Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ І. Загальні положення. Інструкція з організації емісійно-касової роботи вІнструкція з організації емісійно-касової роботи в

Системі Національного банку України

(Із змінами, внесеними постановами Правління Національного банку України

від 28.12.2004 № 687, реєстр. № 1101 від 28.12.2004;

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005;

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005;

від 03.04.2006 № 129, реєстр. № 1199 від 04.04.2006;

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

Розділ І. Загальні положення

1. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України (далі - Інструкція) розроблена згідно із Законом України “Про Національний банк України”, нормативно-правовими актами Національного банку України (далі – нормативно-правові акти) та чинним законодавством України.

 

2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

 

акт огляду прихованих робіт документ установленої форми згідно з Державними будівельними нормами України, який засвідчує виконання робіт, що не можуть бути перевірені візуально без руйнування будівельних конструкцій;

 

баланс готівки – зведена відомість Національного банку України (далі – Національний банк), що характеризує виготовлення і випуск готівки в обіг, її вилучення з обігу і утилізацію та залишки готівки на відповідну дату;

 

балансовий протокол – зафіксована на паперовому носії інформація, сформована автоматизованою системою оброблення банкнот (далі – автоматизована система), про результати оброблення певної партії банкнот;

 

відгороджувальні конструкції грошового сховища– стіни, підлога, стеля та двері грошового сховища, технічний стан яких відповідає вимогам нормативно-правових актів і які виконують функції відгородження чи розподілу об`ємів приміщення;

 

візок –механічний засіб для транспортування цінностей;

 

готівка в обігу – банкноти і монети, емітовані Національним банком з урахуванням залишків кас банків;

 

грошове сховище – спеціально обладнане приміщення, технічний стан якого відповідає вимогам нормативно-правових актів і яке зареєстроване в порядку, визначеному цією Інструкцією;

 

двері грошового сховища– двері з рамою спеціальної конструкції, технічний стан яких відповідає вимогам нормативно-правових актів;

 

екранна форма звіту – інформація про стан роботи автоматизованої системи, що зазначається на моніторі у відповідній формі;

 

емісійні банкноти – банкноти, які ще не перебували в обігу;

 

емісійний дозвіл – розпорядчий документ Національного банку, який надає право територіальним управлінням (Центральному сховищу) на одержання (видачу) готівки;

 

емісія готівки – випуск Національним банком в обіг банкнот і монет;

 

запаси готівки –банкноти і монети національної валюти України (далі – національна валюта), які зберігаються в грошових сховищах територіальних управлінь Національного банку і використовуються для забезпечення поточних потреб економіки регіонів;

 

індекс банкнот і монет–умовне цифрове позначеннябанкнот і монет, за яким вони обліковуються залежно від виду, призначення та зразків грошових знаків;

 

(визначення терміну змінено постановою Правління Національного

банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

інженерно-технічне укріплення– сукупність інженерних та технічних засобів посилення конструктивних елементів будівель і приміщень;

 

касовий прорахунок– невідповідність між фактичною кількістю (сумою) наявних банкнот або монетта кількістю (сумою), що зазначена на упаковці банкнот (монет) або в супровідному документі на готівку;

 

карман котушки – технологічне місце в котушці повернення, куди вкладаються невизначені банкноти разом із бандерольною стрічкою корінця;

 

карман повернення – технологічний вузол автоматизованих систем для повернення невизначених банкнот;

 

каса перерахування приміщення в складі касового вузла, у якому здійснюється оброблення готівки;

 

касові працівники – посадові особи, які виконують операції з готівкою та іншими цінностями (приймання, видача, оброблення, зберігання, дослідження);

 

код банку – реквізит банку, визначений і включений до довідника банків України;

 

котушка повернення – спеціальний пристрій у системі BPS-3000 для накопичення невизначених банкнот;

 

регіональний метод підкріплення територіальних управлінь – це організація отримання кількома територіальними управліннями відповідного регіону готівки, доставленої будь-яким транспортом в один із визначених обласних центрів;

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного

банку України від 28.12.2004 № 687, реєстр. № 1101 від 28.12.2004.

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий – сорок сьомий вважати

відповідно абзацами двадцять п’ятим – сорок восьмим)

матеріально відповідальні особи– посадові особи, на яких покладено обов`язки із зберігання готівки та інших цінностей у грошовому сховищі та виконання операцій з ними і з якими укладено договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність;

 

машинний протокол – зафіксована на паперовому носії інформація про результати роботи автоматизованої системи;

 

місце ручного дооброблення (далі - МРД) – спеціальний пристрій у системі BPS-3000 або робоче місце, оснащене потрібними приладами для ручного оброблення банкнот;

 

невизначений об`єкт – частина банкноти, стрічки для обандеролювання, наклейки, які виявлені автоматизованою системою і не ідентифіковані нею як банкноти;

 

нестандартна ситуація в процесі оброблення– подія в автоматизованій системі, внаслідок якої порушено процес оброблення банкнот, регламентований у технічній документації для автоматизованої системи;

 

(термін „обігові монети” виключено постановою Правління

Національного банку України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147

від 29.09.2005)

оборотна каса – це комплекс кас, які здійснюють видачу готівки, її приймання та оброблення;

 

ознаки справжності банкнот – характеристики банкнот (захисні елементи), що затверджені в установленому порядку;

 

операційний протокол – документ, що формується автоматизованою системою, у якому відображаються дані про технологічний процес оброблення банкнот (про все, що відбувалося в автоматизованій системі протягом робочої зміни); 

(термін „пам’ятні та ювілейні монети” виключено постановою

Правління Національного банку України від 05.07.2006 № 247,

реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

передсховище – приміщення, що безпосередньо межує із грошовим сховищем, яке унеможливлює спостереження за порядком відчинення та зачинення дверей грошового сховища;

 

підкріплення– поповнення запасів готівки, оборотних кас, операційних кас банків;

 

профілактичні роботи– це попереджувальні заходи щодо підтримування автоматизованих систем у робочому стані протягом установленого періоду експлуатації;

 

регламентні роботи– це визначені нормативно-технічною документацією роботи, які виконуються відповідно до встановленої періодичності та обсягів незалежно від технічного стану автоматизованої системи, а також для відновлення ресурсу окремих її складових частин;

 

резервні фонди Національного банку – централізований запас банкнот (у тому числі мобілізаційного фонду і монет національної валюти в Центральному сховищі для підкріплення запасів готівки в сховищах територіальних управлінь;

 

(визначення терміну в редакції постанови Правління

Національного банку України від 29.09.2005 № 347,

реєстр. № 1147 від 29.09.2005, змінено постановою Правління Національного банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

ремонтні роботи – це комплекс операцій, що здійснюються для відновлення функціонування автоматизованої системи або її складових частин у разі їх виходу з ладу;

 

ресурси системи – технологічні та функціональні можливості автоматизованої системи;

 

(термін „розмінні монети” виключено постановою Правління

Національного банку України від 29.09.2005 № 347,

реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

сейф – механічне захисне устаткування для зберігання цінностей, яке в зачиненому стані має принаймні один внутрішній бік не більше одного метра;

 

статистичний протокол – зафіксована на паперовому носії інформація про результати оброблення банкнот різних номіналів або дані про результати роботи автоматизованої системи за певний час;

 

структура готівки в обігу–розподіл банкнот (монет) кожного номіналу у загальній сумі банкнот (монет) в обігу;

 

структурні одиниці Національного банку – Українська академія банківської справи та Львівський банківський інститут (з їх власними відокремленими підрозділами), а також установи, що входять до системи Національного банку, які не мають оборотної каси і проводять операції з готівкою, зокрема Центральна розрахункова палата, Державна скарбниця України, Господарсько-експлуатаційне управління, Група управління проектами міжнародних кредитних ліній;

 

(доповнено терміном постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

технічне обслуговування – це комплекс організаційних, технічних і технологічних заходів, що виконуються з метою забезпечення роботи автоматизованої системи під час використання її за призначенням;

 

Х-звіт – денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам’яті, який відповідає вимогам і застосовується згідно з Порядком реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 № 614. Для реєстраторів розрахункових операцій, у Х-звіті яких не зазначається інформація про операції “службового внесення” або “службової видачі” сум готівки, Х-звіт означає сукупність Х-звіту та будь-якого іншого звіту, де зазначені суми за цими операціями;

 

(доповнено терміном постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

чіп-картка – пластикова картка, яка використовується як засіб доступу до технологічних ресурсів автоматизованої системи її користувачів із регламентованим правом доступу відповідно до наданих повноважень;

 

шредер – пристрій для утилізації не придатних до обігу банкнот.

 

3. Ця Інструкція регулює порядок проведення операцій з емісійно-касової роботи в національній валюті в територіальних та Операційному управліннях Національного банку (далі – територіальні управління), особливості здійснення касових операцій структурними одиницями Національного банку, Банкнотно-монетним двором, Фабрикою банкнотного паперу Національного банку, а також взаємовідносини з:

 

Центральним сховищем;

 

іншими територіальними управліннями;

 

банками;

 

клієнтами.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

4. Для організації емісійно-касової роботи в Національному банку створені:

 

резервні фонди в Центральному сховищі;

 

мобілізаційний фонд;

 

запаси готівки в територіальних управліннях;

 

грошові сховища;

 

оборотні каси.

 

5. Центральне сховище організовує роботу з готівкою шляхом:

 

зберігання резервних та мобілізаційного фондів Національного банку;

 

вибіркового контролю за якістю та повнотою вкладання готівки, що надходить від Банкнотно-монетного двору;

 

видачі територіальним управлінням та приймання від них готівки, контролю за її якістю та повнотою вкладення;

 

проведення дослідження сумнівних банкнот (монет) національної валюти, зберігання та утилізацію підроблених (фальшивих) банкнот (монет);

 

приймання, контроль і оброблення не придатної до обігу готівки та її утилізацію.

 

Особливості роботи з готівкою в Центральному сховищі встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку з питань організації роботи з цінностями в Центральному сховищі.

 

(абзац сьомий в редакції постанови Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

6. Територіальні управління організовують роботу з готівкою шляхом:

 

складання прогнозних розрахунків касових оборотів;

 

проведення аналізу структури готівки в обігу за номіналами, забезпечення достатніх запасів готівки у своїх грошових сховищах (для забезпечення щоденних оперативних потреб - в оборотній касі), створення умов її зберігання;

 

видачі банкам та приймання від них готівки;

 

організації оброблення готівки і контролю за якістю оброблення готівки банками;

 

касового обслуговування клієнтів;

 

здійснення контролю за дотриманням банками порядку проведення касових операцій;

 

надання роз`яснень щодо застосування положень нормативно-правових актів з емісійно-касових операцій;

 

вилучення з обігу та організації проведення дослідження сумнівних банкнот (монет) національної валюти.

 


Просмотров 585

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!