Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Видачі готівки банкам через інкасаторів Національного банкуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

6.1.Приймання готівки, доставленої інкасаторами територіального управління до оборотної каси та видачу її інкасаторам для доставки банкам здійснюють матеріально відповідальні особи.

 

Матеріально відповідальні особи також здійснюють видачу та приймання готівки, що доставлена інкасаторами Національного банку з Центрального сховища, інших територіальних управлінь.

 

6.2. Приймання готівки від банків, доставленої інкасаторами, здійснюється на підставі розпорядження та опису цінностей.

 

63. Приймання готівки здійснюють матеріально відповідальні особи в присутності інкасаторів, які здійснили доставку готівки.

 

6.4. Крім того, матеріально відповідальні особи перевіряють:

 

чіткість відбитків пломбірів на мішках (касетах) і відповідність їх номера номеру, що зазначений у супровідному описі цінностей;

 

правильність і цілісність пакування пачок (наявність цілих і чітких відбитків пломбірів (кодів), крім пачок укладених у касети;

 

кількість корінців у кожній пачці;

 

правильність оформлення реквізитів накладок.

 

6.5. Обігові та розмінні монети приймаються за мішечками або пакетами з роликами з перевіркою правильності та цілісності пакування, наявності на ярликах мішечків (пакетів) відповідних реквізитів, цілісності та чіткості відбитків пломбірів.

 

6.6. За наявності дефекту в оформленні чи упаковці готівка перераховується касиром каси перерахування під наглядом контролера та інкасатора.

 

У разі виявлення недостач чи надлишків під час перерахування готівки за корінцями, пачками та мішками або суцільного перерахування готівки за аркушами і кружками з дефектної чи пошкодженої упаковки оформляється акт про розбіжності в двох примірниках, який підписують касир, контролер і інкасатор. Загальна сума прийнятої готівки зазначається в опису цінностей з урахуванням акта про розбіжності.

 

6.7. Після приймання від інкасаторів готівки матеріально відповідальні особи та всі інкасатори розписуються на звороті обох примірників опису цінностей. На другому примірнику проставляється відбиток печатки матеріально відповідальних осіб. На підставі описів цінностей оформляється прибутковий касовий ордер, який підписують матеріально відповідальні особи, бухгалтер і контролер.

 

Прибутковий касовий ордер та перший примірник опису цінностей матеріально відповідальні особи передають для формування в документи дня за операціями в оборотній касі і грошовому сховищі, а другий примірник опису цінностей видають старшому бригади інкасаторів.

 

(абзац в редакції постанови Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

6.8. На видачу готівки формується видатковий касовий ордер на підставі розпоряджень відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій, доручення на перевезення валютних цінностей і посвідчень інкасаторів.

 

6.9. Під час одержання готівки інкасатори надають доручення на перевезення валютних цінностей та пред`являють посвідчення.

 

6.10. Видачу готівки інкасаторам територіального управління здійснюють матеріально відповідальні особи на підставі відповідного розпорядження про підкріплення банків готівкою, опису цінностей та видаткового касового ордера. Видатковий касовий ордер підписують матеріально відповідальні особи, бухгалтер і контролер.

 

6.11. Опис цінностей, складається у трьох примірниках, із яких:

 

перший примірник відправляється через старшого бригади інкасаторів керівнику банку-держувача цінностей;

 

другий – використовується інкасаторами для приймання і здавання цінностей;

 

третій – залишається в документах дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі територіального управління разом із видатковим касовим ордером та дорученням.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

Усі примірники опису цінностей підписують матеріально відповідальні особи, які видали готівку, та інкасатори, які її прийняли.

 

На першому і другому примірниках опису цінностей матеріально відповідальна особа ставить відбиток печатки.

 

6.12. Про приймання цінностей інкасатори також підписують видатковий касовий ордер.

 

6.13. Після закінчення операційного часу матеріально відповідальні особи на підставі касових документів, за якими проведені касові операції, складають довідку про рух готівки у розрізі відповідальних виконавців, які ведуть журнали обліку надходжень і видатків готівки, звіряють її із залишком готівки та підписують. Зазначені в довідці про рух готівки суми касових оборотів звіряються із підсумками журналів обліку надходжень і видатків готівки, а також засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб у журналах та відповідальних виконавців – у довідці.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 447

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!