Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


XV. МАНЕВРОВА РОБОТА НА СТАНЦІЯХПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

15.1. Загальні положення

15.1.1. Маневрова робота має виконуватися відповідно до встановленого технологічного процесу роботи станції і за планом, що забезпечує:

потребу в технологічних перевезеннях і безперебійне обслуговування виробничих підрозділів підприємства та контрагентів;

своєчасну подачу рухомого складу під вантажні операції та забирання його після закінчення вантажних операцій;

безперебійне приймання поїздів на станцію та їх розформування;

своєчасне формування і відправлення поїздів;

раціональне використання маневрових засобів і технічних пристроїв;

безпеку руху, безпеку людей, схоронність рухомого складу і вантажу, що перевозиться, захист навколишнього середовища.

15.1.2. На станціях з великим колійним розвитком і значним обсягом маневрової роботи колії поділяються на маневрові райони. У межах встановленого маневрового району, як правило, працює один локомотив. В окремих районах при необхідності може бути передбачена робота двох і більше маневрових локомотивів. Порядок їх роботи, що забезпечує безпеку руху, встановлюється ТРА станції.

15.1.3. Локомотивні бригади, як правило, повинні бути закріплені за певними маневровими локомотивами.

Локомотивоскладальні бригади (або інші працівники, відповідальні за виконання маневрової роботи і безпосередньо її виконуючі) повинні знати порядок маневрової роботи на станції, встановлений ТРА і місцевими інструкціями.

15.1.4. Переведення стрілок при маневрових переміщеннях проводиться сигналістами або черговими стрілочного поста за розпорядженням особи, яка керує маневрами.

При маневрових переміщеннях на станціях з електричною централізацією у випадках передачі стрілок з центрального управління на місцеве, а також при виконанні маневрів на нецентралізованих стрілках стрілочних постів, що не обслуговуються черговими, допускається переведення стрілок працівниками складальних, локомотивних, кранових бригад, черговими по станції, начальником станції, прийомоздавачами вантажів, працівниками локомотивного і вагонного депо та іншими працівниками. Перелік номерів стрілок, а також перелік посад працівників, яким дозволяється переведення стрілок під час маневрів, і порядок їх переведення встановлюються начальником залізничного цеху підприємства і вказуються в ТРА станції.

Перед переведенням централізованої стрілки працівник, що її обслуговує, повинен переконатися (особисто або по доповіді іншого працівника) в ому, що стрілочний перевід не зайнятий рухомим складом. При електричній централізації перевірка вільності стрілочного переводу від рухомого складу здійснюється за показаннями контрольних приладів на апараті управління, а при несправності або тимчасовому виключенні цих приладів або переведенні стрілок з маневрових колонок порядок перевірки вільності стрілочного переводу від рухомого складу встановлюється ТРА станції.

Забороняється переводити стрілку з пульта до звільнення стрілочної ізольованої ділянки, а там де стрілочна ділянка не включена в залежність, до звільнення стрілки від рухомого складу.

15.1.5. Забороняється пропускати рухомий склад по розрізаній стрілці аж до її огляду і ремонту працівниками служби колії, а централізованих стрілок, крім того, працівниками служби сигналізації та зв'язку і без відповідного запису, зробленого ними про це в журналі огляду. У виняткових випадках до прибуття електромеханіка СЦБ і огляду ним централізованої стрілки рух по ній (після відповідного запису в журналі огляду працівником служби колії) дозволяється лише за умови закріплення вістрі.

15.1.6. Для організації маневрової роботи і забезпечення безпеки руху повинні використовуватися наявні на станціях пристрої радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку. Вказівки і повідомлення, передані по радіозв'язку і двосторонньому парковому зв'язку, повинні бути короткими та ясними; той, хто дав вказівку, зобов'язаний переконатися, що вона правильно сприйнята машиністом локомотива (коротке повторення вказівки, передача у відповідь відповідного звукового сигналу, поданого машиністом свистком локомотива тощо).

Конкретне призначення пристроїв радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку в кожному маневровому районі станції з вказанням працівників, яким надано право користатися цими пристроями, визначається ТРА станції.

15.1.7. Проїзд маневрового світлофора з заборонним показанням, (внаслідок його несправності, помилкової зайнятості стрілочної ізольованої ділянки тощо) при готовому маршруті після перевірки фактичної вільності стрілочної ділянки дозволяється за вказівкою чергового по станції, що передається ним машиністові локомотива особисто, по радіозв'язку, двосторонньому парковому зв'язку або через керівника маневрів.

15.1.8. При перестановці составів з парку в парк вагонами вперед порядок і умови забезпечення безпеки руху і порядок супроводу таких составів встановлюються начальником залізничного цеху підприємства. В інших випадках умови забезпечення безпеки при перестановці составів з парку в парк встановлюються ТРА станції.

15.1.9. Вагони з небезпечними вантажами, що стоять на станції поза поїздів або сформованих составів, за винятком тих, що знаходяться під накопиченням на сортувальних коліях, встановлюють на особливих коліях, вказаних у ТРА станції відповідно до Місцевої інструкції про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами. Такі вагони повинні бути зчеплені, надійно закріплені гальмовими башмаками й обгороджені переносними сигналами зупинки. Стрілки, що ведуть на колії стоянки таких вагонів, встановлюються в положення, що виключає можливість заїзду на ці колії.

15.1.10. Вагони з небезпечними вантажами повинні мати прикриття від локомотива згідно до п. 20.6 цієї Інструкції.

15.1.11. Маневри на коліях локомотивних та вагонних депо і інших коліях ремонту рухомого складу мають проводиться тільки під наглядом і за особистими вказівками чергового по депо або іншої особи, якій доручено керівництво маневрами на цих коліях. Маневри в межах виробничих цехів і ділянок виконуються за вказівкою відповідального по транспорту відповідного цеху або ділянки.

15.1.12. На коліях, де є вагони, з якими проводиться технічні або вантажні операції, маневри поштовхами не допускаються.

15.1.13. За несприятливих погодних умов (сильний вітер, туман, заметіль) маневрова робота повинна проводиться з особливою пильністю.

15.1.14 Робота господарчих поїздів на коліях станції проводиться під керівництвом відповідального працівника відповідної служби. Переміщення вказаних поїздів з однієї колії на іншу або в інший район станції проводиться тільки з дозволу чергового по станції та особи, яка розпоряджається маневрами.

15.1.15. Роз'єднання і з’єднання гальмових рукавів та електропроводки у на станціях проводиться працівниками пунктів технічного обслуговування вагонів або іншими працівниками, встановленими, в залежності від місцевих умов, технологічним процесом або технічно – розпорядчим актом станції.

При виконанні маневрів роз’єднання або з’єднання гальмових рукавів проводиться складальними бригадами.

Роз’єднання і з’єднання гальмових рукавів при відчепленні від состава і причепленні до состава поїзного локомотива проводить локомотивна бригада.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 481

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!