Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Маневри на сортувальних гірках і витяжних коліях15.5.1. На станціях, що мають гіркові пристрої для сортування вагонів, маневри мають проводитись відповідно до інструкцій, затверджених начальником залізничного цеху підприємства, в яких відображається також порядок користування пристроями автоматизації процесу розформування составів (ГАЦ та ін.).

В інструкціях по роботі сортувальних гірок мають передбачатися також заходи, що виключають можливість виходу вагонів з сортувальних колій у протилежну від сортувальної гірки горловину (укладання огороджувальних гальмових башмаків, гальмування відчепів у глибині парку, узгодженість між працівниками сортувальної гірки та сортувального парку тощо).

15.5.2. Перед розпуском вагонів із сортувальної гірки черговий гірки зобов'язаний:

перевірити ступінь вільності колій з боку гірки і наявність проходів на них;

ознайомитися з планом майбутнього розпуску, послідовністю розміщення відчепів, кількістю вагонів у кожному відчепі, ходовими якостями відчепів та іншими необхідними даними;

встановленим на даній станції порядком забезпечити ознайомлення з характером майбутнього розпуску інших працівників, які беруть участь у сортуванні вагонів (операторів розпорядчого та виконавчого постів, складача поїздів, регулювальників швидкості руху вагонів та ін.);

увімкнути пристрої автоматизації сортувальної роботи (ГАЦ та ін.).

15.5.3. Черговий гірки (оператори розпорядчого та виконавчого постів), складачі поїздів, регулювальники швидкості руху вагонів у процесі розпуску повинні регулювати швидкість насування та ступінь гальмування вагонів у залежності від заповнення сортувальних колій, умов проходження відчепів у стрілочній зоні та на підгіркових коліях, розмірів відчепів, чергування призначення відчепів по коліях сортувального парку тощо.

У процесі розпуску черговий гірки, оператори розпорядчого та виконавчого постів повинні стежити за рухом відчепів, перевіряти правильність їх прямування по коліях сортувального парку, контролювати роботу пристроїв автоматизації сортувальної роботи і в залежності від обстановки, що склалася, в разі необхідності коригувати їх роботу.

15.5.4. У разі знаходження на сортувальних коліях вагонів з небезпечними вантажами маневрові диспетчери і чергові сортувальних гірок зобов'язані вести точний облік колій, на яких такі вагони знаходяться.

У процесі розпуску черговий гірки (оператор розпорядчого поста) або гірковий складач за допомогою двостороннього паркового зв'язку або інших видів зв'язку повинен постійно інформувати операторів виконавчих постів, регулювальників швидкості руху вагонів, чергових стрілочних постів про відчепи, які вимагають особливої обережності.

Усі працівники, які беруть участь у розпуску, під час спускання з гірок таких відчепів, а також при розпуску будь-яких відчепів на колії, де знаходяться вагони з небезпечними вантажами, повинні бути особливо уважними, забезпечувати безпеку розпуску та схоронність рухомого складу. Швидкість насування, а також силу гальмування на уповільнювачах регулювати із врахуванням створення необхідних інтервалів між відчепами цих вагонів з іншими вагонами.

Порядок інформації працівників про наявність у составі, що розпускається, і на коліях сортувального парку вагонів з небезпечними вантажами встановлюється в Місцевій інструкції про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами.

15.5.5. Забороняється виконувати маневри поштовхами і розпускати з гірки:

платформи та піввагони, що завантажені вантажами бокової та нижньої негабаритності 4-го, 5-го та 6-го ступенів і вантажами з верхньою негабаритністю 3-го ступеня (при навантаженні призначенням на зовнішню мережу і прибутті з зовнішньої мережі) та відповідних їм ступенів негабаритності згідно до інструкції із перевезення 0 негабаритних, великовагових та довгомірних вантажів коліями залізничного транспорту промислових підприємств;

локомотиви в недіючому стані, крани на залізничному ходу;

технологічний спеціальний рухомий склад та вагони-самоскиди (думпкари);

рухомий склад, що має трафарет “З гірки не спускати” (“Не спускати з гірки”), а також відповідні позначки в документах.

Зазначений вище рухомий склад може прямувати через сортувальну гірку тільки з маневровим локомотивом.

Забороняється пропускати через сортувальні гірки:

завантажені та порожні транспортери, що мають 12 і більше осей, завантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т за наявності в зчепі однієї чи двох проміжних платформ, а також рухомий склад, що має трафарет “Через гірку не пропускати”.

15.5.6. Швидкість розпуску вагонів на сортувальних гірках при різних показаннях гіркових світлофорів, а також умови, що забезпечують безпеку руху і схоронність рухомого складу, встановлюються начальником залізничного цеху підприємства в залежності від місцевих умов і технічного оснащення гірок, та вказуються в інструкції з роботи сортувальної гірки.

15.5.7. Перелік вантажів, з якими заборонено спускати вагони із сортувальної гірки, виконувати маневри поштовхами або необхідно під час спускання дотримуватися особливої обережності, встановлюється у Правилах перевезень небезпечних вантажів по залізницях. На вантажних документах таких вагонів відправником вантажу на станціях навантаження ставиться штемпель “З гірки не спускати” або “Спускати з гірки обережно”.

15.5.8. Кожний регулювальник швидкості руху вагонів у процесі розпуску состава зобов'язаний стежити за наявністю вагонів на тій чи іншій сортувальній колії і при її заповненні завчасно повідомляти про це старшого регулювальника, черговий гірки або гіркового складача.

Для забезпечення чіткої та безаварійної роботи регулювальники швидкості руху вагонів зобов'язані:

до початку розпуску состава знаходитися на коліях, які ними обслуговуються;

уважно стежити за інформацією про відчепи, за сигналами, що подаються черговим гірки, складачем поїздів або машиністом локомотива;

обачно гальмувати вагони, забезпечуючи найбільш повне використання місткості колії і безпечний підхід відчепів до вагонів, що стоять на коліях підгіркового парку. Під час розпуску з гірки великих відчепів додаткові гальмові башмаки підкладаються під середні колісні пари за допомогою башмаконакладача або спеціальної вилки;

після зупинки відчепів убирати з-під вагонів башмаки;

допомагати регулювальникам швидкостей руху вагонів, які обслуговують сусідні колії при інтенсивному прямуванні відчепів у райони їх роботи.

15.5.9. Під час гальмування вагонів на станційних коліях, у тому числі при закріпленні рухомого складу, забороняється встановлювати гальмові башмаки:безпосередньо перед рейковим стиком і на рейковому стику (якщо він не зварений);

перед хрестовиною стрілочного переводу;

на рамну рейку стрілочного переводу, до якого прилягає вістря;

на зовнішню рейку кривої.

15.5.10. Забороняється користуватися несправними гальмовими башмаками (головка, що лопнула, покороблена і зігнута підошва тощо).

Гальмові башмаки мають бути пофарбовані (у колір, при якому вони більш помітні), мати встановлене тавро і зберігатися на спеціальних тумбочках на міжколійї та на стелажах.

15.5.11. Забороняється осаджування і з'єднання вагонів у сортувальному парку (з боку гірки або з протилежного боку колій сортувального парку) без попереднього узгодження між черговим гірки (складачем) і черговим по сортувальному парку (складачем).

Перед осаджуванням керівник маневрів зобов'язаний переконатися у відсутності гальмових башмаків під вагонами, в нормальному положенні розчіпних важелів автозчепу і надійному зчепленні вагонів. При наявності на сортувальній колії вагонів з небезпечними вантажами складач до переміщення вагонів зобов'язаний особисто переконатися у відсутності перешкод для руху.

15.5.12. Маневри на витяжних коліях проводяться, як правило, поштовхами (серійними чи по одному).

Під час проведення маневрів серійними поштовхами у ТРА станцій для районів, де цей метод є основним при організації маневрової роботи мають бути вказані: порядок гальмування відчепів, наявність і порядок застосування технічних засобів (зв'язку, башмаконакладачів, башмакоскидачів тощо) та інші умови забезпечення безпеки.

15.5.13. Регулювати розгін состава для поштовху складач зобов'язаний з урахуванням ходових якостей та ваги відчепу, вільності сортувальних колій і атмосферних умов так, щоб чергові стрілочних постів і регулювальники швидкості руху вагонів мали досить часу для переведення стрілок та укладання гальмових башмаків і щоб швидкості співудару вагонів не перевищували встановлених.

15.5.14. У разі порушення нормального проведення маневрів (нагін відчепом, що йде позаду, того , що йде попереду, зупинка відчепу в стрілочній горловині тощо) оператори гіркових постів, чергові стрілочних постів, регулювальники швидкості руху вагонів та інші працівники, які беруть участь у маневрах, повинні негайно подати сигнал зупинки і вжити заходи щодо затримання чергового відчепу, що рухається.


Просмотров 1059

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!