Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8. СемінарТЕМА: Новітня культура.

Людина в українській і світовій культурах Новітнього часу

 

МЕТА:Через культуру пізнатиновітнє суспільство як планетарну цивілізацію, де різні культури взаємно переплетені так, що виживання людини забезпечується збереженням рівноваги культурної багатоманітності. Формувати здатність адаптуватися до суперечних культурних умов сучасного буття, протистояти негативним впливам масового середовища.

ПЛАН

1. Філософський песимізм і волюнтаризм та творчість імпресіоністів і постімпресіоністів.

2. Модерн як доба в культурі.

3. Українська естетична традиція кінця ХІХ - поч. ХХ ст.

4. Загальні особливості культури ХХ ст.

5. Авангардизм: драматизм входження нового в культурний процес. особливості українського авангарду.

6. Культура у глобальному світі. Постмодернізм.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ:

Абстракціонізм, абсурдизм, авангардизм, бріколаж, екзистенціалізм, експресіонізм, ентропія соціально-культурна, концептуалізм, модернізм, неоміфологізм, симулякр, сюрреалізм, постмодернізм, холізм, хронотоп.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

· У чому виявляється глобалізм новітньої культури?

· Якими є взаємодії природничо-наукових і гуманітарних процесів у сучасній культурі?

· Порівняйте модель світу в новій і новітній культурах.

· Яким є художній дискурс новітньої культури?

· Які види мистецтва домінують в новітній культурі?

· Чому кінематограф став найвпливовішим мистецтвом XX ст.?

· Якою є людина в новітній культурі?

· 3 чим пов'язане виникнення абстракціонізму?

· Якою постає людина в "новому романі"?

· Яким є світ і людина в сюрреалізмі?

· Чому новітня культура повертається до міфологічного бачення світу?

· Охарактеризуйте суперечності тоталітарних культур.

· Якою є концепція людини в абсурдизмі?

· Якими представлено взаємовідносини людини і світу в експресіонізмі?

· Якою є концепція героя в попарті і концептуалізмі?

· Порівняйте модерністську і постмодерністську моделі світу.

· Як змінюється образ людини в контексті постмодернізму?

· Які риси характеризують український постмодернізм?

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Особистість постіндустріального суспільства — герой:

а) екзистенціалізму;

b) експресіонізму;

с) модернізму;

d) постмодернізму;

e) абсурдизму.

2. Альтернативність, плюралізм, прийняття суперечностей — художня парадигма:

а) модерну;

b) авангарду;

с) модернізму;

d) постмодернізму;

e) постімпресіонізму.

3. Концепція "людини-ситуації" притаманна культурі:

а) XVI ст.;

b) XVII ст.;

с) XVIII ст.;

d) XIX ст.;

e) XX ст.

4. У словах "Насправді ніякої дійсності не існує. Існує лише безмежна кількість наших версій про неї, кожна з яких є хибною, а всі вони разом — взаємосуперечливими" — сформульовано концепцію:

а) експресіонізму;

b) футуризму;

с) абстракціонізму;

d) абсурдизму;

e) постмодерну.

5. Ідея абсурдності життя є провідною концепцією:

а) експресіонізму;

b) абстракціонізму;

с) екзистенціалізму;

d) сюрреалізму;

e) концептуалізму.

6. Синергетична картина світу моделюється:

а) романтизмом;

b) реалізмом;

с) модерном;

d) модернізмом;

e) постмодернізмом.

7. Розгублена людина в таємничому непізнанному світі — філософська концепція:

а) експресіонізму;

b) сюрреалізму;

с) постмодернізму;

d) абсурдизму;

e) абстракціонізму.

8. Особистість суспільства масового споживання — герой:

а) сюрреалізму;

b) поп-арту;

с) концептуалізму;

d) соц-арту;

e) абстракціонізму.

9. Доба Новітнього часу позначена домінуванням мистецтв:

а) просторових;

b) часових;

с) синтетичних;

d) просторових і часових;

e) візуальних.

10. Відчуження людини у ворожому їй світі — філософська концепція:

а) експресіонізму;

b) сюрреалізму;

с) абстракціонізму;

d) концептуалізму;

e) поп-арту.

11. Слова шекспірівської Гертруди на адресу Гамлета: "Ти повернув очі зіницями усередину" — стали світоглядним принципом мистецтва доби:

а) давньої;

b) середньовічної;

с) ренесансної;

d) нової;

e) новітньої.

12. Стохастична картина світу притаманна:

а) романтизму;

b) реалізму;

с) модерну;

d) модернізму;

e) постмодернізму.

13. Ситуацію втечі особистості від банальної та ілюзорної дійсності характеризує філософська програма стилю:

а) сюрреалізм;

b) абсурдизм;

с) абстракціонізм;

d) поп-арт;

e) соц-арт.

14. Монолог: "Я і глядач, і автор, і кожний актор. Я і жінка, і чоловік її, і дитина. І перше кохання, й останнє кохання. І випадковий перехожий у натовпі" — міг виголосити герой доби:

а) античної;

b) середньовічної;

с) ренесансної;

d) нової;

e) новітньої.

15. Українська культура XX ст. утверджує перемогу:

а) антропоцентризму;

b) антропокосмізму;

с) антропоморфізму;

d) космоцентризму;

e) космоморфізму.

16. Світомодель Новітнього часу:

а) просторова;

b) часова;

с) просторово-часова;

d) позапросторова;

e) позачасова.

17. Модель світу Новітньої доби:

а) антропоцентрична;

b) антропоморфічна;

с) антропокосмічна;

d) космоцентрична;

e) космоморфічна.

18. Відображення життя свідомості поза реаліями дійсності — сутність:

а) футуризму;

b) сюрреалізму;

с) потоку свідомості;

d) експресіонізму;

e) абсурдизму.

19. Американська культура орієнтована на:

а) минуле;

b) теперішнє;

с) майбутнє;

d) теперішнє і майбутнє;

e) теперішнє і минуле.

20. Концепція "довіри до себе" виникла в культурі:

а) західноєвропейській;

b) східноєвропейській:

с) близькосхідній;

d) далекосхідній;

e) північноамериканській.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ:

1. Яке з двох висловлювань, на ваш погляд, більш точно відображає сутність мистецтва кінематографа? Аргументуйте свою відповідь.

Рене Клер: "Слово і звук принесли елемент реального у кінематографічний спектакль, і почуття, немов нам сниться сон, зникло назавжди".

Бела Балаш: "Фільм посів таке саме місце у фантазії та житті міського населення, яке раніше посідали міфи, легенди і народні казки".

2. У своїй книзі "Про себе і про все інше" Сальвадор Далі написав наведений нижче лозунг. Як ви думаєте, чого в ньому більше: тонкого проникнення в особливості сучасного культурного буття чи епатажу творчої особистості?"— Дон Сальвадор, на сцену!

— Дон Сальвадор завжди на сцені!"

3. Чи згодні ви з позицією X. Ортеги-і-Гассета щодо масової людини? Чим можна пояснити утвердження домінанти масової культури? Це притаманно кожній історико-культурній добі чи стало специфічним на певному етапі?

"Сьогодні увесь світ стає масою...

Час вже намітити першими двома штрихами психологіч­ний малюнок сьогоднішньої масової людини: ці дві риси — безперешкодне зростання життєвих запитів та, відповідно, нестримна експансія власної натури і, друге, уроджена невдячність до всього, що змогло полегшити їй життя. Обидві риси змальовують доволі знайомий душевний склад розбеще­ної дитини... Масова людина відчуває себе довершеною...

Чи це не досягнення? Чи не колосальний прогрес те, що маси обзавелися ідеями, тобто культурою? В жодному разі. Тому що ідеї масової людини такими не є і культурою вона не обзавелася... Мірою культури є чіткість установок...

Відразою до обов'язку пояснюється і напівсмішний-напівга-небний феномен нашого часу — культ молоді як такої... Як не дико, однак молодістю стали шантажувати".

4. У Борхеса в оповіданні "Утопія втомленої людини" читаємо:

"— Це цитата? — спитав я його.

— Звичайно. Крім цитат, нам вже нічого не залишилось.

Наша мова — система цитат".

У Ю. Андруховича в романі "Перверзія" натрапляємо на таке твердження:

"Насправді ніякої дійсності не існує. Існує лише безмежна кількість наших версій про неї, кожна з яких є хибною, а всі вони, взяті разом, взаємосуперечливими".

Особливості якої моделі світобачення відображено в цих текстах? У чому парадоксальність і перспективи такої картини світу?

ТЕМИ РЕФЕРАТИВНИХ ВИСТУПІВ:

1. Культурна мотивація політико-соціальних змін у світі на початку ХХ ст.

2. Стиль модерн як поєднання традицій східного та західноєвропейського мистецтва.

3. Причини виникнення стилю модерн.

4. Символізм - естетико-філософська основа модерну.

особливості стилю модерн.

5. Модерн як архітектурний стиль.

стиль модерн у Росії.

6. Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції к. ХІХ-поч.ХХ ст.

7. Гуманізм українського неоромантизму.

8. Взаємовідносини людини і світу в українському експресіонізмі.

9. Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві ХХ ст.

10. Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес.

11. Український авангард 1900-1910 рр.

12. Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки.

13. Функціоналізм в архітектурі.

14. Характерні особливості української культури другої половини ХХ ст.

15. Вплив соціального і технічного прогресу на духовну культуру.

16. Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності (к.ХХ-поч.ХХІ ст.)

17. Література й театр в Україні на тлі нових національних та соціальних реалій.

18. Теорія "постіндустріального суспільства" та культура постмодерну.

19. Постмодернізм в контексті світової культури.

20. Особливості українського постмодерну.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Ви вже з’ясували, що в сучасному світі різні культури взаємно переплетені так, що виживання людини забезпечується збереженням рівноваги культурної багатоманітності. Тому вашим завданням при вивченні теми "Новітня культура" є, крім власне культурологічного, і формування здатності адаптуватися до суперечних культурних умов сучасного буття.

При вивченні сучасної культури вам доведеться звернутися не лише до навчальної та науково-монографічної літератури, але й до періодики, електронних видань. Тому найзручнішою формою опрацювання інформації будуть виписки - фрагменти з книжкового тексту, журналів, газет. Вони потрібні для того, щоб вибрати з прочитаного найсуттєвіше, що допомагає глибше зрозуміти текст. До їх переваг належать точність відтворення авторського тексту, накопичення фактичного матеріалу, зручність користування. Вони можуть бути дослівними (цитати) і довільними, коли думка автора викладається словами того, хто з нею ознайомлюється. При цьому важливо вміти стисло і не на шкоду змісту формулювати свої думки.

Пам’ятайте, що вправність дається не відразу, її досягають у процесі роботи над собою. Експериментально доведено, що самостійно сформульована фраза запам'ятовується в 7 разів швидше, ніж переписана. Тому за необхідності активізувати свою пам'ять студенту слід самому формулювати те, що потрібно добре запам'ятати, а не пасивно фіксувати в пам'яті чужі рядки.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авторськ. колективу Л.Т.Левчук. - К.: Либідь, 1999. - С. 326-366.

Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. - К.: Либідь, 1994. - С.5-71, 185-195, 425- 468.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (Історія і теорія світової культури ХХ століття): Навч. посібн. - Харків: Одісей, 2004. - 304 с.

Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семешко та ін.; За ред. М.М.Заковича. - К.: Знання, 2004. - С.277-304, 485-556.

Полікарпов В.С. лекції з історії світової культури: Навч. посібн. - Харків: основа, 1995. - С.278-335.

Сокульський А.Л.Культурологія: Словник-довідник. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2006. - 292 с.

Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. - К Знання-Прес, 2004. - С.294-314.

Додаткова

Американский характер. Импульс реформаторства. - М., 1995.

Американский характер. Очерки культуры. - М., 1991.

Американский характер. Традиции в культуре. - М., 1998.

Батракова С. Искусство и утопия: Из истории западной живописи и архитектуры XX века. - М., 1990.

Белый А. Символизм как миропонимание. - М., 1994.

Богославский М. Парадоксы культуры XX ст. - X., 2000.

Гачев Г. Национальные образы мира. Америка в сравнении с Россией и Славянством. - М., 1997.

Голомшток И. Тоталитарное искусство. - М., 1994.

Забужко О. Дві культури. - К., 1990.

Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм. - М., 1988.

Краснодембський З. На постмодерністських роздоріжжях культури. - К., 2000.

Левченко Н. Эстетосфера художественной культуры XX ст. - К., 1998.

Легенький Ю. и др. XX век: проблеми художественной культуры. - К., 1998.

Максимов В. Зеркало слабостей XX в. - М., 1998.

Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. - СПб., 2000.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. - К., 1997.

Постмодерн в философии, науке, культуре: Хрестоматия. - X., 2000.

Руднев В. Словарь культуры XX века. - М., 1997.

Самосознание европейской культуры XX века. - М., 1991.

Симичев Д. Постмодернизм: зкономика, политика, культура. - М., 1998.

Скуратівський В. Екранні мистецтва в соціокультурних процесах XX ст. - К., 1997.

Стародубцева Л. Лики памяти. Культура зпохи "Пост". - X., 1999.

Чередниченко Т. Россия 1990-х в слоганах, рейтингах, имиджах. - М., 1999.

 


Просмотров 905

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!