Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Приклад оформлення лабораторної роботи в системі MathcadЛабораторна робота № 1

Виконав студент 41 групи, фізико-математичного факультету

Іванов І.І.

 

 
 

 

 


Задамо дискретну змінну z

Обчислимо функцію:

 

 


Лабораторна робота № 29

Тема:Побудова графіків, графічне розв’язування рівнянь, систем рівнянь та нерівностей.

Мета: Навчитися будувати графіки функцій багатьох видів, графічно розв’язувати рівняння, системи рівнянь та нерівності.

Теоретичні відомості

Методи знаходження коренів рівнянь можна поділити на точні і наближені. Метод відноситься до класу точних, якщо припускаючи відсутність округлень можна знайти розв’язок в результаті кінцевого числа арифметичних і логічних операцій.

При графічному поданні функціональної залежності знайти розв’язки рівняння означає: знайти всі точки на графіку функції, ординати яких дорівнюють нулю. Іншими словами, потрібно знайти точки, які належать одночасно графіку функції та осі абсцис . Графічний метод розв'язування рівнянь відноситься до наближених.

 

 
 

Для побудови графіків функцій Mathcad має панель інструментів Graph (Графіки), яка містить засоби для побудови декартового графіка, графіка в полярних координатах, графіка поверхонь, побудови ліній рівня, побудови гісторгами та інших:

 

 

Натиснувши на кнопку
, з'явиться шаблон для побудови графіку в декартових координатах. Заповнивши позначки під віссю х та ліворуч від вісі у отримаєте графік.За замовчуванням графік будується в діапазоні від –10 до 10 з кроком 1. Для іншого діапазону треба перед побудовою графіка задати значення дискретної змінної х (наприклад, х:=1,1.2..100 діапазон від 1 до 100, з кроком 1.2-1=0.2).

Для побудови на одному рисунку графіків декількох функцій потрібно після введення першої функції (позначка ліворуч від вісі у), поставити кому, і ввести наступну функцію.


Форматування ліній графіків

Для форматування ліній графіків потрібно з контекстного меню графіка (права кнопка миші) вибрати пункт Format (Формат) ® вкладка Traces(Слід) і встановити необхідні параметри.

 

 
 

Symbol – дозволяє вибрати наступні стилі для базових точок графіка:

none – не позначати

x’s – похилий хрестик

+’x – прямий хрестик

box – квадрат

dmnd – ромб

o’s – коло

 

Line – дозволяє вибрати наступні типи ліній:

none – лінія не будуєтьсяsolid – безвідривна лінія

dash – пунктирна лінія

dadot – штрих-пунктирна лінія

 

У списку Color вибираються основні кольори ліній

 

Список Type дозволяє вибрати тип графіка:

Line – побудова лініями

Points – побудова точками

Err – побудова вертикальними рисками

Bar – побудова у вигляді стовпців гістограми

Step – побудова східчастою лінією

Draw – побудова прямими від точки до точки

 

Для форматування вісей графіку користуйтеся вкладкою X-Y Axes (Вісі X-Y).


Практичні завдання

Побудова двомірних графіків

Приклад 1.Побудувати графік функції y(x)=cos(x)

§ Викличте шаблон для побудови графіків в декартових координатах: Math (Математика) ® Graph (Інструменти графіків)® X-Y Plot (Декартів графік) з'явиться шаблон для побудови графіків § В шаблоні графіка під віссю х у середньому квадратику наберіть х § В шаблоні графіка ліворуч вісі у в середньому квадратику наберіть cos(x) § Натисніть мишкою поза шаблоном графіку і графік з’явиться на екрані

Приклад 2.Побудувати графік функції, яка задана параметрично x=0.8sin(t), y=0.8cos(t) tÎ(0;2p)

§ Задайте діапазон дискретної змінної t:=0,0.1..2p

§ Викличте шаблон для побудови декартового графіка

§ Заповніть шаблон за рисунком

§ Натисніть мишкою поза шаблоном графіку

 

Приклад 3.Побудувати графік функції, в полярних координатах .

У полярних координатах кожна точка задається кутом f і довжиною радіуса-вектора r(f). Графік функції будується при зміні кута f у визначених межах, найчастіше від 0 до 2p

§ Задайте діапазон дискретної змінної f:=0,0.1..2p

§ Викличте шаблон для побудови графіка в полярних координатах

§ Заповніть шаблон за рисунком§ Натисніть мишкою поза шаблоном графіку

f:=0,0.1..2p

 


Анімація графіків

Приклад 4. Зобразити точку, яка рухається за функцією f(x)=sin(x)

В Mathcad вбудовано дискретну змінну FRAME, яка приймає цілі значення (за замовчуванням від 0 до 9). Функція, графік якої треба спостерігати в розвитку, повинна бути функцією цієї змінної і визначати кадри анімованого рисунку.

§ Задайте функцію f(x):=sin(x)

§ Нехай а – визначається за допомогою змінної FRAME

§ Побудуйте графіки функцій f(x) i f(a), відформатуйте їх

§ Виконайте команду View (Вид) ® Animate (Анімація). Виділіть область графіку, задайте межі зміни кадрів від 0 до 50. Натисніть кнопку Анімація

§ Для перегляду анімованого рисунка використовуйте спеціальний програвач Playback.

§ Збережіть відеозображення на диску з розширенням .avi

Функція

 

значення а

значення f(a)

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!