Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пояснення до заповнення бланка попередженьУ графі 1 в послідовному порядку за ходом поїзда записуються місця перешкод, кілометри чи станції (номер колії, номер стрілки), на яких установлені попередження.

У графі 2 відмічається час дії попередження. Якщо дія попередження обмежується певним терміном, то проти відповідного місця перешкоди чи кілометра проставляються години дії, наприклад, 8 - 16, що вказує на дію попередження в період з 8 до 16 год. Для попереджень, установлених до відміни, на бланку проти відповідного кілометра має бути записане “До відм.” (до відміни).

У графі 3 проти відповідного місця перешкоди чи кілометра, номера колії, номера стрілки записується встановлена попередженням швидкість прямування поїздів по цих місцях перешкод.

У графі 4 проти відповідних місць перешкод, де передбачена установка червоних сигналів, проставляються відмітки про порядок прямування поїздів у випадках, якщо червоного сигналу не буде. Якщо у разі відсутності червоного сигналу поїзду дозволяється прямувати з установленою швидкістю, то відмітка позначається словом “Встановл.”, якщо у разі відсутності червоного сигналу поїзд має прямувати зі зменшеною швидкістю, то проставляється цифра цієї швидкості, наприклад “25”.

Якщо попередження не пов'язане з яким-небудь перегоном, тоді воно записується на чистому полі бланка нижче кілометрів, по яких вимагається зупинка або обмеження швидкості, наприклад, “Максимальна швидкість 50 км/год”.

У графі 5 відмічаються інші особливі умови прямування поїзда по ділянці.

 

XVIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ, ФОРМУВАННЯ ТА ПРОПУСКАННЯ ПОЇЗДІВ З ВАГОНАМИ, ЗАВАНТАЖЕНИМИ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ

18.1. Для організації проведення маневрової роботи та перевезень небезпечних вантажів по коліях залізничного транспорту промислових підприємств застосовуються:

Правила перевезень небезпечних вантажів по залізницях (далі – ППНВ);

Правила безпеки під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом [8] .

Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом.

Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств.

Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств.

Ця Інструкція.

18.2. У частині, не передбаченій визначеними в п. 18.1 правилами та інструкціями під час перевезення небезпечних вантажів, необхідно керуватися відповідними розділами Правил перевезень вантажів на залізничному транспорті.

18.3. До перевезення залізничним транспортом допускаються небезпечні вантажі відповідно до Алфавітного покажчика (Додаток 2 ППНВ) і Переліку небезпечних вантажів класу 1 (Додаток 10 ППНВ).

Спеціальні умови перевезень небезпечних вантажів окремих класів викладені в главах 3 і 4 ППНВ.

18.4. На станціях навантаження, вивантаження, перевантаження, сортування вагонів, а також на інших станціях, де це необхідно, розробляється з урахуванням вимог правил та інструкцій, зазначених у п. 18.1 цієї Інструкції, місцева інструкція про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, яка затверджується керівником підприємства.

У цій інструкції повинні бути регламентовані з урахуванням місцевих умов наступні питання:

порядок проведення маневрових робіт та організації руху поїздів з небезпечними вантажами на коліях підприємства, у тому числі на естакадах зливу-наливу, вантажно-розвантажувальних фронтах;

обов'язки начальника зміни, машиністів локомотивів, складальних бригад під час виконання маневрових робіт з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами;

порядок руху вагонів з небезпечними вантажами по переїздах, які не охороняються;

порядок закріплення й огородження вагонів з небезпечними вантажами;

перелік негабаритних місць та порядок прямування по них вагонів з небезпечними вантажами;

порядок проведення маневрів з вагонами із небезпечними вантажами на сортувальних гірках;

порядок відстою вагонів з небезпечними вантажами, що знаходяться поза поїздами чи під накопиченням;

порядок проведення робіт з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами класів I і 7;

порядок проведення маневрів поштовхами;

місця збереження та відповідальні особи за утримання і збереження гальмових башмаків;

порядок передачі усних команд під час проведення маневрових робіт;

порядок вживання заходів безпеки за несприятливих погодних умов і при ускладненнях у роботі (туман, хуртовина тощо);

порядок передавання інформації про виникнення аварійних ситуацій;

порядок виконання операцій по технічному обслуговуванню і комерційному огляду вагонів, призначених для перевезення небезпечних вантажів;

норми прикриття вагонів з небезпечними вантажами, а також інші необхідні зведення з урахуванням місцевих умов.

18.5. Місця стоянки та порядок огородження вагонів з небезпечними вантажами поза поїздами встановлюються місцевою інструкцією про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, розробленої згідно п. 15.1 цієї Інструкції, та вказуються в ТРА станції.

Закріплення вагонів на станційних та вантажно-розвантажувальних коліях виконується в порядку, встановленому Додатком 2 цієї Інструкції і зазначеному в ТРА станції.

18.6. Вагони з небезпечними вантажами при проведенні з ними маневрових робіт і перевезенню повинні мати прикриття згідно до Додатків 1 і 2 до ППНВ.

Норми прикриття в поїздах і при маневрах вагонів з небезпечними вантажами вказуються в перевізних документах нанесенням спеціального штемпеля, де цифрами позначається мінімальне число фізичних вагонів прикриття, наприклад, 3/0 - 0 -3 – 1, де:

перше число – кількість вагонів прикриття від ведучого локомотива (чисельник – від локомотива на твердому паливі, знаменник – від електровоза чи локомотива на рідкому паливі);

друге число – від підштовхувального локомотива на твердому паливі, зі знаком «ж» - від усіх підштовхувальних локомотивів;

третє число – від вагонів з людьми;

четверте число – від локомотивів на твердому паливі при маневрах;

знак «0» - прикриття не потрібно.

18.7. Черговий по станції, маневровий диспетчер або черговий по гірці при необхідності проведення маневрів з вагонами, зайнятими небезпечними вантажами або людьми, зобов'язаний довести про це до відома складача поїздів, а останній – свого помічника і машиніста маневрового локомотива.

Перед початком маневрових робіт з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, керівник маневрів зобов'язаний ознайомити всіх працівників, що беруть участь у маневровій роботі, із планом майбутньої роботи, особливостями її виконання і заходами безпеки при її виконанні.Складач поїздів перед початком проведення маневрів з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, зобов'язаний попередити про наступні маневри машиніста локомотива, а також осіб, які супроводжують ці вантажі або здійснюють їх охорону.

18.8. Під час перебування на сортувальних коліях вагонів з небезпечними вантажами маневрові диспетчери і чергові сортувальних гірок зобов'язані вести точний облік колій, на яких ці вагони знаходяться.

У процесі розпуску черговий гірки, оператор розпорядчого поста або гірковий складач за допомогою двостороннього паркового чи іншого видів зв'язку повинні постійно інформувати операторів виконавчих постів, регулювальників швидкості, чергових стрілочних постів про відчепи, що вимагають особливої обережності (вагони з небезпечними вантажами, провідниками тощо).

Усі працівники, які беруть участь у розпуску таких відчепів, а також при розпуску будь-яких відчепів на колії, де є вагони з небезпечними вантажами, що вимагають особливої обережності, повинні бути особливо уважними, забезпечувати безпеку розпуску і схоронність рухомого складу.

Швидкість насування, а також силу гальмування на сповільнювачах варто регулювати з урахуванням створення необхідних інтервалів між відчепами та безумовним дотриманням встановлених швидкостей при зіткненні цих вагонів з іншими вагонами.

Швидкість підходу відчепа вагона з небезпечним вантажем до іншого відчепа в підгірковому парку повинна бути не більше 3 км/год.

Порядок інформування працівників про наявність в составі, який розпускається, і на коліях сортувального парку вагонів з небезпечними вантажами та вантажами, що вимагають особливої обережності, установлюється місцевою інструкцією про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, та вказується в ТРА станції.

Швидкість зчеплення при маневрах вагонів з небезпечними вантажами з іншими вагонами не повинна перевищувати 3 км/год.

18.9. Якщо в перевізних документах на вагони з небезпечними вантажами є штемпель «Не спускати з гірки», то маневри з ними повинні проводиться осаджуванням або «зніманням» локомотивом з боку підгіркового парку з дотриманням норм прикриття з особливою обережністю, без поштовхів і різких постановок.

Ці вагони повинні пропускатися через сортувальну гірку тільки з локомотивом.

Після постановки на сортувальні колії ці вагони повинні негайно відгороджуватися двома гальмовими башмаками, що укладаються на обидві рейки через 25 м один від одного таким чином, щоб загальна відстань від вагонів, які огороджуються, до гальмового башмака, розташованого першим від сортувального пристрою, було не менше 50 м.

Наступні відчепи, що направляються на ці колії, повинні бути зупинені до місця розташування гальмових башмаків.

18.10. Не допускається передача машиністом управління локомотивом помічнику під час проведення маневрів з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами.

18.11. Під час проведення маневрових робіт з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, складач поїздів повинен мати справну портативну радіостанцію.

18.12. Порядок виключення автогальм у вагонів, призначених під навантаження небезпечних вантажів, перевезення яких допускається з виключеними автогальмами, повідомлення працівників вагонної служби про необхідність їхнього виключення і контролю за виконанням цих операцій, а також додаткові заходи безпеки при проведенні маневрової роботи з вагонами, в яких виключені автогальма, встановлюється місцевою інструкцією про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами.

18.13. Забороняється перевезення небезпечних вантажів у поїздах, які не обслуговуються складальною бригадою.

Не допускається ставити вагони з небезпечними вантажами в поїзди, що мають у складі окремі вагони з людьми.

Забороняється ставити вагони з небезпечними вантажами в поїзди: довгосоставні, з'єднані, перевищуючу довжину, встановлену місцевою інструкцією з урахуванням довжини приймально-відправних колій, з негабаритними вантажами.

18.14. Поїзда, у складі яких є вагони з небезпечними вантажами, повинні прийматися на колії, зазначені в технічно-розпорядчому акті станції.

18.15. Порядок технічного обслуговування, усунення несправностей та ремонту вагонів з небезпечними вантажами під час їх перевезення коліями залізничного транспорту промислових підприємств встановлюється місцевою інструкцією про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами.

18.16. При виникненні на перегоні аварійних ситуацій у поїзді, в складі якого є вагони з небезпечними вантажами, машиніст локомотива повідомляє про це по радіозв'язку або будь-яким іншим видом зв'язку поїзного диспетчера та чергових по станціях, що обмежують перегін.

Після передачі повідомлення про аварійну ситуацію локомотивна бригада вживає заходів, керуючись вказівками, що містяться в аварійній картці на даний небезпечний вантаж.

У цьому випадку машиніст локомотива та його помічник мають право розкрити пакет з перевізними документами.

18.17. На станціях залізничного транспорту промислових підприємств, що пов'язані з переробкою вагонів, завантажених небезпечними вантажами, як додаток до ТРА станції повинна бути розроблена місцева інструкція про порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, і виділені спеціальні колії, на яких виконуються заходи, зазначені в аварійних картках.

18.18. Вагони з небезпечними вантажами, у яких виявлені просип, витікання та ін., повинні бути з дотриманням запобіжних заходів відведені в безпечне місце на відстань, зазначену в аварійній картці, або на спеціально виділені колії, зазначені в ТРА станції згідно п. 18.17 цієї Інструкції.

18.19. У разі виявлення випадку зіткнення вагона з небезпечними вантажами з іншими вагонами зі швидкістю, що перевищує припустиму, але не привело до сходу його з рейок, необхідне проведення наступних заходів:

з дотриманням заходів безпеки, викладених в аварійній картці, виконати технічний та комерційний огляд вагона і при необхідності відвести його в безпечне місце згідно п. 18.17 цієї Інструкції.

Якщо після закінчення двох годин після зіткнення не будуть виявлені ознаки витікання, просипу, загоряння небезпечного вантажу, вагон може бути відправлений до місця призначення.

18.20. Рух маневрових локомотивів коліями, на яких розташовані пункти зливу – наливу небезпечних вантажів класів 2 і 3 забороняється. Маневрова робота з вагонами-цистернами, зчеплення і розчеплення повинні здійснюватися поза пунктом зливу і наливу зазначених небезпечних вантажів. На двосторонніх естакадах під час зливу-наливу небезпечних вантажів класів 2 і 3 подача вагонів на другу колію забороняється до закінчення вантажно-розвантажувальних операцій на першій колії.

18.21. Подача цистерн із небезпечними вантажами класів 2 і 3 до місць їх обробки повинна проводитись тільки тепловозами (мотовозами), обладнаними іскрогасниками та іскроуловлювачами.

18.22. Під час проведення маневрів з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, у місцях постійної негабаритності локомотивоскладальні бригади повинні виявляти особливу пильність; вікна кабін локомотивів при проїзді цих місць повинні бути закриті; складачам поїздів забороняється знаходитися на спеціальних підніжках вагонів і локомотивів.

Конкретні заходи безпеки під час руху вагонів з небезпечними вантажами в місцях постійної негабаритності, вказуються в місцевій інструкції про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами.

18.23. Порядок використання для проведення маневрових робіт з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, спеціальних маневрових засобів (електроштовхачів, лебідок тощо) встановлюється місцевою інструкцією про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами. Переміщення вагонів з небезпечними вантажами вручну забороняється.

18.24. Вагони з небезпечними вантажами класу 1 і 2 на станціях (крім тих, що знаходяться на сортувальних коліях під накопиченням) повинні встановлюватися на спеціально виділених коліях, зазначених у місцевій інструкції про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами. Вибір місць стоянки таких вагонів має здійснюватися комісійно за узгодженням з територіальним органом Держгірпромнагляду.

18.25. Вагони з небезпечними вантажами класів 1 і 2, що знаходяться на спеціально виділених коліях, повинні бути зчеплені, закріплені гальмовими башмаками та огороджені переносними сигналами зупинки. Стрілки, що ведуть на колії стоянки таких вагонів, встановлюються в положення, що виключає можливість заїзду на ці колії та замикаються на навісні замки.

Одночасне перебування на цих коліях інших вагонів забороняється.

Закріплення вагонів з небезпечними вантажами на коліях проводиться за нормами, встановленими місцевою інструкцією про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами.

 

 


Просмотров 410

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!