріально відповідальних осіб.

 

9.6. Видача контролером готівки для перерахування касирам та приймання від них банкнот і монет, а також касирами здійснюється у вищезазначеному порядку під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей із записом сум з розподілом за номіналами та загальної суми словами. Якщо пачки неповні, то може зазначатися загальна сума без розподілу за номіналами.

 

9.7. Під час перерахування банкнот (монет) на столі касира мають розміщуватися лише банкноти пачки або монети мішечка, що перераховуються. Бандеролі від корінців, верхня і нижня накладки з упаковкою пачки, ярлик і пломба від мішечка з монетою зберігаються в касира до повного перерахування всієї пачки або мішечка, а потім у разі відповідності сум вкладення накладки перекреслюються і вся упаковка вкладається в кошик. Весь процес перерахування касирами банкнот і монет здійснюється під візуальним контролем контролера.

 

9.8. У процесі перерахування банкноти сортуються відповідно до Правил визначення платіжності та обліку банкнот і монет Національного банку на придатні до обігу, зношені, значно зношені та банкноти з дефектом виробника, які формуються окремо. Монети сортуються на придатні, зношені, з дефектом виробника. У разі виявлення будь-яких недоліків у формуванні банкнот і монет (недостачі, надлишки, сумнівні банкноти (монети), відсутність реквізитів, підпису на бандеролях і накладках та ярликах до мішечків, вкладання в пачку банкнот іншого розміру або номіналу та монет у мішечок іншого номіналу) касир записує їх у відомість про результати перерахування готівки в розрізі банків (додаток 31).

 

(пункт із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

9.9. У разі виявлення під час перерахування банкнот (монет) недостач, надлишків касир припиняє подальше їх перерахування і терміново повідомляє контролеру. Контролер робить контрольне виймання банкнот із кожного корінця пачки або монет із мішечка. Касир, перерахувавши готівку, повідомляє її суму або кількість банкнот (монет), до яких контролер додає суму готівки або кількість банкнот (монет), залишених для контролю, і одержаний результат порівнює з даними накладки (ярлика).

 

9.10. У разі відповідності загальної суми (кількості банкнот, монет) даним накладки (ярлика) контролер передає касиру залишені на контролі банкноти (монети) для повторного перерахування і формування готівки в установленому порядку.

 

9.11. У разі підтвердження касового прорахунку контролер складає акт про розбіжності у двох примірниках у цілому за пачкою банкнот (мішечком з монетами). Якщо замість банкнот (монет) номіналом, що зазначений на бандеролі та накладці (ярлику), виявлено банкноти (монети) іншого номіналу, то складається акт про розбіжності та обчислюється різниця внаслідок вкладення банкноти (монети) іншого номіналу.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

У разі виявлення сумнівних банкнот (монет) контролером складається акт про розбіжності та довідка про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження, у яких обов`язково зазначається серія, номер та рік випуску кожної такої банкноти (для монет – номінал та рік карбування).

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

Акт про розбіжності підписує касир та контролер каси перерахування і затверджує керівник, якому безпосередньо підпорядкована каса перерахування, довідка засвідчується підписом касира.

 

Перший примірник акта про розбіжності, що складений про недостачі або надлишки, разом із пакувальним матеріалом надсилається відповідному банку, другий – передається бухгалтерудля оформлення і відображення в бухгалтерському обліку сум прорахунків і разом із прибутковим або видатковим касовим ордером повертається до каси для включення в документи дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

Сума недостач банкнот і монет, а також сума підроблених (фальшивих) банкнот (монет) відшкодовуються банком, в упаковці якого їх виявлено. Сума надлишків готівки зараховується на рахунок банку, в упаковці якого її виявлено.

 

Перші примірники акта про розбіжності, що складений про сумнівні банкноти, та довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідженняразом із цими банкнотами (монетами)та пакувальним матеріалом контролер каси перерахування передає матеріально відповідальним особам за книгою обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей для подальшого передавання на розгляд експерту. Другі примірники акта та довідкипередаються бухгалтеру для оформлення і відображення в бухгалтерському обліку. 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

Бухгалтер на підставі акта про розбіжності складає видатковий касовий ордер, а на підставі довідки – прибутковий позабалансовий ордер, які повертаються до каси для включення до документів дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі.

 

( доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005;

абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

9.12. На підставі акта про розбіжності, складеного під час перерахування готівки, що зберігається в запасах готівки, бухгалтер оформляє прибуткові або видаткові касові ордери. За цими документами касир здає в оборотну касу надлишки або одержує готівку для поповнення пачки, у якій виявлено недостачу або сумнівні банкноти. У разі потреби обміну банкнот одного номіналу на інший для поповнення пачки касиру дозволяється здійснити цю операцію в касі обміну.

 

9.13. Під час обідньої, технічної перерв (по 15 хвилин через кожні дві години) та тимчасового відлучення в інший час контролер та касири зберігають готівку, іменні штампи та кліше (пломбіри) в індивідуальних металевих шафах, візках або металевих шухлядах спеціальних столів, зачинених на замок.

 

9.14. Наприкінці робочого дня касири проводять звіряння відповідності суми перерахованої і сформованої ними готівки, суми залишків неперерахованої готівки даним книги обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей і здають готівку контролеру під підпис у цій книзі. Неповні пачки та корінці можуть здаватися одному із касирів для їх об`єднання.

 

9.15. Після здавання касирами всієї готівки вміст кошиків для відпрацьованих бандеролей, накладок та упаковки пачок ретельно переглядається контролером з метою уникнення потрапляння банкнот до кошиків.

 

9.16. Прийняту від касирів готівку контролер звіряє з даними в книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей і здає матеріально відповідальним особам під підпис у відповідних книгах.

 

9.17. Контролер на підставі відомостей про результати перерахування готівки в розрізі банків (додаток 31) складає довідку про результати перерахування готівки касирами в розрізі банків (додаток 32) та реєструє акти про розбіжності в картці обліку прорахунків (додаток 33), яка ведеться за кожним касиром.

 

Довідка про результати перерахування готівки касирами в розрізі банків щомісяця передається працівникам відділу (управління) готівкового обігу та касових операцій для вжиття заходів.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 486

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!