Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Припинення дії автоблокуванняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3.6.1. Припинення дії автоблокування внаслідок його несправності з переходом на телефонні засоби зв'язку, а також при перерві дії поїзного диспетчерського зв'язку або його відсутності проводиться у такому порядку:

а) на одноколійних перегонах:

Черговий по станції, виявивши несправність автоблокування, переконавшись шляхом переговорів з черговим по сусідній станції і по записах у журналі руху поїздів у вільності перегону, передає на сусідню станцію поїзну телефонограму:

 

„Автоблокування між станціями _________________________ не діє. Останнім прибув від Вас поїзд № _____ . Останнім відправлений до Вас поїзд № _____. Прошу перейти на телефонні засоби зв'язку.

Черговий по станції ___________ (прізвище)".

 

Черговий по сусідній станції, переконавшись у вільності перегону, відповідає поїзною телефонограмою:

 

„Останнім прибув від Вас поїзд № _______. Останнім відправлений до Вас поїзд № _____. Перегін вільний. Установлюю телефонні засоби зв'язку. Черговий по станції __________ (прізвище)".

б) на двоколійних перегонах:

Виявивши несправність автоблокування черговий по станції, для якої колія даного напрямку є правильною, вимагає від чергового по сусідній станції повідомлення поїзною телефонограмою про прибуття останнього відправленого за автоматичним блокуванням поїзда і отримавши повідомлення, подає на цю станцію поїзну телефонограму:

 

„Автоблокування на перегоні ______ по ______ колії не діє. Рух поїздів на цій колії встановлюю по телефонному зв'язку. Черговий по станції ____________ (прізвище)".

 

Аналогічно оформляється перехід на телефонні засоби зв'язку й у випадках, коли дія автоблокування припиняється і по другій колії двоколійного перегону.

 

Відновлення руху поїздів

3.7.1. Відновлення руху поїздів по автоматичному блокуванню при перерві дії поїзного диспетчерського зв'язку проводиться наступним порядком:

а) на одноколійних перегонах:

Після усунення несправності автоблокування і при наявності відповідного запису про це в журналі огляду черговий по станції подає на сусідню станцію поїзну телефонограму:

 

„Несправність автоблокування між станціями ______________ усунено. Останнім прибув від Вас поїзд № _______. Останнім відправлений до Вас поїзд № _____. Прошу відновити рух поїздів по автоблокуванню. Черговий по станції ___________ (прізвище)”.

 

Черговий по сусідній станції, перевіривши вільність перегону відповідає поїзною телефонограмою:

 

„Останнім прибув від Вас поїзд № ______. Останнім відправлений до Вас поїзд № ______. Перегін вільний. Рух поїздів відновлюю по автоблокуванню. Черговий по станції ________ (прізвище)".

б) на двоколійних перегонах:

Черговий по станції, для якої колія даного напрямку є правильною, на підставі запису в журналі огляду про усунення несправності автоблокування або відповідного повідомлення, отриманого від чергового по сусідній станції, при відсутності на колії поїздів зустрічного напрямку передає поїзну телефонограму:

 

„Несправність автоблокування на перегоні _____ по _______ колії усунено. Рух поїздів відновлюю по автоблокуванню.

Черговий по станції ____________ (прізвище)".

 

3.7.2. Якщо двоколійний перегін не обладнаний автоблокуванням для двостороннього руху поїздів по кожній колії, то перед відправленням поїзда по неправильній колії, дія автоблокування по цій колії повинна бути припинена і встановлений рух поїздів за телефонними засобами зв'язку з видачею машиністам письмових дозволів із заповненням пункту II або дозволу, переданого черговим по станції машиністу поїзда, що відправляється, при наявності ПАРП по радіозв'язку:

 

„Дозволяю поїзду № ____ відправитися з _____ колії станції _________ по _____колії і прямувати до вхідного світлофора станції _______ . Згода станції _______________ на приймання поїзда мається. Черговий по станції ________________(прізвище)".

 

3.7.3. Якщо при правильно встановленому маршруті і вільній першій блок-ділянці вихідний світлофор не відкривається, поїзд може бути відправлений на двоколійний перегін по правильній колії:

по запрошувальному сигналу на вихідному світлофорі;

по письмовому дозволу з заповненням пункту I;

з дозволу чергового по станції, переданому машиністу поїзда, що відправляється, по радіозв'язку, при наявності пристроїв автоматичної реєстрації переговорів:

 

"Дозволяю поїзду № _____ відправитися з _____ колії станції ______________ по _______ колії при заборонному показанні вихідного світлофора і прямувати до першого прохідного світлофора, а далі керуватися сигналами автоблокування.

Черговий по станції _________________ (прізвище)".

 

3.7.4. При неможливості відкриття вихідного світлофора для відправлення поїзда на одноколійний або по неправильній колії на двоколійний перегін із двобічним автоблокуванням видача письмового дозволу з заповненням пункту I чи дозволу, переданого черговим по станції машиністу локомотива по радіозв'язку на прямування поїзда на перегін (до першого прохідного світлофора), може бути зроблена черговим по станції тільки після установки пристроїв у напрямку руху поїзда, що відправляється, і тільки за наказом поїзного диспетчера після попередньої перевірки вільності перегону від зустрічних поїздів:

 

"Дозволяю відправити поїзд №_____ зі станції ___________ по _____ колії при заборонному показанні вихідного світлофора ______. Перегін ________від зустрічних поїздів вільний.

Поїзний диспетчер ______________ (прізвище)".

 

Відправлення поїзда по запрошувальному сигналу на одноколійний перегін і по неправильній колії на двоколійний перегін забороняється.

3.7.5. Забороняється черговому по станції відправляти поїзд при заборонному показанні вихідного світлофора на перегін, обладнаний автоблокуванням, поки він не переконається у вільності першої блок-ділянки.

Якщо після закінчення часу, необхідного на проходження раніше відправленим поїздом першої блок-ділянки, контрольні пристрої продовжують показувати його зайнятість і вихідний світлофор при правильно приготовленому маршруті не відкривається, черговий по станції повинен наявними в його розпорядженні засобами (переговорами по радіозв'язку з машиністом раніше відправленого поїзда, за повідомленням сигналістів, чергових стрілочного поста, чергових по переїздах або іншим способом) з'ясувати, де знаходиться раніше відправлений поїзд.Якщо після закінчення часу, необхідного на проходження відправленим поїздом усього перегону, черговий по станції не може з'ясувати його місцезнаходження, наступний поїзд може бути відправлений при заборонному показанні вихідного світлофора, при цьому машиніст перед відправленням зі станції повинен бути попереджений відміткою на письмовому дозволі або повідомленням по радіозв'язку про те, що про вільність першої блок-ділянки відомостей немає.

3.7.6. Місячно-білий вогонь запрошувального сигналу на вихідному світлофорі, письмовий дозвіл із заповненням пункту I або дозвіл чергового по станції, переданий по радіозв'язку, дають машиністу право проїхати закритий вихідний світлофор і вести поїзд до першого прохідного світлофора зі швидкістю не більше 15 км/год з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху, а далі керуватися сигналами автоматичного блокування.

При несправності маршрутного світлофора зазначені дозволи дають машиністу право в аналогічному порядку проїхати до вихідного (або до наступного маршрутного) світлофора.

При несправності одночасно маршрутного і вихідного світлофорів у залежності від конкретних умов роботи може видаватися один дозвіл на проїзд заборонних показань обох світлофорів або окремі дозволи на проїзд кожного світлофора, що встановлюється в ТРА станції.

3.7.7. При несправності групового світлофора відправлення поїздів проводиться по письмовому дозволу з заповненням пункту I або з дозволу чергового по станції в порядку, передбаченому в п.п. 3.7.3 і 3.7.4 цієї Інструкції.

3.7.8. При несправності на вихідному світлофорі маршрутного покажчика напрямку прямування (білого кольору) відправлення поїздів проводиться по відкритому вихідному світлофору, але в цьому випадку перед відправленням поїзда черговий по станції має повідомити машиніста (особисто, по радіозв'язку, через або сигналіста чергового стрілочного поста) про несправність покажчика і готовності маршруту в напрямку прямування поїзда.

3.7.9. При порушенні нормальної роботи повторювачів світлофорів, ділянок наближення і видалення, стрілочних ізольованих ділянок приймання і відправлення поїздів повинні здійснюватися по автоматичному блокуванню. При цьому черговий по станції зобов'язаний переконатися у фактичному стані польового обладнання СЦБ.

3.7.10. Якщо контрольні пристрої показують зайнятість перегону при фактичній його вільності і при цьому потрібно змінити напрямок руху (на одноколійних перегонах або на двоколійних із двобічним автоблокуванням), то за наявності кнопок (рукояток) допоміжного режиму така зміна здійснюється з їх допомогою за наказом поїзного диспетчера, переданому черговим по станціях, що обмежують перегін, після попередньої перевірки його вільності за формою:

 

„Дозволяю змінити напрямок руху по автоблокуванню на перегоні _________ (по колії ______ перегону _________) з непарного на парне за допомогою кнопок (рукояток) допоміжного режиму. Перегін _____ (______ колії перегону) від поїздів вільний.

Поїзний диспетчер ___________ (прізвище)”.

 

Одержавши такий наказ, чергові по обох станціях зривають пломби і встановлюють кнопки (рукоятки) допоміжного режиму для зміни напрямку руху. Змінивши напрямок руху, чергові по станції повинні за показаннями контрольних приладів на табло переконатися в тому, що зміна відбулася, і встановити допоміжні кнопки (рукоятки) у нормальне положення. Про зрив пломб робиться запис у журналі огляду.

3.7.11. При перерві дії усіх встановлених видів телефонного зв'язку, але справній дії автоблокування (вільності за показаннями контрольних приладів ділянок видалення) рух поїздів на двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням для одностороннього руху, проводиться по сигналах автоблокування. На одноколійних перегонах використовувати в цих випадках автоблокування для відправлення поїздів може тільки станція, що відправляє поїзди в переважному напрямку за умови, що і напрямок автоблокування на цій станції на момент перерви зв'язку відповідає руху поїздів у цьому напрямку. Використовувати двостороннє автоблокування для відправлення поїздів по неправильній колії двоколійного перегону в цих випадках забороняється.

ДОЗВІЛ № __________

(штемпель)

Станція

(пост)

“____” ____________ 20 ____ р.

_____ год _______ хв

 

І

Дозволяю поїзду № _____ відправитися з _____ колії по _____ колії при заборонному показанні вихідного (маршрутного) світлофора і прямувати до першого прохідного, вихідного (маршрутного) світлофора станції________

поста

 

II

 

Дозволяю поїзду (штовхачу поїзда) № ____ відправитися з _____ колії по____ колії і прямувати до вхідного світлофора станції_______

поста

(до _____ км) з поверненням назад. Повідомлення про прибуття раніше відправленого поїзда (згода на приймання поїзда) № ____________

на станцію мається .

пост не маються

III

 

Дозволяю поїзду № _____ відправитися з ____ колії по відкритому груповому (вихідному, маршрутному) світлофору і прямувати до ________________ світлофора.

Черговий по станції_________________________

посту

_________________ (підпис)

(Непотрібне закреслити)

КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ №

Станція___________

пост

“____” _____________ 20 ____ р.

 

Дозвіл виданий на поїзд № _________(штовхач поїзда № _____) із заповненням пункту _______________________

Черговий по станції_____________

посту

_____________ (підпис)

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 529

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!