Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


XVI. ПРИЙМАННЯ, ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ І ПРОВЕДЕННЯ МАНЕВРІВ В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИСТРОЇВ СЦБ НА СТАНЦІЯХПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

16.1. У разі виникнення будь-яких відхилень від нормального показання контрольних приладів СЦБ черговий по станції повинен насамперед перевірити, чи не є це наслідком неправильних його дій, або дій інших працівників, зв'язаних з використанням приладів, розрізу стрілки або сходу рухомого складу.

При цьому необхідно додатково перевірити:

чи дійсно вільна колія приймання та ізольовані ділянки за маршрутом передбаченого прямування поїзда або маневрового состава;

чи існує контроль положення всіх стрілок, у тому числі охоронних, що входять до маршруту, і чи правильно вони встановлені;

чи не залишаються колія і стрілки, які входять до потрібного маршруту, замкненими в інших маршрутах;

чи не вилучений з апарата ключ-жезл і чи правильно він установлений в апараті;

чи не виявився включеним загороджувальний світлофор на переїзді, розташованому в межах станції, або сигнал централізованого огородження составів поїзда і т. ін. в залежності від характеру порушення, що виникло в роботі пристроїв;

чи відповідає приготовлений маршрут напрямку прямування поїзда і встановленому напрямку блокування;

чи правильно приготовлений маршрут для маневрового состава;

чи не допущені будь-які інші помилки при користуванні пристроями СЦБ.

16.2. За відсутності будь-яких помилок у своїх діях черговий по станції зобов'язаний негайно зробити запис у журналі огляду про несправності пристроїв СЦБ та повідомити про це електромеханіка. До усунення несправності, перевірки в установленому порядку роботи пристроїв і відповідних записів електромеханіка в журналі огляду черговому по станції, незалежно від поїзної обстановки, забороняється користуватися несправними пристроями СЦБ, у тому числі і тоді, коли до цих записів відновиться контроль вільності або зайнятості ізольованих секції, положення централізованих стрілок або відбудуться інші зміни показань на пульті управління.

16.3. У залежності від характеру несправності черговий по станції (поста, гірки, оператор поста ЕЦ), не чекаючи прибуття електромеханіка, повинен використати всі наявні в його розпорядженні засоби для з'ясування причин порушення нормальної дії пристроїв СЦБ зовнішнім оглядом колій і стрілок. Наприклад, перевірити:

при появі помилкової зайнятості колії або стрілочної ізольованої ділянки - чи не замкнуте рейкове коло стороннім предметом, чи нема зламу рейки, або чи не є це наслідком мимовільного виходу вагонів або самовільного виїзду локомотива на ізольовану ділянку;

чи не потрапило що-небудь між вістрю і рамною рейкою, якщо стрілка не переводиться з пульта управління;

якщо не працює вагонний сповільнювач, за показниками приладів перевірити тиск повітря в повітряній магістралі, а зовнішнім оглядом переконатися у відсутності сторонніх предметів між рейками і гальмовими балками (шинами).

Якщо після такого зовнішнього огляду буде встановлена й усунена причина порушення нормальної дії пристроїв СЦБ, черговому по станції дозволяється відновити користування пристроями. Після звільнення ізольованої стрілочної ділянки від рухомого складу черговий по станції незалежно від показань контрольних пристроїв зобов'язаний перевірити правильність положення стрілочної вістрі та щільність прилягання робочої вістрі до рамної рейки.

Про причини порушення нормальної дії пристроїв СЦБ і про їх усунення черговий по станції робить запис в останній графі журналу огляду.

16.4. Якщо зовнішнім оглядом причина порушення нормальної дії пристроїв СЦБ не виявлена і не усунена, то до прибуття електромеханіка та усунення пошкодження черговий по станції повинен приймати та відправляти поїзди і проводити маневрові переміщення, забезпечуючи перевірку вільність колії, стрілок і приготування маршрутів приймання та відправлення поїздів порядком, передбаченим для таких випадків у ТРА станції.

16.5. Одержавши повідомлення про порушення нормальної роботи пристроїв, електромеханік зобов'язаний визначити, чи потрібно вимикання несправного пристрою із централізації (із залежності) зі збереженням або без збереження користування сигналами, і зробити про це відповідний запис у журналі огляду.

Електромеханікам забороняється:

приступати до усунення несправностей пристроїв СЦБ на станціях без згоди чергового по станції і без запису в журналі огляду про початок проведення робіт;

після закінчення ремонту або усунення несправності приводити до дії пристрою СЦБ, робота яких тимчасово припинялася, без спільної з черговим по станції практичної їх перевірки і не переконавшись у справності пристроїв СЦБ і правильності показань контрольних приладів на пульті управління.

16.6. Виключення окремих ізольованих ділянок, централізованих стрілок або інших пристроїв СЦБ із збереженням користування сигналами проводиться електромеханіком. Перевірка в маршруті положення та замикання виключеного пристрою в маршруті має проводиться окремо у порядку, визначеному в ТРА станції. Після такої перевірки приймання або відправлення поїзда проводяться за дозвільним показанням вхідних та вихідних світлофорів. Електромеханік має право виключати пристрої СЦБ із збереженням користування сигналами на термін:

до 8 год. - з дозволу начальника станції, а на ділянках з диспетчерською централізацією - поїзного диспетчера;

більше 8 год. (до 5 діб) - з дозволу начальника залізничного цеху;

більше 5 діб - з дозволу керівника підприємства.

На ділянках з диспетчерською централізацією виключення стрілок або ізольованих ділянок для усунення несправностей проводиться в усіх випадках тільки після передачі станції на резервне управління.

Планові роботи, пов'язані з виключення пристроїв СЦБ, проводяться відповідно до щомісячних графіків, затверджених начальником залізничного цеху підприємства, із призначенням відповідального працівника, який забезпечує безпеку руху поїздів.

Для надання допомоги черговому по станції та контролю за його діями щодо забезпечення безпеки руху при виключенні стрілок (ізольованих ділянок) зі збереженням користування сигналами на станції повинен бути присутнім начальник станції або особа, яка його заміщує, про що вказується в ТРА станції.

Під час виключення вказаних пристроїв зі збереженням користування сигналами перевірка положення та замикання виключеного пристрою в маршруті має проводиться окремо, у порядку, визначеному в ТРА станції. Після такої перевірки приймання або відправлення першого поїзда проводиться при заборонному показанні вхідного, вихідного або маршрутного світлофора. Приймання та відправлення наступних поїздів здійснюється за дозвільними показаннями цих світлофорів.Забороняється водночас відкривати вхідний (маршрутний) і вихідний світлофори для пропускання поїзда по станції, якщо в маршрут приймання або відправлення входить стрілка, виключена зі збереженням користування сигналами. Відкриття вихідного світлофора для безупинного пропускання поїзда в цьому випадку має здійснюватися лише після проходження головою поїзда вхідного (маршрутного) світлофора.

При необхідності переведення виключеної стрілки для зміни маршруту або проведення регулювальних робіт із зніманням кріплення, перед тим як видати розпорядження про знімання кріплення з вістрі і поворотного (рухомого) осердя хрестовини, черговий по станції зобов'язаний виконати на апараті управління дії, що виключають можливість відкриття сигналів по маршрутах, в які входить дана стрілка. Під час переведення або проведення регулювальних робіт із зняттям кріплення рух по стрілці забороняється.

Після закінчення переведення стрілки або регулювальних робіт на ній вістрі і поворотне (рухоме) осердя хрестовини закріплюються та замикаються в необхідному положенні в установленому порядку, про що відповідальний працівник доповідає черговому по станції.

Особлива увага має бути приділена охоронним, у тому числі спареним стрілкам (з'їздам). Ці стрілки мають бути встановлені в положення, що виключає ворожість маршрутів.

Після одержання доповіді від працівника станції (або особистого переконання) про правильне виконання всіх указаних дій черговий по станції приводить рукоятки (кнопки) на пульті управління у відповідність з фактичним положенням стрілки і продовжує пропускання поїздів за дозвільними показаннями світлофорів.

16.7. Під час помилковій зайнятості стрілочних ізольованих ділянок відповідні стрілки переводяться за допомогою допоміжної кнопки. Перед кожним переведенням такої стрілки черговий по станції зобов'язаний переконатися у вільності її від рухомого складу, а також у наявності проходу по суміжних коліях.

Приймання та відправлення поїздів і маневрові переміщення за маршрутами, в які входять помилково зайняті ділянки, проводяться при заборонних показаннях світлофорів.

16.8. При показанні помилкової зайнятості колії приймання черговий по станції перед прийманням поїзда зобов'язаний особисто або через відповідних працівників переконатися у вільності колії від рухомого складу. Приймання поїздів на такі колії має проводиться при заборонному показанні вхідного світлофора.

16.9. Під час виключення ізольованих ділянок, централізованих стрілок та інших пристроїв без збереження користування сигналами, приймання та відправлення поїздів здійснюється при заборонному показанні вхідних та вихідних світлофорів. При цьому перевірка вільність колії, положення і замикання кожної стрілки в маршруті проводиться в порядку, установленому ТРА станції.

16.10. Перед виключенням стрілки або ізольованої ділянки черговий по станції зобов'язаний надіти на стрілочні кнопки (рукоятки) стрілки, що виключається, або стрілок, що входять в ізольовану ділянку, яка виключається, червоні ковпачки.

16.11. Якщо черговий по станції виявить, що під час фактичної зайнятості станційної колії, стрілочної ділянки або першої блок-ділянки віддалення контрольні прилади на апараті управління показують їх вільність (помилкову), він повинен негайно зробити про це запис у журналі огляду та викликати електромеханіка. До усунення несправності встановлювати маршрути, у які входять ці колії та стрілки (в тому числі охоронні та негабаритних ділянок), тільки після того, як він особисто або через відповідних працівників переконається у вільності від рухомого складу ізольованої ділянки, що показує помилкову вільність; приймання та відправлення поїздів і маневрові переміщення здійснюються при заборонних показаннях світлофорів у порядку, встановленому ТРА станції.

16.12. Якщо на пульті управління не буде контролю положення централізованої стрілки, то її справність і правильність встановлення в маршруті мають бути перевірені на місці (особисто черговим по станції або іншим працівником). Крім того, така стрілка має бути замкнена на закладку та навісний замок. Надалі до усунення несправності або виключення стрілки з централізації поїзда, у маршрути проходження яких входить така стрілка, мають пропускатися при заборонних показаннях світлофорів. По маршрутах, в яких стрілка має контроль одного з положень на пульті управління, поїзди можуть пропускатися при дозвільних показаннях відповідних світлофорів.

16.13. Якщо стрілка не переводиться з пульта управління, то після зовнішнього її огляду до прибуття електромеханіка черговий по станції може перевести стрілку на ручне управління (курбелем). Переведення стрілки курбелем здійснюється черговим по станції або іншим працівником, вказаним у ТРА станції. З доповідей цих працівників черговий по станції переконується у правильності встановлення стрілки в заданому маршруті, для чого виконує на пульті операції, що відповідають переведенню стрілки. Якщо при цьому на пульті управління після переведення стрілки зберігається контроль її положення, то приймання та відправлення поїздів здійснюються за дозвільними показаннями відповідних світлофорів. Якщо такий контроль відсутній, то приймання і відправлення поїздів здійснюється при забороняю чому показанні світлофора та, крім того, переведена стрілка замикається в маршруті на замок.

16.14. Якщо окремі стрілки електричної централізації не можна перевести з апарата управління, їх виключають з централізації та переводять на ручне управління за допомогою курбеля.

Якщо контроль положення стрілок, переведених курбелем, на апараті управління зберігається, черговий по станції у правильності їх встановлення в маршруті переконується за доповідями працівників, які переводять стрілки, та за показаннями контрольних приладів на апараті управління, а приймання та відправлення поїздів проводиться за дозвільними показаннями світлофорів.

Якщо електричний контроль положення стрілок, переведених курбелем, порушений, то приймання та відправлення поїздів здійснюється при заборонних показаннях світлофорів та, крім того, такі стрілки мають замикатися у відповідному маршруті на замки, ключі від яких під час приймання або відправлення поїзда повинні зберігатися у чергового по станції. По доповідях працівників, які переводять стрілки, черговий по станції переконується в положенні та замиканні таких стрілок у маршруті.

16.15. Під час ремонту або несправності стрілки, коли порушується механічний зв'язок між вістрями (роз'єднання вістрі), відповідна стрілка виключається з централізації (або залежності), а її вістрі закріплюються (зашиваються) в певному положенні. Закріплення вістрі проводиться працівником служби колії, про що останній робить запис у журналі огляду.

При необхідності пропуску поїзда по такій стрілці черговий по станції після повідомлення працівника служби колії про закріплення вістрі переконується в правильному її положенні в маршруті особисто або за доповіддю працівника, призначеного для обслуговування такої стрілки.

При від'єднанні вістрі від приводу (без їх роз'єднання) стрілка замикається на закладку і навісний замок або притиснута вістря закріплюється (зашивається).

16.16. При несправності контрольного замка на стрілці, обладнаній ключовою залежністю, електромеханік (монтер) СЦБ знімає його для ремонту.

Приймання і відправлення поїздів, а також маневрові переміщення за маршрутом, у який входить стрілка, можуть здійснюватися при заборонних або дозвільних показаннях світлофорів.

При русі поїздів і маневрових составів без збереження користування сигналами стрілка замикається на закладку та навісний замок. При цьому ключ від контрольного стрілочного замка електромеханік (монтер) СЦБ залишає у себе, а при русі із збереженням користування сигналами - передає його черговому стрілочного поста (черговому по станції).

При збереженні користування сигналами в маршрутах приймання, відправлення поїздів та в маневрових маршрутах після установки стрілки у відповідне положення вона закріплюється типовою скобою, замикається на закладку та навісний замок, ключ від якого знаходиться у чергового стрілочного поста (чергового по станції). Після доповіді чергового стрілочного поста черговому по станції про готовність маршруту, ключ від контрольного замка за вказівкою чергового по станції (або їм особисто) вставляється у виконавчий апарат для замикання маршруту.

16.17. У кожному випадку виключення стрілки або ізольованої ділянки із залежності зі збереженням користування сигналами електромеханік разом з черговим по станції за контрольними приладами має перевірити, чи виключена саме та стрілка, про яку зроблено запис у журналі огляду.

16.18. Якщо при відкритому вхідному світлофорі його дозвільне показання, самовільне зміниться на заборонне, черговий по станції зобов'язаний за показаннями приладів управління і контролю додатково переконатися в правильності встановлення стрілок, вільності ізольованих ділянок та колії приймання, після чого знову відкрити вхідний світлофор. Якщо світлофор відкриється, то користування їм дозволяється і надалі. Про випадок самовільного перекриття сигналу черговий по станції повинен зробити запис у журналі огляду і повідомити електромеханіка. Так само робить черговий по станції і при самовільному перекриття вихідного світлофора під час відправлення поїзда на перегін, обладнаний автоблокуванням. При цьому, перш ніж вдруге відкрити світлофор, необхідно перевірити вільність від попутних поїздів першої блок-ділянки, а на одноколійних перегонах і двоколійних, обладнаних двостороннім автоблокування, крім того, і вільність перегону (колії перегону) від зустрічних поїздів.

Якщо після самовільного закриття вхідного світлофора при правильному положенні стрілок, вільності ізольованих ділянок і колії приймання (що перевіряється за показаннями контрольних приладів) повторно світлофор не відкривається, тоді поїзди надалі до виявлення та усунення несправності мають прийматися при заборонному показанні цього світлофора з перевіркою маршруту у порядку, передбаченому п. 16.8 цієї Інструкції. Аналогічно повинен надходити черговий по станції і в разі повторного перекриття вихідного світлофора (незалежно від показань контрольних приладів). У разі самовільного закриття і неможливості повторного відкриття вихідного світлофора черговий по станції на ділянках, обладнаних автоблокуванням, керується вимогами п.п. 3.7.3 і 3.7.4, а при напівавтоматичному блокуванні - п.5.1.5 цієї Інструкції.

16.19. Перед прийманням або відправленням поїзда за запрошувальним сигналом або за відповідними дозволами при заборонних показаннях світлофорів на станціях, обладнаних електричною централізацією, черговий по станції, перш ніж натиснути кнопку запрошувального сигналу або видати дозвіл на приймання або відправлення поїзда, зобов'язаний:

а) стрілочні кнопки (рукоятки) встановити у положення, що відповідає положенню стрілок у маршруті, та переконатися в правильності встановлення маршруту за контрольними приладами. На всі стрілочні кнопки (рукоятки) стрілок, що входять до маршруту, та охоронних, надіти червоні ковпачки.

Правильність встановлення стрілок, положення яких не контролюється на табло, повинна бути перевірена на місці, і, крім того, ці стрілки мають бути замкнені на замки, а у їх електроприводах виключені блок-контакти.

Після встановлення маршруту і перевірки положення стрілок повинна бути перевірена вільність колії за маршрутом прямування поїзда (особисто черговим по або станції за його вказівкою відповідним працівником), а також вільність ізольованих стрілочних ділянок, що входять у маршрут, і суміжних негабаритних ділянок;

б) за наявності маневрових маршрутів відповідний маршрут приймання або відправлення поїзда набрати з маневрових маршрутів з відкриттям маневрових світлофорів. При цьому стрілочні кнопки (рукоятки) індивідуального управління (при маршрутній централізації) поставити в положення, що відповідає положенню стрілок у маршруті, та надіти на них червоні ковпачки. Вільність колії за маршрутом прямування перевіряється по білій світній смузі, а якщо після встановлення маневрового маршруту вона не загоряється, то вільність колії повинна бути перевірена в порядку, зазначеному в п. 16.19 "а" цієї Інструкції. У цьому випадку машиністи поїздів, що прямують повз маневрові світлофори, керуються тільки показанням запрошувального сигналу або відповідним дозволом, що видається на право проїзду вхідного або вихідного світлофора із заборонним показанням.

Коли неможливо відкрити маневровий світлофор за маршрутом прямування поїзда, підготовка маршруту виконується у порядку, передбаченому в п. 16.19 "а" цієї Інструкції. Такий же порядок підготовки маршруту розповсюджується і на ділянки, що не мають маневрових маршрутів.

16.20. На станціях, обладнаних електричною централізацією з кодовим управлінням, при його несправності переведення стрілок у положення, що відповідає маршруту, дозволяється проводити тільки з пульта резервного (місцевого) управління з навішуванням червоних ковпачків на рукоятки. Правильність положення стрілок у маршруті перевіряється по контрольних приладах на пульті резервного (місцевого) управління, а вільність колії - особисто черговим по станції або за його вказівкою іншим працівником. Користуватися частиною табло центрального поста, що належить до району кодового управління, забороняється.

16.21. При мікропроцесорному управлінні пристроями СЦБ реалізація відповідальних команд вирішується апаратно-програмним комплексом за умови доказу безпеки їх реалізації.

Детальний порядок виключення й включення пристроїв СЦБ при їх несправності, огляді та ремонті наведений в Інструкції по забезпеченню безпеки руху поїздів і маневрової роботи під час проведення робіт по утриманню і ремонту пристроїв СЦБ, затвердженій наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 838

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!