Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Контрольна робота виконується за одним із варіантів. Варіант контрольної роботи обирається згідно з порядковим номером прізвища студента у списку групи.

Варіант 1

1. Місце ринку фінансових послуг у фінансовій системі країни.

2. Етапи становлення та розвитку фондового ринку в Україні.

3. Особливості реалізації валютно-обмінних операцій.

4. Задача.

Банк надав кредит на суму 80 млн. грн. строком на 5 роки під 4 % річних. Погашення боргу повинно проводитися рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та відсоткових платежів. Нарахування відсотків проводиться раз на рік. Розрахувати план погашення боргу.

Варіант 2

1. Передумови виникнення ринку фінансових послуг.

2. Особливості функціонування ринку позик в Україні.

3. Види фінансових послуг, що реалізуються на валютному ринку України.

4. Задача.

Фірма вкладає 50000 грн. на 3 роки під 16 % за складною ставкою. Річні темпи інфляції склали 4 %. Розрахувати втрати, викликані інфляцією, та зробити висновки.

Варіант 3

1. Етапи становлення та розвитку ринку фінансових послуг.

2. Особливості функціонування валютного ринку в Україні.

3. Фінансовий ризик: його суть, види та прояви.

4. Задача.

Одержано кредит під реалізацію проекту розміром 300 тис. грн. строком на 4 роки під 15% річних з відстрочкою погашення основної суми кредиту 2 роки. Кредит погашається щорічними платежами плюс відсоток. Привести план погашення кредиту.

Варіант 4

1. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні.

2. Курс валюти і фактори, що впливають на його формування.

3. Види фінансових послуг, що забезпечують перейняття ризику.

4. Задача.

Яка ставка складних відсотків була використана в розрахунках, якщо первісна сума капіталу складає 800 грн., нарощена сума - 2890 грн.? Капітал був вкладений на 4 роки.

Варіант 5

1. Суть, ознаки та класифікація фінансових послуг. Порівняння термінів „фінансова послуга” і „фінансова операція”.

2. Види банківських депозитів, їх переваги та недоліки для вкладників.

3. Суть, значення та особливості міжнародних розрахунків.

4. Задача.

Одержано кредит під реалізацію інвестиційного проекту розміром 700 тис. грн. строком на 7 років під 20% річних. Кредит погашається щорічними платежами розміром 90 тис. грн. плюс відсоток. Привести порядок погашення кредиту періодичними виплатами.

Варіант 6

1. Роль та функції держави як суб’єкта ринку фінансових послуг.

2. Види рахунків, що відкриваються банківськими установами клієнтам.

3. Акредитивна форма міжнародних розрахунків.

4. Задача.

Визначити первісну суму внеску за 2 роки під 20% за складною ставкою, якщо нарощена сума 320000 грн. Відсотки нараховуються раз на: а/ рік; б/ півріччя; в/ квартал.

Варіант 7

1. Фінанси домогосподарств як складова частина фінансової системи країни.

2. Правила відкриття та обслуговування банківських рахунків.

3. Механізм реалізації інкасової форми розрахунків.

4. Задача.

Одержано кредит під реалізацію інвестиційного проекту розміром 60 тис. грн. строком на 3 роки під 25% річних. Кредит погашається щорічними платежами розміром 14 тис. грн. плюс відсоток. Привести порядок погашення кредиту періодичними виплатами.

Варіант 8

1. Порядок створення та реєстрації фінансової установи.

2. Особливості надання депозитних послуг банківськими установами.

3. Механізм здійснення міжнародних розрахунків за допомогою векселів.

4. Задача.

Сума вкладу на 2 роки під 18 % за простою ставкою становить 50000 грн. Динаміка індексів інфляції за 2 роки з розбивкою по кварталах така: 1 рік - 104,5; 105,6; 104,2; 105,1. 2 рік - 102,6; 103,4; 106,2; 104,8. Визначити нарощену та реальну суму вкладу на кінець 2-го року та втрати через інфляцію.

Варіант 9

1. Умови припинення діяльності фінансової установи.

2. Використання банківських платіжних карток в сучасних розрахунках.

3. Особливості використання чеків у міжнародних розрахунках.

4. Задача.

Банк надав кредит на суму 8 млн. грн. строком на 4 роки під 10% річних. Погашення боргу проводиться рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та відсотків. Нарахування відсотків проводиться раз на рік. Розрахувати план погашення боргу.

Варіант 10

1. Договір про надання фінансової послуги, його суть та істотні умови.

2. Форми безготівкових розрахунків, їх види та характеристика.

3. Сутність та види страхових послуг.

4. Задача.

Надано кредит на суму 18 млн. грн. строком на 3 роки під 10% річних. Погашення боргу проводиться в кінці кожного року. Нарахування відсотків проводиться раз на рік. Розрахувати план погашення боргу класичним та ануїтетним методами.

Варіант 11

1. Поняття фінансового посередництва та його види. Функції фінансових посередників.

2. Фінансові послуги з обслуговування вексельного обігу.

3. Сучасна практика надання послуг із страхування життя.

4. Задача.

Підприємство одержує кредит під реалізацію інвестиційного проекту розміром 150 тис. грн. строком на 5 років під 22 % річних з відстрочкою погашення основної суми кредиту 2 роки. Кредит погашається щорічними платежами плюс відсоток. Привести порядок погашення кредиту класичним методом.

Варіант 12

1. Види банків та особливості їх діяльності на розвинутих ринках.

2. Андеррайтинг та етапи його проведення.

3. Цілі та завдання державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

4. Задача.

Підприємство одержує кредит під реалізацію інвестиційного проекту розміром 60 тис. грн. строком на 5 років під 20% річних. Кредит погашається рівними щорічними платежами, що включають тіло кредиту плюс відсоток. Привести порядок погашення кредиту.

Варіант 13

1. Практика діяльності небанківських фінансових установ на розвинутих ринках.

2. Сучасна практика та проблеми надання фінансових послуг з розміщення цінних паперів.

3. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг та принципи їх взаємодії.

4. Задача.

Визначити вкладену під 14 % річних за простою ставкою суму, якщо отримано 5000 грн., через: а/ 3 місяці, б/ 6 місяців, в/ 9 місяців. Результати порівняти. Зробити висновки.

Варіант 14

1. Діяльність недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг.

2. Місце фондової біржі на ринку цінних паперів.

3. Завдання та повноваження саморегулівних організацій учасників ринку фінансових послуг.4. Задача.

На скільки років повинний бути вкладений капітал у сумі 120000 грн. під 11% річних за простою ставкою, щоб первісна сума зросла на 25000 грн.? Зробити висновки.

Варіант 15

1. Діяльність інвестиційних посередників на ринку фінансових послуг.

2. Порядок створення та функціонування брокерської контори.

3. Особливості реалізації банківського переказу як форми міжнародних розрахунків.

4. Задача.

На скільки років повинний бути вкладений капітал у сумі 60000 грн. під 15% річних за простою ставкою, щоб первісна сума зросла на 15000 грн.? Зробити висновки.

 

Варіант 16

1. Загальна характеристика діяльності страховиків та страхових посередників як оферентів фінансових послуг.

2. Сутність спільного інвестування та механізм його реалізації.

3. Особливості створення і функціонування фондових бірж в Україні.

4. Задача.

Банк виплачує 8% річних по депозитному вкладу 10000 дол. Визначити майбутню вартість грошей: а/ через 1 рік за складною і простою ставкою, б/ через 3 роки за простою і складною ставкою.

Варіант 17

1. Загальна характеристика банківської системи країни.

2. Діяльність НБУ на валютному ринку України.

3. Особливості створення та функціонування депозитаріїв.

4. Задача.

Одержано кредит під реалізацію проекту розміром 80 тис. грн. строком на 5 років під 21 % річних. Кредит погашається щорічними платежами 15 тис. грн. плюс відсоток. Привести порядок погашення кредиту по інвестиційному проекту періодичними виплатами.

Варіант 18

1. Види банківських послуг та умови їх надання.

2. Практика діяльності небанківських фінансових установ на валютному ринку України.

3. Сучасна практика та проблеми здійснення професійної діяльності реєстраторами власників цінних паперів.

4. Задача.

Визначити нарощену суму капіталу, якщо первісна його сума становить 20000 грн., складна ставка – 8% з нарахуванням процентів раз на півріччя, період нарахування - 3 роки. Порівняти отриманий результат з величиною нарощеної суми, розрахованої з використанням ставки простих відсотків.

Варіант 19

1. Умови створення та види діяльності довірчих товариств.

2. Принципи та механізм надання кредитів суб’єктам господарювання.

3. Умови призупинення та анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

4. Задача.

Підприємство одержує кредит під реалізацію інвестиційного проекту розміром 300 тис. грн. строком на 4 роки під 15% річних. Кредит погашається раз на рік. Привести порядок погашення кредиту класичним та ануїтетним методами.

Варіант 20

1. Особливості утворення та діяльності інститутів спільного інвестування.

2. Види та форми кредитування юридичних осіб.

3. Діяльність банків щодо надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення.

4. Задача.

Депозит передбачає отримання 150 тис. грн. за 3 роки за умовами: за 1 рік плата за кредит становить 8% річних, а в кожному наступному кварталі відсоток зростає на 0,5%. Розрахувати суму вкладу.

Варіант 21

1. Практика та проблеми надання фінансових послуг кредитними спілками.

2. Зміст та особливості лізингу як кредитної послуги фінансових установ. Види та форми лізингових операцій.

3. Функції та повноваження Національного банку України щодо регулювання ринку банківських послуг.

4. Задача.

Одержано кредит під реалізацію інвестиційного проекту розміром 90 тис. грн. строком на 3 роки під 25% річних. Кредит погашається щорічними платежами розміром 35 тис. грн. плюс відсоток. Привести порядок погашення кредиту періодичними виплатами.

Варіант 22

1. Практика здійснення спільного інвестування в Україні.

2. Зміст факторингу як кредитної послуги фінансових установ. Види факторингових угод.

3. Заходи впливу уповноважених державних органів за правопорушення на ринку фінансових послуг.

4. Задача.

Фірма уклала угоду з банком про вклад у 50000 грн. терміном на 3 роки за такими умовами: за перший рік відсоток становить 10% річних по простій ставці, а в кожному наступному півріччі відсоток зростає на 2%. Розрахувати нарощену суму на кінець 3-го року.

Варіант 23

1. Практика надання фінансових послуг ломбардами.

2. Характеристика довірчих послуг фінансових установ.

3. Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання діяльності оферентів фінансових послуг.

4. Задача.

Інвестор хоче отримати 30000 дол. через 4 роки. Визначити суму, яку він має вкласти на строковий депозит сьогодні, якщо річна складна ставка становить 8%.

Варіант 24

1. Порівняльний аналіз діяльності банківських та небанківських фінансових установ.

2. Суть споживчого кредитування та його соціальна важливість.

3. Повноваження Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо регулювання діяльності небанківського фінансового сектора.

4. Задача.

Надано кредит на суму 8 млн. грн. на 4 роки під 10% річних. Погашення боргу проводиться щорічними виплатами в кінці кожного року. Нарахування відсотків проводиться раз на рік. Розрахувати план погашення боргу класичним та ануїтетним методами.

Варіант 25

1. Особливості функціонування грошового ринку в ринковій економіці.

2. Особливості надання кредитних послуг кредитними спілками.

3. Напрями вдосконалення державного регулювання фінансового сектора економіки України.

4. Задача.

На скільки років повинен бути вкладений капітал під 20% річних за простою ставкою, щоб первісна сума збільшилася в 4 рази? Зробити висновки.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1040

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!