Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 3. Вивезення не придатних до обігу банкнот і монет та їх утилізація3.1. Не придатні до обігу банкноти і монети (у тому числі для очищення за окремим розпорядженням Національного банку) територіальні управління відправляють до Центрального сховища. Зношені банкноти і монети відправляються в повних пачках і мішечках.

 

(абзац із змінами, внесеними постановою Правління Національного

банку України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

Значно зношені та/абоз дефектом виробника банкноти (монети) можуть відправлятися в неповних пачках (мішечках). Зазначені банкноти і монети формуються в мішки за кожним індексом окремо. Сформовані неповні мішечки з монетами можуть бути вкладені в один мішечок, який формується в установленому порядку.

 

Значно зношені та/або з дефектом виробника банкноти (монети) відправляються до Центрального сховища тільки після суцільної перевірки їх ознак платіжності та відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. Значно зношені та/абоз дефектом виробника банкноти (монети) можуть відправлятися в неповних пачках (мішечках). Зазначені банкноти (монети) формуються в мішки за кожним індексом окремо. Сформовані неповні мішечки з монетами можуть бути вкладені в один мішечок, який формується в установленому порядку.

 

(абзац в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

3.2. Під час вивезення не придатних до обігу банкнот і монет структурним підрозділом перевезення цінностей та організації інкасації територіальних управлінь відділи (управління) готівкового обігу і касових операцій за допомогою засобів спецзв`язку попередньо узгоджують з Центральним сховищем дату здавання та обсяги відправлення готівки (із зазначенням кількості касет, що використовуватимуться для перевезення банкнот).

3.3. Відділи (управління) готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь для вивезення не придатних до обігу банкнот і монет в наступному місяці структурним підрозділом перевезення цінностей Центрального сховища надсилають до 25 числа (включно) у встановленому порядку клопотання Центральному сховищу про потребу вивезення не придатних до обігу банкнот і монет, зазначаючи їх суму та кількість місць [касет та/або мішків (мішечків)]. Центральне сховище розглядає можливість прийняття не придатних до обігу банкнот і монет, визначає кількість вільних місць у спецтранспорті та орієнтовний день його прибуття і на підставі цього надає дозвіл з визначенням терміну прийняття не придатних до обігу банкнот і монет та кількості касет та/або мішків (мішечків), що використовуватимуться для перевезення банкнот (монет). Як виняток і з відповідним обґрунтуванням клопотання може подаватися в інші терміни.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного

банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

3.4. На підставі дозволу Центрального сховища на вивезення готівки відділ (управління) готівкового обігу і касових операцій територіального управління надає матеріально відповідальним особам і структурному підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації засвідчене підписом начальника територіального управління та начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій або їх заступників розпорядження про відправлення не придатних до обігу банкнот і монет на загальну суму з розподілом за індексами і номіналами.Видача не придатних до обігу банкнот і монет із запасів готівки оформляється видатковим ордером (додатки 12, 13) та описом цінностей. Два примірники видаткового ордера засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб, бухгалтера, контролера та інкасаторів. Перший примірник видаткового ордера призначається для видачі банкнот і монет зі сховища, другий – для проведення операцій у підсистемі “Емісійний день банку”.

 

(пункт із змінами, внесеними постановою Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

Пункти 3.5, 3.8 та 3.9 виключено постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005.

У зв’язку з цим пункти 3.6 та 3.7 вважати

відповідно пунктами 3.5 і 3.6)

3.5. На суму надлишків (недостач), виявлених Центральним сховищем в упаковці банку або територіального управління, зменшується (збільшується) сума випущеної в обіг готівки.

 

Перерахування суми надлишків та відшкодування суми недостач здійснюється відповідно до пункту 2.7 глави 2 розділу ІІ цієї Інструкції.

 

3.6. У день відправлення (одержання) не придатних до обігу банкнот і монет відправник (одержувач) надсилає одночасно Центральному сховищу (відправнику) і Департаменту готівково-грошового обігу відповідне підтвердження (повідомлення), у якому зазначаються дата і номер опису цінностей, одержувач (відправник), сума відправлених (одержаних) банкнот і монет з розподілом за індексами та номіналами. Підтвердження (повідомлення) засвідчується підписом начальника територіального управління (директора Центрального сховища) або його заступника. Підтвердження надсилається одержувачем до 17 години (у п`ятницю та передсвяткові дні до 16 години), повідомлення – відправником протягом робочого дня за допомогою підсистеми “Емісійний день банку”.

 

(пункт із змінами, внесеними постановою Правління

Національного банку України від 31.03.2005 № 105,

реєстр. № 1113 від 01.04.2005)


Просмотров 454

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!