Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Приймання-передавання готівки7.1. Видачу інкасаторам банків або приймання від них готівки здійснюють матеріально відповідальні особи або касові працівники, визначені для виконання зазначених операцій у складі не менше двох осіб (далі – відповідальні особи), у приміщенні для приймання-передавання готівки.

 

7.2. Приміщення для приймання-передавання готівки має бути обладнане переговорним пристроєм з боксом інкасації і телефонним зв`язком внутрішньобанківської мережі.

 

Процедура приймання (видачі) готівки проводиться через шлюзовий блок (лоток-бункер), який виключає можливість фізичного контакту між інкасаторами і відповідальними особами, але дає змогу візуально контролювати сам процес через броньоване скло, яке розділяє бокс інкасації і приміщення для приймання-передавання готівки.

 

7.3. У встановленому територіальним управлінням порядку банк подає до територіального управління заявку, у якій банк у разі використання підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації має додатково зазначити прізвище, ім`я, по батькові і номери посвідчень інкасаторів, водія та номер державної реєстрації і марки оперативного автомобіля, номер і дату доручення на перевезення валютних цінностей. На підставі заявок банків уповноважений працівник відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій складає графік заїзду інкасаторів до боксу інкасації, подає підрозділу банківської безпеки заявку з реєстрацією в журналі про її подання, у якій зазначається прізвище, ім`я, по батькові і номери посвідчень інкасаторів, водія, номер державної реєстрації автомобіля та його марка, разом з графіком заїзду, а банкам надсилає повідомлення про дату і час приїзду їх інкасаторів.

 

7.4. На підставі розпорядження про підкріплення банків готівкою через інкасаторів банків оформлення описів цінностей і попередню підготовку та пакування готівки в мішки (касети) здійснюють матеріально відповідальні особи або відповідальні особи за рахунок запасів готівки.

 

7.5. Для видачі банкам готівки без перевірки в мішках або спеціалізованих касетах (далі – касети) відповідно до умов договору про касове обслуговування відповідальні особи пакують пачки банкнот у мішки (касети), на кожний мішок навішують ярлик з такими реквізитами: найменування і код територіального управління, найменування банку-отримувача, номінал, сума готівки, дата пакування, прізвища та підписи відповідальних осіб та пломбують його.

 

За умови видачі банкам підкріплення з перевіркою готівки за кожним описом цінностей відповідальні особи вкладають банкноти в мішок, на який навішують ярлик із зазначенням банку-отримувача, загальної суми вкладення, дати пакування, прізвищ і підписів відповідальних осіб та пломбують його.

 

Підготовлені до видачі мішки передаються у сховище з їх перевіркою або вкладеними у візок, який замикається на ключ однією із відповідальних осіб, споряджається ярликом на загальну суму вкладеної готівки та підписами відповідальних осіб. До ярлика прикріплюються супровідні документи.

 

7.6. Підготовлена готівка до часу зарахування її до оборотної каси обліковується в запасах готівки і зберігається в грошових сховищах окремо від іншої готівки.

 

7.7. У день видачі готівки на підставі розпорядження про підкріплення, опису цінностей та заявки банку складається видатковий касовий ордер.

 

7.8. Про приїзд кожного автомобіля з інкасаторами і про його в`їзд до боксу інкасації охорона інформує відповідальних осіб. Спосіб інформування відповідальних осіб визначає територіальне управління самостійно.

 

7.9. Відповідальні особи отримують від інкасаторів через шлюзовий блок (лоток-бункер) відповідні документи для прийняття чи видачі готівки і перевіряють їх. Під час перевірки документів здійснюється:

 

ідентифікація осіб інкасаторів відповідно до їх посвідчень;

 

звірка прізвища, ім`я та по батькові, що зазначені в посвідченнях, з даними, зазначеними в дорученнях на перевезення валютних цінностей;

 

перевірка відповідності сум, зазначених у дорученнях на перевезення валютних цінностей, сумам, зазначеним в описах цінностей та видатковому касовому ордері.

 

У разі встановлення невідповідностей вищезазначених даних касова операція не здійснюється.

 

7.10. Для здійснення видаткових операцій відповідальні особи доставляють отриману в установленому порядку готівку в приміщення для приймання-передавання готівки на початку операційного дня або протягом операційного дня та здають прийняту готівку в кінці або протягом операційного дня.

 

7.11. Після перевірки документів, отриманих від інкасаторів, відповідальні особи мають звірити суму готівки, підготовленої до видачі, із сумою, зазначеною в описі цінностей та видатковому касовому ордері.

 

7.12. Під візуальним контролем інкасаторів через броньоване скло відповідальні особи в приміщенні для приймання-передавання готівки викладають підготовлену готівку на стіл, перераховують її за пачками і корінцями та вкладають у мішки, навішують ярлик із зазначенням суми, дати пакування, прізвищ і підписів відповідальних осіб та опломбовують його.

 

Підготовлена згідно з умовами договору до видачі без перевірки в опломбованих мішках (касетах) готівка видається інкасаторам через шлюзовий блок (лоток-бункер) у мішках (касетах) без їх розкриття.

 

7.13. Мішки (касети) з готівкою разом з відповідними касовими документами відповідальні особи передають через шлюзовий блок (лоток-бункер) інкасаторам, які перевіряють цілісність мішків (касет), цілісність, чіткість і відповідність пломб даним, зазначеним в описі цінностей, відповідність суми готівки, зазначеної на прикріплених до мішків ярликах, сумі, зазначеній у дорученні на перевезення валютних цінностей, описі цінностей та видатковому касовому ордері, наявність підписів відповідальних осіб на ярликах, прикріплених до мішків (касет).

 

Відповідальні особи повинні візуально через броньоване скло контролювати роботу інкасаторів згідно з вимогами абзацу першого цього пункту.

 

7.14. Якщо в інкасаторів є зауваження до цілісності або пломбування мішків (касет), то такі мішки (касети) повертаються через шлюзовий блок (лоток-бункер) відповідальним особам, які мають усунути недоліки і продовжити передавання готівки.

7.15. Після одержання всіх мішків (касет) з готівкою інкасатори підписують документи про одержання готівки і передають їх через шлюзовий блок (лоток-бункер) відповідальним особам, які по телефону повідомляють охорону про завершення обслуговування інкасаторів. 

7.16. Під час здійснення прибуткової операції після перевірки документів доставлена інкасаторами банку готівка в мішках (касетах) передається через шлюзовий блок (лоток-бункер) відповідальним особам територіального управління, які перевіряють цілісність мішків (касет), цілісність, чіткість і відповідність пломб даним, зазначеним в описі цінностей.

 

У разі пошкодження цілісності мішка (касети), пломб або їх нечіткості чи невідповідності даним, зазначеним в описі цінностей, відповідальні особи зазначають ці порушення в описі цінностей, показують їх інкасаторам і продовжують приймання готівки.

 

Мішки з готівкою, до яких є зауваження відповідальних осіб, у присутності інкасаторів відкриваються в першу чергу, виймається готівка та перевіряється згідно з вимогами глави 6 розділу ІІІ цієї Інструкції. У разі встановлення невідповідності вкладення мішка складається акт про розбіжності, який підписують відповідальні особи та інкасатори і затверджує завідувач сектору (відділу) касових операцій (касових операцій та зберігання цінностей).

 

7.17. З мішків, до яких немає зауважень, відповідальні особи виймають готівку на стіл і здійснюють її перевірку в установленому порядку.

 

7.18. Пачки банкнот (мішечки з монетою) з пошкодженою упаковкою перераховує поаркушно (за кружками) касир каси перерахування або відповідальна особа, яка має штамп і пломбір, у приміщенні для приймання-передавання готівки в присутності інкасаторів.

 

У разі виявлення касових прорахунків складається акт про розбіжності, який підписують касир, відповідальні особи, інкасатори і затверджує завідувач сектору (відділу) касових операцій (касових операцій та зберігання цінностей).

 

Територіальні управління мають право визначати в договорах про касове обслуговування банків порядок приймання готівки в пошкодженій упаковці або упакованої з порушенням установлених вимог, її кількість, яку можна перерахувати під час приймання готівки від інкасаторів банків, тощо. У разі недотримання банком цих умов уся готівка повертається банку на перепакування і в цей самий день не приймається.

7.19. Операції з приймання готівки відповідно до вимог пунктів 7.16 – 7.18 цієї глави проводяться таким чином, щоб інкасатори мали змогу візуально контролювати готівку та всі її переміщення, а також відповідальних осіб у приміщенні для приймання-передавання готівки.

 

7.20. Після закінчення приймання готівки відповідальні особи оформляють документи згідно з вимогами пункту 6.7 глави 6 цього розділу, повертають порожні мішки через шлюзовий блок (лоток-бункер) і по телефону повідомляють охорону про завершення обслуговування.

 

(пункт із змінами, внесеними постановою Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

7.21. Прийнята готівка протягом робочого дня має зберігатись у приміщенні для приймання-передавання готівки в металевих шафах або у закритих візках.

 

7.22. У кінці робочого дня відповідальні особи здають готівку та документи матеріально відповідальним особам у порядку, визначеному пунктом 6.13 глави 6 цього розділу.

 


Просмотров 465

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!