Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 4. Організація роботи прибуткових касПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

4.1. Прибуткові каси здійснюють приймання готівки протягом операційного часу.

 

4.2. Приймання готівки через прибуткову касу проводиться за такими прибутковими касовими документами:

 

заявою на переказ готівки (додаток 25) – від банків, що доставили готівку через уповноважених осіб банку, від структурних одиниць Національного банку (крім Господарсько-експлуатаційного управління), від Банкнотно-монетного двору від клієнтів-юридичних осіб, фізичних осіб;

 

(абзац із змінами, внесеними постановами Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005; від 03.04.2006 № 129, реєстр.

№ 1199 від 04.04.2006; від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

прибутковим касовим ордером (додаток 26) – інші надходження, у тому числі від працівників територіального управління за внутрішньобанківськими операціями та від Господарсько-експлуатаційного управління .

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

4.3. Від клієнтів-юридичних осіб готівка приймається для зарахування на власні поточні та інші рахунки згідно з чинним законодавством і нормативно-правовими актами. Заяву на переказ готівки з квитанцією відповідальні виконавці перевіряють та реєструють в журналі обліку надходжень готівки. Після цього заява на переказ готівки з квитанцією згідно з внутрішнім порядком передається до прибуткової каси.

 

Прибуткові касові документи оформляються відповідно до вимог Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за № 768/8089 (із змінами) (далі – Інструкція про касові операції), та інших нормативно-правових актів.

 

4.4. У разі здавання клієнтом готівки до прибуткової каси одночасно за кількома прибутковими документами касир приймає готівку за кожним документом окремо.

 

4.5. Касир, який одержав прибуткові документи, має:

 

перевірити дату проведення операції;

 

перевірити наявність підписів посадових осіб, яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам.

 

звірити відповідність зазначених у них цифрами і словами сум;

 

перевірити наявність підпису особи, яка вносить готівку;

 

викликати особу, яка вносить готівку, і прийняти від неї готівку.

 

Від клієнтів та Банкнотно-монетного двору готівка приймається так: банкноти – шляхом суцільного поаркушного перерахування, монети – за кружками.

 

Від банків готівка, доставлена уповноваженими особами банку/банків, приймається повними та неповними пачками відповідно до вимог нормативно-правових актів без поаркушного перерахування з перевіркою цілісності упаковки, кількості корінців і наявності всіх відповідних реквізитів, а неповні корінці з поаркушним перерахуванням.

 

(пункт із змінами, внесеними постановами Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005,

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005,

від 03.04.2006 № 129, реєстр. № 1199 від 04.04.2006)

Значно зношені та з дефектом виробника банкноти можуть прийматися неповними пачками та неповними корінцями по одній за кожним номіналом і розміром.

 

(абзац із змінами, внесеними постановами Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005,

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

Придатні до обігу розмінні монети приймаються повними мішечками, а зношені та з дефектами виробника також у неповних мішечках, з перевіркою цілісності упаковки, чіткості відбитків пломбірів за написами на ярликах.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

4.6. Уся раніше прийнята готівка має зберігатися в шухлядах столу, металевих шафах, сейфах, які потрібно замикати на ключ. Робоче місце касира має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки, що ним здається.

 

4.7. На столі касира не може бути ніякої іншої готівки, крім тієї, що приймається від особи, яка її вносить.

 

4.8. Після перерахування готівки касир звіряє суму прибуткового касового документа з фактично виявленою під час перерахування сумою готівки. У разі відповідності сум касир підписує заяву на переказ готівки та квитанцію, засвідчує квитанцію відбитком печатки і видає її особі, яка внесла готівку.

 

Під час приймання готівки за прибутковим касовим ордером касир підписує два його примірники, другий – засвідчує відбитком печатки прибуткової каси і видає особі, яка внесла готівку.

 

4.9. Якщо під час приймання готівки виявлено розбіжності між сумою готівки і сумою, зазначеною в документі, а також у разі виявлення сумнівних, банкнот (монет) особі, яка здає готівку, пропонується переоформити та надати новийдокумент на фактичну суму готівки. Сумнівні банкноти і монети вилучаються в установленому порядку. Первинний прибутковий касовий документ (заяву на переказ готівки) касир перекреслює і на звороті проставляє фактично прийняту суму готівки і засвідчує підписом. Квитанція до заяви на переказ готівки передається відповідальному виконавцю, яка після оформлення нового касового документа передається клієнту або знищується. Після оформлення новий касовий документ передається до каси. Заява із зазначеною на звороті фактичною сумоюзалишається у касира до отримання нового прибуткового касового документа з відповідною сумою внеску, а потім знищується.

 

4.10. Якщо клієнт не вніс готівку до каси, то касир повертає прибуткові касові документи відповідальним виконавцям для з`ясування причин. Після їх з`ясування на заяві на переказ готівки зазначаються причини, з яких готівка не була внесена, засвідчені підписом начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій або його заступника. У цьому разі заява на переказ готівки має бути підшита до документів дня за операціями в оборотній касі і грошовому сховищі, але не включається до підсумку оборотів.

 

(пункт із змінами, внесеними постановами Правління Національного

банку Українивід 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005,

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)4.11. Здійснення касових операцій, під час яких клієнт, не вносячи готівку, одночасно подає грошовий чек на одержання готівки та заяву на переказ готівки, забороняється.

 

4.12. Після закінчення операційного часу касир на підставі прибуткових касових документів, за якими проведені касові операції, складає довідку про рух готівки (додаток 27) у розрізі відповідальних виконавців, які ведуть журнали обліку надходжень готівки, звіряє її дані із залишком готівки та підписує довідку.

 

Зазначені в довідці про рух готівки суми касових оборотів звіряються з підсумками журналів обліку надходжень готівки відповідальних виконавців, які ведуть їх, та засвідчуються підписами касира в журналах і підписами відповідальних виконавців – у довідці касира.

 

4.13. Прийняту готівку касир формує в установленому порядку і разом із прибутковими касовими документами та довідкою про рух готівки здає під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей завідувачу каси із записом загальної суми (без розподілу за номіналами).

 

4.14. Завідувач каси звіряє суму прийнятої готівки та кількість прибуткових касових документів із довідкою про рух готівки касира та підписує її, а також розписується у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

4.15. За потреби неповні корінці та пачки передаються завідувачем каси для об`єднання одному із касирів під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей без зазначення номіналів і сум у довідці про рух готівки.

 

4.16. Готівка, що надійшла до прибуткових кас, може передаватися касиром завідувачу каси протягом операційного часу кілька разів під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей. До передавання готівки касир має переконатися в тому, що фактична її наявність відповідає загальній сумі прибуткових касових документів, за якими вона прийнята.

 

4.17. Уся готівка, що надійшла за операційний час, має бути оприбуткована до оборотної каси і зарахована на відповідні балансові рахунки в той самий робочий день.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 463

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!