Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убірПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір.

2.2. Підготуйте до роботи інструмент, пристосування. Переконайтесь, чи інструмент відповідає таким вимогам:

- молотки мають бути насаджені на рукоятки з овальним перерізом;

- керни, молотки, зубила та інші інструменти не повинні мати відбитих і скошених бойків і задирок;

- провід не повинен мати пошкоджень;

- гаєчні ключі мають бути справними і відповідати розмірам болтів і гайок. Нарощувати ключі іншими предметами не дозволяється.

2.3. Перед ввімкненням електроінструменту необхідно перевірити:

- чи вмикається електродвигун;

- правильність і надійність кріплення робочої частини;

- відповідність напруги електромережі, до якої приєднують;

- робочий інструмент;

- надійність кріплення всіх різьбових частин (з'єднань);

- легкість і плавність руху всіх ходових деталей;

- наявність всіх огороджуючих деталей.

Для приєднання електроінструменту до мережі застосовують шланго­вий кабель, який має чотири жили для двигуна трифазного струму і жили для двигуна однофазного струму. Відповідно четверту чи третю жилу вико­ристовують для заземлення корпуса.

Ручки електроінструментів і ввід живильних дротів повинні бути на­дійно ізольовані.

Забороняється користуватися штепсельним з'єднанням, в якому оголе­ні контакти, розбитий корпус.

При підключенні інструменту необхідно перевірити справність занулюючої жили шлангового дроту і додатково заземляючого провідника, при­єднаного до затискача, що перебуває у найвищій частині корпуса.

Для роботи з електроінструментом необхідно одягти спецодяг (діелек­тричні рукавиці), застосовувати захисні засоби (гумові килимки), одягти запобіжні окуляри.

2.4. Перед роботою на верстатах слід перевірити наявність та справ­ність захисних кожухів, заземлюючих, занулюючих пристроїв, пускових і гальмівних пристроїв.

Перевірити на холостому ходу верстата справність органів управління:

механізмів головного руху, подачі, пуску, зупинки руху, справність системи змазування й охолоджування тощо.

2.5. При виявленні несправностей повідомте про них безпосередньо керівника і без його дозволу до роботи не приступайте.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати вказівки, інструкції по обслуговуванню і доглядузаверстатами.

3.2. Встановлювати і замінювати ріжучий інструмент слід лише після повної його зупинки.

3.3. Під час роботи верстата не брати і не подавати через працюючий верстат будь-яких предметів, не підтягувати болтів, гайок та інших з'єднуючих деталей верстата.

3.4. При ввімкненому в мережу електроприладі забороняється:

- вимірювати оброблювані деталі;

- регулювати установку і замінювати робочу деталь;

- прибирати стружку, ошурки, змащувати інструмент;

- працювати електроінструментом під час дощу і снігу, якщо робоче місце не захищене навісом;

- працювати електроінструментом з приставної драбини;

- залишати електроінструмент на риштуваннях чи підвішувати на дра­бинах, щоб уникнути випадкового падіння;

- залишати електроінструмент без нагляду, переходити з одного робо­чого місця на інше з невимкненим електродвигуном чи інструментом.

З 5. При перервах в подачі електроенергії і при тимчасовій перерві у роботі слід негайно вимкнути верстат, електроінструмент з мережі.

3.6. Забороняється працювати електроінструментами, у яких диск пили не захищений кожухом.

3.7. При роботі деревообробними інструментами необхідно запобігати потраплянню під ріжучі частини цвяхів та інших металевих виробів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути верстат, електроінструмент з мережі.

4.2. Очистити робоче місце від стружки, ошурок, тирси спеціальною щіткою, спеціальним гачком.

4.3. Ретельно очистити верстат, інструмент від бруду, мастила, пилу, а ржавіючі частини протерти промасленою ганчіркою.

4.4. Інструмент слід зберігати в сухому опалюваному приміщенні. При зберіганні інструмент повинен бути захищеним від проникнення вологи та пилу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправностей, напруги на корпусі обладнання чи інших дефектів, необхідно роботу припинити, усунути несправності, попе­редньо вимкнути живлення (вимкнути рубильник).

5.2. При загорянні електропроводки негайно вимкнути подачу напруги і приступити до гасіння пожежі, одночасно повідомити адміністрацію.

5.3. При ураженні електрострумом, негайно звільнити потерпілого від дії електроструму.

5.4. При відсутності ознак життя в потерпілого, йому слід негайно ро­бити штвихованце дихання і непрямий масаж серця до приїзду "швидкої допомо­ги".

 

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.


Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 13

під час виконання робіт по охороні майна дошкільного навчального закладу, будівель та споруд

1. Загальні положення

1.1. До роботи допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спе­ціальне навчання, вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці.

1.2. Працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;

- особисто вживати заходи щодо усунення небезпечної ситуації;

- виконувати вимоги інструкцій.

1.3. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов'язаної з його прямими обов'язками, якщо створилась небезпечна для його життя чи здоров'я ситуація, або для людей, які його оточують, і навко­лишнього середовища

1.4. Працівник повинен дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку:

- дотримуватися дисципліни;

- утримувати в чистоті робоче місце, територію навчально-виховного закладу;

- періодично проходити медичне обстеження;

- дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.5. За порушення вимог інструкцій працівник притягається до відпо­відальності згідно із законодавством України.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 462

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!