Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, локомотивом поїзда, що йде позадуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

10.14.1. На ділянках, обладнаних автоблокуванням і поїзним радіозв'язком, в умовах хорошої видимості для надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, можна використовувати:

- поодинокий локомотив, який прямує по перегону за поїздом, що зупинився;

- локомотив, відчеплений від состава вантажного поїзда, який прямує по перегону за поїздом, що зупинився;

- вантажний поїзд, що йде позаду, без відчеплення від нього ведучого локомотива.

Той чи інший спосіб надання допомоги здійснюється за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, який передається машиністам обох локомотивів після всебічної оцінки ним обставин, що склалися.

Забороняється для надання допомоги відчіплювати локомотив від людського поїзда та поїзда, в якому є небезпечні вантажі. Такі поїзди не можна також використовувати для надання допомоги без відчеплення локомотива від составу.

10.14.2. Коли допомога надається поодиноким локомотивом, який прямує перегоном за поїздом, що зупинився, наказ передається машиністу локомотива і черговим станцій, що обмежують перегін, за формою:

 

„Машиністу локомотива поїзда №____. Надайте допомогу поїзду № _____, що зупинився попереду.

Диспетчер_______________ (прізвище)”.

 

При наданні допомоги поодиноким локомотивом, який відчіплюється від состава поїзда, що йде позаду, наказ передається машиністу локомотива за формою:

 

"Машиністу поїзда №______. Закріпіть состав поїзда, відчепіться від нього і надайте допомогу поїзду №_____, що зупинився попереду.

Диспетчер ______________ (прізвище)".

 

До передачі такого наказу поїзний диспетчер зобов'язаний переконатися у тому, що состав поїзда, від якого потрібно відчепити локомотив, розташований на сприятливому профілі, його можна закріпити від виходу гальмовими башмаками і ручними гальмами в порядку, передбаченому у п. 10.2 цієї Інструкції. Машиністу локомотива забороняється відчіплювати локомотив від составу поїзда без закріплення вагонів від виходу.

10.14.3. Машиністам локомотивів, що використовуються для надання допомоги, після одержання наказу поїзного диспетчера дозволяється проїхати на зайняту блок-ділянку та продовжувати рух зі швидкістю, що забезпечує зупинку біля поїзда, що стоїть попереду. Не доїжджаючи до состава цього поїзда, машиніст повинен зупинитися, особисто оглянути автозчеп хвостового вагона, автозчеп локомотива закріпити в положенні "на буфер" і тільки після цього обережно під'їхати до состава. Підштовхування починається за сигналом (вказівкою), що подається машиністом першого поїзда, а у подальшому машиністи обох локомотивів зобов'язані по радіо підтримувати зв'язок один з одним та узгоджувати свої дії. Коли мине потреба у наданні допомоги, другий локомотив за сигналом (вказівкою) з ведучого локомотива припиняє підштовхування. Коли допомога надається поодиноким локомотивом, що прямує за поїздом, що зупинився, то після припинення підштовхування він продовжує рух самостійно, керуючись сигналами автоблокування.

При наданні допомоги локомотивом, відчепленим від поїзда, що йде позаду, цей локомотив після припинення підштовхування повертається до залишеного составу, причому, якщо цей локомотив у процесі надання допомоги разом з поїздом прибуває на станцію, що лежить попереду, повернення його до залишеного на перегоні состава здійснюється за вказівкою чергового по станції без вручення додаткового дозволу на зайняття перегону.

Не доїжджаючи до залишеного на перегоні состава, машиніст зупиняє локомотив та особисто переконується у готовності автозчепу до зчеплення. Подальший рух локомотива для причеплення до состава здійснюється з особливою обережністю.

Після причеплення локомотива і зарядження гальмової повітряної магістралі до встановленого тиску проводиться скорочене випробування автогальм, а потім працівниками локомотивоскладальної бригади вилучаються з-під коліс вагонів гальмові башмаки та відпускаються ручні гальма.

Надання допомоги поїзду , що зупинився на перегоні внаслідок втрати управління автогальмами, проводиться з причепленням допоміжного локомотива. Машиніст допоміжного локомотива повинен з'єднати і зарядити гальмову повітряну магістраль до встановленого тиску, силами двох локомотивоскладальних бригад виконати повне випробування гальм і тільки після цього забрати гальмові башмаки. Управління гальмами здійснюється з кабіни допоміжного локомотива.

10.14.4. Надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, поїздом, що йде позаду, без відчеплення від нього ведучого локомотива здійснюється у виняткових випадках лише на ділянках, що встановлюються начальником залізничного цеху підприємства, та за умови, що вага та довжина поїзда, що використовується для надання допомоги, не перевищує встановлених норм. Водночас з установленням ділянок та перегонів, де такий засіб надання допомоги дозволяється застосовувати, начальником залізничного цеху підприємства повинен бути визначений порядок дій працівників (поїзних диспетчерів, машиністів поїзних локомотивів, чергових по станціях та інших) і встановлена швидкість руху при виконанні вказаної операції.

10.14.5. Надання допомоги для з'єднання частин состава вантажного поїзда, який розчепився на перегоні, здійснюється у випадках, передбачених п. 10.11 тільки на прохання машиніста состава, в якому трапилося роз'єднання. Допомога може бути надана поодиноким локомотивом, що прямує за поїздом, що розчепився, або вантажним поїздом, що прямує за ним, без відчеплення від нього ведучого локомотива.

Наказ диспетчера про надання допомоги передається у цих випадках за формою:

"Машиністу локомотива поїзда №_____. З'єднайтеся із хвостовими вагонами, що відчепилися від поїзда № _____, що зупинився попереду, та надайте допомогу при з'єднанні цих вагонів з головною частиною состава.

Диспетчер ________________ (прізвище)".

Незалежно від того, здійснюється допомога поодиноким локомотивом або локомотивом разом із составом поїзда, що йде позаду, повинно здійснюватися зчеплення локомотива, який надає допомогу, з останнім вагоном частини поїзда, що відчепилася. Подальші дії виконуються за вказівкою машиніста локомотива першого поїзда після виконання ним вимог, передбачених у п. 10.10, при цьому у залежності від відстані між вагонами, що розчепилися, кількості вагонів у головній і частині состава, що відчепилася, профілю колії тощо з'єднання може здійснюватися або шляхом осаджування головної частини першого поїзда, або шляхом насування вагонів, що відчепилися, до з'єднання їх з головною частиною першого поїзда.Після з'єднання розчеплених частин помічник машиніста другого поїзда відчіплює локомотив від останнього вагона і обидва поїзди продовжують рух самостійно, керуючись сигналами автоблокування.

10.14.6. При зупинці на перегоні, обладнаному автоблокуванням, поодинокого локомотива або дрезини незнімного типу, коли подальший самостійний їхній рух неможливий, забирання їх з перегону до найближчої станції може бути здійснене поїздом, що йде позаду, без відчіплювання локомотива від составу цього поїзда. Це здійснюється також за наказом поїзного диспетчера, який передається машиністам обох локомотивів та черговому по станції, що лежить попереду. В цьому випадку здійснюється зчеплення локомотива (дрезини), що зупинився, з локомотивом поїзда, що йде позаду. Швидкість подальшого проходження до найближчої станції не повинна перевищувати 15 км/год.

Можливість застосування такого порядку на ділянках установлюється начальником залізничного цеху в залежності від плану та профілю колії.

10.14.7. Якщо вантажний поїзд, що прямував по перегону, обладнаному автоблокуванням, зупинився на підйомі, тоді для можливості подальшого руху його необхідно осадити на більш легкий профіль цього ж перегону. На цей випадок попереду поїзда, що осаджується, повинен знаходитися працівник локомотивної бригади чи складач поїздів. Швидкість осаджування поїзда має бути не більшою 5 км/год.

Осаджування здійснюється за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, що передається машиністу локомотива та черговому по станції, що розташована позаду, при вільності від поїздів ділянки колії від хвоста поїзда до станції за формою:

 

“Машиністу поїзда № _____ дозволяю осадити состав на більш легкий профіль, ділянка колії до вхідного сигналу (сигнального знака “Межа станції”) станції ___________ вільна від поїздів.

Диспетчер ______________(прізвище)”.

Черговому по станції, який отримав такий наказ, забороняється відправляти поїзди на перегін аж до надання наказу поїзного диспетчера про відкриття перегону (колії перегону) для руху, який передається після повідомлення машиніста локомотива про відновлення руху поїздів уперед

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 439

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!