Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ. Промислової політики УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

Иаказом Міністерства

Промислової політики України

Серпня 2010 р. № 407

 

ІНСТРУКЦІЯ

З РУХУ ПОЇЗДІВ І МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств відповідно до основних положень, установлених Правилами технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств (далі - ПТЕ) затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 15.02.2010 № 70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 237/17532 та Інструкцією з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств, конкретизує правила:

приймання, відправлення, пропуску поїздів при різних засобах сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) та зв'язку на станціях та прилеглих до них перегонах, як за нормальних умов дії засобів СЦБ та зв’язку під час руху поїздів, так і у випадках несправності цих засобів;

приймання і відправлення поїздів за умов виконання ремонтно-будівельних робіт на залізничних коліях і спорудах;

виконання маневрів на станціях;

видачі попереджень на поїзди;

інші правила, що регламентують безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та прямування поїздів, безпеку маневрової роботи і дотримання працівниками вимог охорони праці та навколишнього середовища.

Норми й вимоги даної Інструкції є обов'язковими для підрозділів залізничного транспорту промислових підприємств.

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кожна станція, пост в частині керування рухом поїздів і кожний поїзд повинні знаходитися одночасно в розпорядженні тільки одного працівника: станція - чергового по станції (диспетчера), а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією - поїзного диспетчера[1], пост - чергового по посту; поїзд - машиніста локомотива (складача).

Прийманням, відправленням і пропусканням поїздів на кожній станції, посту може розпоряджатися лише один працівник - черговий по станції або відповідно черговий по посту, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією,- поїзний диспетчер.

На станціях у залежності від колійного розвитку може бути кілька чергових по станції, посту або парку, кожний з яких одноосібно розпоряджається рухом поїздів, маневровою роботою, виконує певні операції в межах свого району роботи. Розмежування районів управління на таких станціях і коло обов'язків кожного чергового по станції, поста зазначається в технічно-розпорядчому акті станції (далі – ТРА станції).

1.2. Усі розпорядження з руху поїздів і маневрової роботи повинні даватися коротко, чітко і ясно. Працівник, який дав розпорядження, повинен кожного разу вимагати його повторення виконавцями, вислухати повторення розпорядження і переконатися у тому, що його зрозуміли правильно.

Всі операції по прийманню, відправленню і пропусканню поїздів, а також при виконанні маневрової роботи повинні виконуватися чітко, з точним виконанням Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств, Інструкції з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств, цієї Інструкції та ТРА станції.

1.3. Управління пристроями сигналізації, централізації та блокування (далі - СЦБ), відкриття і закриття світлофорів (крім автоматично діючих) проводяться: на станції[2] - черговим по станції або за його розпорядженням оператором при черговому по станції, оператором поста централізації або черговим стрілочного поста;

на колійному посту - черговим поста;

на станційному виконавчому посту - оператором поста централізації;

при диспетчерській централізації - поїзним диспетчером або за його розпорядженням черговим по станції, посту, оператором поста централізації.

1.4. При відправленні поїзда зі станції при заборонному показанні вихідного світлофора, або з колій, які не мають вихідного світлофора, дозвіл на заняття перегону (якщо він не передається по радіозв'язку з автоматичною реєстрацією переговорів) вручається машиністу ведучого локомотива особисто черговим по станції, посту, або через одного із працівників локомотивної бригади поїзда, що відправляється, або інших працівників, зазначених у ТРА станції.

Машиніст зобов'язаний переконатися, чи відповідає виданий дозвіл номеру поїзда і перегону. Машиністу локомотива, за наявності дозволу на заняття перегону, забороняється приводити поїзд у рух без вказівки чергового по станції, переданої через радіозв'язок, або сигналу відправлення, поданого черговим по станції або за його вказівкою черговим по посту, оператором при черговому по станції, оператором поста централізації, черговим стрілочного поста, сигналістом, складачем поїздів тощо.

Порядок подачі сигналу відправлення машиністу локомотива і працівники, яким дозволяється подавати такий сигнал, вказуються в ТРА станції.

Перед приведенням поїзда в рух машиніст локомотива і його помічник повинні перевірити, чи не подаються працівниками станції сигнали зупинки.

1.5. Дозволяється відправлення поїздів, а також приймання їх на станцію у випадках, передбачених даною Інструкцією з дозволу (наказу) чергового по станції (поїзного диспетчера), переданому машиністу локомотива по радіозв'язку.

Передбачені даною Інструкцією накази і дозволи чергового по станції (поїзного диспетчера), пов'язані з прийманням і відправленням поїздів, передані машиністам локомотивів і спеціального самохідного рухомого складу, повинні фіксуватися пристроями автоматичної реєстрації переговорів (ПАРП) або в журналі руху поїздів (графіку виконаного руху).

При використанні ПАРП фіксується текст дозволу (наказу), переданого машиністу, і повторення машиністом отриманого дозволу (наказу). У цих випадках на відправлення поїзда зі станції машиністу локомотива видається дозвіл, а на приймання - наказ.

Текст усного дозволу повинен відповідати тексту письмового дозволу.

При відправленні поїздів за телефонними засобами зв'язку, коли використовуються пристрої автоматичної реєстрації переговорів, ведення черговим по станції журналу поїзних телефонограм обов'язково.

1.6. В усіх випадках приймання поїзда на станцію або відправлення поїзда зі станції при заборонному показанні, або погаслих основних вогнях вхідного, вихідного (маршрутного) світлофорів черговий по станції, перш ніж скористатися кнопкою запрошувального сигналу або дати машиністу відповідний дозвіл на проїзд заборонного сигналу, зобов'язаний привести кнопку (рукоятку) запрошувального сигналу в положення, що відповідає заборонному показанню світлофора, і в порядку, встановленому ТРА станції, переконатися: у вільності колії приймання, правильності встановлення і замикання стрілок у маршруті, а при відправленні поїзда, крім того, у вільності першої блок-ділянки (при автоблокуванні) або перегону (при напівавтоматичному блокуванні) і в переключенні пристроїв на відповідний напрямок руху.Кнопку запрошувального сигналу необхідно натискати до того часу, поки ведучий локомотив поїзда, який прибуває або відправляється, не проїде світлофор.

У випадках приймання або відправлення поїздів при заборонному показанні вхідного або вихідного світлофора в журналі руху поїздів напроти номера поїзда (у графі Примітка) повинна бути зроблена відповідна відмітка: "ЗС" (по запрошувальному сигналі), "РЗ" (по радіозв'язку), "ПД" (по письмовому дозволі) і ін.

1.7. На станціях з наявністю переїздів, розташованих у стрілочних горловинах або на ділянках віддалення, на які повідомлення про закриття переїзду при прийманні або відправленні поїзда при заборонному показанні світлофора виконується натисканням кнопки "закриття переїзду", черговий по станції перед прийманням або відправленням поїзда зобов’язаний натиснути цю кнопку, а після проходження поїзда через переїзд повернути її в нормальне положення.

У будь-яких випадках приймання або відправлення поїзда при заборонному показанні світлофора на таких станціях машиніст при підході до переїзду зобов’язаний прямувати з особливою пильністю зі швидкістю не більше 15 км/год. з готовністю зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху. Перелік таких станцій визначається начальником залізничного цеху підприємства.

1.8. Черговий по станції після прибуття (повернення), відправлення (проходження) поїзда повинен негайно сповістити про це чергового по сусідній станції і поїзного диспетчера.

Про прибуття (повернення) поїзда повідомляється за формою:

 

"Поїзд № __ прибув (повернувся) у ___ год. __хв."

Про прибуття (повернення) поїзда в повному складі черговий по станції переконується особисто або по доповіді чергового стрілочного поста, сигналіста, оператора при черговому по станції, оператора поста централізації, працівника складальної бригади й інших працівників, зазначених у ТРА станції.

Про відправлення (проходження) поїзда повідомляється за формою:

 

„Поїзд № ___ відправився (пройшов) о ___ годині ____хв."

Якщо поїзд прямував з підштовхувальним локомотивом, у повідомленні додається “зі штовхачем”.

При наявності в поїзді вагонів з небезпечним вантажем до номера поїзда додається буква “Р” (наприклад, 2765Р). Відповідні букви додаються до номера поїзда також у випадках відправлення і проходження довгосоставних поїздів "Д" (2765Д), великовагових "В" (2765В). При відправленні поїздів з негабаритними вантажами до номера поїзда після букви “Н" додається цифровий індекс, що характеризує ступінь негабаритності вантажу.

Час фактичного відправлення, проходження, прибуття кожного поїзда черговий по станції зобов’язаний відмітити в журналі руху поїздів (на графіку виконаного руху). Номера поїздів, доповнені відповідними буквами, записуються з цими буквами.

1.9. Черговий по станції, знайшовши ( особисто або по доповідях інших працівників) несправність колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі, повинен зробити запис у журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі (журнал огляду) і негайно сповістити про це працівника, що обслуговує ці пристрої (електромеханіка СЦБ, колійного майстра й ін.) чи чергового працівника відповідної служби, цеху (ділянки).

Про всі несправності технічних пристроїв, що створюють загрозу безпеки руху або можуть викликати затримки поїздів, черговий по станції, крім того, повинен довести до відома поїзного диспетчера. Про усунення несправності відповідним працівником робиться відмітка в журналі огляду, що засвідчується його підписом і підписом чергового по станції.

Якщо несправність пристроїв СЦБ пов'язана з необхідністю зриву пломби з кнопки запрошувального сигналу, тоді в запису, який робиться в журналі огляду, вказується і про зрив пломби з кнопки запрошувального сигналу, наприклад:

 

„Ділянка 5-9 “СП” показує несправжню зайнятість. Зірвана пломба з кнопки запрошувального сигналу "Н".

Черговий по станції ____________ (підпис)”.

 

Відповідний запис у журналі огляду черговий по станції робить і у випадках, коли через несправність пристроїв СЦБ приймання або відправлення поїздів здійснюється за запрошувальними сигналами, які мають не пломбовані кнопки (за наявності лічильників). При цьому в журналі в записах про несправності і відновлення нормальної роботи пристроїв вказуються показання лічильника, наприклад:

 

„Ділянка 5-9 “СП” показує несправжню зайнятість. Показання лічильника … .

Черговий по станції ____________ (підпис)”.

 

1.10. Закриття, відкриття одного чи декількох колій перегону і встановлення одноколійного руху при всіх засобах сигналізації і зв'язку, а також перехід з одних засобів сигналізації і зв'язку на інші проводяться за наказом поїзного диспетчера.

Перед переходом на телефонні засоби зв'язку чергові по станціях, які обмежують перегін, повинні привести кнопки (рукоятки) вихідних світлофорів, що огороджують вихід на перегін, в положення, яке відповідає заборонному показанню цих світлофорів і навісити на них червоні ковпачки.

1.11. В усіх випадках відправлення поїзда на перегін, довжина якого менше довжини поїзда або гальмової путі, установленої для даної ділянки, а також на перегін, на якому при зупинці поїзда у вхідного світлофора сусідньої станції зрушення з місця утруднено, а осаджування неможливе, черговий по станції приймання при вільності перегону повинен приготувати маршрут приймання, відкрити вхідний світлофор і тільки після цього дати згоду на приймання поїзда. Після цього черговий по станції відправлення готує маршрут, відкриває вихідний світлофор і відправляє поїзд. У такому ж порядку відправляються поїзди зі станцій, межі яких збігаються.

1.12. Перед вступом на чергування черговий по станції зобов'язаний:

ознайомитися з планом майбутньої роботи, наявними вказівками і розпорядженнями, що стосуються приймання і відправлення поїздів, маневрів, наявністю і розташуванням рухомого складу на приймально-відправних коліях, положенням ( вільністю або зайнятістю) прилягаючих до станції перегонів у порядку, установленому ТРА станції;

переконатися в справності приладів управління пристроями СЦБ і зв'язку, наявності на них пломб відповідно до опису, а також у справності стрілочних переводів, які обслуговуються ним особисто;

перевірити наявність на робочому місці і справність інструмента, сигнального приладдя та інвентарю;

ознайомитися з записами в журналі огляду, журналі диспетчерських наказів, журналі руху поїздів, книзі попереджень, журналі поїзних телефонограм і інших книгах і журналах з питань руху поїздів, що ведуться черговим по станції;

при наявності пристроїв автоматичної реєстрації переговорів перевірити роботу цих пристроїв по всіх каналах зв'язку.

Вступ на чергування оформляється записами в журналі руху поїздів (на графіку виконаного руху) за формою:

„Число ______ місяць ______20 __ р. _____ год. _______хв.

Чергування прийняв черговий по станції _____________(підпис)".

„Число ______ місяць ______ 20 ___ р. _____ год. _______хв.

Чергування здав черговий по станції_______________(підпис)".

 

За наявності лічильників штучного спрацьовування пристроїв контролю прибуття, допоміжного переводу стрілок, запрошувальних сигналів до штучної розробки маршруту перед текстом про приймання і здачу чергування в журналі вказуються показання лічильників.

1.13. Вступивши на чергування, черговий по станції зобов'язаний:

перевірити явку на роботу складачів поїздів, чергових постів централізації, стрілочних постів, сигналістів тощо;

перевірити через них стан робочих місць, що обслуговуються ними, особливо правильність закріплення рухомого складу відповідно до ТРА станції;

вжити необхідних заходів, щодо забезпечення нормальної роботи і безпеки руху.

1.14. При скасуванні на окремих роздільних пунктах чергового штату працівників, що забезпечують перевізний процес, начальником залізничного цеху в залежності від системи наявних пристроїв СЦБ і зв'язку повинний бути встановлений порядок виконання операцій, пов'язаних із прийманням, відправленням поїздів і проведенням маневрів на таких роздільних пунктах.

II. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Інструкції терміни мають таке значення:

автоматичне блокування (АБ) - технічний засіб інтервального регулювання руху поїздів на міжстанційних перегонах за сигналами прохідних та локомотивних світлофорів;

автоматична світлофорна сигналізація - система, яка складається з переїзних світлофорів, акустичних сигналів, електричних рейкових кіл (ділянка наближення) і апаратури керування, яка забезпечує під час заняття поїздом ділянки наближення автоматичну подачу сповіщення на переїзд та автоматичне вмикання звукової та світлофорної сигналізації;

бокова колія - колія, рухаючись по якій, рухомий склад відхиляється стрілочним переводом;

блок-ділянка - частина міжстанційного перегону за умови автоблокування, обмежена прохідними світлофорами або прохідним світлофором і станцією;

бригада спеціального рухомого складу - працівники, призначені керувати й обслуговувати спеціальний рухомий склад;

Примітка. Для керування спеціальним самохідним рухомим складом призначають бригаду: машиніст і помічник машиніста або водій і помічник водія дрезини;

вагон - несамохідна одиниця рухомого складу, якою перевозять вантажі;

вантажний поїзд - поїзд, призначений перевозити вантажі, маса та довжина якого не перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху поїздів на ділянці прямування цього поїзда;

вантажний довгосоставний поїзд - вантажний поїзд, довжина якого перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху на ділянці проходження цього поїзда;

вантажний великоваговий поїзд - вантажний поїзд, вага якого для відповідних серій локомотивів на 100 тонн і більше перевищує визначену графіком руху вагову норму на ділянці проходження цього поїзда;

вікно - час, протягом якого призупиняють рух поїздів на перегоні, окремих коліях перегону або станції для проведення ремонтно-будівельних робіт;

ведення поїзда з особливою пильністю - постійна, підвищена увага локомотивної бригади до умов руху поїзда;

внутрішньостанційний диспетчерський зв'язок - прямий зв'язок між черговим по станції, маневровим диспетчером, черговим гірки, черговим парку, оператором стрілочного поста, оператором пункту технічного обслуговування вагонів;

габарит рухомого складу - граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, в якому, не виходячи назовні, повинен розміщуватися як навантажений, так і порожній рухомий склад, встановлений на прямій горизонтальній колії;

гальмовий башмак - це пристрій, що застосовується для закріплення рухомого складу від можливого виходу.

Примітка: Гальмовий башмак складається з головки, ручки, упорної пластини, заклепочних з'єднань (2 шт.) та полозу, який в свою чергу, складається з носка, п'ятки та двох бортів;

головні колії - колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах;

господарчий поїзд - поїзд, сформований: із тягового локомотива або спеціального самохідного рухомого складу, який використовують як локомотив; вагонів, що виділені для спеціальних і технічних потреб; спеціального самохідного й несамохідного рухомого складу, призначеного для виконування робіт з утримування, обслуговування й ремонту споруд і пристроїв залізничного транспорту;

графік руху поїздів - нормативно-технологічний документ, що регламентує роботу усіх підрозділів залізничного транспорту з організації руху поїздів;

двобічний парковий зв'язок - зв'язок, призначений для керування роботою станційних працівників на сортувальних гірках, парках сортування, станцій і депо;

диспетчерська централізація (далі - ДЦ) - комплекс пристроїв, що включає апаратуру телеуправління з одного диспетчерського пункту пристроями електричної централізації (далі - ЕЦ) ряду лінійних станцій дільниці залізниці та засоби контролю за станом пристроїв ЕЦ і систем інтервального регулювання руху поїздів на прилеглих до цих станцій перегонах;

ділянка наближення до переїзду - ділянка колії, обладнана рейковими колами, розташована перед переїздом, довжину якої визначають розрахунком у залежності від швидкості руху поїздів і довжини проїзної частини переїзду, для завчасного автоматичного сповіщення на переїзд про наближення до нього поїзда, автоматичного керування переїзною сигналізацією й шлагбаумами, якщо переїзд ними обладнаний;

допоміжний пост - пост на перегоні, що не має колійного розвитку та призначений тільки для обслуговування пункту примикання під'їзної колії (для поїздів, що проїжджають по всьому перегону, роздільним пунктом бути не може);

електрожезлова система - комплекс пристроїв, за допомогою якого здійснюється контроль стану перегону, а правом виїзду на перегін є отримання машиністом жезла від чергового по станції відправлення. Подальше відправлення інших поїздів на перегін не можливо до часу отримання цього жезла черговим станції прийому;

електрична централізація стрілок і сигналів (ЕЦ) - станційний комплекс пристроїв залізничної автоматики, що забезпечує централізоване управління стрілками і світлофорами та автоматичний контроль на апараті управління за положенням централізованих стрілок, станом світлофорів та рейкових кіл;

загороджувальна сигналізація - загороджувальні (для поїздів і маневрових составів) світлофори, які встановлені перед переїздом та керовані черговим по переїзду;

залізнична колія - дві рейкові нитки, що укладені одна від одної на визначеній відстані і прикріплені до шпал (брусів);

залізничне перевезення - переміщення в просторі людей і вантажів за допомогою залізничного транспортного засобу;

залізничний переїзд - місце перехрещення дороги із залізничними коліями в одному рівні, обладнане потрібними пристроями, які забезпечують безпеку руху, поліпшують умови пропускання поїздів і транспортних засобів, проходження пішоходів, а також проганяння худоби;

залізничний транспортний засіб - технічний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії (несамохідний), призначений для руху рейковими шляхами (залізницями) і використовується, щоб переміщати в просторі людей, вантажі і обладнання, призначене для виконання спеціальних функцій;

запобіжний тупик - тупикова колія, призначена для запобігання виходу рухомого складу на маршрути проходження поїздів;

знімна рухома одиниця - рухома одиниця, що її можуть зняти з колії вручну працівники, які її обслуговують.

Примітка. До них належать: знімні дрезини, ремонтні вишки на електрифікованих ділянках, колійні вагончики, колієвимірювальні, дефектоскопні та інші візки;

інтенсивний рух поїздів - розміри (частота) руху поїздів (у сумі) за графіком на двоколійних ділянках більше ніж 50 пар і одноколійних - більше ніж 24 пари на добу;

керівник маневрів - працівник, котрий безпосередньо керує діями усіх осіб, які беруть участь у маневрах, без вказівки якого машиніст локомотива, який проводить маневри, не має права приводити у рух локомотив;

ключова залежність стрілок та сигналів - система станційної централізації, в якій замикання стрілок забезпечується стрілочними контрольними замками, а відкриття світлофорів на дозвільне показання можливе за умови замикання в апараті ключової залежності ключів від стрілок, що входять у маршрут, при відкритому сигналі;

колійний знак - пристрій або умовний знак, який несе інформацію про місцезнаходження колії;

колії спеціального призначення - запобіжні та уловлювальні тупики та під'їзні колії на перегонах і станціях;

комерційний огляд вагонів - система обслуговування вантажних вагонів та контейнерів, що перебувають у составах або поїздах, а також порожніх вагонів та контейнерів до та після навантаження з огляданням вантажу, його схоронності, правильності розміщення та кріплення, усунення несправностей, які не потребують відчеплення вагонів від составу;

контактна мережа - сукупність проводів, конструкцій та обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу;

локомотив - тягова самохідна машина, призначена для пересування будь-якого залізничного рухомого складу;

локомотивна бригада (бригада спеціального рухомого складу), машиніст - працівники (працівник) призначені (ий) керувати та обслуговувати локомотиви (спеціальний рухомий склад).

малодіяльні ділянки - ділянки з розмірами руху пасажирських і вантажних поїздів (у сумі) за графіком не більше 8 пар на добу;

малодіяльна колія (стрілка) - колія (стрілка) на якій обмежений рух і як наслідок не забезпечується надійна шунтова чутливість рейкових кіл;

маневри - будь-які пересування рухомого складу залізничного транспорту станційними й іншими коліями для забезпечення поїзної роботи і виробничої діяльності підприємств;

маневровий локомотив - локомотив, який за технічними характеристиками відповідає вимогам для виконання маневрової роботи;

маневрова робота - будь-які пересування рухомого складу залізничного транспорту станційними й іншими коліями для забезпечення поїзної роботи і виробничої діяльності підприємств;

маневровий состав - група вагонів, зчеплених між собою та з локомотивом, що виконує маневри;

маршрут прямування - шлях рухомого складу в межах, що задається відповідальним працівником залізничного транспорту;

маршрут приймання (відправлення) поїзда (маршрутний набір) - маршрутний принцип управління стрілками та сигналами, що використовується в блочній маршрутно-релейній централізації, при якому встановлення маршруту будь-якої складності та протяжності здійснюється послідовним натисненням на пульті кнопок початку та кінця маршруту, а в окремих випадках варіантної кнопки;

міжстанційний перегін - перегін, обмежений станціями, роз'їздами та обгінними пунктами;

міжпостовий перегін - перегін, обмежений колійними постами або колійним постом і станцією;

напівавтоматичне блокування (далі - НАБ) - система інтервального регулювання руху поїздів, при якій функції з відправлення і приймання поїздів виконуються як вручну, так і автоматично;

небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних чинників можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин;

нерегульований переїзд - переїзд, не обладнаний пристроями переїзної сигналізації і його не обслуговує черговий працівник;

несправжня зайнятість рейкових кіл - відмова в роботі рейкових кіл внаслідок обриву або відсутності стикових з'єднувачів, порушення ізоляції стрілочної гарнітури, порушення ізоляції ізолюючого стика, порушення регулювального режиму обслуговування персоналом та інші відмови;

нецентралізована стрілка - стрілка, вістряки якої переводять вручну за допомогою перевідного механізму безпосередньо біля стрілки;

особи, пов'язанні безпосередньо з рухом поїздів - працівники, професійна діяльність яких прямо пов'язана з процесом перевезення: ведення поїздів, готування маршрутів приймання (відправлення) або пропускання поїздів на станції, ведення поїздів дільницею, технічне обслуговування поїздів, утримання колії, штучних споруд, технічних засобів електропостачання, сигналізації, централізації та зв'язку тощо;

охоронна стрілка - стрілка, встановлена під час готування маршруту приймання поїзда або маршруту відправлення поїзда в положення, що не дає змоги рухомому складу виїхати на підготовлений маршрут;

парк станції - станційні колії, призначені для виконання однакових (неоднакових) технологічних операцій;

перегін - частина залізничної лінії, обмежена суміжними станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або колійними постами;

під'їзна колія - залізнична колія незагального користування (зовнішня залізнична колія), призначена для перевезень вантажів підприємства та з'єднуюча станцію примикання загальної мережі з промисловою станцією, а при її відсутності - з вантажно - розвантажувальною колією або зі стрілочним переводом першого відгалуження внутрішніх залізничних колій;

підштовхувальний локомотив - локомотив, призначений допомагати головному локомотивові на окремих перегонах або частині перегону (у хвості поїзда);

поїзд - сформований та зчеплений склад вагонів з одним або кількома дієвими локомотивами, що мають встановлені сигнали;

поїзні сигнали - сигнали, застосовані для позначення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць залізничного транспорту;

поїзний диспетчер - змінний працівник, який одноосібно керує рухом поїздів на підпорядкованій йому залізничній дільниці;

покажчик колійного загородження - сигнальний покажчик, що огороджує небезпечне місце;

помилкова вільність рейкових кіл - відмова в роботі рейкових кіл внаслідок неправильних дій обслуговуючого персоналу, порушення чергування полярності, підживлення колійного реле від сторонніх джерел живлення, несправності або відсутності перемичок, з'єднувачів, несправності апаратури, несправності монтажу, порушення регулювального режиму обслуговуючим персоналом та інші відмови;

пост - роздільний пункт, що має колійний розвиток для обслуговування пунктів навантаження-вивантаження або виконання маневрової роботи. У деяких випадках такі пости влаштовуються для регулювання руху поїздів у місцях пересічення залізничних колій.

Пост без колійного розвитку може влаштовуватися при наявності примикання на перегоні.

Кожний пост приписується до однієї із станцій;

регламент переговорів - правила, що регламентують порядок надання вказівок та доповідей, за допомогою яких ведуть всі розмови між працівниками, задіяними в процесі руху поїздів;

регульований переїзд - переїзд, обладнаний пристроями переїзної сигналізації для водіїв транспортних засобів, або такий, що обладнаний шлагбаумом, і його обслуговує черговий працівник;

роздільний пункт - пункт, що ділить залізничну лінію на перегони чи блок-ділянки;

роз'їзд - роздільний пункт на одноколійних лініях, що має колійний розвиток, призначений для схрещування й обгону поїздів;

рухомий склад залізничного транспорту - сукупність усіх незнімних рухомих залізничних одиниць.

Примітка: Одиниця залізничного рухомого складу - це локомотив, вагон, одиниця спеціального рухомого складу;

сигнал - умовний видимий або звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ;

сигналізація, централізація і блокування (далі - СЦБ) - комплекс технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна пропускна спроможність ділянок залізниць та безпечний рух поїздів. За допомогою пристроїв СЦБ виконують автоматичний контроль стану ділянок залізниць з метою передачі усієї інформації локомотивним бригадам та іншим працівникам залізниць. За допомогою пристроїв СЦБ можливі автоматичне регулювання руху поїздів та дистанційне керування об'єктами залізничної автоматики на станціях та перегонах;

сигнальні прилади - засоби візуального та слухового сповіщення, призначенні для передавання сигналів;

сигнальний знак - умовний видимий знак, за допомогою якого подають наказ або вказівку певній категорії працівників.

Примітка. До сигнальних знаків належать граничні стовпчики, знаки, що означають межі станції, подавання свистка, вимикання й умикання струму тощо;

світлофор - оптичний прилад залізничної сигналізації, за допомогою якого у будь-який час доби кольором передають на відстань накази, що прямо відносяться до руху поїздів;

світлофорна сигналізація - пристрої залежності між переїзною сигналізацією і маневровими світлофорами;

складач поїздів - змінний працівник, який керує маневрами відповідно до розпоряджень тільки одного з працівників - чергового по станції, маневрового диспетчера, чергового сортувальної гірки або парку, а на ділянках, що обладнані диспетчерською централізацією, - поїзного диспетчера;

сортувальна гірка –штучно створене підвищення перед коліями сортувального парку, призначене для прискорення процесу розформування-формування вантажних поїздів;

спарені гальмові башмаки - два гальмових башмаки, які жорстко з'єднанні між собою, мають на кожному гальмовому башмаку одне й теж тавро, яке ідентичне звичайним гальмовим башмакам, із доповненням у кінці тавра через знак "_" індексу "II";

спеціальний рухомий склад - сукупність незнімних рухомих одиниць на залізничному ходу, призначених для будівельних, ремонтних і обслуговуючих робіт (снігоочисники, снігоприбиральні та щебенеочисні машини, баластери, колієукладачі, вантажопідйомні крани, дрезини тощо);

спеціальний стаціонарний пристрій - пристрій призначений для механічного закріплення состава або окремих вагонів на станційних коліях з метою попередження самовільного виходу вагонів на перегін в сторону ухилу після відчеплення локомотива.

Примітка. Спеціальний стаціонарний пристрій складається із рами, закріплювального модуля, який включає рухому каретку, закріплювальних шин і розпірних підпружинених важелів, приводу з елементами трансмісії, ручного приводу, пультів дистанційного і місцевого управління з сигнальними елементами, датчиками положення рухомої каретки і датчиками контролю наявності колеса в зоні закріплення;

сповіщальна сигналізація - система, яка складається з електричних рейкових кіл (ділянки наближення), пристрою подавання сповіщення на переїзд (кнопки на пульті управління у чергового по станції), щитка управління переїзною сигналізацією;

станція - роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, обслуговування виробничих цехів і ділянок, а також маневрову роботу з формування та розформування поїздів і технічні операції з поїздами.

П р и м і т к а.

1. У тексті дійсної інструкції за всіх випадків, коли йдеться про роздільні пункти, що мають колійний розвиток або обслуговуються черговими працівниками (станція, пост), застосовані загальні терміни «Станція» або «Черговий по станції», за винятком місць, де за характером вимог необхідно зазначити точно, про які саме роздільні пункти йдеться.

2. На підприємствах, де залізничний транспорт за умовами роботи не має станцій, вимоги до станційного господарства і станції поширюються на весь залізничний транспорт підприємства;

станційні колії - колії у межах станції.

Примітка. Станційні колії ділять на: головні, приймально-відправні, сортувальні, вантажно-розвантажувальні, витяжні, деповські (локомотивного та вагонного господарства), з'єднувальні (що з'єднують окремі парки на станції, що ведуть до контейнерних пунктів, паливних складів, баз, сортувальних платформ, до пунктів очищення, промивання, дезінфікування вагонів, ремонтування рухомого складу та виконання інших операцій), а також інші колії, призначення яких визначають виконувані на них операції;

станційний пост централізації - пост на станції, у якому зосереджено керування групою централізованих стрілок і сигналів;

станційний радіозв'язок - зв'язок між черговим по станції, маневровим диспетчером, черговим по гірці, черговим по парку, складачем поїздів із машиністами маневрових локомотивів (маневровий); черговим по гірці з машиністами гіркових локомотивів (гірковий); операторами станційного технологічного центру з обробки поїзної інформації і перевізних документів (технологічний);

стрілочний перевід - пристрій, що служить для переведення рухомого складу з однієї колії на іншу;

стрілка - частина стрілочного переводу, що складається з рамних рейок, вістряків та перевідного механізму;

стрілка ключової залежності - стрілочний перевід з механічним приводом системи станційної централізації та блокування, в якій залежність між стрілками і сигналами здійснюється за допомогою механічних пристроїв;

стрілочний пост - один або декілька стрілочних переводів нецентралізованого управління, що обслуговується одним або кількома черговими стрілочного поста або старшим чергового стрілочного поста;

стрілочний район - група суміжних стрілочних постів, що перебувають під контролем одного старшого чергового стрілочного поста.

телефонний зв'язок - зв'язок для передавання на відстань мовної інформації, що поширюється проводами;

телефонограма керівника робіт - зареєстроване повідомлення керівника робіт про стан робіт, передане телефоном службовим особам, що керують рухом поїздів;

технічний огляд вагонів - система обслуговування вагонів, що перебувають у составах або поїздах, а також порожніх вагонів під час готування їх до навантаження з оглядом, ремонтними та профілактичними роботами, які не потребують відчеплення вагонів від состава;

технічно-розпорядчий акт (ТРА) - нормативний документ, що регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи та дотримання техніки безпеки;

уловлювальний тупик - тупикова колія, призначена для зупинки некерованого (який втратив керування) поїзда, або частини поїзда під час руху на затяжному ухилі;

ухил - елемент поздовжнього профілю залізничної колії, що має нахил до горизонтальної лінії.

Примітка. Ухил для поїзда, що рухається від нижчої точки до вищої, називається підйомом, а від вищої до нижчої – спуском;

централізована стрілка - стрілка, вістряки якої (за наявності хрестовини з рухомим осердям і осердя) переводять спеціальними пристроями, керованими з одного центрального пункту (станційний пост централізації);

черговий по станції - змінний помічник начальника станції, який одноосыбно розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїздів, а також іншими переміщеннями рухомого складу на головних та приймально-відправних коліях станції (а де немає маневрового диспетчера - і на інших коліях);

шунтова чутливість - властивість рейкового кола забезпечувати контроль зайнятого стану колійної ділянки у разі шунтування рейкової лінії.


Просмотров 398

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!