Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимоги безпеки перед початком роботи. під час проведення екскурсійЗатверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ______

під час проведення екскурсій

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Вибирають такий об'єкт для екскурсії, на якому забезпечується повна безпека її проведення.

1.2. Керівники (педагогічні працівники, вихователі) відповідають за дотримання пра­вил техніки безпеки та охорону життя вихованців.

1.3. Керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за вихованцями.

1.4. Забороняється проводити екскурсії на відкритих і закритих розпо­дільних пристроях при настанні грози, під час дощу, туману і в темний час доби.

2. Вимоги безпеки перед початком проведення екскурсії

2.1. Перед кожною екскурсією вихованців ознайомтесь із загальною харак­теристикою об'єкта екскурсії, її маршрутом і правилами безпеки, яких не­обхідно дотримуватися під час проведення екскурсії.

2.2. Кількість вихованців, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повин­на перевищувати 25 чоловік.

2.3. Вирушаючи на екскурсію з вихованцями, вихователь повинен мати при собі дорожню аптечку першої допомоги.

2.4. Допущені до екскурсії вихованці повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку під час проведення екс­курсії.

2.5. Перед проведенням екскурсії роблять перекличку вихованців і відміча­ють присутніх.

3. Вимоги безпеки під час проведення екскурсії

3.1 Другу перекличку і відмітку присутніх вихованців проводять після при­буття на місце екскурсії.

3.2. Якщо для доставки вихованців до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослих(педагогічних працівників, вихователів). При цьому у транспортні засоби входять спочатку вихованці, а потім особа, яка ними керує. У такому самому порядку здійснюється висадка вихованців із транспортного засобу. Можна доставляти вихованців до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засо­бах. Для цього дозволяється використовувати автобуси і закриті вантажні машини.

3.3. Перевозити дітей на відкритих вантажних машинах забороняється.

3.4. Під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникну­ти пожеж та опіків вихованців.

3.5. Забороняється під час екскурсії пити воду з відкритих водойм. Не­обхідно заздалегідь запропонувати взяти із собою (з дому) питну воду у пляшці.

3.6. Під час екскурсії вихованцям забороняється знімати взуття і ходити босоніж.

4. Вимоги безпеки після закінчення екскурсії

4.1. Після закінчення екскурсії, перед відправленням у зворотній шлях, вихователі виводять усіх вихованців з об'єкта екскурсії і перевіряють наявність їх за списком.

4.2. Після повернення з екскурсії ще раз перевіряють вихованців засписком.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварійної ситуації на місці екскурсії виховате­лі виводять вихованців у безпечне місце.

5.2. При нещасному випадку вихованців виводять у безпечне місце, а по­терпілому надають першу долікарську допомогу.

 

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.

 


Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 9

для медичних працівників

1. Загальні положення

1.1. Працівник, прийнятий на роботу, повинен пройти медичний огляд, спеціальне навчання, вступний інструктаж із техніки безпеки, первинний - на робочому місці, повторний - не рідше одного разу на 6 місяців і позапла­новий (при зміні умов праці, порушеннях техніки безпеки і нещасних ви­падках). Результати інструктажу заносяться у відповідний журнал.

1.2. Працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;

- особисто вживати заходів щодо усунення небезпечної ситуації;

- виконувати вимоги інструкції.

1.3. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його здоров'я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

1.4. Працівник повинен дотримуватись вимог правил внутрішнього трудового розпорядку:

- дотримуватисьдисципліни;

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матері­алів, спецодягу і т. д.;

- утримувати у чистоті робоче місце, територію навчального закладу;

- періодично проходити медичні огляди.

1.5. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, наркотики.

1.6. Дотримуйтесь правил вибухобезпеки.

1.7. Дотримуйтесь правил особистої гігієни:

- вживайте їжу у кімнаті для вживання їжі (їдальні);

- роботу виконуйте у чистому спецодязі.

1.8. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відпові­дальності згідно із законодавством України.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1.1. Перед початком роботи лікар повинен одягнути спецодяг: медич­ний халат, шапочку або хустину, марлеву пов'язку-маску. Спецодяг пови­нен бути чистим, застібнутим на ґудзики або зав'язаним.

2.2. Перевірити наявність та справність обладнання, медичного інвентаря.

2.3.Ретельно вимити руки з милом.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Забороняється використовувати апарати не за призначенням.

3.2. У період роботи забороняється користуватися несправною освіт­лювальною апаратурою (оголеними проводами електропроводки або шнура, тріснутою кришкою вимикача, розетки чи штепселя або несправним патро­ном), ремонтувати самим електроустаткування.

3.3. У робочому кабінеті забороняється застосування відкритого вог­ню, палити.

3.4. Щоб запобігти травмуванню і виникненню небезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайтедороботи на ньому осіб, які не пройшли відповідного навчання;

- працюйте на справному обладнанні, справними пристроями й інст­рументами;

- дотримуйтесь правил електробезпеки;

- не виконуйте роботи, яка не входить у ваші обов'язки.

3.5. Медичні працівники здійснюють контроль за наявністю та комп­лектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електрообладнання.

4.2. Прибрати своє робоче місце.

4.3. Зняти санітарний одяг і заховати у відведене для нього місце.

4.4. Про виявлені недоліки повідомте керівника. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні пожежі, працівник повинен негайно викликати по­жежну частину за тел. 01, повідомити керівника установи, вжити заходів

для евакуації людей із приміщень, в першу чергу - хворих дітей з ізолято­ра.

5.2. При пошкодженні електропроводів, розеток, необхідно викликати електрика.

5.3. При виявленні запаху газу, необхідно викликати аварійну службу за тел. 04.

5.4. При ураженні електричним струмом, одержанні інших травм, по­терпілому необхідно негайно надати допомогу.

 

 

Розробив:

________________________ _______________________ _____________________

 

Погоджено:

Голова ПК ___________________________ ___________________________

 

М.П.


Затверджено

наказом по ДНЗ № ______

від "___"_________ 200___ р. № _____

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 10

для медичної сестри

1. Загальні положення

1.1 Працівник, прийнятий на роботу медичною сестрою, повинен пройти медичний огляд, спеціальне навчання, вступний інструктаж з техні­ки безпеки, первинний - на робочому місці, повторний - не рідше одного разу на 6 місяців, та позаплановий (при зміні умов праці, порушеннях техні­ки безпеки, нещасних випадках). Результати інструктажу заносяться у від­повідний журнал.

1.2. До самостійного виконання робіт допускаються особи, які мають

закінчену середню медичну освіту і володіють основними видами сестрин­ських маніпуляцій.

1.3. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його здоров'я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

1.4. Працівник повинен дотримуватися вимог, правил внутрішнього трудового розпорядку:

- дотримуватися дисципліни;

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матері­алів, спецодягу і т. д.

- утримувати у чистоті робоче місце, територію;

- періодично проходити медичні огляди.

1.5. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, наркотики.

1.6. Дотримуйтесь правил вибухобезпеки.

1.7. Дотримуйтесь правил особистої гігієни:

- вживайте їжу у кімнаті для вживання їжі (їдальні);

- роботу виконуйте у чистому спецодязі. 1.8. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відпові­дальності згідно із законодавством України.


Просмотров 541

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!