Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


XIII. ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Загальні вимоги

13.1.1. Порядок використання технічних засобів станції визначається технічно-розпорядчим актом (ТРА), що регламентує безпечне та безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання техніки безпеки.

Порядок, що встановлюється ТРА, є обов'язковим для працівників залізничного транспорту підприємства, а також виробничих підрозділів підприємства , пов'язаних з роботою залізничного транспорту на даній станції.

Маршрут для приймання та відправлення кожного поїзда повинен бути приготовлений своєчасно, і вхідний (вихідний) світлофор відкритий з таким розрахунком, аби машиніст поїзда, що приймається (відправляється), міг своєчасно сприйняти відкрите положення сигналу і не допустити зниження встановленої швидкості поїзда при входженні на станцію або затримання поїзда при відправленні зі станції.

Перед прийманням та відправленням кожного поїзда черговий по станції зобов'язаний припинити маневри з виходом на колію та маршрут приймання (відправлення), а також на коліях, з яких неможливо виключити вихід рухомого складу на маршрут прямування поїзда.

Забороняється черговому по станції відкривати сигнал або давати інший дозвіл на приймання або відправлення поїзда до переконання у фактичному припиненні маневрів.

Порядок припинення маневрів, передачі черговим по станції розпоряджень та і переконання ним в їх виконанні встановлюється ТРА станції.

Порядок проведення маневрів у сортувально-відправних парках станцій при відправленні поїздів установлюється начальником залізничного цеху та вказується в ТРА станції.

13.1.2. На станціях, обладнаних централізацією стрілок та сигналів, усі операції по приготуванню маршрутів приймання та відправлення поїздів виконуються особисто черговим по станції або за його вказівкою оператором поста централізації. При управлінні централізованими стрілками з виконавчих постів усі розпорядження про приготування маршрутів приймання або відправлення поїздів черговий по станції передає операторам виконавчих постів централізації та підтверджує розпорядження відповідними діями на апараті управління. Правильність виконання відданих розпоряджень контролюється за показниками приладів управління центрального апарата.

Порядок користування пристроями централізації стрілок і сигналів, а також дій чергових по станціях та операторів постів централізації при приготуванні маршрутів для приймання, відправлення і пропускання поїздів установлюється місцевою інструкцією про користування пристроями СЦБ і ТРА даної станції. У цих же документах установлюється порядок дій працівників на станціях, що мають як централізовані, так і нецентралізовані стрілки.

13.1.3. На станціях з нецентралізованими стрілками розпорядження про приготування маршруту приймання або відправлення поїзда черговий по станції повинен передавати водночас усім старшим черговим стрілочних постів, що беруть участь у приготуванні маршруту, чітко дотримуючись встановленого регламенту переговорів. Якщо чергування старших чергових стрілочних постів не встановлене, розпорядження про приготування маршруту віддаються безпосередньо черговим стрілочних постів.

У приготуванні маршрутів для приймання та відправлення поїздів повинні брати участь стрілочні пости, розташовані у вхідний (вихідний) горловині, у протилежному кінці колії приймання, а також інші пости, через які можливий вихід рухомого складу на маршрут приймання або відправлення поїзда.

13.1.4. У районах станцій, не обладнаних пристроями, що дозволяють черговому по станції контролювати положення стрілок у заданому маршруті за показаннями контрольних приладів апарата управління, порядок перевірки положення стрілок у заданому маршруті визначається ТРА станції.

На станціях, що мають такі пристрої, черговий по станції здійснює перевірку правильності приготування маршрутів за показаннями приладів апарата управління.

13.1.5. Якщо окремі стрілки на станції розташовані на значній віддалі від стрілочного поста і їх, як правило, не виводять з нормального положення, тоді може бути встановлений порядок перевірки їх положення та справності не перед кожним поїздом, що приймається або відправляється, а лише при заступанні на чергування і періодично під час чергування. Положення та справність таких стрілок обов'язково перевіряються у випадках, коли перед приготуванням маршруту вони переводилися для маневрових переміщень, огляду, ремонту тощо.

Указані стрілки замикаються замками, ключі від яких повинні зберігатися у чергового по станції. Порядок перевірки положення, справності, а також перелік таких стрілок з указанням їхніх номерів установлюються ТРА станції.

13.1.6. Після доповіді про готовність маршруту для приймання або відправлення поїзда черговим стрілочних постів, сигналістам та черговим по станції забороняється передавати чергування іншим працівникам до того часу, поки поїзд, для якого приготовлено маршрут, не прибуде на станцію або не відправиться зі станції.

Приймання поїздів

13.2.1. Приймання поїздів на станцію має проводитись на вільні колії, які призначені для цього ТРА станції, при відкритому вхідному світлофорі.

Допускається приймання поїздів маневровим порядком на частково зайняті рухомим складом колії, а також безпосередньо до технологічних ділянок виробництва за маневровим сигналом, встановленим на щоглі вхідного (маршрутного) світлофора. В такому ж порядку в необхідних випадках допускається приймання відбудовних поїздів, допоміжних і підштовхувальних локомотивів, локомотивів без вагонів, снігоочисників, дрезин незнімного типу, а також господарських поїздів і колійних машин. Порядок приймання цих поїздів та заходи безпеки руху при цьому встановлюються начальником залізничного цеху.

Черговий по станції зобов'язаний забезпечити безпеку руху поїздів та проведення маневрової роботи, наявність і готовність вільних колій для своєчасного приймання поїздів.

Забороняється черговому по станції відкривати вхідний світлофор, не переконавшись у тому, що маршрут для приймання поїзда готовий, стрілки замкнені, колія приймання вільна і маневри на стрілках маршруту приймання припинені.

13.2.2. Для забезпечення безпечного приймання поїздів черговий по станції зобов'язаний:

приймати поїзди на вільні від рухомого складу колії згідно зі спеціалізацією, встановленою ТРА станції;

заздалегідь планувати послідовність зайняття колій поїздами, що прибувають, та відповідно до цього плану готувати колію для приймання кожного поїзда;контролювати вільність або зайнятість приймально-відправних колій (за показаннями контрольних пристроїв, на графіку виконаного руху та іншими способами).

13.2.3. На станціях з ручним управлінням стрілками черговий по станції, старші чергові стрілочних постів та чергові стрілочних постів перед прийманням поїздів зобов'язані дотримуватись такого порядку приготування маршрутів:

а) якщо є вільна колія для приймання поїзда, черговий по станції викликає всіх старших чергових стрілочних постів (або чергових стрілочних постів, якщо чергування старших не встановлено), що входять у маршрут приймання, і віддає їм розпорядження про приготування маршруту.

За вказівкою чергового по станції один з чергових стрілочного поста у присутності біля телефону всіх інших повторює це розпорядження. Всі інші підтверджують його сприйняття словом “Вірно”. Переконавшись, що розпорядження зрозуміле правильно, черговий по станції дає команду “Виконуйте”;

б) одержавши розпорядження про приготування маршруту, старші чергові стрілочних постів зобов'язані негайно передати його для виконання черговим стрілочних постів свого району і переконатися в тому, що останні зрозуміли його правильно. До виконання розпорядження всі працівники, що беруть участь у приготуванні маршруту, зобов'язані приступити негайно.

Якщо в районі поста, що бере участь у приготуванні маршруту, проводиться маневрова робота з виходом на колії та стрілки, куди приймається поїзд, вона повинна бути негайно припинена, маневровий поїзд установлений в межах колії, де його знаходження не перешкоджає прямуванню прийнятого поїзда, а керівник маневрів та машиніст маневрового локомотива попереджені про приймання поїзда у порядку, встановленому ТРА станції. Попередження про приймання поїзда зазначеним особам повинне бути передано й у тих випадках, коли маневрова робота проводиться на коліях та стрілках, розташованих поруч із коліями приймання та не ізольованих від маршруту проходження прийнятого поїзда.

При проведенні маневрів у протилежному кінці станції черговий відповідного стрілочного поста повинен поставити стрілки в положення, що виключає можливість виходу маневрового состава на колію приймання або маневри повинні бути припинені.

При приготуванні маршруту чергові стрілочних постів зобов'язані перевірити відповідно до встановленого на станції порядку вільність колії приймання, перевести стрілки в потрібне положення, перевірити щільність прилягання вістрі до рамних рейок у кожної стрілки, що входить у маршрут. У районах, де роботою керують старші чергові стрілочних постів, останні зобов'язані особисто перевірити правильність приготування маршруту черговими стрілочних постів свого району і переконатися у вільність колії;

в) після закінчення всіх операцій, пов'язаних з приготуванням маршруту приймання, та переконавшись в правильності їх виконання, кожний старший черговий стрілочного поста, що одержав завдання на приготування маршруту, викликає чергового по станції для доповіді про готовність маршруту та вільність колії.

Доповідь про готовність маршруту черговий по станції зобов'язаний приймати у присутності біля телефону водночас всіх чергових стрілочних постів, яким давали завдання на приготування маршруту. Останні по черзі доповідають йому про готовність заданого маршруту;

г) переконавшись, що маршрут приготовлений правильно і колія вільна, черговий по станції відкриває вхідний світлофор або дає розпорядження про його відкриття старшому черговому стрілочного поста, якщо управління світлофором знаходиться на цьому посту;

д) старші чергові стрілочних постів зобов'язані охороняти приготовлений маршрут і уважно стежити за наявністю проходів по суміжних коліях, особливо при проведенні маневрів на цих коліях, зустрічаючи поїзди з установленими сигналами в місцях, вказаних у ТРА станції;

е) при прямуванні поїзда чергові стрілочного поста зобов'язані звертати увагу на стан вагонів, правильність положення вантажу на відкритому рухомому складі, наявність передбачених сигналів, і про всі помічені несправності негайно повідомляти чергового по станції, а у випадках, що загрожують безпеці руху або життю людей - уживати заходів до зупинки поїзда.

Старший черговий стрілочного поста, до якого входить стрілка, що обмежує колію приймання, зобов'язаний у порядку, встановленому ТРА станції, перевірити прибуття поїзда в повному складі та його установку в межах граничних стовпчиків, після чого доповісти про це черговому по станції.

Після прибуття поїзда черговий стрілочного поста, не чекаючи особливого розпорядження, повинен поставити стрілки в нормальне положення, а у випадках зайнятості колій - у напрямку вільної колії.

13.2.4. Черговий по станції не має права давати вказівки про зміну маршруту приймання, якщо вхідний світлофор уже відкритий.

У виняткових випадках в разі необхідності зміни маршруту для приймання поїзда на іншу вільну колію черговий по станції зобов'язаний закрити вхідний світлофор, попередити машиніста, відмінити заданий маршрут і тільки після цього дати у встановленому порядку нове завдання на приготування маршруту.

13.2.5. При необхідності приймання на станцію послідовно декількох поїздів черговому по станції після одержання доповіді про готовність маршруту приймання одного з поїздів дозволяється давати старшим черговим стрілочних постів вказівку про наступне приготування маршруту для другого поїзда. У цьому випадку після прибуття в повному складі першого поїзда та закриття вхідного світлофора негайно готується маршрут приймання у другого поїзда. Стрілки, що не входять у маршрут приймання першого поїзда, можуть бути встановлені та замкнені завчасно. Доповідь черговому по станції про готовність маршруту приймання другому поїзду передається одночасно з повідомленням про прибуття першого поїзда.

13.2.6. Порядок перевірки вільність колії перед прийманням поїзда встановлюється ТРА станції. Способи перевірки можуть бути такими:

за контрольними приладами апаратів управління на станціях, обладнаних електричною ізоляцією приймально-відправних колій;

прикріплення до кожного стрілочного поста певної частини колії приймання, за перевірку вільності якої він несе відповідальність. Перевірка вільності цієї частини колії здійснюється проходом чергового стрілочного поста до місця, звідки забезпечується добра видимість усієї частини, що перевіряється;

наскрізним проходом чергового стрілочного поста або спеціально виділеного працівника вздовж колії приймання.

У залежності від технічних пристроїв, умов роботи та розміщення колій можуть бути й інші способи перевірки, при цьому чітке дотримання встановленого порядку повинно виключати можливість приймання поїзда на зайняту колію.

13.2.7. Поїзди з небезпечними та негабаритними вантажами повинні прийматися на колії, що вказані в ТРА станції.

Заходи безпеки, яких належить дотримуватись при прийманні та відправленні поїздів з небезпечними та негабаритними вантажами, у залежності від місцевих умов встановлюються начальником залізничного цеху підприємства місцевою інструкцією[4] про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами.

13.2.8. Приймання поїздів на частково зайняті рухомим складом колії здійснюється відповідно до їх спеціалізації, передбаченої ТРА станції. При прийманні поїзда на такі колії черговий по станції зобов'язаний:

переконатися особисто або через працівників, зазначених у ТРА станції, що довжина вільної частини колії приймання достатня для встановлення прийнятого поїзда;

попередити (по радіозв'язку або через чергового по станції відправлення) машиніста ведучого локомотива про приймання поїзда на вільну частину частково зайнятої рухомим складом колії;

підготувати маршрут приймання поїзда;

відкрити маневровий сигнал на вхідному світлофорі.

Поїзд, що прибуває повинен проїхати вхідний світлофор із швидкістю не більше 15 км/год, далі керуватися показаннями маневрових світлофорів і зупинитися на відстані не менше 10 м від рухомого складу, що стоїть на колії приймання.

При відсутності маневрового сигналу на вхідному світлофорі приймання поїзда на частково зайняту рухомим складом колію здійснюється маневровим порядком, встановленим начальником залізничного цеху, за вказівкою чергового по станції та по сигналам чергових стрілочних постів.

13.2.9. Приймання поїздів безпосередньо до технологічних ділянок виробництва здійснюється тільки на колії, передбачені ТРА станції. При прийманні поїздів на такі колії черговий по станції зобов'язаний:

переконатися особисто або за доповіддю працівників станції та технологічної ділянки, вказаних у ТРА станції, у вільності колії технологічної ділянки та готовності її до приймання поїзда;

попередити (по радіозв'язку або через чергового по станції відправлення) машиніста ведучого локомотива про приймання поїзда безпосередньо на колії технологічної ділянки;

попередити працівників технологічної ділянки про приймання поїзда;

приготувати маршрут приймання поїзда безпосередньо до технологічної ділянки.

Поїзд, що прибуває, проїжджає вхідний світлофор у порядку, передбаченому п. 13.2.9 цієї Інструкції, а при наближенні до технологічної ділянки, керується показанням технологічного світлофора та вказівками працівника технологічної ділянки.

Відправлення поїздів

13.3.1. Забороняється черговому по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, поїзному диспетчеру відкривати вихідний світлофор або давати інший дозвіл на зайняття перегону не впевнившись в тому, що технічне обслуговування та комерційний огляд составу закінчені, маневри на стрілках маршруту відправлення припинені, маршрут для відправлення поїзда готовий, стрілки замкнені, а на станціях формування поїздів або на станціях, де до состава поїзда проводилось причеплення і відчеплення вагонів, крім того, у наявності хвостових сигналів (якщо вони передбачені).

13.3.2. На станціях з ручним управлінням стрілками черговий по станції, старші чергові стрілочних постів і чергові стрілочних постів перед відправленням поїзда повинні дотримуватися такого порядку приготування маршрутів:

а) черговий по станції викликає всіх старших чергових стрілочних постів (або чергових стрілочних постів, якщо чергування старших не передбачене), що входять у маршрут відправлення, і віддає їм розпорядження про приготування маршруту.

За вказівкою чергового по станції один з старших чергових стрілочного поста у присутності біля телефону всіх інших повторює це розпорядження, а всі інші підтверджують його сприйняття словом "Вірно". Переконавшись, що розпорядження зрозуміле правильно, черговий по станції дає команду "Виконуйте";

б) одержавши розпорядження про приготування маршруту, старші чергові стрілочних постів зобов'язані негайно передати його для виконання черговим стрілочних постів свого району, а також переконатися в тому, що останні зрозуміли його вірно.

Всі операції, пов'язані з приготуванням маршруту відправлення та доповіддю черговому по станції про його готовність, виконуються у тому ж порядку, що і для маршруту приймання;

в) черговий по станції, переконавшись, що маршрут відправлення приготований правильно, при вільності перегону та наявності в необхідних випадках згоди чергового по сусідній станції відкриває вихідний світлофор або дає машиністу інший дозвіл на зайняття перегону, передбачений цією Інструкцією;

г) чергові стрілочного поста зобов'язані проводжати поїзди з установленими сигналами у місцях, передбачених ТРА станції, спостерігаючи за відправленням у тому ж порядку, що і при прийманні поїздів. Старший черговий стрілочного поста, у який входить остання вихідна стрілка маршруту, провівши поїзд, зобов'язаний у порядку, встановленому ТРА станції, переконатися у відправленні поїзда в повному складі і докласти про це черговому по станції.

Після відправлення поїзда стрілки встановлюються у нормальне положення, а у випадку зайнятості колії - на вільну колію.

13.3.3. Після відкриття вихідного світлофора для відправлення поїзда черговий по станції не має права давати вказівку про зміну маршруту та приготування маршруту відправлення іншого поїзда. У виняткових випадках це може бути здійснено лише після закриття вихідного світлофора, попередження машиніста локомотива поїзда, для якого був відкритий вихідний сигнал, та відміни заданого маршруту.

13.3.4. При відправленні зі станції послідовно декількох попутних поїздів черговому по станції після одержання доповіді про готовність маршруту відправлення для одного з них дозволяється давати старшим черговим стрілочних постів вказівка про наступне приготуванні маршруту для другого поїзда. У цьому випадку після відправлення в повному складі першого поїзда негайно готується маршрут для відправлення другого, при цьому стрілки, що не входять у маршрут першого поїзда, можуть бути встановлені та замкнені заздалегідь. Доповідь черговому по станції про готовність маршруту для відправлення другого поїзда передається одночасно з повідомленням про відправлення першого поїзда.

13.3.5. При схрещенні поїздів черговому по станції після одержання доповіді про готовність маршруту для приймання поїзда дозволяється давати старшим черговим стрілочних постів вказівку про наступне (після прибуття поїзда) приготування маршруту відправлення зустрічному поїзда. У цьому випадку після прибуття поїзда в повному складі негайно готується маршрут відправлення зустрічному поїзду, при цьому стрілки, що не входять у маршрут поїзда, що прибуває, можуть бути встановлені та замкнені завчасно.

Доповідь черговому по станції про готовність маршруту відправлення передається одночасно з повідомленням про прибуття поїзда.

13.3.6. При відправленні поїзда зі станційних колій при забороняю чому показанні вихідного світлофора, або з колій, що не мають вихідних світлофорів, черговому по станції забороняється давати машиністу вказівку про відправлення поїзда або передавати відповідним працівникам вказівку про подачу сигналу відправлення, не переконавшись у встановленому порядку в готовності маршруту відправлення.

Дозвіл на зайняття перегону там, де відсутні вихідні сигнали, а також у випадках відправлення поїзда при заборонному показанні вихідного сигналу, вручається машиністу ведучого локомотива черговим по станції особисто або через одного із працівників локомотивної бригади цього поїзда, чергового по посту, парку, оператора, чергового стрілочного поста, складача поїздів.

Машиніст зобов'язаний переконатися в правильності отриманого дозволу на заняття перегону.

Порядок вручення машиністам локомотивів дозволів на зайняття перегону, який забезпечує безпеку руху, вказується в ТРА станції.

13.3.7. При наскрізному пропусканні поїзда через станцію з нецентралізованими стрілками черговий по станції та старші чергові стрілочних постів зобов'язані дотримуватися того ж порядку приготування маршрутів та доповіді про їх готовність, що встановлений для приймання та відправлення поїздів. У цьому випадку при передачі розпорядження про приготування маршруту та доповіді про його готовність біля телефонів мають бути присутні старші чергові всіх стрілочних постів, що входять у маршрут прямування поїзда.

13.3.8. При попутному прямуванні декількох поїздів через станцію по одному й тому ж маршруту черговий по станції при одержанні доповіді про готовність маршруту проходження для першого поїзда дає вказівку про заборону переведення та збереження замкнутими стрілок, що входять у цей маршрут.

У цьому випадку черговим стрілочних постів після проходження першого поїзда забороняється переводити стрілки, що входять у маршрут прямування. Про відкриття вхідного та вихідного світлофорів кожному наступному поїзду черговий по станції повинен повідомити старших чергових стрілочних постів, а останні зобов'язані зустрічати та перевіряти поїзди у встановленому порядку.

У вільність колії приймання черговий по станції переконується особисто або за доповідями старших чергових стрілочних постів (вхідного та вихідного), які повідомляють його про прибуття та відправлення поїзда в повному складі.

13.3.9. На ділянках, обладнаних автоматичним блокуванням, при переведенні вхідних та вихідних світлофорів на автоматичну дію для наскрізного пропускання поїздів через станцію їхнє дозвільне показання є нормальним. Про встановлення вхідних та вихідних світлофорів на автоматичну дію черговий по станції повинен довести до відома операторів виконавчих постів централізації, сигналістів та інших працівників, зазначених у ТРА станції.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 533

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!