Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 2. Відповідальність посадових осібЗа схоронність цінностей

2.1. Керівники територіальних управлінь та Центрального сховища, а також їх заступники, до повноважень яких належить організація касової роботи, відповідно до вимог нормативно-правових актів та чинного законодавства несуть персональну відповідальність за повну схоронність усіх цінностей у резервних фондах Центрального сховища, готівки у запасах і оборотній касі територіальних управлінь у межах законодавчо визначених основних завдань і функцій цих установ.

 

Разом із зазначеними посадовими особами відповідальність за правильну організацію касової роботи, належне зберігання і повну схоронність усіх цінностей, що є в грошових сховищах і оборотних касах управління, а також за чітке касове обслуговування банків, клієнтів несуть начальники відділів (управління) готівкового обігу і касових операцій.

 

2.2. Начальник відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій, його заступники, завідувачі секторів (начальники відділів) зобов`язані забезпечувати суворе дотримання правил здійснення емісійно-касових операцій, а також контроль за своєчасним оприбуткуванням готівки, що надійшла до територіального управління.

 

Головний бухгалтер організовує контроль за відображенням у бухгалтерському обліку касових операцій.

 

2.3. Начальники територіальних управлінь та їх заступники, до повноважень яких належить організація касової роботи, мають приділяти особливу увагу підбору кадрів, які за своїми функціональними обов`язками відповідають за схоронність цінностей. Приймання, звільнення та переміщення працівників, з якими укладаються договори про матеріальну відповідальність, проводиться за погодженням із начальником відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій і юридичною службою територіального управління. Забороняється приймати на посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, осіб, які були засуджені за корисливі злочини.

 

З касовими працівниками проводяться заняття щодо вивчення вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів з питань емісійно-касової роботи і щорічно приймаються заліки з оформленням відповідного протоколу.

 

2.4. З касовими працівниками, робота яких пов`язана з прийманням, обліком, зберіганням, видачею готівки та інших цінностей, а також проведенням інших операцій з ними (дослідження, перерахування тощо), укладається письмовий договір про індивідуальну матеріальну відповідальність (додаток 23) або договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність (додаток 24).

 

2.5. Договір про індивідуальну матеріальну відповідальність укладається у двох примірниках і засвідчується підписом начальника територіального управління та працівником. Один з примірників зберігається в особовій справі працівника, другий - у касового працівника. Попередньо договір погоджується і візується начальником відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій і працівником юридичної служби територіального управління.

 

2.6. Згідно із законодавством касові працівники несуть повну індивідуальну або колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за повноту вкладання готівки у сформовані ними пачки, корінці, мішечки з монетами в непошкодженій упаковці, а також за наявність серед відсортованої і сформованої ними готівки неплатіжних і фальшивих банкнот і монет.

 

За повноту вкладення пачок банкнот у касети (мішки) та відповідність їх суми даним супровідного ярлика несуть колективну (бригадну) матеріальну відповідальність касові працівники, які формували касети (мішки) за умови їх непошкодженості та цілісності пломб.

 

2.7. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність покладається керівником територіального управління за погодженням із профспілковим комітетом на працівників, які спільно виконують роботи, що пов`язані із зберіганням, обробленням, видачею, перевезенням цінностей, а також у разі неможливості розмежування матеріальної відповідальності кожного працівника і укладення з ним договору про індивідуальну матеріальну відповідальність.

 

2.8. Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається у двох примірниках, погоджується та візується начальником відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій і працівником юридичної служби, а також засвідчується підписом начальника територіального управління та всіма працівниками, на яких покладається така відповідальність. Один примірник договору зберігається в особовій справі керівника бригади, другий - у керівника бригади, в особових справах інших працівників – його копія.

 

2.9. В особовій справі кожного касового працівника зберігаються, крім загальновизначених документів, довідка про медичний огляд, що поновлюється щорічно, копія документа, що засвідчує відповідність освіти працівника кваліфікаційним вимогам, договір про індивідуальну матеріальну відповідальність або копія договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, виписки з протоколу про прийняття заліку щодо знання вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів з питань емісійно-касової роботи.

 

2.10. Усі касові працівники, яким доручається робота з цінностями і здійснення операцій з ними, зобов`язані:

 

знати вимоги цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів щодо порядку ведення емісійно-касових операцій і зберігання готівки;

 

проходити під час влаштування на роботу, а також періодичні (не рідше одного разу на рік) медичні огляди.

 

2.11. Касовим працівникам категорично забороняється:

 

доручати виконання своєї роботи з цінностями іншим особам, а також виконувати роботу, що не належить до обов`язків, установлених для них цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами та посадовою інструкцією;

 

розголошувати банківську таємницю;

 

безпосередньо виконувати доручення банків та інших клієнтів про одержання або внесення готівки на їх рахунки;

 

у разі тимчасової відсутності на робочому місці залишати готівку, пломбіри, печатки, кліше з особистим кодом, ключі від сейфів (візків) та інші цінності у відкритому вигляді, незамкненими в сейфи, візки, металеві шафи або ящики столів, а також ключів у шпаринах замків;

 

залишати ключі під час здійснення операцій в шпаринах замків дверей грошових сховищ, сейфів, металевих шаф, візків, призначених для зберігання готівки;

 

зберігати власну готівку та інші цінності разом із готівкою територіального управління.

 


Просмотров 448

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!