Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір.

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

2.3. Приготуйте до роботи свій інструмент, переконайтесь:

- у надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;

- у якості та плавності руху всіх ходових частин;

- у правильності напряму обертання різального інструменту;

- у справності струмоведучого шлангового кабелю і захисного заземлення;

- у надійності роботи вимикача.

2.4. Не виконуйте робіт, що не входять до ваших обов'язків,без дозво­лу безпосереднього керівника.

2.5. Знайте правила надання першої допомоги і практичного застосу­вання штвихованцого дихання при ураженні електричним струмом.

2.6. Одержіть монтерські діелектричні рукавиці і килимок. Попередньо перевірте їх справність.

2.7. При виявленні несправностей повідомте про них безпосереднього керівника і без його дозволу до роботи не приступайте.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Стежте за тим, щоб на матеріалі, який обробляється, не було цвя­хів та інших металевих предметів.

3.2. Не допускайте потрапляння на електроінструмент вологи, бруду, стружки та інших сторонніх предметів.

3.3. Стежте за справністю інструменту.

3.4. Вмикайте електроінструмент тільки після встановлення деталі на верстаку або на іншому робочому місці, подавайте (натискайте) його так, щоб не було різкого руху або поштовху.

3.5. Не працюйте під час вібрації електроінструменту.

3.6. Обробляйте деталі тільки у спеціальних пакетах (шаблонах) або надійно закріплені.

3.7. Якщо необхідно відійти від робочого місця, обов'язково вимкніть електроінструмент із мережі.

3.8. Ставте або кладіть інструмент у безпечному положенні.

3.9. Під час роботи переносним електроінструментом стежте за кабе­лем живлення. Не допускайте його скручування, завалу та інших механіч­них впливів.

3.10. Не виконуйте часткового розбирання і регулювання різального інструменту без попереднього вимикання електроінструменту з мережі живлення.

3.11. Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з не вимкненим електроінструментом.

 

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть електроінструмент із мережі, роз'єднайте заземлення і очистіть його від пилу і бруду. Очищайте щіткою.

4.2. Здайте інструмент безпосередньому керівнику.

4.3. Упорядкуйте робоче місце, приберіть у відведені місця деталі, ма­теріал, сміття, відходи.

4.4. Приведіть себе у порядок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При пошкодженні, загорянні електропроводів вимкніть рубильник.

5.2. При виникненні пожежі сповістіть пожежну охорону за тел. 01 та адміністрацію учбового закладу, розпочніть гасіння, використовуючи пер­винні засоби пожежогасіння.

5.3. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

 

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.


 

Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____

по наданню першої долікарської допомоги

При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно на­дати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організацією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю апте­чок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання персоналу покладаєтьсяна медичних працівників та адміністрацію навчального закладу. Схема послідовності дій при наданні першої до карської допомоги:

1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

2. Вибрати потерпілому найбільш зрвихованце положення, що забезпечує спокій.

3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

5. Розпочати проведення необхідних заходів:

- зупинити кровотечу;

- зафіксувати місце перелому;

- вжити реанімаційних заходів (оживлення): штвихованце дихання, зовнішній масаж серця;

- обробити ушкоджені частини тіла.

6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно виклик швидку допомогу, або підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи.

7. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що трапи лось.

Важливо знати обставини, при яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

Головне при наданні першої допомоги - якнайшвидше звільнити потерпілого від дії струму.

Для звільнення потерпілого при ураженні електричним струмом не­обхідно:

- вимкнути рубильник або викрутити запобіжник;

- вимкнути струмоведучі, мережу живлення.

- сухою палкою відкинути від потерпілого провід, який знаходиться під напругою, відтягнути потерпілого від електричних проводів, від струмопровідних частин установки. При напрузі в установках до 1000 В можна взятися за сухий одяг потерпілого, не торкаючись відкритих частин тіла. Слід користуватися гумовими рукавичками або намотати на руку шарф, прогумований плащ і т.п. Рекомендується стати на ізольований предмет (на суху дошку, на згорток сухого спецодягу).

У випадку судорожного обхвату потерпілим електричного проводу, який знаходиться під напругою, розгорнути руки потерпілому, відриваючи його від проводу послідовним відгинанням окремих пальців. При цьому працівник, який надає допомогу, повинен бути у діелектричних рукавицях і знаходитись на ізолюючій від землі основі.

При напрузі в електричних установках понад 1000 В рятівник повинен вдягти діелектричні боти, рукавиці і діяти діелектричною штангою. Якщо потерпілий при свідомості, його кладуть у зрвихованце положення, накривають теплим покривалом і залишають у стані спокою до прибуття лікаря.

Якщо після звільнення потерпілого від дії струму він не дихає, то по­трібно негайно приступити до штвихованцого дихання і непрямого (зовнішнього) масажу серця. Найбільш ефективним методом штвихованцого дихання є "з рота в рот" або "з рота в ніс". Робиться це таким чином: стають з лівого боку від потерпілого, підкладають під його затилок ліву руку, а правою тиснуть на Його лоб. Це забезпечить вільну прохідність гортані. Під лопатки потерпі­лому кладуть валик із скрученого одягу, а рот витирають від слизу. Зроби­вши 2-3 глибоких вдихи, особа, яка надає допомогу, вдуває через марлю або хустку повітря із свого рота в рот або ніс потерпілого. При вдуванні повітря через рот особа, що надає допомогу, закриває пальцями ніс потерпілого; при вдуванні через ніс потерпілому закривають рот.Після закінчення вдування повітря в рот чи ніс потерпілого звільня­ють, щоб дати можливість вільному видиху. Частота вдування повітря потерпілому повинна бути 12-13 разів за хвилину.

При відсутності у потерпі-юго дихання і пульсу йому потрібно разом зіштвихованцим диханням робити масаж серця. Робиться це так: потерпілого кла­дуть на спину на підлозі, звільняють грудну клітку від одягу, який стискає потерпілого. Особа, що надає допомогу, знаходиться з лівого боку від по­терпілого, долонями двох рук натискує на нижню частину грудної клітки потерпілого з силою, щоб змістити її на 3-4 см. Після кожного натискування потрібно швидко забирати руки з грудної клітки, щоб дати можливість їй випростатись. У такій ситуації операції чергуються. Після 2-3 вдувань пові­тря роблять 4-6 натискань на грудну клітку. Для перевірки появи пульсу масаж припиняють на 2-3 секунди. Перші ознаки того, що потерпілий при­водить до свідомості, - поява самостійного дихання, зменшення синюватос­ті шкіри та поява пульсу.

Констатувати смерть має право лише лікар.

Надання першої допомоги при пораненні й кровотечі

Перша допомога при пораненні та кровотечі зводиться до обережного накладання на рану індивідуального пакета. При цьому мити її водою, зми­вати кров з рани забороняється.

Якщо індивідуального пакета немає, для перев'язування використо­вуйте чисту носову хустинку. У цьому випадку приготовлену для пе­рев'язування тканину змочіть настойкою йоду так, щоб пляма йоду трохи перебільшувала розміри рани.

При кровотечі необхідно підняти поранену кінцівку, закрити рану пе­рев'язувальним матеріалом і притиснути ділянку біля неї на 4-5 хв., не тор­каючись рани пальцем. Після цього рану треба забинтувати. Якщо кровоте­ча продовжується, слід вдатися до здавлювання кровоносних судин за допомогою згинання кінцівки у суглобах,притискування кровоносних судин пальцями, джгутом чи закруткою.

При накладанні джгута спочатку місце накладання обгортають м'яким матеріалом (тканиною, ватою тощо). Потім джгут розтягують і туго перетя. гують ним попередньо обгорнуту ділянку кінцівки доти, поки не припини­ться кровотеча.

При відсутності гумової трубки або стрічки, що розтягується, для джгута застосовують інші матеріали (мотузку, ремінь, рушник тощо). У цьому випадку такий джгут зав'язують вузлом на зовнішньому боці кінців­ки і використовують як закрутку. У вузол просувають важіль (паличку, металевий стержень), яким закручують закрутку до припинення кровотечі. Через 1 годину після накладання джгута його попускають на 5-10 хв., щоб не виникла небезпека омертвіння знекровленої кінцівки. При пораненні великих судин шиї і верхньої частини грудної клітки джгут не накладається. Кровотеча зупиняється при натисканні пальцем на поражену судину у са­мому місці поранення.

Перша допомога при переломах, вивихах,розтягу зв 'язок суглобів, ударах

При переломах, вивихах необхідно надати потерпілому зрвихованце поло­ження, яке виключає рухи пошкодженої частини тіла. Це досягається шля­хом накладання шини, а при її відсутності можна використати палки, дош­ки, фанеру і т.д. Шина повинна бути накладена так, щоб були надійно іммо­білізовані два сусідні з місцем ушкодження суглоби (вище і нижче), а якщо. перелом плеча чи стегна, - то три суглоби. Накладають шину поверх одягу або кладуть під неї що-небудь м'яке - вату, шарф, рушник. Шина повиина бути накладена так, щоб центр її знаходився на рівні перелому, а кінці накладалися на сусідні суглоби по обидва боки перелому. Фіксація відкритого перелому вимагає дотримання додаткових умов. З метою попередження забруднення рани, необхідно змастити поверхню шкіри навколо рани настойкою йоду, попередньо зупинивши кровотечу, і накласти стерильну пов'язку.

Особливо небезпечні травми хребта. У таких випадках необхідно обережно, не піднімаючи потерпілого, підсунути під його спину дошку, щит, двері тощо.

При переломі ребер необхідно міцно забинтувати груди або стягнути їх рушником під час видиху. При ушкодженні тазу необхідно обережно стягнути його широким рушником, покласти на тверді ноші, а під зігнуті і розведені колінні суглоби підкласти валик.

При переломах і вивихах ключиці у підм'язову западину кладуть вату або інший матеріал, згинають руку в лікті під прямим кутом і прибинтову­ють її до тулуба. Рука нижче ліктя повинна перебувати у косинці, яку підв'язують до шиї.

При переломах і вивихах кисті та пальців рук роблять таким чином:

кисть руки з вкладеним у долоню жмутом вати, бинта (пальці зігнуті) при­гадають до шини, яка повинна починатися біля середини передпліччя і

закінчуватися біля кінців пальців, і перебинтовують.

При розтягу зв'язок суглобів - підняти хвору кінцівку догори, накласти холодний компрес та тісну пов'язку, створити спокій до прибуття лікаря.

При ударах — забезпечити потерпілому повний спокій, накласти на мі­сце удару холодний компрес. При ударах із синцями не слід класти примоч­ки, місце удару змастити настойкою йоду і накласти пов'язку.

Перша допомога при опіках, теплових ударах

При наданні першої допомоги при опіках, теплових ударах слід швид­ко припинити дію високої температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг. У першому випадку необхідно загасити полум'я, негайно накинути на людину, що горить, будь-яку цупку тканину, щільно притиснути її до тіла. Знімають тліючий одяг або обливають його водою.

При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно облити холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого лиця у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протя­гом 10-15 хв. Обпечене місце промити 5% - ним розчином перманганату калію, або 10%- ним розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають бинт. Місце опіків їдкими лугами (каус­тичною содою, негашеним вапном) промивають проточною водою протягом 10-15 хв., потім слабким розчином оцтової кислоти. Місце опіків накрива­ють марлею.

Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з'являєть­ся почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують. При більш тяжких опіках (II і III ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікуваль­ний заклад. При опіках не слід розрізати пухирів, видаляти смолистих речо­вин, що прилипли до обпеченого місця, віддирати шматків одягу, які при­липли до рани.

При опіках очей електричною дугою роблять холодні примочки з розчину борної кислоти, потім потерпілого направляють у медичний заклад.

При появі різних ознак теплового або сонячного удару потерпілого негайно виводять на свіже повітря або в тінь, потім його кладуть, розстіба­ють одяг, що стискує, на голову і на серце кладуть холодні компреси, дають пити у великій кількості холодну води, у тяжких випадках потерпілого обливають холодною водою.

При припиненні дихання або його утрудненні до прибуття лікаря по. терпілому роблять штвихованце дихання.

Перша допомога при обмороженні, переохолодженні

Обмороження виникає при місцевій дії холоду на тіло. Холод, діючи на судини, спричиняє їх звуження, внаслідок цього відбувається недостатнє кровопостачання певної ділянки тіла, що проявляється у поблідненні шкіри Якщо вчасно не буде надано першу допомогу, то це може спричинити до відмирання тканини.

Розрізняють три ступені обмороження: І - побіління і втрата чутливос­ті; II - почервоніння і поява "пухирів"; III - омертвіння тканин, які набува­ють буро-червоного кольору.

При обмороженні І ступеня слід розтерти обморожені місця тіла сухою теплою тканиною до почервоніння. При обмороженні II і III ступенів - на­класти стерильні сухі пов'язки і забезпечити негайну доставку потерпілого у лікарню.

При легкому ступені переохолодження тіло розігрівають розтиранням, дають випити кілька склянок теплої рідини. При середньому і тяжкому сту­пенях - тіло енергійно розтирають вовняною тканиною до почервоніння шкіри, дають багато пити.

Перша допомога при отруєнні

Причиною отруєння є проникнення в організм людини різних токсич­них речовин. Захворювання починається через 2-3 години, інколи через 20-26 годин.

Причиною отруєння оксидом вуглецю (II) є вдихання чадного газу, продуктів горіння, диму. Потерпілому необхідно забезпечити приплив сві­жого повітря. Якщо є можливість, - дати подихати киснем. Звільнити його від одягу, який утруднює дихання, дати понюхати нашатирний спирт. На голову і груди потерпілого покласти холодний компрес. У разі припинення дихання необхідно робити штвихованце дихання.

При отруєнні кислотою, якщо нема симптомів, що свідчать про прорив стравоходу або шлунка, потерпілого слід напоїти розчином питної соди, водою. Про отруєнні лугом потерпілого поять оцтовою водою, лимонним соком. При наявності підозри на прорив (нестерпний біль за грудною кліт­кою або в ділянці шлунка) потерпілому не слід нічого давати пити, а негай­но транспортувати у лікувальний заклад.

При харчовому отруєнні потерпілому кілька разів промивають шлунок (примушують випити 1,5-2 л води, а потім викликають блювання подраз­ненням кореня язика) до появи чистих промивних вод. Можна дати 8-Ю таблеток активованого вугілля. Потім дають багато чаю, але не їжу. Якщо після отруєння пройшло 1-2 год., і отрута надходить вже із шлунку до ки­шечника, то викликати блювання даремно. У такому випадку необхідно дати потерпілому проносне (2 столові ложки солі на 1 склянку води). Для зменшення всмоктування отрути слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту потерпілому можна дати розведені крохмаль або молоко.

Щоб запобігти зупинці дихання і кровообігу, необхідне постійне спо­стереження за потерпілим.

 

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.


 

Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

ПРАВИЛА

з техніки безпеки для працівників шкільної їдальні

1. Щоб уникнути опіків, будьте обережні при переміщенні посуду на плиті, не допускайте проливання на гарячу поверхню плит жиру і іншої рідини, пам'ятайте, що температура робочої поверхні досягає 450° С.

2. При появі будь-яких відхилень в роботі холодильної камери – відключити її від електроживлення.

3. Забороняється вмикати хліборізку із знятим механізмом заточування. Забороняється заклинювати ніж, а також натискувати на кнопки.

4. Категорично забороняється включати котел, не перевіривши наявності води в парогенераторі, відкривати під час роботи котла пробно-спускні крани.

5. При завантаженні робочої камери картоплечистки продуктами, слід стежити, щоб туди не попадали заяві речі.

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.

 


 

Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

 

ПРАВИЛА

з техніки безпеки при експлуатації електричних плит

 

1. При встановленні плит необхідно забезпечити надійне заземлення. Заземлення повинно відповідати інструкції заземлення в електричних установках з напругою до 1000 В.

2. До обслуговування плит допускаються особи, які пройшли технічний мінімум по експлуатації і догляду за устаткуванням.

3. До технічного обслуговування допускаються особи, які мають документи на право виконувати ремонт електроустановок.

4. При роботі з плитами дотримуйтесь таких правил безпеки:

· щоб уникнути опіків, будьте обережні при переміщенні наплитної посуди, не допускайте проливання на гарячу поверхню плит жиру і іншої рідини, пам'ятайте, що температура робочої поверхні досягає 450°

· при замиканні електропроводу на корпус, негайно відключіть плиту від електромережі і включіть знову тільки після усунення спеціалістами всіх несправностей;

· відключайте плиту перед санітарною обробкою і зупинкою на ремонт, при виявленні несправностей викликайте слюсаря-електрика.

5. При технічному обслуговуванні відключіть плити від електромережі зняттям плавких запобіжників або виключенням автоматичного вимикача цехового електрощита і повісьте на апаратуру плакат "Не включати - працюють люди", від'єднайте при необхідності проводи електроспоживання плит і ізолюйте їх.

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.


 

Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

ПРАВИЛА

по техніці безпеки при роботі з холодильною шафою

 

1. До роботи з шафою повинні допускатися тільки особи, які пройшли відповідальний інструктаж, ознайомлені з його обладнанням і правилами користування.

2. Не допускайте експлуатувати виріб з відкритим щитом машинного відділення.

3. Холодильний агрегат в обов'язковому порядку повинен бути заземлений. Заземлення періодично повинно перевірятися.

4. Обережно виконувати роботи в зоні випаровувача при знятому щиті.

5. Не допускається самовільне регулювання приладів автоматичного управління, не можна знімати щит машинного відділення, торкатися пломби.

6. При появі будь-яких відхилень в роботі холодильної машини, а також при виявленні поломок в електричній частині необхідно зразу відімкнути холодильний агрегат і викликати обслуговуючого електрика. До приходу механіка до установки не повинні допускатися сторонні особи.

 

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.

 


 

Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

 

Інструкція по охороні праці № 37

для працівників,

експлуатуючих універсальні теплові апарати (електроплити)

1. Загальні вимоги

 

1.1. До експлуатації електричних плит допускаються особи не молодше 18 років, які мають посвідчення про проходження навчання по відповідній програмі і які пройшли інструктаж по охороні праці. Повторна перевірка знань проводиться щорічно, інструктаж по охороні праці на робочому місці щоквартально.

1.2. При виконанні робіт небезпечними і шкідливими виробничими факторами є: можливість ураження електричним струмом, різке коливання температури, висока температура.

1.3. Дотримуйтесь правил внутрішнього трудового розпорядку, не знаходитьсь на робочому місці в нетверезому стані, курити у відповідних місцях.

1.4. Виконувати роботу в встановлених діючих нормах сан(спец) одяг.

1.5. Не виконувати самостійно ремонт теплових апаратів (електроплит).

1.6. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.

1.7. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.

1.8. При травмі звернутись за медичною допомогою і повідомити при цьому, якщо ви можете, адміністрацію, потребуйте складання акту.

1.9. За невиконання вимог даної інструкції ви несете відповідальність у відповідності з діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

 

2.1. Приведіть в порядок одяг і взуття. Волосся заберіть під головний убір.

2.2. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, надійність з’єднання корпусу плити з заземленою шиною.

2.3. Перевірте справність терморугелятора і пакетних перемикачів.

2.4. Перевірте стан захисних і регулюючих пристроїв.

2.5. Перевірте якість настилу плити (настил повинен бути рівним і гладким).

 

3. Вимоги безпеки під час роботи.

 

3.1. Слідкуйте за санітарним станом робочої поверхні плити, не тримайте близько легкозаймисті предмети.

3.2. Включайте кожну конфорку і жарову шафу індивідуальним перемикачем.

3.3. В період розігріву плита вмикається на повну міць, а після розігріву – на міць, необхідну для даного технічного процесу.

3.4. Не тримайте конфорки незагруженими при включенні плити на максимальну міць.

3.5. Не перегрівайте плиту, щоб уникнути деформації настилу.

3.6. Не охолоджуйте настил плит або конфорок в розігрітому стані за допомогою змочування їх холодною водою.

3.7. Не допускайте розливу рідини на робочу поверхню плити.

3.8. Не використовуйте наплитний посуд з скривленим дном.

3.9. Слідкуйте, щоб робочі місця були забезпечені діалектичними килимами.

3.10.Сполучаючи з основною роботою яку-небудь іншу, вивчіть і виконуйте інструкцію по охороні праці для сполучення професії, вимагайте, щоб вас проінструктували безпечним методам роботи.

 

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

 

4.1. При ситуації, яка може привести до аварії, нещасному випадку (виявленні електричного струму на корпусі плити, при раптовому перериві подачі ел. Струму і т.д.) відключіть плиту, забезпечте огорожу небезпечної зони, повідомте про ситуацію адмінітсрацію.

4.2. При нещасному випадку надайте першу допомогу потерпілому.

При ураженні електричним струмом звільніть потерпілого від дії ел.струму, приведіть в свідомість, при зупинці дихання зробіть штвихованце дихання. Викличте швидку допомогу або доставте потерпілого в лікувальну установу.

 

5. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

 

5.1. Після закінчення роботи плити, відключіть подачу електричного струму і дайте апарату вистигнути.

5.2. Приберіть робочу поверхню, протріть вологою ганчіркою, а потім сухою тканиною.

5.3. Повідомте адміністрацію про несправності, які виникли в процесі роботи і про прийнятих мірах по їх усуненню.

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.


Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

 

 

Інструкція по охороні праці № 38

Для мийника посуду

 

1. Загальні вимоги безпеки

 

1.1. До роботи мийника посуду допускаються особи, які пройшли навчання по Програмі технічного мінімуму для кадрів робочих професій підприємств торгівлі і суспільного харчування, ввідний інструктаж і інструктаж на робочому місці по охороні праці.

1.2. Дотримуйтесь правил внутрішнього трудового розпорядку. Не находьтесь на робочому місці в нетверезому стані, паліть в дозволених місцях.

1.3. Не допускайте переохолодження тіла від руху повітря (протяги, вентиляція) для попередження можливого захворювання. Через кожні 2-3 години роботи стоячи робіть короткочасні перерви (5-10 хв.) для відпочинку використовуйте зрвихованций стілець. Не піднімайте і не переносьте вагу вище встановленої норми: для чоловіків – 50 кг, для жінок – 15 кг.

1.4. Виконуйте роботу в встановленому діючими нормами сан(спец) одягу.

1.5. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.

1.6. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.

1.7. При травматизмі зверніться за медичною допомогою і повідомте при цьому, якщо ви в змозі, адміністрацію, вимагайте щоб склали акт.

1.8. За невиконання вимог даної інструкції ви несете відповідальність у відповідності з діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

 

2.1. Приведіть в порядок одяг і взуття. Волосся заберіть під головний убір.

2.2. Перевірте справність обладнання, кранів, інвертаря.

2.3. Перевірте наявність на підлозі приміщення мийки решіток.

 

3. Вимоги безпеки під час роботи.

 

3.1. Робоче місце утримуйте в чистоті і не загороджуйте посторонніми предметами. Слідкуйте, щоб підлога не була слизькою, і закритою дерев’яною решіткою.

3.2. Звільняйте посуд від залишків їжі дерев’яною лопаткою, волосяною чи трав’яною щітками. Залишки їжі кладіть в банки з кришками.

3.3. Вкладайте тарілки в вани по розмірам і невеликими стопами не більше 25-30 шт.

3.4. Мийку стаканів здійснюйте окремо від іншого посуду. Встановлюйте стакани на підношеннях в 1 ряд.

3.5. Негайно виймайте з моєчних ван осколки розбитого посуду, а також вилучайте із вживання посуд з тріщинами і щербинками.

3.6. При митті посуду добавляйте в воду миючі засоби, дозволені органами здоров’яохорони, використовуйте волосяну щітку або мочалку.

3.7. Дезинфекцію посуду проводьте 0,2% розчином хлорної ізвесті або хлораміном. Користуйтесь резиновими рукавицями при роботі з дезинфікуючими і миючими засобами. Зберігайте дезинфікуючий розчин в спеціальній ємності з закритою кришкою.

3.8. Застосовуйте спеціальні металеві корзини і сітки для споліскування посуду в гарячій воді.

3.9. Просушуйте посуд в сушильних шафах, на спеціальних лотках або решітках.

3.10.Остерігайтесь заусениць, при чистці вилок, ножів і ін. столових приборів.

3.11.Негайно прибирайте з підлоги жир, упущені залишки їжі, осколки розбитого посуду.

3.12.Суміщаючи з основною роботою яку-небудь іншу вивчіть і виконуйте інструкцію по охороні праці суміщаємої професії, вимагайте, щоб вас проінструктували безпечним методам роботи.

 

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

 

4.1. При аварії або ситуації, яка може привести до аварії, нещасному випадку, зупиніть роботу, попередьте рядом працюючих про небезпеку, повідомте про ситуацію адміністрацію.

4.2. Негайно зупиніть роботу при відчутті навіть незначного опіку руки водою з розтвором миючих засобів і зверніться до лікаря.

4.3. При нещасному випадку надайте першу допомогу потерпілому. Викличіть швидку або доставте потерпілого до найближчої лікувальної установи.

4.4. При виникненні пожежі негайно прийміть міри для гасіння його з допомогою вогнегасників і інших засобів, а також викличіть пожежну охорону і повідомте адміністрацію.

 

5. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

 

5.1. Видаліть залишки їжі із моєчної машини; вимийте її, очистіть і вимийте інвентар.

5.2. Вимитий посуд і прибори, а також інвентар і що залишилися миючі засоби вкладіть в установлені для них місця.

5.3. Прийміть міри по забезпеченню особистої гігієни.

5.4. Приберіть своє робоче місце.

5.5. Повідомте адміністрацію про поломки під час роботи і про прийняті міри по їх усуненню.

 

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.

 


 

 

Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

 

 

Інструкція по охороні праці № 39

Під час роботи з електричними котлами

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До обслуговування теплового обладнання з електричним обігрівом (їжеготуючі котли) допускаються особи не молодше 18 років, які мають посвідчення про проходження спеціального технічного мінімуму по експлуатації теплової апаратури і які пройшли інструктаж по охороні праці. Повторна перевірка знань проводиться щорічно, інструктаж по охороні праці на робочому місці (щоквартально).

1.2. При виконанні робіт з небезпечними і шкідливими виробничими факторами є : різке коливання температури, висока температура, електричний струм).

1.3. Дотримуйтесь правил внутрішнього трудового розпорядку, не знаходьтесь на робочому місці в нетверезому стані, куріть в відведених місцях.

1.4. Виконуйте роботу в встановлених діючих нормах сан(спец) одягу, взутті.

1.5. Не робіть самостійно ремонт обладнання.

1.6. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.

1.7. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.

1.8. При травмі зверніться за медичною допомогою і повідомте про це, якщо в змозі, адміністрацію, складіть акт.

1.9. За невиконання вимог даної інструкції Ви несете відповідальність у відповідності з діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Приведіть в порядок одяг і взуття. Волосся заберіть під головний убір.

2.2. Незалежно від марки котла перевірте: надійність кріплення; справність запобіжних деталей; наявність і справність захисного заземлення, занулення. При цьому загальний опір заземлюючого засобу не повинен перевищувати 4 ОМ. Кожний ел.тепловий апарат підключайте до зовнішньої сіті окремою ел. Проводкою з індивідуальними плавкими запобіжниками і пусковими засобами.

2.3. Котли ополосніть водою, перевірте рівень води в паргенераторі, манометр, запобіжний клапан.

2.4. Перевірте цілісність резинової прокладки кришки і відкидних болтів.

 

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Робоче місце утримуйте в чистоті і не загороджуйте іншими предметами, слідкуйте, щоб підлога не була слизькою.

3.2. Не допускайте роботи їжеготуючого обладнання без завантаження.

3.3. Постійно контролюйте роботу клапана-турбинки кришки, подвійного запобіжного клапана, манометра, сигнальних ламп.

3.4. Слідкуйте за показниками манометра, не допускайте перевищення тиску в пороводяній рубашці котла вище допустимого (0,7 ати).

3.5. Остерігайтесь опіків парою при відкритті кришки електричних їжеготуючих котлів.

3.6. Піднімайте клапан-турбинку за кільце дерев’яним стержнем. Послаблюйте і відкручуйте відкідні болти перед відкриттям кришки стаціонарних їжеготуючих котлів, спочатку задні, потім середні і передні.

3.7. Відключайте автоклав від сеті перед відкриттям кришки, випускайте залишки пари через пароповітряний кран в кришці. Послаблюйте і відкручуйте болти при відсутності тиску в автоклаві, послідовно (хрест-на-хрест).

3.8. Не відкривайте кран рівня води і не заливайте воду в пароводяну рубашку нагрітого їжеготуючого котла.

3.9. Не включайте котел при відсутності води в пароводяній рубашці.

3.10.Не перекидайте котел при ввімкненому нагріві.

3.11. Слідкуйте, щоб робочі місця були забезпечені діалектичними коврами.

3.12.Суміщуючи з основною роботою яку-небудь іншу, вивчіть і виконайте інструкцію по охороні праці для суміжної професії, вимагайте, щоб Вас проінструктували безпечним методам роботи.

 

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.1. При ситуації, яка може привести до аварії, нещасному випадку:

- виявленні електричного струму на корпусі котла: виявленні несправності манометрів, засобів автоматики, при спрацьовуванні запобіжного клапана, паровиділення і підтікання води, при виявленні в паровій рубашці котла тріщини, розриву – негайно припиніть роботу, відключіть обладнання, забезпечте огорожу небезпечної зони, повідомте про ситуацію адміністрацію.

4.2. При нещасному випадку надайте першу медичну допомогу потерпілому.

4.3. При опіках І ступеня полийте водою обпечене місце або погрузіть в холодну воду на 10-15 хв., а потім накладіть стерильну пов’язку. При опіках ІІ-ІІІ ступеня накладіть стерильну пов’язку. Не проколюйте опіки.

4.4. При ураженні ел.струмом звільніть потерпілого від дії ел.струму, приведіть у свідомість, при зупинці дихання зробіть штвихованце дихання. Викличіть швидку допомогу або доставте потерпілого до найближчої лікувальної установи.

4.5. При виникненні пожежі негайно прийміть міри по погашенню її з допомогою вогнегасників і інших засобів, а також викличте пожежну охорону і повідомте адміністрацію.

 

5. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

5.1. Після видалення із стаціонарного котла готових продуктів, промийте його гарячою водою. Для цього опустіть кришку, відкрийте вентиль “промивка” і закрийте вентиль “відвід пари” (клапан-турбинку на кришці необхідно в цей час підняти за кільце). Промивку котла, перекидного з допомогою спеціального пристрою, виконайте в нахиленому стані.

5.2. Перед промивкою котел і станцію управління відключіть від електромережі.

5.3. В перекидних котлах не менше одного разу в місяць змазуйте цапри, один раз в шість місяців змазуйте механізм перекидного котла.

5.4. Періодично розбирайте і прочищайте запобіжний клапан від накипу. Після чистки клапан опломбуйте.

5.5. Заберіть інвентар на спеціально відведені місця зберігання.

5.6. Повідомте адміністрацію про несправності, які виникли під час роботи і про їх усунення.

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.


Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

 

Інструкція по охороні праці № 40

для кухонного працюючого по виконанню робіт по завантаженню ( розвантаженню ), розпакуванню тари

 

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1. До виконання робіт по транспортуванню вантажів, вантажно-розвантажуючих робіт і для зовнішньої мережі, обслуговування обладнання допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання по Програмі технічного мінімуму для кадрів робочих професій підприємств торгівлі і суспільного харчування, засвоївши безпечні умови праці і які пройшли інструктаж по охороні праці.

1.2. При виконанні робіт небезпечними і шкідливими виробничими факторами є: фізичні навантаження, працююче обладнання, недостатня освітленість робочої зони, гострі кромки, заусениці, шершавість поверхні вантажів, тари.

1.3. Дотримуйтесь правил внутрішнього трудового розпорядку. Не знаходятьсь на робочому місці в нетверезому стані, паліть в дозволених місцях.

1.4. Виконуйте роботу в встановлених нормах сан(спец) одязі.

1.5. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.

1.6. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.

1.7. При травматизмі зверніться за медичною допомогою і повідомте про це, якщо в змозі, адміністрацію, вимагайте складання акту.

1.8. За невиконання вимог даної інструкції Ви несете відповідальність у відповідності з діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Приведіть в порядок одяг і взуття, волосся заберіть під головним убір, рукава одягу застебніть біля кість руки. Не заколюйте голками одяг, не тримайте в кишенях булавок, скляних і інших речей, які б’ються, і гострих предметів.

2.2. Перевірте справність вантажних візків, інших засобів малої механізації, інструментів і пристроїв для відкриття тари, інвертаря.

2.3. Звільніть прохід, транспортні шляхи і запасні виходи від тари, товарів, інвентаря і ніших предметів.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Не транспортуйте сировину, продукти в несправній тарі. При переносі товарів в твердій тарі використовуйте рукавиці.

3.2. Відкриті тари робіть передбаченими для цього інструментами (кліщі, лапа, молоток і ін). відкривши тару, видаліть з дощок цвяхи, кінці металевої окантовки, загніть всередину стінок тари.

3.3. Відкривайте мішки спеціальним ножем. Не використовуйте для цього ножі і інші предмети, при вспорюванні мішка лезо ножа тримайте від себе.

3.4. Бочки відкривайте забійниками. Не збивайте обручі і не вибивайте дно бочок з допомогою сокири, лома або інших випадкових предметів.

3.5. Для відкриття консервованих продуктів використовуйте ключі виробничого виробництва. При відкритті скляних банок переконайтесь, що банка не має тріщин.

3.6. При вкладанні вантажів на візок і переміщення їх виконуйте наступне:

- слідкуйте, щоб вантаж лежав стійко і не міг впасти від випадкових поштовхів на шляху;

- розмістіть вантаж таким чином, щоб він не міг зачепити під час руху двері, стіни і інші об’їжджаючи нерівності і вибоїни на підлозі;

- переміщуйте візок обережно, в необхідних випадках тормозіть, будьте обережні на поворотах, об’їжджайте нерівності і вибоїни на підлозі;

- попереджуйте встрічних на шляху про рух сигналом;

3.7. При використанні розвантажуючих люків для спуску вантажу в підвальне приміщення не забирайте вже спущений вантаж під час спуску інших вантажів.

3.8. При переміщенні вантажу по горизонтальній площині, знаходьтесь позаду бо з боку вантажу, а при переміщенні вантажу в проході, знаходьтесь позаду вантажу. При переміщені вантажу по нахиленні площині, стійте з боку або користуйтесь підтримуючим канатом.

3.9. Використовуйте при вантаженні бочок і інших важких вантажів на товарні ваги, не встановлені пристрої на полу, нахиленим містком.

3.10. Не переміщуйте вантаж волоком.

3.11.Переносьте наплитні котли з гарячою їжею вдвох, при знятій кришці котла.

3.12.Використовуйте спеціальний інвентар підставки при установці котлів, ємностей і ін. Не використовуйте для цієї мети випадкових предметів.

3.13.При роботі на конвеєрі:

- не переміщуйтесь через стрічку, що рухається;

- не встановлюйте конвеєр під нахилом, який перебільшує 30 гр;

- не працюйте на конвеєрі без прийомного і подаючого стола, огорожі рухаючихся частин;

- при нахилі або пробуксовці стрічки конвеєра зупиніть роботу.

3.14.При включенні газового обладнання (котли, плити, кип’ятильники і ін) перевірте наявність тяги в топках і димоходах. Перекрийте кран подачі газу при відсутності тяги, відриві, проскакуванню, вибиванні або затуханні вогню у горілок газового обладнання.

3.15.Запалюйте газові горілки від запальника. Відкривайте газовий кран перед горілкою після піднесення до горілки запаленого запальника.

3.16.Не доторкайтеся до електропроводів і струмоведучих частин ел.обладнання і частин механізму, що рухаються.

3.17.Суміщаючи з основною роботою якусь іншу, вивчіть і виконуйте інструкцію по охороні праці для суміщення професій, вимагайте, щоб Вас проінструктували безпечним методам роботи.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може привести до аварії, нещасному випадку, зупиніть роботу обладнання, забезпечте огорожу небезпечної зони, попередьте працюючих про небезпеку, повідомте адміністрацію.

4.2. При нещасному випадку надайте першу допомогу потерпілому. При пораненні, не торкаючись руками рани, змастіть її краї йодом, положіть на рану стерильну пов’язку і забинтуйте. У випадку сильної кровотечі накладіть тугу пов’язку або джгут. При ураженні електричним струмом звільніть потерпілого від дії ел.струму, приведіть у свідомість, при зупинці дихання зробіть штвихованце дихання, при зупинці серці зробіть прямий масаж серця. Викличіть швидку допомогу або доставте потерпілого у лікарню.

4.3. При виникненні пожежі негайно прийміть міри по тушінню з допомогою вогнегасників і інших засобів, а також викличте пожежну охорону і повідомте адміністрацію.

5. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

5.1. Приведіть в порядок робоче місце. Обладнання, робочий інструмент і пристосування очистіть від залишків продуктів і промийте у відповідності обережності.

5.2. Заберіть інструменти і інвентар на місця їх збереження.

5.3. Повідомте адміністрацію про поломки, які виникли під час роботи і про міри по їх усуненню.

 

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.


Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

 

Інструкція по охороні праці № 41

для кухаря по виконанню робіт по приготуванні їжі

 

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи кухаря допускаються особи, які пройшли навчання по Програмі технічного мінімуму для кадрів робочих професій підприємств торгівлі і суспільного харчування, які засвоїли безпечні прийоми роботи, пройшли інструктаж по охороні праці і медичне свідоцтво.

Технічний мінімум по діючому обладнанню проводиться один раз в два роки, по новому обладнанню по мірі його поступу, але до доступу його в експлуатацію. Повторний інструктаж по охороні праці проводиться щоквартально.

1.2. При виконанні робіт небезпечних і шкідливих виробничими факторам є: різке коливання температури, рухомі частини виробничого обладнання, електричний струм, фізичні навантаження. Не допускайте переохолодження тіла від руху повітря (протяги, вентиляція) для попередження можливого захворювання. Не піднімайте і не переносьте вантаж вище встановленої норми: для чоловіків – 50 кг., для жінок – 15 кг.

1.3. Дотримуйтесь правил внутрішнього трудового розпорядку. Не знаходьтесь на робочому місці в нетверезому стані, паліть у дозволених місцях.

1.4. Виконуйте роботу в встановлених діючими нормами спецодягу, взутті.

1.5. Не здійснюйте самостійно ремонт обладнання.

1.6. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.

1.7. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.

1.8. При травмі зверніться до медичною допомогою і повідомте про уе, якщо Ви в змозі, адміністрацію, вимагайте складання акту.

1.9. За невиконання вимог даної інструкції Ви несете відповідальність у відповідності з діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Приведіть в порядок одяг, волосся заберіть під головний убір, застебніть рукава, не заколюйте голками одяг, не тримайте в кишенях булавок, скляних і інших гострих предметів.

2.2. Оглянете обладнання і перевірте наявність і справність захисного заземлення, занулення.

2.3. Перевірте наявність і справність огорожі, напільних решіток.

2.4. Перевірте наявність кріплення обладнання на робочому місці, фундаменті, іншому місці. Закріплюйте надійно змінні машини на корпусі електричного проводу з допомогою гайок.

2.5. Перевірте збірку машин для нарізки варених овочів обережно, без великих зусиль і ударів, остерігайтеся порізів ножами ріжучих механізмів.

2.6. При користуванні газовим обладнанням перевірте наявність тяги в топках і димоходах.

2.7. Перекривайте кран подачі газу при відсутності тяги, припиненні подачі газу, відриві, проскоці, вибиванні або затуханні вогню у горілок.

2.8. Запалюйте газові горілки від запальника через спеціальний люк. Відкривайте газовий кран перед горілкою після піднесення до горілки запаленого запальника.

2.9. Перевіряйте рівень води їжеготуючих котлів по контрольному кранику в пароводяній рубашці.

2.10.Перевіряйте правильність встановлення меж регулювання в пароводяній рубашці котлів по електроконтактному манометрі.

2.11.Не вмикайте пароварочні апарати в роботу при відсутності води в водопровідній мережі.

2.12.Перевіряйте справність прижимних пружин дверей жарочних і пекарських камер теплового обладнання.

2.13.Не приступайте до роботи при виявленні несправності автоматики безпеки і регулювання, електроконтактних манометрів, прострочених строках їх справності і таврування.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Робоче місце утримуйте в чистоті і не загороджуйте іншими предметами, слідкуйте, шоб підлога не була слизькою.

3.2. Працюйте з ножем обережно, правильно тримайте руку і ніж при обробці продуктів.

3.3. Не користуйтесь ножами, які мають рухаючі, ненадійно закріплені або тупі леза.

3.4. Не робіть робіт по переміщенню продуктів і тари з ножем в руках. Не залишайте ножі на столі під час перервах в роботі. Зберігайте їх в чохлах в спеціально відведених місцях.

3.5. Здійснюйте нарізку моноліта масла врвихованцу з допомогою струни з рукоятками.

3.6. Не нарізайте продукти врвихованцу на вазі, використовуйте для цього розділочні дошки.

3.7. Здійснюйте порізку цибулі на робочому місці, обладнаному витяжною вентиляцією, або використовуйте спеціальне пристосування.

3.8. При експлуатації машин для порізки, не проштовхуйте продукти в загрузочну лійку руками, використовуйте для цієї мети необхідні матеріали.

3.9. Не допускайте роботи стаціонарних їжеготуючих котлів і іншого теплового обладнання без завантаження.

3.10.Остерігайтесь опіків парою при відкритті дверці камери пароготуючого апарату.

3.11.Відкривайте кришки наплитного посуду з гарячою їжею обережно, рухом “на себе”.

3.12.Переміщуйте посуд на поверхні плити обережно, без ривків і великих зусиль.

3.13.При закладці в киплячий жир картоплі і інших овочів не допускайте попадання води.

3.14.Вкладайте напівфабрикати на розігріту сковорідку і листи рухом “від себе”.

3.15.Загвинчуйте відкідні болти їжеготуючих котлів спочатку передні, потім задні, у автоклавів хрест-на-хрест.

3.16.Слідкуйте за показниками манометра, не допускайте перевищення тиску в пароводяній рубашці котла вище допустимого.

3.17.Піднімайте клапан-турбинку за кільце дерев’яним стержнем. Послаблюйте і відкручуйте відкідні болти перед відкриттям кришки стаціонарних їжеготуючих котлів спочатку задні, потім середні і передні.

3.18.Відключайте автоклав від мережі перед відкриттям кришки, випускайте залишки пари через пароповітряний кран в кришці. Послаблюйте і відкручуйте болти при відсутності тиску в автоклаві послідовно хрест-на-хрест.

3.19.Не відкривайте кран рівня води і не заливайте воду в пароводяну рубашку нагрітого їжеготуючого котла.

3.20.При використанні обладнання на роздачі їжі слідкуйте за наявністю і рівнем води в ванні електромармита, не вмикайте термостат в електричну мережу без рідини в завантажуючій вані.

3.21.Здійснюйте витяг сковорідок із мармитниць обережно, без ривків і великих зусиль.

3.22.При перевозі і встановленні котлів з їжею використовуйте візки з підйомною платформою.

3.23.Встановлюйте посуд з їжею на стійкі підставки, поверхня яких повинна бути більше поверхні дна встановлюваного посуду.

3.24. Не залишайте без нагляду працююче електрообладнання. Не доторкуйтесь до оголених електричних проводів і незахищених струмоведучих частинам ел.обладнання, не працюйте близько коло них. Не здійснюйте самостійно який-небудь ремонт ел.обладнання.

3.25.Слідкуйте, щоб підлога не була слизькою. При пролитті жиру, рідини негайно протріть підлогу насухо.

3.26.Суміщаючи з основною роботою яку-небудь іншу, вивчіть і виконуйте інструкцію по охороні праці для суміщуючої професії, вимагайте, щоб Вас проінструктували безпечним методам роботи.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може привести до аварії, нещасному випадку (при виявленні напруги на корпусах машин, апаратів, при перерві подачі ел.стурму, при неспрацьовуванні кнопок “пуск”. “стоп”, при спрацюванні запобіжного клапана, парі і підтіканні води, появі інших шумів, запаху горілого, диму, якщо при запалюванні або під час горіння газу здійснюється обрив, проскок, вибивання або затухання вогню і т.д.) відключіть обладнання, перестаньте працювати, забезпечте огорожу небезпечної зони, повідомте про це адміністрацію.

4.2. При пораненнях, не торкаючись руками рани, змажте її краї йодом, положіть на рану стерильну пов’язку і забинтуйте. У випадку сильної кровотечі накладіть тугу пов’язку або джгут.

При ураженні ел.струмом звільніть потерпілого від дії ел.струму, приведіть у свідомість, при зупинці дихання зробіть штвихованце дихання.

Викличте лікаря або доставте потерпілого до найближчої лікарні.

4.3. При виникненні пожежі забезпечте обладнання, відключіть подачі газу, негайно прийміть міри по гасінню пожежі з допомогою вогнегасників і інших засобів, а також викличне пожежну охорону і повідомте адміністрацію.

5. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

5.1. Виключіть теплове, електричне обладнання. В газовому обладнанні закрийте загальний кран, крани горілок, запальників, шибер газових апаратів.

5.2. Здійсніть чистку і мийку обладнання після відключення його від мережі і зупинки всіх механізмів, що рухаються. Не допускайте попадання води на струмоведучі частини обладнання.

5.3. Злийте воду з мармита для інших блюд після відключення його від електричного струму.

5.4. Очистіть ретельно клапан-турбинку і пароводяну трубу їжеготуючого котла від залишків їжі.

5.5. При розборі овочеріжучих машин для санітарної обробки остерігайтесь порізів ріжучими кромками ножів.

5.6. Заберіть інструмент і інвентар у відведені для цього місця зберігання.

5.7. Повідомте адміністрацію про несправності, які виникли під час роботи і про міри, які були здійснені для їх усунення.

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.

 

 

Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

 

ПРАВИЛА

техніки безпеки під час миття посуду рвихованцим способом

А) Механічне видалення залишків їжі щіткою або дерев'яною лопаткою;

Б) Миття посуду в воді, яка має температуру 500 С з додаванням 1 % тринатрійфосфату або кальцинованої соди 0,5 % миючого засобу “Прогрес”, посудомиття або інших миючих засобів, дозволених органами охорони здоров’я.

В) Дезинфекція в другому гнізді ванн 0,2 % розчином хлорної ізвесті або хлораміна 0,2 %. Для цього потрібно вносити 200 мл освітленого розчину хлорної ізвесті на 10 літрів води (1 відро);

Г) Споліскування посуду в третьому гнізді ванн гарячої води з температурою 80 град.С для чого посуд повинен завантажуватись в металічні сітки;

Д) Просушування посуду в сушильних шафах, на полках або решітках:

- при механізованій мийці столового посуду необхідно попередньо очистити його від залишків їжі;

- в якості миючих засобів для машинної мийки можна застосувати “Посудомий” в концентрації 2 % 1 столова ложка на 1 літр води і інші дозволені миючі засоби;

- для дезинфекції в бачок миючої машини заливається один стакан 10 % розчину хлорної ізвесті на відро води.

РЕЖИМ МИТТЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ:

- Прибори – ложки, вилки і ножі необхідно мити з додаванням дозволених миючих засобів з подальшим ополіскуванням проточною водою температури не менше 800С;

- Рекомендується прополіскувати вимиті прибори в жарочних або духових шафах на протязі 2-3 хв, шафах стерилізації ШСЕ-80.

РЕЖИМ МИТТЯ СКЛЯНОГО ПОСУДУ:

- Стакани, кружки, вази, розетки, чарки, бокали і ін. миються в двохгніздових ваннах водою температурою від 60 до 80 0С з додаванням в перше гніздо дозволених миючих засобів;

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.


Просмотров 549

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!