Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Господарські операції з відображення виконання НДР установоюПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкційна картка № 13

до практичного заняття з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах»

Тема: Облік виробничих витрат бюджетних установ

Мета:  засвоєння особливостей ведення аналітичного і синтетичного обліку виробничих витрат бюджетних установ.

Хід виконання завдань:

  1. Класифікація витрат на НДР

Науково-дослідний інститут Національної Академії наук України виконує у І кварталі 2013 року науково-дослідні роботи на замовлення фірмі «Карат» кошторисною вартістю 1 млн. грн.

У січні 2013 року фірма «Карат» переказала науково-дослідному інституту аванс у сумі 250 тис. грн.

У березні фірма цілком розрахувалася із науково-дослідним інститутом на підставі акта прийняття-здачі робіт. Кошторисна вартість відповідає фактичній вартості науково-дослідних робіт.

Упродовж виконання науково-дослідних робіт НДІ НАНУ здійснював такі господарські операції:

— нарахування заробітної плати безпосереднім виконавцям НДР;

— нарахування зборів на соціальні заходи;

— відпуск матеріалів зі складу на НДР;

— нарахування плати за паливо та енергію для науково-виробничих цілей;

— затвердження звітів про використання коштів, наданих на службові відрядження;

— передавання зі складу спецустаткування для наукових робіт;

— списання накладних витрат;

— прийняття виконаних робіт від співвиконавців.

На підставі цих даних зробити необхідні проведення в системі кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку та визначити фінансовий результат від виконання науково-дослідних робіт.

На підставі даних щодо Науково-дослідного інституту Національної академії наук України визначити коди калькуляційних статей витрат на здійснення науково-дослідних робіт на замовлення фірми «Карат».

Таблиця 1

КЕВК Стаття калькуляції Сума, тис. грн
  Витрати на оплату праці
  Відрахування на соціальні заходи
  Матеріали
  Паливо та енергія для науково-виробничих цілей
  Витрати на службові відрядження
  Спецустаткування для наукових робіт
  Витрати сторонніх підприємств, установ та організацій  

 

 

Таблиця 2

Господарські операції з відображення в обліку НДР

КЕВК Зміст господарської операції Дт Кт Сума, тис. грн
  Надійшов аванс від замовника на виконання НДР за договором      
  Нарахована зарплата працівникам, зайнятим виконанням НДР      
  Нараховано на фонд оплати праці відрахування на соціальні заходи      
  Видано зі складу різні матеріали для виконання НДР за договорами      
  Відображено витрати палива та енергії для науково-виробничих цілей      
  Списані витрати на відрядження наукових працівників з виконання НДР за договорами (згідно із затвердженими авансовими звітами)      
  Придбано спеціальне обладнання для виконання НДР за договорами купівельна вартість (без ПДВ) на суму ПДВ, включену в податковий кредит на суму ПДВ, не включену в податковий кредит      
  Передано спеціальне обладнання зі складу науковому підрозділу для виконання НДР за договорами (з одночасним зарахуванням його на за балансовий рахунок 02)      
  Перераховано співвиконавцям, залученим до виконання НДР за договорами      
  Прийняті виконані НДР від співвиконавців      
  Здано виконані НДР замовнику (за актом) собівартість виконаних робіт договірна вартість робіт (без ПДВ) на суму ПДВ з вартості робіт      
  Зараховано раніше одержаний аванс на виконання НДР у погашення заборгованості замовника      
  Результати від виконання НДР в кінці року відносяться на результати виконання кошторису      
  прибуток      
  збиток      

 

 

2. Підприємство уклало договір з Вузом на виконання науково-дослідних робіт з топографогеодезичної зйомки об’єкта. Сума договору складає 60000,00 грн. Придбано спецобладнання на суму - 24000,00 грн., (у тому числі ПДВ), яке надалі передається замовнику (у момент здачі робіт). Нараховано зарплату працівникам - 2500,00 грн. Нараховано суми обов’язкових зборів - 950,00 грн. Вартість прямих витрат складає - 25000,00 грн. Господарські операції бухгалтер повинен відобразити таким чином. (див. табл. 5).

Таблиця 3

Господарські операції з відображення виконання НДР установою

КЕКВ Господарська операція Дт Кт Сума, грн.
  Придбання спецобладнання для виконання науково-дослідних робіт      
  Передано спецобладнання науковому відділу для виконання робіт за договором      
  Відображається сума ПДВ (якщо установа не платник ПДВ)      
  Відображається сума ПДВ (якщо вона включається в податковий кредит)      
  Одночасно проводиться запис по позабалансовому рахунку      
  Оплата прямих витрат при виконанні науково-дослідних робіт      
  Нарахування зарплати працівникам      
  Нарахування сум обов’язкових зборів у ПФ і інші фонди      
  Одержання коштів від замовника згідно договору за виконання науково-дослідних робіт      
  Одночасно проводиться списання устаткування з позабалансового рахунка      
  Відображено отримані кошти як доходи      
  Списання доходів на результати виконання кошторису      
  Списання видатків по закінчених і зданих науково-дослідних роботах на результати виконання кошторису      

 Література

1. Панькевич Л.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. [практичний посібник] / Л.В. Панькевич, М.А.. Зварич, Р.С. Бойко, Л.М. Лучечко. - Львів: Аверс. - 2008. – 289 с.

2. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. [навчальний посібник]/ Р.Т. Джога. - К.: КНЕУ. - 2009. – 312 с.

3 . Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій [навчальний посібник]./І.Т. Ткаченко - К.:КНЕУ. - 2006. – 258 с.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 693

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!