Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Обов'язки працівників при проведенні маневрів15.3.1. Керівник маневрів зобов'язаний:

забезпечувати правильне розташування та узгодженість дій усіх працівників, які беруть участь у проведенні маневрів, на основі ознайомлення їх з планом та способами виконання майбутньої маневрової роботи;

точно і вчасно виконувати завдання на маневрову роботу, забезпечуючи подачу та забирання рухомого складу до виробничих ділянок відповідно з діючими на підприємстві графіками (контактними та іншими);

організовувати маневрову роботу так, щоб були забезпечені безпека руху, особиста безпека працівників, зайнятих на маневрах, схоронність рухомого складу і вантажу.

15.3.2. Перед заступанням на чергування керівник маневрів повинен ознайомитися з наявністю і розташуванням рухомого складу на коліях свого району, перевірити надійність його закріплення, переконатися в наявності встановлених для району засобів закріплення. Про результати перевірки докласти черговому по станції.

15.3.3. Перед початком маневрової роботи керівник маневрів зобов'язаний:

переконатися, що всі працівники, що беруть участь у маневрах, у повному складі знаходяться на своїх місцях;

ознайомити машиніста і працівників станції, які беруть участь у маневрах, з планом майбутніх маневрів і порядком його виконання;

перевірити, чи нема перешкод для пересування вагонів (гальмових башмаків під колесами тощо).

15.3.4. Завдання черговому стрілочного поста або сигналісту про приготування маневрового маршруту або встановлення стрілки на ту чи іншу колію керівник маневрів може передавати особисто, по радіозв'язку, двосторонньому парковому зв'язку, свистками локомотива, ручним свистком або іншими засобами залежно від технічної оснащеності станції у порядку, встановленому у ТРА станції.

15.3.5. У процесі роботи керівник маневрів зобов'язаний:

а) чітко та своєчасно передавати вказівки і сигнали, що стосуються маневрових переміщень;

б) стежити за своєчасною підготовкою стрілок для маневрових переміщень, своєчасною і правильною подачею сигналів і вказівок черговими стрілочних постів і машиністом локомотива;

в) знаходитися в такому місці, звідки забезпечується найкраща видимість сигналів, состава, який маневрує, та маршруту його переміщення. У випадку відсутності радіозв'язку з машиністом локомотива (через несправність або якщо локомотив не обладнаний маневровим радіозв'язком) знаходитися в такому місці, звідки забезпечується видимість машиністом або його помічником ручних сигналів, що ним подається;

г) під час проведення маневрів з великими составами на кривих ділянках колії або в умовах поганої видимості (туман, заметіль, снігопад тощо) вживати додаткових заходів щодо забезпечення безпеки - частіше передавати сигнали та вказівки по радіозв'язку або двосторонньому парковому зв'язку, залучати для передачі сигналів чергових стрілочних постів, сигналістів тощо;

д) під час руху по станційних коліях вагонами вперед знаходитися, як правило, на першій за рухом спеціальній підніжці (перехідній площадці), а в разі неможливості - йти по міжколійю або по узбіччю колії попереду вагонів, що осаджуються, стежити за показаннями маневрових світлофорів, сигналами, що подаються, положенням стрілок за маршрутом, відсутністю перешкод і людей на колії; в разі необхідності вживати заходів до зупинки маневрового состава. У необхідних випадках, при відсутності радіозв'язку залучати для передачі сигналів чергових стрілочних постів і інших працівників залізничного транспорту;

е) не допускати пропускання рухомого складу по розрізаній стрілці до її огляду і ремонту;

ж) перед тим як під'їхати до состава, переконатися у відсутності сигналів огородження;

з) не залишати вагони без закріплення або із закріпленням менше встановленої в ТРА станції норми незалежно від передбачуваного часу стоянки цих вагонів;

и) не допускати переміщень, не переконавшись в тому, що всі вагони зчеплені між собою та з локомотивом;

к) під час маневрів поштовхами своєчасно вживати заходи, що виключають можливість руху відчепів у зворотному напрямку або виходу вагонів за граничний стовпчик у протилежному кінці колії;

л) якщо під час маневрів поштовхами або при насуванні составів на гірку розчеплювальні важелі за умовами роботи встановлюються в положення “на буфер”, то після відокремлення відчепа від состава негайно встановлювати важелі в нормальне положення;

м) при заїзді маневрового локомотива (одиночного або з вагонами) на зайняту вагонами колію для відчеплення або причеплення інших вагонів, а також при стисненні вагонів, що стоять, для розчеплення не допускати виконання цих операцій, не переконавшись у надійному закріпленні вагонів з протилежного від маневрового локомотива боку;

н) якщо до групи вагонів, що стоїть на тій або іншій колії, в тому числі й закріплених за встановленою нормою, додатково причіплюються вагони, перевіряти, чи не порушилась в результаті цього правильність встановлення раніше укладених гальмових башмаків, а також чи досить цих башмаків на збільшену кількість вагонів;

о) перед пересуванням маневрового состава в місцях навантаження та вивантаження переконатися у відсутності перешкод для руху;

п) маневри з вагонами, навантаження і вивантаження яких не закінчені, проводити тільки після узгодження з працівником, який розпоряджається вантажно-розвантажувальними операціями.

15.3.6. При маневрових переміщеннях місцезнаходження керівника маневрів, порядок передачі вказівок та сигналів про переміщення і заходи для забезпечення безпеки руху встановлюються ТРА станції.

15.3.7. Керівник маневрів повинен так організувати маневрову роботу, щоб не допустити виходу рухомого складу за граничні стовпчики (ізолюючі стики або сигнали) протилежного кінця колій. Про маневрову роботу. яка проводиться, має бути повідомлений сигналіст або черговий стрілочного поста, розташованого на протилежному кінці колій, який також зобов'язаний вживати необхідних заходів, що до виключення можливості виходу рухомого складу за граничні стовпчики (стежити за вагонами, що стоять на коліях, укладати при необхідності на колії гальмові башмаки тощо).

Стрілки, що знаходяться в протилежному кінці колій, повинні бути переведені в положення, що виключає можливість виходу вагонів на перегін або маршрути проходження поїздів і маневрових составів.

15.3.8. Черговий по станції, маневровий диспетчер або черговий гірки при необхідності проведення маневрів з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, зобов'язаний довести це керівника маневрів, а останній - свого помічника і машиніста маневрового локомотива.15.3.9 При відправленні поїзда, у хвості якого залишається на місці група вагонів, між составом поїзда і цими вагонами має бути відстань не менше 5 м. При неможливості забезпечення такої відстані вагони, що залишаються на місці, повинні бути надійно закріплені з урахуванням попередження їх виходу від можливого поштовху при рушанні з місця поїзда, що відправляється.

15.3.10. Під час проведення маневрів у місцях роботи ремонтних бригад (колійних, СЦБ), з пересіченням переїздів, на коліях вагонних і локомотивних депо, на території виробничих цехів і ділянок локомотивоскладальні бригади повинні виявляти особливу пильність, своєчасно подавати звукові сигнали при наближенні состава до людей, які знаходяться біля колій, а також попереджати про рух состава людей, які працюють на завантаженні, розвантаженні, ремонті колії, пристроїв СЦБ та зв'язку, вагонів тощо. У цих випадках при русі вагонами вперед необхідно керуватися п. 15.3.5 "д" цієї Інструкції.

15.3.11. Локомотивна бригада при проведенні маневрів зобов'язана:

точно та вчасно виконувати завдання на маневрову роботу;

уважно стежити за сигналами, що подаються, точно і вчасно виконувати сигнали та вказівки про переміщення;

уважно стежити за людьми, які знаходяться на коліях, положенням стрілок та розміщенням рухомого складу. Негайно вживати заходів до зупинки состава або локомотива у випадку небезпеки для людей та при виявленні несправностей і перешкод, що загрожують безпеці руху;

забезпечувати безпеку локомотивоскладальної бригади, безпеку проведення маневрів та схоронність рухомого складу.

Забороняється машиністу локомотива, який виконує маневри, здійснювати рух локомотива без отримання вказівки керівника маневрів особисто, через радіозв'язок, пристрою двостороннього паркового зв'язку або сигналу, що подається ручними сигнальними пристроями. Крім вказівки або сигналу керівника маневрів, до виїзду на стрілки централізованих маневрових маршрутів машиніст повинен переконатися в наявності показання маневрового світлофора, що дозволяє рух, а на нецентралізовані стрілки - одержати від чергового стрілочного поста сигнал або повідомлення (особисто, через радіозв'язок, пристрої двостороннього паркового зв'язку) про готовність стрілок для маневрових переміщень. За відсутності маневрових світлофорів перед виїздом на централізовані стрілки машиніст повинен отримати повідомлення про готовність стрілок для маневрових переміщень від чергового по станції (особисто, через радіозв'язок, пристрої двостороннього паркового зв'язку або передане через керівника маневрів).

На станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів у випадку передачі стрілок з центрального на місцеве управління виїзд на стрілки дозволяється за вказівкою або сигналом працівника, на якого покладено переведення цих стрілок.

15.3.12. Під час руху вагонами вперед керівник маневрів повинен подавати сигнал про початок руху з наступним виїздом на стрілки лише після одержання сигналу (повідомлення) від чергового стрілочного поста про готовність стрілок для маневрового переміщення або переконавшись, що маневровий світлофор знаходиться у відкритому положенні.

15.3.13. Машиніст одиночного локомотива, який не супроводжується складальною бригадою, під час прямування по станційних коліях керується сигналами або повідомленнями чергових по станціях, операторів постів централізації, чергових стрілочних постів і сигналістів, що передаються безпосередньо машиністу локомотива, або показаннями маневрових світлофорів.

15.3.14. Сигнали, що подаються, а також вказівки, одержані по радіозв'язку або пристроям двостороннього паркового зв'язку, машиніст зобов'язаний підтверджувати свистком локомотива або коротким повторенням переданої вказівки. Якщо машиніст не впевнений у правильності сприйняття сигналу або вказівки, або не знає плану маневрової роботи, він повинен зупинитися і з'ясувати обстановку.

15.3.15. Чергові стрілочних постів, сигналісти, оператори постів централізації, керівники маневрів та працівники станцій, на яких покладені їхні обов'язки, під час проведення маневрів зобов'язані:

уважно стежити за переміщеннями маневрового состава, вказівками і сигналами, що передаються, своєчасно виконувати вимоги цих вказівок і сигналів;

чітко і вчасно передавати машиністу та складачу сигнали і повідомлення;

перед подачею сигналу або передачею повідомлення про переміщення маневрового состава перевіряти правильність положення стрілок у маневровому маршруті;

після переведення стрілки переконатися, що вістря щільно прилягає до рамної рейки та замкнути її на закладку.


Просмотров 434

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!