Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


For – оператор циклу з фіксованим числом повторень; записується у вигляді: for Var Î Nmin .. Nmaxwhile – оператор циклу, що діє доти, поки виконується деяка умова; записується у вигляді: While Умова

otherwise – оператор іншого вибору (зазвичай застосовується з if); Це пояснює наступна програмна конструкція:

Тобто функція f(x) повертає 1, якщо x > 0, і

–1 у всіх інших випадках.

break – оператор переривання. Найчастіше використовується разом з оператором if , while і for, забезпечуючи перехід у кінець тіла циклу.

continue – оператор продовження. Також найчастіше використовується разом з while і for, забезпечуючи повернення в місце переривання і продовження обчислень.

return – оператор повернення; повертає значення операнда, що стоїть слідом за ним. Наприклад, у приведеному нижче випадку буде повертатися значення 0 при x < 0. Return 0 if x<0

on error – оператор обробки помилок. Задається у вигляді: Вираз_1 on error Вираз_2 Якщо при виконанні Виразу_1 виникає помилка, то виконується Вираз_2. Для обробки помилок корисна також функція error(S), яка, при виникненні помилки виводить підказку з повідомленням, що зберігається в символьній змінній S.

Практичні завдання

Приклад 1.Визначення парності-непарності числа.

Починаємо створення програми з кнопки Add Line.

Вертикальна лінія відіграє роль операторних дужок.

Після того, як функція визначена, вона може використовуватися нарівні зі вбудованими функціями.

 

Приклад 2.Визначити існування трикутника за його сторонами: a, b, с.

 

Приклад 3.Найбільший спільний дільник


Приклад 4. Знайти максимальний елемент одновимірного масиву і його позицію.

.

Присвоювання початкових значень змінним

Цикл по елементах масиву (не слід забувати,

що елементи масиву відраховуються від 0).

Присвоювання більшого значення і

збереження його координати.

Операторну дужку створюємо кнопкою Add Line.

Значення, що повертаються

Визначимо тепер одномірний масив:

Дійсно, максимальне значення 8, має номер 2.

 

Приклад 5.Обчислити для х=3 (тобто 1+2+3). Вивести на екран значення проміжних сум, а також перевірити кінцеву суму за допомогою стандартних засобів Mathcad.

 
 


Початкове значення суми

Додавання елементу до суми

Проміжні значення суми зберігаються в одновимірному масиві М

Друкування масиву М

Результат сумування

Перевірка обчислень стандартними засобами Mathcad:
Завдання для самостійної роботи

 

1. Скласти програму обчислення функції при заданих умовах в системі Mathcad:

 

 

1. 6. 11.

 

2. 7. 12.

 

3. 8. 13.

 

4. 9. 14.

 

5. 10.

 

 

2. Обчислити суму за допомогою функцій програмування, вивести на екран значення проміжних сум, результат перевірити стандартними засобами Mathcad, де х-номер варіанту.

1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант 7 варіант
8 варіант 9 варіант 10 варіант 11 варіант 12 варіант 13 варіант 14 варіант

Контрольні питання

1. Що таке програма, для чого використовуються програмні блоки в Mathcad?

2. Які можливості надає панель інструментів Програмування?

3. Як викликати шаблон для створення блоку програмування?

4. Який формат має оператор умовного переходу?

5. Як використовувати оператор otherwise?

6. Який формат має оператор циклу з передумовою?

7. Поясніть значення оператора return.

8. Поясніть значення оператора break.

9. Поясніть значення оператора return.

10. Що означають записи х:=2 уº3 z4?


Лабораторна робота № 31

Тема:Алгебра матриць.

Мета: Вивчити роботу з матрицями в системі Mathcad. Ознайомитися з використанням файлів-даних.

Теоретичні відомості


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!