Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІV. Висновок до практичного заняття. До практичного заняття № 1Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкція

До практичного заняття № 1

Тема: «Розвиток психіки. Свідомість»

Спеціальність: лікувальна справа

Обладнання: - роздатковий матеріал,

- стимульний матеріал до психодіагностичних методик,

- презентація

Джерела інформації:

Вітенко І.С., Чабан О.С. Основи загальної та медичної психології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003

www.psi-look.in.ua

Мета: - познайомитися з основними методами психології;

- навчитися розрізняти та використовувати методи вивчення свідомості та несвідомого

Студент повинен знати:

- Основні методи психології: спостереження, експеримент.

- Методи вивчення стану свідомості.

- Додаткові методи психології: тест, опитування ,бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінювання.

- Проективні методики, види.

- Свідоме-несвідоме.

Студент повинен уміти:

- Уміти визначати тип психодіагностичної методики (вербальні - практичні, групові - індивідуальні, інтелекту та особистості, швидкості – результативності).

- Описати орієнтовну поведінку мед.працівника щодо пацієнтів з розладом свідомості.

Перелік практичних навичок:

- Використання проективних методик.

- Побудови опитування пацієнтів з метою діагностики можливих розладів свідомості.

Хід роботи

І. Теоретична конкретизація знань

Тестове опитування

1. Оберіть серед запропонованих найбільш точне наукове визначення терміну «психологія»:

а) наука про закономірності виникнення, розвитку і вияву психіки;

б) наука, об’єктом вивчення якої є особистість;

в) наука про душу;

г) наука, об’єктом вивчення якої є свідомість.

2. Що з наведених нижче психологічних понять не є формою вияву психіки?

а) психічні процеси;

б) психічні властивості;

в) психічні розлади;

г) психічні стани.

3. Яке поняття визначає дана дефініція: форми суб’єктивного відображення об’єктивної реальності, за допомогою яких здійснюється пізнання світу, засвоєння знань, навичок і умінь

а) психічні процеси;

б) психічні властивості;

в) психічні розлади;

г) психічні стани.

4. Яке поняття визначає дана дефініція: індивідуально-психологічні особливості, що дають змогу розрізняти людей, знати їх вчинки і мотиви діяльності.

а) психічні процеси;

б) психічні властивості;

в) психічні розлади;

г) психічні стани.

5. Що характеризує тимчасову динаміку психічної діяльності, яка істотно впливає на поведінку та діяльність особистості?

а) психічні процеси;

б) психічні властивості;

в) психічні розлади;

г) психічні стани.

6. До якої групи психічних процесів належать почуття?

а) пізнавальних;

б) індивідуальних;

в) особистісних;

г) емоційно-вольових.

7. Спрямованість, темперамент, характер, здібності, це:

а) психічні процеси;

б) психічні властивості;

в) психічні розлади;

г) психічні стани.

8. До галузей медичної психології окрім психопатології, патологічної психології, нейропсихології, психофармакології, психопрофілактики, психогігієни, психотерапії належить:

а) клінічна психологія;

б) педагогічна психологія;

в) психореабілітація;

г) психокорекція.

9. Основні методи психології:

а) узагальнення незалежних характеристик, клінічна бесіда;

б) анкети, діагностичні тести;

в) експеримент, спостереження;

г) аналіз продуктів діяльності, опитування.

10. Група психодіагностичних тестів, в яких не виставляються часові обмеження:

а) вербальні;

б) результативності;

в) швидкості;

г) індивідуальні.

 

ІІ. Практична робота студента під керівництвом викладача

  1. Методи психологічного дослідження.

1.1. Основні методи психології: спостереження, експеримент.

1.2. Додаткові методи психології: тест, опитування , бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінювання

1.3. Групи психодіагностичних тестів: (вербальні – практичні, групові – індивідуальні, інтелекту та особистості, швидкості – результативності).

1.4. Проективні методики

  1. Побудова бесіди з пацієнтами з можливими розладами свідомості

ІІІ. Контрольні питання до закріплення знань з теми «Розвиток психіки. Свідомість»

- Що таке психіка?

- Дайте визначення поняттю «свідомість».

- Назвіть та дайте коротку характеристику основним та додатковим методам психології.

- Назвіть та поясніть групи тестів.

- Дайте характеристику типам проективних методик, приведіть по одному прикладу до кожного типу.

ІV. Висновок до практичного заняття

На занятті були розглянуті групи методик загальної та медичної психології, за допомогою яких діагностуються психічні процеси, властивості та стани. Означені питання дослідження стану свідомості.

V. Домашнє завдання

Основи загальної і медичної психології / за ред. І.С. Вітенка, О.С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 344 с., С 132-144

Підготувати доповіді на тему: «Розлади свідомості»

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 528

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!