Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


XVII. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПОПЕРЕДЖЕНЬПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

17.1. У випадку, якщо при прямуванні поїздів необхідно забезпечити особливу пильність локомотивних бригад і попередити їх про виконання робіт, на поїзди видаються письмові попередження[7].

При наявності радіозв'язку і пристроїв автоматичної реєстрації переговорів дозволяється видавати попередження по радіозв'язку. Порядок видачі таких попереджень встановлюється начальником залізничного цеху.

Попередження видаються:

при несправності колії, пристроїв контактної мережі, штучних та інших споруд, а також при виконанні будівельних і ремонтних робіт, що вимагають зменшення або зупинки в дорозі;

на випадок введення в дію нових видів засобів сигналізації та зв'язку, а також при включенні нових, переміщенні або скасуванні існуючих світлофорів і через їх несправність, коли світлофор неможливо привести в закрите положення;

при відправленні поїзда з вантажами, що виходять за межі габариту навантаження, коли під час проходження цього поїзда необхідно знижувати швидкість або дотримуватися особливих умов руху;

за умови роботи на двоколійному перегоні снігоочисника, баластера, рейкоукладача, підйомного крана, щебенеочисної та інших машин, а також при виконанні завантажувально-розвантажувальних робіт;

за умови постановки в поїзд рухомого складу, який не може прямувати зі швидкістю, встановленою для даної ділянки;

при роботі знімних рухомих одиниць в умовах поганої видимості, а також під час перевезення колійними візками важких вантажів;

в усіх інших випадках, коли потрібне зменшення швидкості або зупинки поїзда в дорозі, а також коли необхідно попередити локомотивні бригади про особливі умови прямування поїзда.

17.2. Усі попередження підрозділяються на три види:

діючі з моменту встановлення до відміни, коли відповідний керівник за умовами проведення робіт не може визначити точного терміну їх закінчення;

діючі протягом визначеного, встановленого керівником робіт терміну, який вказується в заявці на видачу попередження;

ті, що встановлюються для окремих поїздів при необхідності дотримання особливих умов їх пропускання (наявність у поїзді вантажу або рухомого складу, який не може рухатись зі встановленою швидкістю тощо).

17.3. Заявки про видачу попереджень у зв'язку з наступним проведенням передбачених робіт видаються:

майстрами колії, електромонтерами служби контрактної мережі, електромеханіками служби сигналізації та зв'язку - на час проведення робіт, але не більше ніж на 1 добу;

начальниками служби колії, сигналізації і зв'язку, контактної мережі - на строк до 3 діб;

начальниками залізничних цехів - на строк до 5 діб.

Попередження на більш тривалі строки встановлюються наказом керівника підприємства. При цьому в наказі про встановлення попередження керівник підприємства може надати відповідним керівникам залізничного транспорту право відміни попередження після виконання необхідних робіт і відновлення руху із встановленою швидкістю.

Майстри колії, електромонтери служби контактної мережі, електромеханіки служби сигналізації та зв'язку подають заявки про видачу попереджень у таких випадках: при роботі знімних рухомих одиниць в умовах поганої видимості; під час перевезення на колійних візках важких вантажів, коли на двоколійних та багатоколійних перегонах проводиться вивантаження матеріалів на міжколійї, або коли через колію, по якій прямують поїзди, проводиться завантаження або вивантаження вантажів з поїзда, що стоїть на сусідній колії, а також і в інших необхідних випадках. Майстрами колії, крім того, подаються заявки на видачу попереджень у зв’язку з наступним проведенням передбачених робіт, керувати якими має право бригадир колії. Перелік таких робіт установлюється Інструкцією по забезпеченню безпеки руху поїздів при проведенні колійних робіт.

При виконанні робіт силами колійних машинних станцій та інших ремонтних і будівельно-монтажних підрядних організацій на підприємствах з порушенням цілісності колії, споруд або з порушенням габариту необхідно одержати дозвіл на виконання цих робіт від начальника служби колії залізничного цеху підприємства, який особисто або через майстра колії подає заявки на видачу та відміну попереджень, зв'язаних з проведенням цих робіт.

17.4. Для виконання непередбачених робіт по усуненню виявлених несправностей колії та споруд, що загрожують безпеці руху і вимагають огородження сигналами зупинки (одиночна заміна дефектної рейки, накладок, стрілочної вістрі, хрестовин, виправлення колії на пучинах тощо) або сигналами зниження швидкості, сигнальним знаком “Опустити струмоприймач”, заявки на видачу попереджень подаються: майстром колії (при його відсутності - бригадиром колії), енергодиспетчером на вимогу працівників контактної мережі або начальником (електромонтером) ділянки контактної мережі, електромеханіком СЦБ з наступним повідомленням про це начальнику служби колії або відповідно начальнику служби контактної мережі, начальнику ділянки електропостачання або начальнику служби сигналізації та зв'язку.

17.5. Заявки на видачу попереджень подаються письмово або телефонограмою на адресу чергових по станціях видачі попереджень, чергових по станціях, що обмежують перегін, на якому встановлюється попередження, а на ділянках з диспетчерською централізацією - також і поїзному диспетчеру. Станції видачі попереджень встановлюються начальником залізничного цеху.

Письмова заявка, подана на одну з перелічених станцій, має бути підтверджена особою, яка підписала її, телефонограмою на інші установлені адреси.

17.6. Телефонограми із заявками на видачу передбачених попереджень мають подаватися з таким розрахунком, щоб черговим по станції видачі попереджень вона була отримана не пізніше ніж за 3 години до початку дії попередження. Якщо для проведення непередбачених робіт заявка про видачу попереджень передана безпосередньо черговому по станції, що обмежує перегін, на якому встановлюється попередження (письмово або телефонограмою), то черговий по станції зміст цієї заявки повинен негайно передати черговому сусідньої станції та поїзному диспетчеру, а останній повинен повідомити черговому по станції, які поїзди, що знаходяться в ходу, повинні бути зупинені на станції для видачі машиністу непередбаченого попередження.

Допускається передача машиністам поїздів, що знаходяться в ходу, повідомлень про непередбачено виниклі попередження по радіозв'язку без зупинки поїзда для видачі письмового попередження. Такі повідомлення повинні передаватися машиністу при підході поїзда до станції, що обмежує перегін, де з'явилося попередження, з реєстрацією повідомлення в журналі руху поїздів.17.7. Порядок передачі заявок, телефонограм про встановлення і скасування попереджень, що забезпечує своєчасну доставку заявок і телефонограм по встановлених адресах, визначається начальником залізничного цеху.

17.8. Керівнику робіт забороняється приступати до передбачених робіт доти, поки він не буде мати підтвердження про те, що заявка про видачу попереджень прийнята до виконання. Підтвердженням про прийняття заявки до виконання є:

підпис чергового по станції видачі попередження у одержанні письмової заявки або підпис чергового по цій станції в книзі попереджень під записом працівника, який зробив заявку;

копія телефонограми з підписом чергового по станції про прийняття її для передачі у встановлені адреси.

17.9. У заявках про видачу попереджень повинні указуватися:

точне позначення місця дії попередження (перегін, кілометр, номер колії тощо);

запобіжні заходи під час руху поїздів;

початок і термін дії попередження.

17.10. Усі заявки і телефонограми про попередження черговим по станції або оператором записуються в спеціальну книгу попереджень і нумеруються.

Черговий по станції, що обмежує перегін, на якому встановлене попередження, про одержання заявки доповідає поїзному диспетчеру. Нумерація попереджень ведеться помісячно з першого номера, починаючи з нуля годин кожного першого числа місяця.

Першого числа кожного місяця усі діючі попередження переписуються в книгу попереджень заново.

Усі відмітки в книзі мають бути завірені підписом чергового по станції. Книги для запису попереджень на станціях їх видачі ведуться, як правило, окремо для кожного прилягаючого напрямку. Начальник станції зобов'язаний систематично перевіряти книгу попереджень.

17.11. Попередження пишеться на спеціальному бланку і вручається машиністу локомотива або його помічнику під розпис особисто черговим по станції або за його доручення іншим працівником, на якого покладені ці функції керівником залізничного транспорту. Якщо попередження вручене помічнику машиніста, то він негайно зобов'язаний передати його машиністу, а машиніст у свою чергу повинен перевірити у помічника, чи не було видане попередження.

17.12. Бланки попередження заповнюються завчасно (крім номера поїзда) і підписуються черговим по станції. При заповненні бланків попереджень під копірку кожен екземпляр повинен мати чіткий і ясний текст запису про встановлені попередження. Номер поїзда, що відправляється, проставляється в бланку попередження перед його видачею машиністу або помічнику.

Під час прямування поїзда подвійною тягою попередження видається машиністу ведучого локомотива, який доводить до відома машиніста другого локомотива про наявність попередження. При прямуванні поїзда з підштовхувальним локомотивом попередження видається також машиністу штовхача.

Номер першого поїзда, машиністу якого видане попередження, чергові по станції їх видачі зобов'язані повідомити поїзному диспетчеру, а останній робить про це відмітку на графіку виконаного руху.

У випадку, коли локомотив обертається на ділянці, на якій діє попередження, дозволяється видавати письмове попередження не на кожен поїзд, а на даний локомотив на період дії попередження, але не рідше одного разу протягом робочої зміни. Порядок видачі письмових попереджень у цьому випадку визначається начальником залізничного цеху.

17.13. Чергові по станціях, що обмежують перегін, на якому встановлене попередження, перед початком терміну його дії через поїзного диспетчера уточнюють, чи видане воно машиністам поїздів, що знаходяться на підході.

Поїзди, на які попередження не видане, мають бути зупинені для його вручення.

17.14. Під час відправлення поїзда по неправильній колії на двоколійних перегонах черговий по станції через поїзного диспетчера зобов'язаний перевірити, чи не діє на цій колії попередження, і, якщо діє, вручити його машиністу поїзда, що відправляється.

На багатоколійних перегонах порядок видачі попереджень при відправленні поїздів по тій чи іншій колії встановлюється начальником залізничного цеху підприємства.

17.15. Попередження, встановлені до відміни, видаються на поїзди надалі до одержання повідомлення про відміну.

Попередження, встановлені на певний термін, видаються на поїзди тільки протягом цього терміну. Заявки про відміну таких попереджень не подаються, і видача їх на поїзди припиняється, якщо від керівника робіт не буде одержане повідомлення про необхідність продовжити термін дії попередження.

У тих випадках, коли керівник робіт з будь-яких причин не має можливості закінчити у термін, зазначений у заявці, роботи, що викликали попередження, він зобов'язаний до закінчення терміну дії попередження вислати до виставлених переносних сигналів зменшення швидкості сигналістів і повідомити чергових по станціях, що обмежують перегін, про продовження дії попередження, вказавши новий термін закінчення робіт.

Черговий по станції, одержавши таку заявку, зобов'язаний з'ясувати, на які поїзди видані попередження, і до закінчення зазначеного в додатковій заявці терміну у встановленому порядку видавати їх на поїзди.

17.16. Попередження, встановлене надалі до відміни, має право відмінити тільки той працівник, яким воно встановлено, або безпосередній його начальник.

Посадові особи, які встановлюють попередження, можуть доручити підлеглим їм керівникам підрозділів після виконання відповідних робіт відмінити встановлені попередження або підвищити встановлену попередженням швидкість руху поїздів. Про таке доручення має бути вказано у заявці на видачу попередження.

17.17. Попередження, встановлені до відміни, після усунення причин, що їх викликали, відміняються негайно подачею телефонограми за тими ж адресами, що і під час призначення попередження. Відміна попередження може бути проведена письмово або записом у книзі попереджень на станції їх видачі особою, що заявляє відміну, з зазначенням місяця, числа та часу відміни і з наступним підтвердженням цього запису телефонограмою за визначеними адресами.

Одержане повідомлення про відміну попередження черговий по станції заносить у книгу попереджень проти наявних записів, вказуючи, від кого і коли (години, хвилини й число) надійшла відміна попередження. Відмінені попередження, а також попередження, термін дії яких закінчився, перекреслюються.

Одержавши повідомлення про відміну попереджень, пов'язаних зі зниженням швидкості руху поїздів на перегоні, або про дострокове закінчення дії аналогічних попереджень, якщо вони були встановлені на певний термін, черговий по станції повинен довести це до відома поїзного диспетчера.

17.18. Машиністи локомотивів під час прямування по ділянці повинні керуватися виданими попередженнями й уважно стежити за переносними сигналами, встановленими на коліях.

Під час прямування поїзда через місце роботи в період, указаний у попередженні, встановлена попередженням швидкість має дотримуватись незалежно від наявності сигналів огородження. При проходженні місця робіт раніше чи пізніше вказаного в попередженні терміну та відсутності на коліях сигналів зменшення швидкості або зупинки швидкість прямування поїзда не знижується.

На ділянках, обладнаних поїзним радіозв'язком, повідомлення про закінчення робіт раніше терміну, вказаного в попередженні, або про підвищення встановленої попередженням швидкості може бути передано машиністу локомотива по радіозв'язку реєстрованим наказом поїзного диспетчера. У разі відсутності радіозв'язку наказ диспетчера про відміну попередження може бути переданий машиністу також через чергового по найближчій станції, на якій поїзд має зупинку.

17.19. При одержанні від будь-якої особи заяви про замічену ним на перегоні несправність колії, контактної мережі, споруд або пристроїв черговий по станції зобов’язаний записати це повідомлення в журнал попереджень та негайно довести його до відома поїзного диспетчера, чергового по сусідній станції і відповідного працівника, який обслуговує пристрої (майстра колії, електромеханіка СЦБ, електромонтера контактної мережі тощо).

Якщо подібна несправність буде виявлена машиністом локомотива, що прямує по перегону, то він зобов'язаний знизити швидкість, а в разі необхідності і зупинити поїзд, оголосити про це по поїзному радіозв'язку машиністам поїздів, що прямують за ним, черговому по найближчій станції або поїзному диспетчеру, вказавши характер несправності та місце (кілометр), на якому вона виявлена.

Якщо одержана черговим по станції заява (від машиніста або іншої особи) свідчить про наявність перешкод для нормального руху поїздів, то він зобов'язаний вжити заходи до передачі вказаної заяви машиністам поїздів, що прямують по перегону, а коли характер заяви свідчить про неможливість руху поїздів - заборонити їм подальший рух аж до одержання повідомлення про усунення перешкоди. Не чекаючи наказу про закриття перегону (колії перегону), черговий по станції зобов'язаний також передати черговому по сусідній станції вказівку про заборону відправлення на перегін інших поїздів. Машиністи локомотивів поїздів, що знаходяться на перегоні, в залежності від одержаного повідомлення зобов'язані проїхати небезпечне місце з особливою пильністю, у разі необхідності із зниженою швидкістю та готовністю зупинитися або ж зупинити поїзд і відновити рух лише після одержання повідомлення про усунення перешкоди.

Якщо отримана заява свідчить про наявність перешкод для нормального руху, то перший поїзд після вказаної заяви може бути відправлений на перегін тільки в супроводі майстра колії або при його відсутності бригадира колії, а при ушкодженнях контактної мережі - електромонтера контактної мережі. Машиністу цього поїзда повинне бути видане письмове попередження про зупинку поїзда в місці, передуючого тому, на якому була виявлена несправність, і про подальше прямування за вказівками працівника, який супроводжує поїзд. Працівник, який супроводжує поїзд, визначає порядок пропускання наступних поїздів, а в разі необхідності в установленому порядку подає заявку про видачу попереджень на поїзди.

17.20. Накази керівника залізничного транспорту підприємства про попередження адресуються начальникам відповідних служб. Накази повинні бути негайно оголошені під розписку поїзним диспетчерам, машиністам-інструкторам, складачам, машиністам, черговим по станціях, майстрам і бригадирам колії, пов'язаним з обслуговуванням ділянок, на яких встановлюється попередження. Ці накази вивішуються в приміщеннях чергових по станціях, чергових локомотивних депо, у місцях передзмінного інструктажу локомотивоскладальних бригад, а також вклеюються в книгу попереджень.

Начальники служб у тридобовий термін після одержання наказу зобов'язані повідомити начальників станцій видачі попереджень про ознайомлення локомотивних бригад з наказом керівника залізничного транспорту підприємства, після чого видача письмових попереджень на поїзди припиняється.

17.21. Незалежно від наявності попередження та сигналів на колії при русі поїздів під час зливових дощів по небезпечних місцях, вказаних у спеціальному наказі начальника залізничного цеху підприємства, локомотивні бригади повинні виявляти особливу пильність при веденні поїзда і в разі необхідності знижувати швидкість.

КОРІНЕЦЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 

Попередження на поїзд № _____

отримав “___”___________ 200 р.

машиніст (помічник машиніста) ________________ (підпис)

Станція _____________________________ (штемпель)

"___ " _____________ 20__ р.

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

на поїзд № ________

 

Місце дії попередження (км, станція) Час дії попередження, год. Швидкість не більше, км/год. Зупинитися біля червоного сигналу, а при його відсутності прямувати зі швидкістю не більшою, км/год. Інші особливі умови прямування поїзда
До відміни    
8 – 16    
9 – 14    

 

Черговий по станції __________________________ (підпис)

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1000

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!