Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


XIV. РОБОТА ПОЇЗНОГО ДИСПЕТЧЕРАПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

14.1. Рухом поїздів по перегонах повинен керувати тільки один працівник - поїзний диспетчер, який відповідає за безпечне і своєчасне просування поїздів на ділянці, яку він обслуговує. Накази поїзного диспетчера підлягають безумовному виконанню працівниками, які безпосередньо зв'язані з рухом поїздів на цій ділянці.

Забороняється давати оперативні розпорядження з руху поїздів на ділянці поза поїзним диспетчером.

14.2. Поїзний диспетчер зобов'язаний:

максимально використовувати технічні засоби для забезпечення заданих розмірів руху, скорочення часу обробки поїздів на станціях, ефективно використовувати вагонний парк, локомотиви та пропускну спроможність;

здійснювати контроль за роботою станцій і вживати заходів щодо забезпечення виконання завдань з формування та відправлення поїздів відповідно до графіка руху і плану формування поїздів;

своєчасно давати вказівки з руху поїздів черговим по станціях, а в разі необхідності - машиністам поїзних локомотивів, складачам поїздів;

стежити за прийманням та відправленням поїздів на станціях, особливо при порушеннях нормальної роботи пристроїв СЦБ і зв'язку, під час обгонів і схрещень довгосоставних, великовагових, з небезпечними і негабаритними вантажами поїздів з іншими поїздами та за прямуванням поїздів по перегонах, вживати заходів для забезпечення безпечного і своєчасного просування поїздів.

14.3. Поїзний диспетчер під час заступання на чергування повинен ознайомитися з поїзним положенням, викликати всі станції своєї ділянки, перевірити заступання на чергування всіх чергових по станціях, повідомити їм для звірення годинників точний час, ознайомитися з положенням на станціях, діючими на ділянці попередженнями, дати необхідні вказівки про наступну роботу, в тому числі звернути увагу на задачі забезпечення безпеки руху (на виявлені на ділянці порушення вимог безпеки, на останні накази з цього питання, перевірку правильності закріплення составів, залишених без локомотива тощо).

На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, поїзний диспетчер під час заступання на чергування зобов'язаний перевірити справність технічних засобів і через начальників станцій або інших працівників, на яких покладене виконання операцій по прийманню і відправленню поїздів, ознайомитися з положенням на станціях ділянки.

В журналі диспетчерських наказів (графіку виконаного руху) оформляються також приймання і передача чергувань поїзними диспетчерами.

14.4. Поїзний диспетчер зобов'язаний одержувати зі станцій, розташованих на ділянці, повідомлення про час прибуття, відправлення або проходження кожного поїзда. Одержуючи такі повідомлення, звертати особливу увагу на суворе дотримання станціями встановленої нумерації та індексації поїздів, особливо з небезпечними, негабаритними та великоваговими вантажами.

14.5. Поїзний диспетчер веде графік виконаного руху, на якому відмічає необхідні дані про рух поїздів, а також усі порушення нормальної роботи на ділянці їх причини.

На графіку виконаного руху вказуються:

час відправлення, прибуття і проходження поїздів по станціях ділянки;

номери та індекси поїздів, номери поїзних локомотивів;

вага поїздів та кількість вагонів;

заняття приймально-відправних колій;

рух поїздів по неправильній колії;

закриття перегонів, колій та інших пристроїв, що забезпечують рух поїздів на ділянці;

діючі попередження;

зняття напруги в контактній мережі;

дані про використання локомотивів;

необхідні дані про вантажну роботу станцій.

У залежності від характеру та умов виробництва на ділянках у графіку виконаного руху диспетчер може вказувати й інші дані. На окремих ділянках з інтенсивним рухом поїздів для запису необхідних для поїзного диспетчера даних, що стосуються руху поїздів і вантажної роботи, на допомогу диспетчерові можуть призначатися оператори.

14.6. Усі накази з руху поїздів на ділянці поїзний диспетчер передає черговим по станціях, машиністам поїзних локомотивів, іншим працівникам, пов'язаним з рухом поїздів, з реєстрацією в Журналі диспетчерських наказів.

14.7. Поїзними диспетчерами даються такі накази, що обов’язково реєструються в журналі диспетчерських наказів:

про відкриття і закриття перегонів або окремих колій перегону;

про перехід з двоколійного руху на одноколійний і про відновлення двоколійного руху;

про перехід з одних засобів сигналізації та зв'язку при русі поїздів на інші;

про відправлення і проходження поїздів з небезпечними та негабаритними вантажами, великовагових і довгосоставних поїздів;

про приймання і відправлення поїздів на колії та з колій, не передбачених для цього ТРА станції;

про зняття та подачу напруги в контактну мережу;

інші накази, пов'язані з організацією руху поїздів на ділянці - за розсудом диспетчера.

Для скорочення часу на запис диспетчерських наказів можуть застосовуватися спеціальні штампи з нанесеними на них текстами наказів, що найчастіше видаються.

14.8. Накази поїзного диспетчера записуються черговими по станціях або операторами в журналах диспетчерських наказів. Після запису диспетчерського наказу черговий по станції або оператор дослівно повторює диспетчеру його зміст, називаючи своє прізвище та час одержання наказу.

Переконавшись в правильності приймання наказу, диспетчер підтверджує його словом “Виконуйте”. Час одержання наказу і прізвище чергового по станції, що його прийняв, відзначаються в журналах поїзного диспетчера і станції.

Якщо наказ поїзного диспетчера приймає і записує оператор, то останній зобов'язаний негайно показати його черговому по станції для ознайомлення і розписки про прочитання.

14.9. Наказ, адресований машиністу, передається останньому особисто поїзним диспетчером (за наявності поїзного радіозв'язку) або через чергового по станції. Диспетчер або черговий по станції повинен переконатися, що переданий наказ машиніст зрозумів вірно. Прізвище машиніста і час передачі наказу відзначаються в журналі диспетчерських наказів.

При безпосередній передачі наказу машиністу локомотива поїзний диспетчер повинен ознайомити з цим наказом чергового по станції.

14.10. Коли диспетчерський наказ адресується декільком станціям, передача тексту наказу для його перевірки здійснюється одним з чергових по станції за вказівкою поїзного диспетчера, а чергові решти станцій зобов'язані в цей час перевіряти, чи правильно записаний наказ.

14.11. Закриття перегону на одноколійній ділянці, а на двоколійних і багатоколійних ділянках - однієї або декількох головних колій проводиться поїзним диспетчером на підставі:розпорядження керівника залізничного транспорту у випадках проведення передбачених планом ремонтно-колійних або будівельних робіт, а також ремонтних робіт на контактній мережі;

вимоги, отриманої від машиніста або складача поїзда, що зупинився на перегоні, або вимоги працівників служби колії, сигналізації та зв'язку, контактної мережі, при непередбаченій несправності на перегоні колії, споруд і пристроїв, що загрожує безпеці руху поїздів.

Одержану вимогу поїзний диспетчер зобов'язаний записати в журнал диспетчерських наказів, вказавши час його надходження та особу, від якої вона надійшла. Усі письмові вимоги, повідомлення і телефонограми повинні зберігатися разом з журналом диспетчерських наказів.

14.12. Наказ про закриття перегону (колії перегону) поїзний диспетчер дає станціям, які обмежують перегін, за однією із таких (наприклад) форм:

 

“Для проведення _______ робіт ____ колія перегону ______з ___год. ____хв. закривається для руху, крім господарчих поїздів, що відправляються на закритий перегін за заявкою керівника робіт____________ (вказується посада і прізвище)”.

 

“Для надання допомоги поїзду №____ , що зупинився на ___ км, ___ колія перегону ____ з ___ год. ___ хв. закривається для руху всіх поїздів, крім допоміжного локомотива, що відправляється зі станції___________ для виведення поїзда, що зупинився, на станцію ________” або “підштовхування поїзда, що зупинився, і наступного повернення на станцію _________”.

 

“Для проведення відбудовних робіт на ___ км ____ колія перегону ____ з ___ год. ____ хв. закривається для руху всіх поїздів, крім відбудовних”.

 

На двоколійних і багатоколійних перегонах, коли одна з колій закрита, по колії, що залишилася для поїздів, які відправляються у правильному напрямку, а при двосторонньому автоблокуванні - в обох напрямках, зберігаються існуючі засоби сигналізації та зв'язку. При необхідності відправлення поїздів по колії, що залишилася, у неправильному напрямку (якщо немає двостороннього автоблокування) дія існуючих засобів сигналізації і зв'язку по цій колії припиняється і рух поїздів установлюється за телефонними засобами зв'язку з передачею наказу за формою:

 

“З ___год. ___ хв. по _____ колії перегону __________ дія ______ блокування закривається і встановлюється рух поїздів по телефонних засобах зв'язку за правилами одноколійного руху”.

 

У залежності від поїзної обстановки наказ про встановлення по колії, що залишилася, руху поїздів по телефонних засобах зв'язку може бути поєднаний з наказом про закриття колії.

14.13. Якщо одна із станцій, які обмежують перегін, що закривається, знаходиться в розпорядженні іншого поїзного диспетчера, тоді наказ про закриття узгоджується з цим поїзним диспетчером і видається йому в копії.

14.14. Перед передачею наказу про закриття або перегону окремої колії поїзний диспетчер зобов'язаний викликати особисто чергових по станціях, що обмежують перегін, попередити їх про наступне закриття, повідомити прізвище і посаду керівника робіт, намічений порядок пропускання поїздів по колії, що залишилася, та інші необхідні дані.

14.15 Відкриття перегону або колії здійснюється поїзним диспетчером після одержання повідомлення про усунення виниклих перешкод, закінченні робіт і звільненні перегону в порядку, передбаченому цією Інструкцією. Отримане повідомлення поїзний диспетчер зобов'язаний записати в журнал диспетчерських наказів із вказівкою часу його надходження та особи, від якої отримане повідомлення. Письмове повідомлення або телефонограма про закінчення робіт і можливість відновлення руху поїздів повинні зберігатися разом з журналом диспетчерських наказів.

14.16. Наказ про відкриття перегону або колії поїзний диспетчер дає станціям, що обмежують перегін, за формою:

 

“Наказ № ____ від ____ числа відміняється. Рух поїздів по ___колії перегону __ з ___ год. ____ хв. відновлюється по _______ (вказуються засоби сигналізації та зв'язку)”.

 

14.17. Одержавши повідомлення про несправність на тому чи іншому перегоні (колії) засобів сигналізації та зв'язку при русі поїздів, поїзний диспетчер записує його в журнал диспетчерських наказів і, перевіривши через чергових по станціях вільність перегону (колії перегону), дає наказ про встановлення руху по телефонних засобах зв'язку за формою:

 

“Через несправність ______ (засобів сигналізації та зв'язку) на перегоні _____ (або по ____ колії перегону) з ____год ____ хв рух поїздів встановлюється за телефонними засобами зв'язку за правилами для ____ (одноколійних або двоколійних) перегонів”.

 

14.18. Після одержання повідомлення про відновлення дії засобів сигналізації та зв'язку поїзний диспетчер записує це повідомлення в журнал диспетчерських наказів і, перевіривши через чергових по станціях вільність перегону (колії), дає станціям, що обмежують перегін, наказ за формою:

“Наказ №____ відміняється. З ____год. ___ хв. рух поїздів на перегоні _____ (по колії ____ перегону) відновлюється по ______ (вказуються засоби сигналізації та зв'язку)”.

 

На двоколійних перегонах, обладнаних однобічним автоблокуванням, наказ про відновлення дії автоблокування може бути переданий до звільнення перегону від поїздів, відправлених по правильній колії.

14.19. На ділянках з електричною тягою поїзний диспетчер повинен працювати у взаємодії з енергодиспетчером і вживати заходів по забезпеченню нормальної роботи пристроїв електропостачання. При пошкодженнях контактної мережі, відключеннях тягових підстанцій або зниженні їх потужності разом з енергодиспетчером встановлювати найбільш раціональний порядок пропуску поїздів по ділянках.

14.20. При несправності поїзного диспетчерського зв'язку рух поїздів здійснюється з використанням інших видів зв'язку без участі поїзного диспетчера. У цьому випадку зв'язок з руху поїздів здійснюється безпосередньо між черговими по станціях.

Про відновлення дії поїзного диспетчерського зв'язку поїзний диспетчер повідомляє всі станції своїм наказом.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 533

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!