Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


X. РУХ ВІДБУДОВНИХ ПОЇЗДІВ, СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ І ДОПОМІЖНИХ ЛОКОМОТИВІВПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

10.1. Відбудовні поїзди, спеціальний самохідний рухомий склад (дрезини) та допоміжні локомотиви призначаються на підставі вимоги про допомогу (письмової, переданої по телефону або по радіозв'язку), одержаної від машиніста (помічника машиніста) ведучого локомотива поїзда, що зупинився на шляху прямування, а також на вимогу працівників служб колії, електропостачання, сигналізації та зв'язку.

Виклик відбудовного поїзда здійснюється відповідно до діючого положення про цей поїзд. Відправлення і прямування відбудовного поїзда, а також допоміжних локомотивів до місця призначення здійснюється за наказом поїзного диспетчера.

10.2. У разі вимоги допомоги машиніст (помічник машиніста) поїзда, що зупинився на перегоні, зобов'язаний повідомити чергового по станції або поїзного диспетчера, на якому кілометрі та пікеті знаходиться голова поїзда, у зв'язку з чим потрібна допомога та час її вимоги. У виняткових випадках, у разі відсутності телефонного та радіозв'язку з черговим по станції або поїзним диспетчером, для доставки на станцію письмової вимоги може бути використаний поїзний локомотив. Відчіплювати локомотив від состава дозволяється лише після закріплення вагонів від виходу гальмовими башмаками та приведення в дію ручних гальм по нормах, відповідно до Додатка 2 цієї Інструкції. Перед відчепленням локомотива від состава повинні бути приведені в дію також і автогальма вагонів, що залишаються (повним відкриттям кінцевого крана).

Якщо за умовами профілю колії, на якій стоїть состав поїзда, що зупинився, наявних засобів для закріплення вагонів недостатньо, відчіпляти локомотив від состава забороняється. У разі необхідності на двоколійних перегонах для доставки черговому по станції письмової вимоги про допомогу дозволяється використовувати локомотивну бригаду зустрічного поїзда.

10.3. Одержавши виклик про відправлення відбудовного поїзда або допоміжного локомотива, черговий по станції негайно доповідає про це поїзному диспетчеру. Текст із вимогою, одержаний по телефону або по радіозв'язку, записується до журналу диспетчерських наказів.

10.4. Поїзний диспетчер, одержавши вимогу про надання допомоги, негайно доповідає про це начальнику зміни або начальнику залізничного цеху підприємства. Начальник зміни або начальник залізничного цеху підприємства і поїзний диспетчер спільно визначають, з якої із станцій, що обмежують перегін, має бути надана допомога і на яку станцію у разі необхідності будуть виводитися вагони.

При наявності поїзного радіозв'язку поїзний диспетчер (безпосередньо або через чергового по станції) про передбачений порядок надання допомоги поїзду повинен повідомити машиністу поїзда, що зупинився.

Поїзний диспетчер зобов’язаний забезпечити якомога швидше проходження відбудовного поїзда та допоміжних локомотивів і при наявності відповідних відомостей інформувати начальника відбудовного поїзда про положення на місці події для підготовки поїзда до роботи.

10.5. Відбудовні поїзди і допоміжні локомотиви у всіх випадках відправляються на перегін, що закривається поїзним диспетчером для руху всіх інших поїздів у порядку, передбаченому цією Інструкцією. машиністу локомотива видається письмовий дозвіл із заповненням пункту II з відміткою у верхній частині бланка „Перегін для руху всіх інших поїздів закритий”.

У дозволі на підставі вимоги про допомогу та залежності від того, з якого боку (з голови або хвоста) надається допомога, має бути вказане місце (кілометр), до якого повинен прямувати відбудовний поїзд або допоміжний локомотив.

Якщо допомога надається з боку хвоста поїзда, місце (кілометр), вказане у вимозі про допомогу, змінюється з урахуванням довжини поїзда.

Зазначений дозвіл видається машиністу також у тих випадках, коли біля місця перешкоди для руху поїздів на перегоні відкривається тимчасовий пост. При цьому рух відбудовних поїздів та допоміжних локомотивів проводиться після попереднього узгодження чергових по станціях, що обмежують перегін, з черговим по посту.

На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, відправлення відбудовних поїздів і допоміжних локомотивів на перегін, на якому повинні виконуватися відбудовні або інші подібні роботи, здійснюється після вступу на цих станціях на чергування начальників станцій або інших працівників, на яких покладене виконання операцій по прийманню і відправленню поїздів та закриття перегону. У цих випадках машиністам видаються дозволи з заповненням пункту II з відміткою у верхній частині бланка "Перегін для руху всіх інших поїздів закритий". Допоміжний локомотив може бути відправлений на перегін до вступу на чергування відповідних працівників за реєстрованим наказом диспетчера, що передається безпосередньо машиністу локомотива.

10.6. Машиніст локомотива відбудовного поїзда або допоміжного локомотива, відправленого на перегін для надання допомоги, на відстані гальмової путі від місця, вказаного в пункті II письмового дозволу, зобов'язаний вжити заходів до зменшення швидкості і прямувати далі з особливою пильністю та готовністю негайно зупинитися перед перешкодою.

Не доїжджаючи до поїзда, з якого викликана допомога, або до місця, де необхідно виконати роботи з відбудови руху (розібрати завал тощо), машиніст повинен зупинити поїзд і діяти надалі за вказівкою особи, яка керує відновленням нормального руху. Машиніст допоміжного локомотива після прибуття до місця призначення погоджує свої дії з машиністом поїзда, що зупинився.

10.7. Час відправлення відбудовного поїзда або допоміжного локомотива (дрезини) на перегін, а також час повернення з перегону черговий по станції зобов'язаний відмітити в журналі руху поїздів і негайно повідомити черговому по сусідній станції, що обмежує перегін, і поїзному диспетчеру.

10.8. Перегін або відповідна колія відкриваються для руху поїздів наказом поїзного диспетчера на підставі повідомлення (письмового, переданого по телефону або радіозв'язку) старшого працівника служби колії (за посадою не нижче шляхового майстра), який брав участь у роботах з ліквідації перешкод, що виникли, про можливість поновлення руху поїздів на перегоні.

Повідомлення про усунення пошкоджень контактної мережі здійснюється енергодиспетчером на підставі повідомлення працівника служби контактної мережі (за посадою не нижче майстра контактної мережі), який керував відбудовними роботами.

На перегонах, обладнаних автоблокуванням, якщо його пристрої були ушкоджені, поїзний диспетчер для відкриття руху поїздів за автоматичним блокуванням повинен одержати відповідне повідомлення від електромеханіка СЦБ.Повідомлення передається поїзному диспетчеру або безпосередньо через чергового по найближчій станції. Повідомлення, одержане по телефону або радіозв'язку, поїзний диспетчер записує в журнал диспетчерських наказів.

Якщо сходу рухомого складу з рейок та пошкоджень будь-яких пристроїв не було, рух відкривається після доповіді машиніста допоміжного локомотива або працівника, який керував наданням допомоги, про виведення рухомого складу з перегону та його вільності.

На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням, відповідна колія перегону може бути відкрита після повідомлення машиніста допоміжного локомотива по радіозв'язку про початок виведення состава поїзда, що зупинився, по правильній колії.

10.9. При роз'єднанні (розриві) поїзда на перегоні машиніст зобов'язаний:

негайно повідомити про те, що трапилось, по радіозв'язку машиністам поїздів, що прямують по перегону, і черговим по станціях, що обмежують перегін, які в свою чергу негайно доповідають про це поїзному диспетчеру. У разі відсутності радіозв'язку повідомлення передається з найближчого пункту, що має телефонний зв'язок;

через помічника машиніста перевірити стан составу і зчіпних приладів у вагонів, що роз'єдналися, і при їхній справності зчепити состав поїзда. Осаджувати частини составу, що роз'єдналися, для зчеплення треба з особливою обережністю, аби при співударі вагонів швидкість не перевищувала 3 км/год;

пошкоджені гальмові рукава замінити запасними або знятими з хвостового вагона і біля переднього бруса локомотива.

Якщо частина состава, що залишилася без локомотива, знаходиться на спуску, протилежному руху, то вона негайно закріплюється від виходу ручними гальмами і наявними на локомотиві гальмовими башмаками , при цьому один із гальмових башмаків обов’язково укладається під колеса хвостового вагону.

Після зчеплення частин, що роз'єдналися, помічник машиніста за номером кінцевого вагона та наявністю на ньому поїзного сигналу повинен переконатися у цілості состава. Перед відновленням руху повинні бути вилучені гальмові башмаки з-під вагонів, відпущені ручні гальма та проведене скорочене випробування гальм.

10.10. Забороняється з'єднувати частини поїзда на перегоні:

а) під час туману, заметілі та за інших несприятливих умов, коли сигнали важко помітні;

б) якщо в составі поїзда є вагони, зайняті людьми, або з небезпечними вантажами;

в) якщо частина, що відчепилася, знаходиться на ухилі, крутішому за 2,5о/оо та від поштовху при з'єднанні може відійти у бік, зворотний напрямку руху поїзда.

У виняткових випадках для з'єднання з частиною составу, що відчепилася, може бути використаний локомотив поїзда, що йде позаду, у порядку, передбаченому п. 10.14.6 цієї Інструкції.

10.11. Якщо з'єднати поїзд неможливо, машиніст повинен вимагати відбудовний поїзд або допоміжний локомотив у порядку, передбаченому п. 10.2 цієї Інструкції, попередньо вказавши у заявці орієнтовну відстань між частинами поїзда, що роз'єдналися.

У виняткових випадках, передбачених у п. 10.2, для доставки на станцію тексту письмової вимоги про допомогу, може бути використаний поїзний локомотив.

10.12. Машиніст локомотива, що прямує на станцію з вимогою про допомогу, зобов'язаний:

- на перегонах, обладнаних автоматичним блокуванням, керуватися показаннями його сигналів;

- на перегонах, з напівавтоматичним блокуванням, які мають колійні пости, на першому по колії прямування посту зупинитися та повідомити про те, що трапилося, поїзного диспетчера. Черговий по посту відправляє такий локомотив за дозвільним показанням прохідного сигналу але блокувального сигналу проходження не подає.

На перегонах, обладнаних електрожезловою системою, жезл перегону, на якому залишено состав поїзда, машиніст, що прибув на станцію з вимогою про допомогу, передає черговому по станції.

Надалі до звільнення перегону і відновлення нормального руху черговий по станції повинен зберігати жезл, не вкладаючи його в апарат.

10.13. Закриття перегону і відправлення локомотива або поїзда для надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, здійснюється у порядку, передбаченому п. 10.5 цієї Інструкції. При наданні допомоги з хвоста поїзда, якщо місцезнаходження хвостової частини невідомо, машиністу допоміжного локомотива (відбудовного поїзда), крім письмового дозволу видається попередження за формою:

 

"Місцезнаходження вагонів, що роз'єдналися на перегоні, невідоме".

 

За наявності такого попередження машиніст локомотива, що надає допомогу, повинен прямувати на перегоні з особливою пильністю та з такою швидкістю, яка забезпечувала б своєчасну зупинку перед перешкодою.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 461

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!