Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


З оборотної каси до запасів готівки4.1. Відділ (управління) готівкового обігу і касових операцій територіального управління розглядає заявки на видачу готівки банкам, касам у територіальних управліннях, які не входять до складу оборотної каси, що здійснюють продаж товарів та послуг за готівку, структурним одиницям Національного банку і клієнтам та заявки на її вивезення, проводить аналіз структури банкнот імонет в обігу, насиченості обігу регіону банкнотами і монетами всіх номіналів, забезпечення в регіоні розмінності банкнот і монет, що є в обігу, а також, враховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах територіального управління, визначає обсяги підкріплень банків та готує розпорядження про:

 

(абзац перший в редакції постанови Правління Національного

банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

видачу (приймання) готівки структурним одиницям (від структурних одиниць) Національного банку та касам (від кас) у територіальних управліннях, які не входять до структури відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій, що здійснюють продаж товарів та послуг за готівку;

 

(пункт доповнено новим абзацом другим постановою Правління Національного банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006.

У зв’язку з цим абзаци другий – десятий уважати відповідно абзацами третім – одинадцятим)

підкріплення банків як за допомогою структурного підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації, так і уповноваженими особами банку або інкасаторами банку на загальну суму за кожним банком з розподілом за номіналами банкнот і монет;

 

приймання готівки в оборотну касу від банків (які доставлятимуть готівку за допомогою структурного підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління, інкасаторів банку та уповноваженими особами банку) на заявлену загальну суму кожним банком з розподілом на придатну і не придатну до обігу готівку;

 

перерахування готівки із запасів готівки до оборотної каси на загальну суму з розподілом за індексами і номіналами (з урахуванням сум на видачу готівки клієнтам та працівникам територіального управління та/або для завантаження банкомата);

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

переміщення готівки між грошовими сховищами.

 

Розпорядження засвідчують підписом начальник відділу (управління) готівкового обігу і касових операції або його заступник і надають для виконаннябригадам матеріально відповідальних осіб, завідувачу каси, бухгалтеру і контролеру.

 

Заявку на видачу готівки клієнтам територіального управління подає підрозділ з організації бухгалтерського обліку.

 

Заявку для виплат з поточних рахунків працівників територіального управління та на завантаження банкоматів подає завідувач сектору касових операцій або інша особа, визначена начальником відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій.

 

Заявку на підкріплення оборотної каси та переміщення готівки між грошовими сховищами подають матеріально відповідальні особи або інша особа, визначена начальником відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій.

 

Відділ (управління) готівкового обігу і касових операцій подає структурному підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації заявку, засвідчену начальником відділу (управління) (його заступником), на перевезення цінностей між територіальним управлінням і банками, між банками, якщо доставлення здійснюється за допомогою структурного підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління.

 

(пункт із змінами, внесеними постановами Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005;

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

4.2. На підставі розпорядження відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій щодо підкріплення оборотної каси здійснюється перерахування банкнот і монет із запасів готівки як повними, так і неповними пачками та мішечками.

 

На підставі розпоряджень відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій щодо видачі готівки структурним одиницям Національного банку, підкріплення банків і приймання від них готівки в автоматичному режимі формуються та надсилаються структурним одиницям Національного банку і банкам відповідні електронні повідомлення.

 

(абзац другий в редакції постанови Правління Національного

банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

4.3. Зарахування готівки з оборотної каси до запасів готівки здійснюють матеріально відповідальні особи без розпорядження начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій.

 

Вкладатися до запасів готівки і зберігатися там банкноти і монети можуть як повними, так і неповними пачками і мішечками.

 

4.4. Перерахування готівки із запасів готівки до оборотної каси і її вкладення з оборотної каси до запасів готівки оформляються прибутково-видатковими ордерами (додатки 18, 19) з розподілом за індексами і номіналами, що засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб, бухгалтера і контролера, один примірник якого передається для проведення операцій у підсистемі “Емісійний день банку”.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

4.5. Розпорядження відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій формуються, нумеруються та роздруковуються за допомогою засобів автоматизації.

 


Просмотров 426

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!