Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


XII. РУХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПОЇЗДІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ ТА СПОРУДАХПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

12.1. Ремонт споруд та пристроїв має проводитись за технологічними процесами при забезпеченні безпеки руху, охорони праці та безперервному транспортному обслуговуванні виробничих підрозділів підприємства і контрагентів.

Проведення робіт, що порушують установлені розміри руху, здійснюється з дозволу керівника залізничного транспорту підприємства.

На підприємствах відкритих гірських розробок для будівельних і ремонтних робіт на об'єктах залізничного транспорту повинні надаватися дні планово-попереджувальних ремонтів, встановлені в організації.

При проведенні робіт, для виконання яких надані перерви в русі поїздів, керівник робіт зобов'язаний установити зв'язок (телефонний або по радіо) з поїзним диспетчером.

Роботи з ремонту колії, контактної мережі, пристроїв СЦБ і зв'язку і інших споруд і пристроїв, для виконання яких перерви в русі поїздів не передбачені, повинні проводитись, як правило, без закриття перегону і станційних колій у періоди найменш інтенсивного руху з дозволу поїзного диспетчера і чергових по станціях.

12.2. Закриття перегону для виконання робіт на одноколійній ділянці, а на двоколійній або багатоколійній ділянці – однієї чи декількох колій, проводиться за дозволом керівника залізничного транспорту підприємства. Якщо таке закриття не викликає зміни встановлених розмірів руху, часу прибуття і відправлення поїздів на сусідні станції, то воно може бути дозволено поїзним диспетчером.

Закриття перегонів або однієї з колій, пов'язане з відключенням фідерів, що живлять контактну мережу, проводиться в порядку, установленому керівником підприємства.

Право на закриття перегону між роздільними пунктами різних організацій надається керівнику залізничного транспорту підприємства , на балансі якого знаходяться колії перегону, при обов'язковому узгодженні з керівником залізничного транспорту організації, що примикає. При відсутності погодженого рішення питання про закриття перегону вирішується вищестоящими організаціями за підпорядкуванням.

Порядок закриття і відкриття колій кар'єрів і відвалів встановлюється керівником підприємства.

Закриття перегонів або однієї з колій, які з'єднують підприємство і станцію примикання Укрзалізниці, узгоджується з начальником станції примикання.

Закриття і відкриття перегонів або однієї з колій здійснюється за наказом диспетчера перед початком робіт та по закінченні їх.

12.3. На проведення ремонтних і будівельних робіт, які вимагають закриття перегону (колії перегону), у кожному окремому випадку має бути отриманий дозвіл начальника залізничного цеху.

Якщо “вікна” у графіку руху поїздів для виконання таких робіт не передбачені, то порядок їх виконання та час закриття перегону у кожному окремому випадку узгоджуються попередньо (начальником служби колії, сигналізації і зв'язку, контактної мережі) з начальником залізничного цеху підприємства. За наявності відповідного дозволу закриття та відкриття перегону (колії) до початку робіт та після їх завершення оформлюються наказом поїзного диспетчера.

12.4. У дозволі начальника залізничного цеху на проведення робіт із закриттям перегону повинні бути вказані час, на який узгоджене закриття перегону або окремої колії, та прізвище особи, що здійснює єдине керівництво цими роботами. Прізвище та посаду керівника робіт поїзний диспетчер зобов'язаний повідомити черговим по станціях, що обмежують перегін.

12.5. Перед закриттям перегону (колії перегону) керівник робіт зобов'язаний подати черговому однієї із станцій, що обмежують перегін, та поїзному диспетчеру заявку про послідовність відправлення на закритий перегін господарських поїздів[3] , а для кожного поїзда, машини, агрегату - місця початкової зупинки на закритому перегоні (колії перегону) та станції, куди вони повинні повертатися після закінчення робіт.

12.6. З настанням терміну початку робіт із закриттям перегону поїзний диспетчер установлює його вільність від поїздів або вільність відповідної колії на двоколійній та багатоколійній ділянках, після чого дає черговим по станціях, що обмежують перегін (колію перегону), та керівнику робіт наказ про закриття.

Відповідно до заявки керівника робіт у наказі диспетчера вказуються також номери господарських поїздів, що дозволяється відправляти при проведенні робіт на закритий перегін (колію перегону), та послідовність їх відправлення.

У виняткових випадках у разі відсутності на місці робіт телефонного або радіозв'язку з поїзним диспетчером наказ про фактичне закриття перегону (колії перегону) передається керівнику робіт черговим по станції, найближчої до місця робіт (по телефону або з нарочним, який відряджається з місця робіт).

Приступати до роботи до одержання керівником робіт наказу поїзного диспетчера (письмового, по телефону або по радіозв'язку) і до огородження місця робіт установленими сигналами забороняється.

12.7. Відправлення господарських поїздів на перегін (колію перегону), закритий для ремонту споруд та пристроїв, проводиться за письмовими дозволами із заповненням пункту II. Згідно із заявкою керівника робіт у дозволі вказується місце початкової зупинки кожного поїзда та машини на перегоні.

12.8. На закритому перегоні (колії перегону) можуть працювати одночасно декілька господарських поїздів, у тому числі й тих, що належать різним організаціям, але знаходяться під керівництвом одного працівника, що вказується в дозволі керівника залізничного транспорту підприємства відповідно до п. 12.4 цієї Інструкції.

Машиніст локомотива кожного господарського поїзда, машини та агрегату повинен прямувати до місця, вказаного в письмовому дозволі, на відстані гальмової путі від поїзда, що йде попереду, зі швидкістю не більше 15 км/ч.

Господарські поїзди, що відправляються на закритий перегін з різних роздільних пунктів назустріч один одному, повинні прямувати тільки до місця, вказаного у дозволі, де за вказівкою керівника робіт виставляється сигнал зупинки. Відстань між пунктами зупинки зустрічних поїздів повинна бути не менше гальмової путі.

Після зупинки подальше переміщення господарських поїздів по перегону здійснюється за вказівкою керівника робіт.

12.9. Якщо роботи проводяться на перегоні, обладнаному автоблокуванням, то за узгодженням з поїзним диспетчером дозволяється відправляти господарські поїзди до місця робіт за сигналами автоблокування, не очікуючи закриття перегону.

Машиністу кожного поїзда видається попередження про зупинку на перегоні у місці, вказаному у заявці керівника робіт.Письмовий дозвіл із заповненням пункту II при відправленні таких поїздів на перегін, що підлягає закриттю, вручається керівнику робіт або уповноваженому ним працівнику, який передає його машиністу локомотива після зупинки поїзда на перегоні в обумовленому місці та одержання наказу поїзного диспетчера про закриття перегону. Перегін або відповідна колія закривається для ремонтних робіт за наказом поїзного диспетчера після звільнення від поїздів, відправлених попереду господарських поїздів, машин та агрегатів.

12.10. На великих за часом ходу перегонах зі сприятливим планом та профілем колії, не обладнаних автоматичним автоблокуванням, за вказівкою поїзного диспетчера дозволяється відправляти господарські поїзди до місця роботи, не очікуючи закриття перегону, услід за раніше відправленим вантажним поїздом, але не менше ніж через 5 хвилин після його відправлення. Дозвіл передається станціям, що обмежують перегін (колії перегону), та керівнику робіт реєстрованим наказом поїзного диспетчера:

“У зв'язку з наступним закриттям перегону (колії перегону) _______ для проведення робіт дозволяю відправити на цей перегін господарські поїзди зі станції _____________ услід за поїздом № _____.

Диспетчер ___________ (прізвище)”.

У цьому випадку кожен господарський поїзд відправляється за письмовим дозволом з заповненням пункту II. Згідно із заявкою керівника в дозволі вказується місце (кілометр) початкової зупинки кожного поїзда на перегоні. Машиністу першого господарського поїзда вручається також попередження:

„Попереду Вас о ___ год ____ хв. відправлений поїзд № _____ , повідомлення про прибуття якого не одержано“.

 

При прямуванні господарських поїздів по перегону повинен дотримуватися порядок, передбачений п.12.8 цієї Інструкції.

12.11. Господарські поїзди, що відправляються зі станції в одному поїзді для одночасної роботи на перегоні, можуть на перегоні розчіплюватися або з'єднуватися за вказівкою керівника робіт.

Можливий состав та порядок розміщення в таких поїздах спеціального рухомого складу визначаються керівником робіт згідно з інструкцією по забезпеченню безпеки руху поїздів при проведенні колійних робіт на залізничному транспорті промислових підприємств.

При відправленні зі станції декількох господарських поїздів, з'єднаних один з другим для подальшої їх роботи на перегоні за вказівкою керівника, машиністу кожного з них повинен видаватися окремий письмовий дозвіл із заповненням пункту II.

12.12. Господарські поїзди при виконанні робіт на перегоні або в межах станції повинні супроводжуватися керівником робіт або уповноваженим ним працівником.

12.13. До часу закінчення встановленої перерви у русі поїздів для проведення робіт, останні повинні бути повністю закінчені, споруди та пристрої приведені у стан, що забезпечує безпечний рух поїздів, сигнали зупинки зняті. Залишаються, якщо необхідно, сигнали зменшення швидкості і відповідні сигнальні знаки.

Забороняється знімати сигнали, що обгороджують місце робіт, до їх повного закінчення, перевірки стану колії і дотримання габаритів.

Після закінчення робіт рух по цій ділянці (ділянці станції) відкривається черговим по станції після запису керівника робіт у журналі огляду.

12.14. Відправлення господарських поїздів з перегону проводиться за вказівкою керівника робіт, узгодженою попередньо з поїзним диспетчером.

Про намічений порядок повернення господарських поїздів з перегону поїзний диспетчер повідомляє чергових по станціях, що обмежують перегін.

Після закінчення роботи господарських поїздів керівник робіт зобов'язаний особисто або через підлеглих працівників оглянути колію або інші пристрої, що ремонтуються, на всьому протязі ділянки робіт, забезпечити негайне усунення недоліків, що перешкоджають нормальному руху, а також перевірити, чи не знаходяться вантажі за межами встановлених габаритів.

12.15. Якщо на двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням, господарські поїзди після закінчення робіт відправляються на станцію по правильній колії, то рух їх незалежно від наявності у машиністів дозволу здійснюється за сигналами автоблокування з установленою швидкістю.

В інших випадках швидкість проходження господарчих поїздів, що повертаються після роботи на перегоні (крім першого) повинна бути не більше 15 км/год, а відстань між ними - не менше гальмової путі, установленої для перегону.

12.16. Відкриття перегону здійснюється за наказом поїзного диспетчера тільки після одержання повідомлення (письмового, по телефону або по радіозв'язку) від начальника служби колії або працівника, ним уповноваженого (за посадою не нижче майстра колії), про закінчення колійних робіт або робіт на штучних спорудах, про відсутність на перегоні господарських поїздів, машин та агрегатів (або про їх відправлення по правильній колії двоколійного перегону), а також інших перешкод для безпечного руху поїздів незалежно від того, яка організація виконувала роботу. Повідомлення передається поїзному диспетчеру безпосередньо або через чергового по найближчій станції. Повідомлення, одержане по телефону або по радіозв'язку, поїзний диспетчер записує в журнал диспетчерських наказів.

Відновлення дії існуючих пристроїв СЦБ та зв'язку або електропостачання здійснюється після одержання повідомлення відповідно від електромеханіка СЦБ і зв'язку або енергодиспетчера.

При виконанні робіт, пов'язаних із пристроями контактної мережі або СЦБ та зв'язку, які не викликають порушень цілісності колії і штучних споруд, відкриття перегону або колій проводиться після одержання повідомлення (письмового, по телефону або по радіозв'язку) відповідно від начальника служби контактної мережі або служби сигналізації та зв'язку або від уповноважених ними електромонтера контактної мережі або електромеханіка СЦБ та зв'язку.

12.17. На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням з прохідними світлофорами, поїзному диспетчеру після одержання повідомлення про закінчення ремонтних та будівельних робіт, відсутність перешкод для руху поїздів, справну дію автоблокування та про відправлення з місця робіт всіх господарських поїздів по правильній колії дозволяється відкривати перегін для руху поїздів за автоблокуванням, не чекаючи прибуття всіх господарських поїздів на сусідню станцію.

12.18. Господарські поїзди, що прямують з перегону після роботи один за одним, дозволяється вводити на одну і ту ж колію станції. При цьому підготовка маршруту приймання та відкриття вхідного сигналу для першого поїзда здійснюється звичайним порядком. Кожен наступний господарський поїзд, що повертається з перегону, вводиться на станцію при заборонному показанні вхідного сигналу, у порядку, передбаченому у п. 13.4.3 цієї Інструкції.

У разі входу поїзда на станцію машиніст повинен дотримуватися особливої пильності та бути готовим до негайної зупинки, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху.

На станціях, де на вхідному світлофорі встановлений маневровий сигнал для приймання поїздів на частково зайняту рухомим складом колію, поїзди приймаються за цим сигналом маневровим порядком.

12.19. Порядок руху поїздів по колії, що залишилася на двоколійних і багатоколійних перегонах у період закриття для ремонтних робіт однієї з колій з урахуванням здійснення необхідних заходів щодо кращого використання пропускної спроможності (пропускання з'єднаних поїздів, рух поїздів на відстані видимості або з розмежуванням часом, застосування тимчасових пристроїв автоблокування, відкриття тимчасових постів тощо) встановлюється начальником залізничного цеху підприємства.

12.20. Роботи по ремонту колії, споруд та пристроїв, що не потребують за своїм характером закриття перегону, виконуються, як правило, у перерви між поїздами. Порядок забезпечення безпеки при таких роботах установлюється в інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при проведенні колійних робіт.

12.21. Відправлення господарчих поїздів на перегони (колії перегону), де не проводяться роботи з ремонту споруд та пристроїв або де характер робіт не потребує закриття перегону (колії перегону), здійснюється за усною вказівкою поїзного диспетчера.

Вказані поїзди відправляються на перегін за дозволами, передбаченими для відповідних засобів сигналізації і зв'язку.

Керівнику робіт і машиністу видається попередження про час прибуття (повернення) поїзда на станцію. Займати перегін понад час, зазначений в попередженні, забороняється.

До виїзду господарського поїзда з перегону керівник робіт зобов'язаний переконатися в тому, що перешкод для нормального руху поїздів немає.

12.22. При роботі спеціального рухомого складу або снігоочисників роторного типу на одній із колій двоколійного або багатоколійного перегону сусідня колія обмежується сигналами у випадках та у порядку, встановленими в інструкції по забезпеченню безпеки руху поїздів при проведенні колійних робіт. На поїзди, що прямують по цій колії, видаються попередження відповідно до заявки керівника робіт.

12.23. При роботі снігоочисників вагонного типу або струга на двоколійних або багатоколійних ділянках машиністам поїздів, що прямують по сусідній колії, видаються попередження такого змісту:

 

"На перегоні____ по _____ колії працює колійний струг (снігоочисник). При прямуванні по перегону дотримуватися особливої пильності; перед місцями з поганою видимістю подавати сповіщальні сигнали".

 

12.24. Роботи на станційних коліях проводяться з дотриманням вимог ПТЕ та Інструкції з сигналізації.

До початку виконання ремонтно-будівельних робіт у межах станції з закриттям окремих ділянок ( колій, стрілочних переводів тощо) керівник робіт зобов'язаний погодити з черговим по станції порядок їх виконання і зробити необхідний запис у журналі огляду.

Черговий по станції після ознайомлення із змістом запису керівника робіт у журналі огляду дає вказівки черговим постів, сигналістам, черговим стрілочних постів, складачам, а через них і машиністам локомотивів, що працюють на станції, про недопустимість заїзду на ті чи інші колії або ділянки колій, про зменшення швидкості або про особливу пильність при прямуванні по коліях, де виконується роботи тощо, а про наступне пропускання поїздів та маневрові переміщення заздалегідь повідомляє керівника робіт.

При прийманні поїздів на колії, де проводяться такі роботи, машиністам у разі необхідності видаються попередження про зменшення швидкості або вжиття інших запобіжних заходів.

У випадку проведення робіт на контактній мережі в журналі огляду повинне бути зазначено, які колії, стрілки або секції контактної мережі закриваються для руху всіх поїздів або тільки електрорухомого складу.

12.25. У випадках проведення робіт із будівництва, ремонту споруд і пристроїв залізничного господарства сторонніми організаціями допуск до роботи і приймання об'єктів після закінчення робіт повинні здійснюватися в порядку, встановленому начальником залізничного цеху підприємства.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 514

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!