Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Завдання до лабораторної роботи. Запуск Volkov Commander здійснюємо набором у командному рядку MS-DOS команди С:\VС\vc.com, запуску ярлика VC з робочого столу або Пуск e Все программы e1. Запустити VC.

Запуск Volkov Commander здійснюємо набором у командному рядку MS-DOS команди С:\VС\vc.com, запуску ярлика VC з робочого столу або Пуск e Все программы e Оболочки e VC.

2. Ознайомитися з вікнами та панелями.

3. Занотувати у звіт кількість каталогів та файлів кореневого каталогу диска С:, також занотувати назви декількох каталогів та файлів.

Назви каталогів пишуться великими літерами, розташовуються зверху та не містять розширень. Назви файлів відображаються маленькими літерами та розташовуються після каталогів.

4. Перейти з однієї панелі в іншу декілька разів, використовуючи мишу і клавіатуру (клавіша Tab).

5. Закрити, а потім відкрити послідовно кожну з панелей.

Ctrl+F1 – прибираємо ліву панель з екрана, повторно натискаємо Ctrl+F1 та виводимо ліву панель на екран. Для правої панелі аналогічно використовуємо Ctrl+F2.

6. Вибрати будь-який файл і в рядочку міні-стану прочитати його властивості: назву, обсяг у байтах, дату і час створення.

Наприклад, для файла vc.com рядочок міні-стану містить таку інформацію: 65028 – розмір файла у байтах, 12.12.94 – дата створення, 4:40 – час створення (рис. 5).

 

 

Рис. 5. Властивості файлу vc.com

 

7. Ознайомитися з меню програми VC.

Для того щоб викликати меню програми VC, натисніть функціональну клавішу F9(рис. 4).

8. За допомогою меню програми вивести в лівій панелі дерево каталогів на диску, потім вивести короткий зміст каталогів на диску.

Натисніть F9 e Left e Tree (рис. 4). Ознайомтеся з деревом каталогів. Для виведення короткого змісту панелі виконайте послідовно: F9 e Left e Brief.

9. Вивести в правій панелі інформацію про диск, потім вивести повний зміст.

Натисніть F9 e Right e Info. Ознайомтеся з інформацією про диск. Для виведення повного змісту панелі виконайте послідовно: F9 e Right e Full.

10. Вивести на лівій та правій панелі зміст кореневого каталогу диска С:.

Якщо ви перебуваєте на іншому диску, перейдіть на диск С: (для лівої панелі – Alt+F1, для правої панелі – Alt+F2). Для визначення місця перебування подивіться у заголовок правої та лівої панелі (на рис. 3 – на лівій панелі С:\, на правій – С:\VC). Щоб вийти в надкаталог, натисніть рядочок з двома крапками – . . вгорі відповідної панелі.

11. Порівняти вміст правої та лівої панелі. Занотуйте, які відмінності ви бачите.

12. Зайти в будь-які підкаталоги та записати у звіт з рядочка заголовка відповідної панелі шлях до поточного каталогу. Порівняти зі шляхом, який прописаний у командному рядочку.

13. Ознайомитися з функціональними клавішами.

Підказки для функціональних клавіш містяться в останньому рядочку вікна VC (рис. 3).

14. Ознайомитися з довідкою програми Volkov Commander.

Для виклику довідки натисніть F1(Help). Для того, щоб закрити довідку, натисніть Esc.

15. Зробити на правій панелі послідовно такі види сортування файлів: за алфавітом, за розміром файлів. Який файл стоїть першим при кожному сортуванні?

Для сортування за алфавітом натисніть послідовно F9 e Right e Name, для сортування за розміром – F9e Right e Size.

16. На диску С: перейти в каталог STUDENTS. Потім зайти в каталог вашої групи, в свій особистий каталог.

Для того, щоб відкрити (зайти) каталог, станьте на назві каталогу і натисніть Enter. Особистим вважається каталог з вашим прізвищем.

17. Створити в особистому каталозі каталог LAB2.

Для створення каталогу натисніть F7, у вікні, яке з’явилось (рис. 6), введіть назву каталогу – LAB2.

 

 

Рис. 6. Вікно створення каталогу (директорії)

 

18. Створити в каталозі LAB2 каталоги A1 та A2, а в каталозі А1 – каталог A11, тобто таку систему каталогів:

C:\STUDENTS\…\…\LAB2 A1 A11

A2

Повторіть дії з пункту 17 для створення каталогів А1 та А2. Потім зайдіть у каталог А1 та створіть підкаталог А11.

19. Створити у каталозі LAB2 текстовий файл text.txt з таким вмістом: My name is … (своє ім’я).

Спочатку поверніться з А11 у каталог LAB2 – двічі підряд натисніть на . . вгорі панелі. Для створення текстового файла натисніть Shift+F4, потім уведіть назву файла – text.txt, після натиснення клавіші Enterз’явиться вікно підтвердження створення нового файла (рис. 7). Натисніть Enterабо клацніть мишею на New-file.

У відкритому вікні редактора файлів наберіть My name is та своє ім’я. Збережіть файл, натиснувши F2. Вийдіть з редактора – F10.

 

 

Рис. 7. Вікно підтвердження створення нового файлу

 

20. Запустити меню користувача і запустити keyrus.

Натисніть F2, виберіть пункт меню keyrus. Перейдіть на російський алфавіт – правий Shift,на український алфавіт – правий Ctrl. Знову натисніть правий Shift(латинський алфавіт).

Якщо в меню користувача пункту keyrus немає, тоді необхідно зробити пошук файла keyrus.com на диску С:. Для цього треба стати на тій панелі, де відображається зміст диска С:, натиснути Alt+F7 у полі File name: набрати \keyrus.com і натиснути Enter. Якщо файл буде знайдений перейти до нього (стати на назві і ¿) і запустити на виконання (¿).

21. Створити у каталозі LAB2 текстовий файл mytext.txt із довільною інформацією, наприклад ваше прізвище, група, дата народження.

Повторіть дії з пункту 19.

22. Створити ще один файл з назвою text2.txt та занести у файл текст:

Функції, які виконують митні органи, можна класифікувати таким чином: фіскальна; регулятивна; правова; контролююча у сфері митних відносин; контролююча у сфері валютних відносин; статистична; законодавча.

23. Зберегти та закрити файл text2.txt (F2 та F10).

24. Виділити довільно декілька файлів і каталогів за допомогою миші і клавіатури. Скасувати виділення.

Для виділення файлів або каталогів за допомогою клавіатури станьте на відповідній назві та натисніть Insert, для виділеня за допомогою миші використайте праву клавішу миші. Для скасування виділення необхідно повторити відповідні дії.

25. Виділити групу файлів з розширенням .txt в каталозі LAB2.

Для даного виду виділення скористайтесь шаблоном *.txt – всі текстові файли. Викличте вікно Select (рис. 8), натиснувши + на правій частині клавіатури.

 

 

Рис. 8. Діалогове вікно вибору файлів за шаблоном

 

26. Скопіювати виділені файли у каталог А1, а потім у каталог А2.

Для того, щоб скопіювати файли відкрийте на іншій панелі каталог А1. Перейдіть на панель, де містяться виділені файли, і натисніть F5, у вікні, яке з’явиться, буде вказано, скільки файлів копіюється і шлях копіювання. Якщо все зроблено правильно, то останнім каталогом у шляху буде А1.

Повторіть дії, починаючи з виділення файлів за шаблоном для копіювання у каталог А2.

27. Перенести файл text2.txt з каталогу LAB2 у каталог А11.

Для перенесення файла на одній панелі відкрийте каталог А11, а на іншій станьте на файл text2.txt, потім натисніть F6. У вікні, яке з’явилось буде зазначено який файл переноситься і шлях перенесення. Якщо все зроблено правильно, останнім каталогом у шляху буде А11.

28. Перейменувати файл text2.txt у каталозі А11, дати йому назву text22.txt.

Для перейменування скористайтесь клавішею F6, відміною перенесення від перейменування є те, що у вікні не потрібен шлях, внесіть замість шляху перенесення нову назву – text22.txt і натисніть Enter.

29. Відкрити файл text22.txt для перегляду.

Для перегляду файла треба стати на нього і натиснути F3. Для повернення у VC натисніть F10 або Esc.

30. Відкрити файл text22.txt для редагування.

Для редагування файла треба стати на нього і натиснути F4.

31. Відокремити рядочки тексту один від одного порожніми рядками.

Щоб зробити порожні рядочки між рядочками тексту, станьте в кінець кожного з рядочків і натисніть Enter. Для того, щоб прибрати порожній рядок, станьте на початок наступного рядочка і натисніть Backspace.

32. Знайти слово “правова” у тексті, змінити його на “!________!”.

Станьте на початок тексту (Page Up, Home), натисніть F7, введіть слово, яке необхідно знайти, і натисніть Enter. Якщо все правильно зроблено, тоді курсор буде блимати в кінці шуканого слова. За допомогою Backspaceзнищіть слово і наберіть нове.

33. Знищити останній рядочок тексту.

Станьте на останній рядочок і натисність Ctrl+Y.

34. Зберегти зміни у файлі і закрити файл.

Для збереження файла натисніть F2, а потім F10 (Esc).

35. Знищити каталог А2.

Станьте на каталог А2 і натисніть F8. Підтвердіть знищення каталогу разом з усіма файлами.

36. Знайти на диску С: файл command.com.

Натисніть Alt+F7 і задайте ім’я файла, який необхідно шукати. Якщо пошук треба вести на всьому диску, наберіть \ та ім’я файла (\command.com).

37. Вийти з програми VC.

Для виходу з VC натисніть F10.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Запустити .

2. Зайти до свого особистого каталогу на диску С:.

3. Викликати меню і занотувати у звіт для кожного з пунктів меню 2 – 3 підпункти з поясненням їх призначення. З підпунктами, які не розглядались на лабораторному занятті, ознайомитися самостійно (можна скористатись допомогою – Help).

4. Створити в каталозі LAB2 каталог SAMROB.

5. У каталозі SAMROB створити підкаталог TEST.

6. У каталозі SAMROB створити текстовий файл із довільною назвою і довільним текстом (за назву можна взяти своє ім’я або прізвище).

7. Створити у каталозі SAMROB текстовий файл samtext.txt і занести туди текст:

Правова функція реалізується в таких напрямах: вживаються спільно з іншими правооохоронними органами заходи, які націлені на запобігання незаконному вивезенню за межі території предметів, які є національними, історичним і культурним багатством країни; забезпечується контроль за доставкою митних вантажів в інші митні органи, а у випадках їх зникнення проводиться розшук; слідство у справах контрабанди.

8. Виділити створені текстові файли, використовуючи шаблон.

9. Скопіювати виділені файли у каталог TEST.

10. На лівій панелі викликати інформаційну панель, занотувати кількість вільного місця на поточному диску в байтах.

11. На правій панелі викликати дерево каталогів. Знайти свій особистий каталог і занотувати у звіт фрагмент дерева каталогів.

12. Зробити на лівій панелі короткий уміст панелей, а на правій – повний уміст.

13. На правій панелі перейти до каталогу TEST.

14. У каталозі TEST знайти найбільший файл і перейменувати його у файл big.txt.

15. Перенести файл big.txt у каталог SAMROB.

16. У каталозі SAMROB відкрити свій особистий файл для перегляду, закрити його.

17. У каталозі SAMROB відкрити файл big.txt для редагування. Навчитись використовувати клавіші для редагування файла (див. теоретичні відомості).

18. На початку файла написати своє ім’я, прізвище та групу.

19. Знайти у тексті “митних вантажів”. Знищити ці слова (скориставшись Ctrl+T) і написати “!______!”.

20. Зберегти зміни у файлі. Повернутись у VC.

21. Вийти в кореневий каталог диску С:.

22. Знайти файл big.txt.

23. Вийти з програми VC.

 

Запитання для самостійної перевірки знань

1. Як визначити, яке вікно програми VC є активними?

2. Як активізувати інше вікно?

3. Як вибрати каталог чи файл?

4. Як увійти у заданий каталог?

5. Як повернутися в надкаталог (вийти з каталогу)?

6. Як перейти на інший диск?

7. Як створити каталог?

8. Як перейменувати каталог?

9. Як створити текстовий файл?

10. Як скопіювати файл, групу файлів?

11. Як перейменувати файл (каталог)?

12. Як перенести файл (каталог)?

13. Як відредагувати заданий текстовий файл?

14. Як перемістити курсор на початок рядка?

15. Як перемістити курсор на кінець рядка?

16. Як зберегти текстовий файл на диску?

17. Яке призначення функціональних клавіш F1F10?

18. Які з клавіш F1F10призначені для роботи з файлами?

19. Які з клавіш F1F10призначені для роботи з каталогами?

20. Як відшукати файл за відомою назвою?

21. Яке призначення меню програми VC?

22. Які є пункти меню програми VC?

23. Як посортувати файли?

24. Як отримати на екрані дерево каталогів?

25. Для чого призначена інформаційна панель?

 Просмотров 437

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!