Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рух поїздів при несправності електрожезлової системи та порядок регулювання кількості жезлів у жезлових апаратахПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

6.12.1. Електрожезлова система вважається несправною, якщо:

неможливо вкласти жезл в апарат або вийняти жезл з апарата при вільності перегону;

відсутній, внаслідок загублення жезл, що належить перегону;

на жезловому апараті або на індукторі відсутні пломби;

можливо обертання рукоятки індуктора у зворотному напрямку (разом з якорем);

відхиляється стрілка амперметра жезлового апарата або дзвенить дзвінок у той час, коли черговий по сусідній станції індуктором не подає струм.

6.12.2. В усіх вказаних випадках, а також при ремонті, перенесенні та заміні жезлових апаратів користування електрожезловою системою припиняється, і рух поїздів встановлюється по телефонних засобах зв'язку.

Перехід на телефонні засоби зв'язку при русі поїздів, а також відновлення електрожезлової системи здійснюються наказом поїзного диспетчера після попередньої перевірки через чергових по станціях вільності перегону і наявності жезлів в апаратах.

При несправності міжстанційного телефонного зв'язку, але справній дії жезлових апаратів рух поїздів проводитися по електрожезловій системі, а переговори ведуться по поїзній диспетчерській або іншим видам зв'язку.

При огляді електромеханіком СЦБ жезлових апаратів припиняти дію електрожезлової системи не потрібно.

6.12.3. При несправності поїзного диспетчерського зв'язку черговий по станції, виявивши несправність електрожезлової системи, робить про це запис в журналі огляду і подає черговому по сусідній станції поїзну телефонограму:

 

"Електрожезлова система несправна. Останнім прибув від Вас поїзд №_____ . Останнім відправлений до Вас поїзд №______. Жезлів маю _____ штук. Прошу перейти на телефонні засоби зв'язку.

Черговий по станції ________________ (прізвище) ".

 

Черговий по сусідній станції перевіряє за повідомленими та своїми даними кількість жезлів і, якщо вона в обох апаратах у сумі парна, відповідає поїзною телефонограмою:

 

"Останнім прибув від Вас поїзд № ______. Останнім відправлений до Вас поїзд № ______. Жезлів маю ___ штук. Перегін вільний. Переходжу на телефонні засоби зв'язку.

Черговий по станції ___________ (прізвище) ".

 

6.12.4. Після усунення несправностей електрожезлової системи і запису про це електромеханіком СЦБ у журналі огляду, але при несправності поїзного диспетчерського зв'язку, черговий по станції передає на сусідню станцію поїзну телефонограму:

 

“Дія електрожезлової системи відновлена в ___ год. ___ хв. Останнім прибув від Вас поїзд № _____. Останнім відправлений до Вас поїзд № ____. Прошу перейти на рух за електрожезловою системою.

Черговий по станції ___________(прізвище)".

Черговий по сусідній станції, переконавшись у вільності перегону, відповідає поїзною телефонограмою:

"Останнім прибув від Вас поїзд №______. Останнім відправлений до Вас поїзд №______. Перегін вільний. Переходжу на рух поїздів за електрожезловою системою.

Черговий по станції ___________ (прізвище)".

 

6.12.5. При загублені жезла, у тому числі у випадку неодержання жезла з поїзда, що прибув або пройшов, черговий по станції робить запис в журналі огляду і доповідає поїзному диспетчеру. Перевіривши вільність перегону та фактичну наявність жезлів в апаратах станцій, що обмежують перегін, поїзний диспетчер дає наказ про перехід на телефонні засоби зв'язку.

Для відновлення дії електрожезлової системи черговий по станції зобов'язаний затребувати від електромеханіка СЦБ вилучення з апарата ще одного жезла. Вилучений з апарата жезл повинен зберігатися у електромеханіка СЦБ.

Про вилучення жезла електромеханік СЦБ і черговий по станції зобов'язані зробити запис у журналі огляду з зазначенням номера вилученого жезла і докласти поїзному диспетчеру, після чого дія електрожезлової системи відновлюється.

Якщо загублений жезл буде знайдений, черговий по станції сповіщає про це електромеханіка СЦБ, а жезл зберігає у себе до того часу, поки електромеханік СЦБ не вкладе його в жезловий апарат разом з жезлом, вилученим раніше, про що робиться запис у журналі огляду з зазначенням номерів обох жезлів.

6.12.6. Якщо кількість жезлів в апараті однієї із станцій виявиться менше чверті загальної кількості їх в обох апаратах перегону, черговий по цій станції повідомляє електромеханіка СЦБ про необхідність регулювання кількості жезлів.

Електромеханік СЦБ зобов'язаний з'явитися до чергового по сусідній станції, що обмежує відповідний перегін, в його присутності розкрити жезловий апарат та вилучити парну кількість жезлів, зробивши про це разом з черговим по станції запис у журналі огляду із зазначенням кількості і номерів вилучених жезлів.

Вилучені жезли доставляються електромеханіком СЦБ черговому по станції, який зробив повідомлення про необхідність регулювання кількості жезлів. У присутності чергового по станції жезли повинні бути вкладені в жезловий апарат, про що електромеханік СЦБ робить запис у журналі огляду із зазначенням кількості і номерів вкладених в апарат жезлів.

Записи електромеханіка СЦБ про регулювання жезлів повинні бути підтверджені підписом чергового по станції.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 437

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!