Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 5. Підсистема обліку і контролю за здійсненням емісійнихоперацій “Емісійний день банку”

5.1. Для проведення аналізу випуску готівки в обіг у розрізі номіналів і контролю за обліком емісійних операцій у Центральному сховищі та в територіальних управліннях використовується підсистема автоматизованого оброблення інформації “Емісійний день банку”.

 

5.2. Територіальні управління за допомогою підсистеми “Емісійний день банку” надсилають до Департаменту готівково-грошового обігу заявки на підкріплення запасів готівки або її вивезення і отримують відповідні емісійні дозволи.

 

На підставі документів про проведення емісійних операцій (прибуткового, видаткового, прибутково-видаткового, прибуткового позабалансового, видаткового позабалансового ордерів, описів цінностей, які нумеруються щороку, починаючи з першого номера за кожним окремим видом документа) територіальні управління і Центральне сховище в підсистемі “Емісійний день банку” здійснюють аналітичний облік готівки в запасах (резервних фондах), банкнот і монет у дорозі, що відправлені із запасів (резервних фондів), випущених в обіг банкнот і монет у відповідному регіоні.

 

Територіальні управління і Центральне сховище на підставі відомості про залишки банкнот і монет в оборотній касі, а в разі наявності кількох оборотних кас – на підставі зведеної відомості (додаток 64), сформованої вручну або засобами автоматизованої системи, у підсистемі „Емісійний день банку” за станом на кожне 1 число місяця подають дані про залишки банкнот і монет в оборотній касі в розрізі індексів і номіналів, про пам’ятні та ювілейні монети – додатково за їх кодами, назвою та кількістю, а також банкноти (монети) у складі сувенірної продукції – додатково за їх кодами.

 

(пункт доповнено абзацом постановою Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005.

У зв’язку з цим абзаци третій – двадцять третій уважати відповідно

абзацами четвертим – двадцять четвертим)

(абзац третій із змінами, внесеними постановами Правління Національного банку Українивід 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005;

від 05.07.2006 № 247, реєстр. №1215 від 06.07.2006)

Облік емісійних операцій у підсистемі “Емісійний день банку” ведеться за індексами і номіналами. Банкноти обліковуються за такими індексами:

 

“1” – придатні банкноти зразків до 2003 року;

 

“2” – зношені банкноти зразків до 2003 року;

 

“3” – банкноти з дефектом виробника зразків до 2003 року;

 

“4” – значно зношені банкноти зразків до 2003 року;

 

“9” – придатні банкноти зразків до 2003 року, що підлягають перерахуванню;

 

(абзац в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

(Абзац десятий виключено постановою Правління Національного

банку України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять п’ятий уважати

відповідно абзацами десятим - двадцять четвертим.

“14” – емісійні банкноти зразків до 2003 року;

 

“20” – придатні банкноти зразка 2003 - та наступних років випуску;

 

(абзац змінено постановами Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005;

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006 )

“21” – емісійні банкноти зразка 2003 - та наступних років випуску; 

“22” – зношені банкноти зразка 2003 - та наступних років випуску;

 

“23” – банкноти зразка 2003 - та наступних років випуску з дефектом виробника;

 

“24” – значно зношені банкноти зразка 2003 - та наступних років випуску;

 

(абзаци одинадцятий- п’ятнадцятий змінено постановою Правління

Національного банку України від 05.07.2006 № 247,

реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

“27” – банкноти у складі сувенірної продукції;

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – двадцять четвертий уважати

відповідно абзацами шістнадцятим – двадцять п’ятим)

“29” – придатні та емісійні банкноти зразка 2003 – та наступних років випуску, що підлягають перерахуванню”.

 

(абзац в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005;

із змінами, внесеними остановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006 )

“30” – банкноти мобілізаційного фонду”.

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005.

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцять четвертий уважати

відповідно абзацами дев’ятнадцятим – двадцять п’ятим)

Монети обліковуються за такими індексами:

 

“5” – придатні розмінні, обігові монети, уключаючи пам`ятні та ювілейні монети звичайної якості;

 

“6” – зношені розмінні, обігові монети, уключаючи зношені пам`ятні та ювілейні монети звичайної якості;

 

“8” – розмінні, обігові монети, уключаючи пам`ятні та ювілейні монети звичайної якості, з дефектом виробника;

 “10” – розмінні, обігові монети, уключаючи пам`ятні та ювілейні монети звичайної якості, що підлягають перерахуванню;

 

“7” – пам`ятні та ювілейні монети;

 

“11” – пам`ятні та ювілейні монети пошкоджені і з дефектом виробника.

 

“28” – монети у складі сувенірної продукції.

 

(пункт доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

5.3. У підсистемі “Емісійний день банку” під час проведення операції із зарахування банкнот і монет до запасів готівки (до резервних фондів) на підставі прибуткового (прибуткового позабалансового) ордера автоматично формується підтвердження про одержання готівки територіальним управлінням (Центральним сховищем), яке надсилається відправнику та Департаменту готівково-грошового обігу.

 

5.4. Під час проведення операції з видачі банкнот і монет із запасів готівки (з резервних фондів) на підставі видаткового (видаткового позабалансового) ордера в підсистемі “Емісійний день банку” автоматично формується повідомлення про відправлення готівки територіальним управлінням (Центральним сховищем), яке надсилається одержувачу та Департаменту готівково-грошового обігу.

 

5.5. Наприкінці робочого дня дані відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки (додаток 20) або зведеної відомості (у разі розміщення готівки у двох і більше грошових сховищах) звіряються з даними відомості залишків запасів готівки у сховищах, сформованої за допомогою підсистеми “Емісійний день банку”. Звірка засвідчується підписами завідувача сховища або завідувача сектору зберігання цінностей на відомості залишків запасів готівки у сховищах і працівника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій, який здійснює облік емісійних операцій, у відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки, або у зведеній відомості.

 

Щомісячно за станом на кожне 1 число місяця дані відомості (зведеної відомості) залишків банкнот і монет в оборотній каcі (додаток 64) звіряються з даними відомості залишків готівки в оборотній касі, сформованої за допомогою підсистеми “Емісійний день банку”. Звірка засвідчується підписами матеріально відповідальних осіб або завідувача сектору і працівника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій, який здійснює облік емісійних операцій, у відомості залишків банкнот і монет в оборотній каcі, або у зведеній відомості.

 

( доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005 )

5.6. Начальник відділу обліку емісійно-касових операцій Центрального сховища щоденно звіряє дані про залишки готівки, у тому числі отриманої до приймання, що обліковуються в підсистемі “Емісійний день банку”, з даними відповідних рахунків балансу.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

5.7. Працівники відділів (управління) готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь, які здійснюють облік емісійних операцій, щоденно звіряють дані про залишки готівки, у тому числі отриманої до приймання, що обліковуються в підсистемі “Емісійний день банку”, з даними відповідних рахунків балансу.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

5.8. На підставі даних про емісійні операції кожного територіального управління і Центрального сховища в підсистемі “Емісійний день банку” Департамент готівково-грошового обігу здійснює контроль за поданням територіальними управліннями заявок на підкріплення запасів готівки або вивезення надлишків готівки, обліком емісійних операцій у територіальних управліннях і Центральному сховищі.

 

5.9. Департамент готівково-грошового обігу за допомогою підсистеми “Емісійний день банку” щоденно звіряє дані про залишки готівки, у тому числі отриманої до приймання, з даними відповідних рахунків балансу (форма № 1Д-НБУ) і сформовані протоколи звіряння надсилає до територіальних управлінь і Центрального сховища. У разі виявлення розбіжностей негайно з’ясовуються причини для вжиття відповідних заходів.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

5.10. Департамент готівково-грошового обігу за допомогою підсистеми “Емісійний день банку” щомісячно складає баланс готівки, звіти про випуск готівки в обіг та її структуру, про залишки готівки у грошових сховищах та резервних фондах Національного банку за індексами і номіналами тощо.

 


Просмотров 357

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!