Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Маневрова робота в районах станцій, що не обслуговуються черговими стрілочних постів15.6.1. Під час заїзду маневрового состава на технологічні колії, колії виробничих цехів і ділянок, складів, вагонних або локомотивних депо та інші черговий по станції або складач повинен попередньо погодити можливість подачі або прибирання вагонів із представником виробничого цеху (ділянки). Порядок узгодження визначається ТРА станції.

15.6.2. До заїзду маневрових локомотивів та спеціального самохідного рухомого складу в райони, де є стрілки, що не обслуговуються черговими стрілочних постів, а також при поверненні з таких районів складач, а за його відсутності локомотивна бригада (машиніст спеціального самохідного рухомого складу) повинні погодити з черговим по станції свої дії. Порядок погодження визначається ТРА станції.

15.6.3. Складач (а при проведенні маневрів без складача - локомотивна бригада) до заїзду на колії району, де стрілки не обслуговуються черговими стрілочного поста, зобов'язаний:

перевірити стан колій та положення стрілок у районі і переконатися у відсутності перешкод для руху;

оглянути вагони, які стоять у районі, перевірити наявність гальмових башмаків під рухомим складом, попередити працівників, що знаходяться на коліях, про майбутні маневри.

Переведення стрілок у таких районах здійснюється складачем або іншим працівником, вказаним у ТРА станції.

15.6.4. Забороняється виїзд на станційні колії маневрових локомотивів, составів, а також спеціального самохідного рухомого складу з районів, що не обслуговуються черговими стрілочних постів, без дозволу чергового по станції. Порядок виїзду з таких районів установлюється ТРА станції.

Закріплення рухомого складу

15.7.1. Рухомий склад на станційних коліях повинен встановлюватися в межах, позначених граничними стовпчиками.

Состави поїздів, що стоять на станційних коліях без локомотива, вагони, спеціальний рухомий склад та технологічний спеціальний рухомий склад повинні бути надійно закріплені від виходу гальмовими башмаками, ручними гальмами або іншими встановленими засобами закріплення. Закріплення рухомого складу повинно проводиться з накатом вагонного колеса на гальмовий башмак.

15.7.2. Закріплення вагонів на станційних коліях має проводиться відповідно до норм, наведених у Додатку 2 до цієї Інструкції.

Порядок закріплення вагонів і составів залежно від місцевих умов вказується в ТРА станції, де має бути встановлено, як повинні закріплюватися на кожній колії вагони і состави поїздів, хто повинен виконувати ці операції, а також вилучати засоби закріплення з-під вагонів або відпускати ручні гальма.

15.7.3. Состави поїздів, групи або окремі вагони, що залишаються на станційних коліях, у всіх випадках мають закріплюватися гальмовими башмаками до відчеплення локомотива за нормами, передбаченими у ТРА станції. На коліях з ухилами, що не перевищують 0,0025, дозволяється після відчеплення локомотива використовувати для закріплення состава автогальма поїзда, що прибув, протягом не більше 20 хв. Залишати без закріплення гальмовими башмаками окремі вагони, загальмовані автоматичними гальмами, не дозволяється.

15.7.4. Машиністам локомотивів поїздів, що прибувають на станцію, забороняється відчіплювати локомотив від состава, не одержавши повідомлення про його закріплення. Таке повідомлення передається машиністу у порядку, визначеному у ТРА станції. Перед відчепленням локомотива від поїзда машиніст в усіх випадках зобов'язаний загальмувати состав автоматичними гальмами.

15.7.5. Вагони, що прибули на станцію для тривалої стоянки (у резерві, в очікуванні ремонту тощо), мають бути поставлені на колії з ухилом, що не перевищує 0,0025, ізольовані від маршрутів прямування поїздів. Закріплення таких вагонів має виконуватися з накатом вагонних коліс на гальмові башмаки. Правильність і надійність закріплення повинні перевірятися начальником станції, його заступником або черговим по станції.

15.7.6. Під час проведення маневрів на коліях, розташованих на ухилах, в усіх випадках повинні дотримуватися запобіжних заходів (постановка стрілок в ізолююче положення, укладення гальмових башмаків під окремі відчепи тощо), що виключають можливість зіткнень відчеплених вагонів з маневровим составом, а також виходу вагонів на маршрути прямування поїздів або в інші маневрові райони.

Перелік районів і колій, розміщених на ухилах, де при маневрах виникає небезпека виходу вагонів на перегін, на маршрути прямування організованих поїздів або в інші маневрові райони, а також додаткові заходи щодо забезпечення безпеки руху, яких треба дотримуватися в цих районах під час маневрів, зазначаються в ТРА станції.

15.7.7. Маневри на станційних коліях, розташованих на ухилах, де створюється небезпека виходу вагонів на перегін, можуть виконуватись тільки з постановкою локомотивів з боку ухилу, а в необхідних випадках із ввімкненням і випробуванням автогальм вагонів. За неможливості постановки локомотива з боку ухилу маневри повинні виконуватися шляхом осаджування, а автогальма вагонів мають бути включені і випробувані. Порядок виконання маневрів, який забезпечує безпеку руху на станціях, що мають такі колії, визначається в ТРА станції.

15.7.8. У районах примикання під'їзних і з'єднувальних колій для попередження самовільного відходу рухомого складу на станцію або перегін чергові по станції, складальні бригади, чергові стрілочних постів після заїзду (виїзду) на примикання зобов'язані негайно встановлювати стрілки (у тому числі централізовані) запобіжних тупиків і охоронні, скидальні башмаки або стрілки у нормальне положення.

15.7.9. Одержавши повідомлення про очікуваний сильний вітер або в разі виникнення такого вітру, якщо повідомлення про це і не було передане, працівники станцій, кожний на своєму посту, зобов'язані перевірити надійність закріплення рухомого складу від виходу та покласти додатково гальмові башмаки відповідно до Додатка 2 цієї Інструкції.

15.7.10. У разі виникнення небезпеки виходу рухомого складу на перегін працівники станції зобов'язані негайно використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні засоби для його зупинки. При відході рухомого складу на перегін черговий по станції зобов'язаний, використовуючи всі наявні в його розпорядженні засоби, повідомити про це машиністів поїздів, які знаходяться на перегоні, поїзного диспетчера, чергового сусідньої станції, чергових переїздів та інших працівників, щоб затримати зустрічні поїзди і вжити заходи до зупинки рухомого складу, що самовільно рухається.

15.7.11. Під час виконання операцій по закріпленню рухомого складу на станційних коліях мають дотримуватися таких основних положень, що забезпечують взаємний контроль працівників:Закріплення составів поїздів:

на головних і приймально-відправних коліях керівництво і контроль за закріпленням виконує черговий по станції, а в окремих маневрових районах - маневровий диспетчер;

черговий по станції може дозволити відчеплення локомотива тільки після того, як переконається у правильності закріплення состава з доповіді виконавця цієї операції або особисто;

машиністу поїзного локомотива забороняється відчіплювати локомотив від состава без дозволу чергового по станції, переданого по радіозв'язку, парковому зв'язку, через працівника станції, що проводить закріплення, або особисто;

вилучення гальмових башмаків з під состава дозволяється тільки за вказівкою чергового по станції, переданого виконавцю цієї операції по радіозв'язку, парковому зв'язку, через іншого працівника станції або особисто;

черговий по станції може дати вказівку про вилучення гальмових башмаків тільки після переконання у фактичному причепленні локомотива до складу по доповіді машиніста по або радіозв'язку через працівника станції.

Закріплення рухомого складу під час маневрової роботи:

при проведенні маневрів відповідальність за закріплення рухомого складу несе керівник маневрів, який зобов'язаний при запиті дозволу на виїзд з колії (з даного маневрового району), доповідати черговому по станції або маневровому диспетчеру про закріплення рухомого складу.

Детальний регламент виконання операцій по закріпленню рухомого складу з визначенням конкретних працівників, які виконують ці операції і доповідають про них, додається до ТРА станції.

Швидкості під час маневрів

15.8.1. Швидкості руху при маневрах у залежності від місцевих умов установлюються наказом по організації, вказуються в ТРА станції і повинні бути не більше:

40 км/год під час прямування локомотива з вагонами, причепленими позаду, по вільних коліях. Рух маневрових составів і одиночних локомотивів зі швидкістю 40 км/год може здійснюватися тільки у тих випадках, коли машиніст попереджений про вільність колії. Якщо машиніст не сповіщений про вільність колії, то він повинен прямувати з особливою пильністю і з такою швидкістю, що забезпечила б своєчасну зупинку в разі появи перешкоди для подальшого руху;

25 км/год – під час руху вагонами вперед по вільних коліях; під час руху порожніх шлаковозів; а також відбудовних поїздів;

15 км/год – під час руху завантажених шлаковозів, завантажених та порожніх чавуновозів вантажопідйомністю до 100 т, завантажених та порожніх візків для виливниць, вагонів з негабаритними вантажами бокової та нижньої негабаритності 4-го, 5-гой та 6-гой ступенів (відповідно до класифікації негабаритності, що діє на залізницях);

10 км/год – під час руху вагонів з небезпечними вантажами;

5 км/год – під час маневрів поштовхами; під час руху у виробничих приміщеннях, у межах відкритих і закритих складів; біля фронтів завантаження-вивантаження; під час підходу відчепу вагонів до іншого відчепу в підгірковому парку; під час руху навантажених та порожніх чавуновозів вантажопідйомністю до 100 т по коліях наливу і зливу чавуна та по стрілочних переводах, а також навантажених і порожніх чавуновозів вантажопідйомністю понад 100 т, у тому числі міксерного типу; під час руху візків для мульд;

3 км/год - при підході локомотива (з вагонами або без них) до вагонів; під час встановлення вагонів на вагоноперекидач; переміщенні вагонів по вагонних вагах[6] ; під час зчеплення вагонів з небезпечними вантажами окремих категорій, що вимагають особливої обережності (відповідно до Правил перевезень небезпечних вантажів на залізницях), з іншими вагонами або з локомотивом.

Швидкість руху по естакадах встановлюється місцевою інструкцією.

Швидкості руху вагонів з великоваговими і довгомірними вантажами встановлюються інструкцією з перевезення негабаритних, великовагових та довгомірних вантажів по залізничних коліях промислових підприємств, або приймаються такими ж, як для негабаритних вантажів.


Просмотров 537

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!