Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6. СемінарПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ТЕМА: Українська середньовічна та ренесансна культура

Як феномен Східнохристиянського світу

МЕТА:Усвідомити християнство як духовну основу європейської культури. Розглянути українську культуру як феномен Східнохристиянського світу, що органічно сформувався на елліністично-римському ґрунті під впливом сусідніх цивілізацій середземноморсько-передньоазійського кола та кочівницьких спільнот степу.

ПЛАН

1. Західно–християнська і східно–християнська культури в добу Середньовіччя і Ренесансу.

2. Культура Візантії У-УІІІ ст.

3. Українська культура як феномен Східнохристиянського світу.

4. Культура Київської Русі.

5. Українська культура в період феодальної роздробленості.

 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ:

Антропоцентризм, готика, гуманізм, дихотомічність світу, епос, євроазійство, ікона, карнавал, куртуазія, лінійний час, літургія, людина східного типу, поліфонія, соборність, Схід і Захід, традиційне суспільство, утопія.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

· Які фактори формують феномен європейської культури?

· Яким був вплив християнства на формування європейського типу культури?

· У чому полягає полілінійність розвитку європейської культури?

· Порівняйте світоглядний комплекс східноєвропейської та західноєвропейської культур.

· Які чинники формують культурну своєрідність українсь­кої традиції?

· У чому своєрідність середньовічного світобачення? Яка роль карнавалу в структурі середньовічної культури? Які особливості середньовічного ідеалу людини? Порівняйте романський і готичний стилі.

· Спробуйте зіставити риси античного і середньовічного ідеалів людини.

· У чому полягають гуманістичні ідеали давньоукраїнського іконопису?

· Охарактеризуйте християнський храм як модель світобудови.

· Якою є художня концепція гуманізму?

· У чому ренесансний ідеал є суперечливим? Проаналізуйте причини краху ренесансного гуманізму.

· Порівняйте художній світ Південного і Північного Відродження.

· Як виявила себе ренесансна традиція на терені України?

· Які першовитоки має культура Київської Русі?

· Як сприймали русичі процес християнизації?

· Який вплив справило християнство на процес розвитку культури Київської Русі?

· Дайте характеристику культурної ситуації в Галицькій і Волинській землях у ХІІ-ХІІІ ст.

 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Модель часу, втілена у структурі давньоукраїнського храму:

a) позачасова;

b) хронотопна;

c) циклічна;

d) лінійна;

e) спіральна.

2. Персоналізм притаманний культурній ментальності:

a) індійській;

b) японській;

c) арабській;

d) російській;

e) українській.

3. Співвідношення інтер'єру й екстер'єру в давньоукраїнському храмі відображає його:

a) тілесність;

b) духовність;

c) космічність;

d) антропоцентричність;

e) антропокосмічність.

4. Пряма перспектива як концепція світомоделі виникла в добу:

a) архаїчну;

b) середньовічну;

c) ренесансну;

d) нову;

e) новітню.

5. Слова: "Я створив тебе..., щоб ти без обмеження сам собі зробився творцем і сам викував цілком свій образ" — були звертанням до людини доби:

a) Середньовіччя;

b) Ренесансу;

c) бароко;

d) класицизму;

e) реалізму.

6. Православний храм:

a) антропоморфний;

b) антропоцентричний;

c) антропокосмічний;

d) космоцентричний;

e) космологічний.

7. Слова: "якщо поглянути на наш світ з висоти небес, скількох лих сповнене життя людське: жалюгідне і брудне народження, юність, обважена тяжкою працею, сувора неминучість смерті, безліч нещасних випадковостей та негараздів" — можуть належати добі:

a) Середньовіччя;

b) Південного Ренесансу;

c) Північного Ренесансу;

d) бароко;

e) романтизму.

8. Співвідношення інтер'єру й екстер'єру в ренесансному храмі відображає його:

a) тілесність;

b) духовність;

c) космічність;

d) антропоцентричність;

e) антропокосмічність.

9. Обернена перспектива як концепція світомоделі виникла в добу:

a) архаїчну;

b) середньовічну;

c) ренесансну;

d) нову;

e) новітню.

10. Ренесансна модель світу:

a) антропокосмічна;

b) антропоморфна;

c) антропоцентрична;

d) космоцентрична;

e) космоморфна.

11. Форма "перевертання" світу в середньовічній культурі:

a) хорал;

b) літургія;

c) трувер;

d) карнавал;

e) мадригал.

12. Абсолют Середньовіччя:

a) природний;

b) соціальний;

c) державний;

d) космологічний;

e) особовий.

13. У системі цінностей української культурної традиції домінують:

a) розум;

b) серце;

c) воля;

d) дія;

e) не діяння.

14. Ідеальна особистість Середньовіччя:

a) герой;

b) мислитель;

c) страстотерпець;

d) раб;

e) універсал.

15. Український культурний менталітет:

a) патріархальний;

b) державницький;

c) персоналістичний;

d) антиперсоналістичний:

e) колективістський.

16. Тему Північного Відродження можна визначити як:

a) людина у Всесвіті;

b) людина над Всесвітом;

c) людина проти Всесвіту;

d) людина — частина Всесвіту;

e) людина поза Всесвітом.

17. Українська середньовічна модель світу:

a) космоцентрична;

b) теоцентрична;

c) антропоцентрична;

d) антропокосмічна;

e) синергетична.

18. Двосвітність властива культурі:

a) архаїчній;

b) античній;

c) давньосхідній;

d) середньовічній;

e) ренесансній.

19. Онтологічний оптимізм характерний для традиції:

a) далекосхідної;

b) близькосхідної;

c) південнослов'янської;

d) середземноморської;

e) північноєвропейської.

20. Доба Відродження — це відродження традиції:

a) архаїчної;

b) давньосхідної;

c) далекосхідної;

d) античної;

e) середньовічної.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ:

1. Яку модель світового простору представлено в тексті Августина Блаженного? Як вона відображена в архітектурі, живописі, театрі, музиці?

"Два гради — нечестивих і праведних — існують від початку людського роду, і пребудуть довіку. Тепер же громадяни обох живуть разом, однак бажають різного, в день же Суду поставлені будуть окремо.

Земний град створено любов'ю до самих себе, доведеною до презирства до Бога, небесний — любов'ю до Бога, доведеною до презирства до самого себе.

Небесний град вічний; там ніхто не народжується, тому що ніхто не вмирає; там істинне й повне щастя, яке є даром Божим. Звідти ми отримали запоруку віри на той час, поки, подорожуючи, зітхаємо про красу його".

2. Яким постає час у філософських роздумах Августина Блаженного? Як подібне уявлення про час відображено у творах середньовічної культури? У чому своєрідність способу мислення, притаманного середньовічній людині?"Що таке час? Якщо ніхто мене про це не питає, я знаю, що таке час; якщо я захотів би це пояснити тому, хто питає, сказав би: "Ні, не знаю". Наполягаю, однак, на тому, що твер­до знаю: якби ніщо не проходило, не було б минулого часу; якби ніщо не приходило, не було б майбутнього часу; якби нічого не було б, не було б і теперішнього часу. А як можуть бути ці два часи, минулий і майбутній, коли минулого вже немає, а майбутнього ще немає? І якби теперішнє завжди за­лишалося теперішнім і ніколи не зникало в минулому, то це вже був би не час, а вічність; теперішнє стає часом лише тому, що зникає в минулому. Як же ми говоримо, що воно є, якщо причина його виникнення в тому, що його не буде? Чи ми помиляємося, коли кажемо, що час існує лише тому, що прагне зникнути?

Якщо ми візьмемо відрізок теперішнього часу будь-якої довжини — сто років, рік, місяць, день і т. д., то побачимо, що він складається немов з трьох інтервалів. Один з них зна­ходиться в минулому, інший у майбутньому, третій — найко-ротший... і становить власне теперішній час. Він такий корот­кий, що в ньому немає тривалості... Теперішнє не продовжуєть­ся... Де ж перебуває цей невловимий час?"

3. Як з культурологічного погляду можна пояснити подібну унікальність правничої традиції Київської Русі, на якій наголошено в тексті українського дослідника Л. Шкляра? Яку особливість культурних універсалій слов'янства вона представляє?

"Одначе, запозичивши і релігію, і деякі мистецько-стильові ознаки культури, а також певні законодавчі норми у Візантії, наш народ психологічно і юридично не сприйняв, зважаючи на тривалу язичницьку традицію, тілесних покарань у своєму законодавстві. Справа тут, як бачимо, не в самому лише християнстві. Адже тілесні покарання не завадили іншим, не менш христолюбивим народам, робити по-своєму.

Відомо, що спроба запровадити тілесні покарання належить Володимирові Святому, проте вона не мала своїх прихильників. У цьому, як зазначає відомий український історик М. Брай-чевський, полягало унікальне становище Київської Русі доби Середньовіччя. Він пише: "Цікава деталь, Київська Русь (мабуть, єдина феодальна держава) не знала смертної кари. Спроба Володимира Святого запровадити цю форму покарання за найтяжчі злочини закінчилася крахом: видану було постано­ву через кілька років довелося скасувати".

ТЕМИ РЕФЕРАТИВНИХ ВИСТУПІВ:

1. Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі.

2. Мислителі Київської русі. Книжна справа.

3. Зародження і розвиток шкільної освіти в Київській русі. наукові знання.

4. Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр.

5. Образотворче мистецтво Київської русі: іконопис, фреска, мозаїка. книжкова мініатюра.

6. Історія українського ткацтва, килимарства та вишивки.

7. Театральне мистецтво, музика й танок періоду Київської русі.

8. Соціально-політична й культурна ситуація в Галичині та на Волині в ХІІ-ХІІІ ст.

9. Основні осередки соціального і культурного життя Русі в період феодальної роздробленості.

10. Освіта й наука Русі в період феодальної роздробленості.

11. Архітектура й мистецтво Русі в період феодальної роздробленості.

12. Культурні та політичні зв’язки Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі.

13. Соціально-політична й культурна ситуація в польсько-литовську добу.

14. Освіта і книгодрукування на східнослов’янських землях в ХІУ-ХУІІ ст.

15. візантія в історії світової культури.

16. Філософська думка у Візантії.

17. Література у Візантії.

18. Освіта у Візантії.

19. Музика у Візантії.

20. образотворче мистецтво й архітектура у Візантії.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Здається, не існує іншої культурної епохи, аніж Середньовіччя, ставлення до якої було б настільки ж упередженим. Тому головною проблемою студента при підготовці цієї теми є проблема психологічна й пов'язана вона з орієнтуванням у матеріалі, який вивчається. Головним психолого-педагогічним моментом в організації самостійного вивчення теми є формування необхідної орієнтовної основи для пізнання змісту й значення тих наукових праць, до вивчення яких ви вдаєтеся. Знадобляться вам і навички інтеграції почерпнутої інформації у контекст раніше засвоєних знань. За своєю суттю орієнтовна основа дій студента щодо самостійного вивчення наукового джерела утворена набором конкретних завдань, виконання яких дає йому правильне спрямування в роботі.

Насамперед необхідно докладно вивчити історичні умови і причини, що спонукали автора до написання наукової праці. У зв'язку з цим важливо попередньо в загальних рисах ознайомитися з нею: прочитати зміст, передмову, висновки (післямову), переглянути посилання на джерела, імена, події. Це дає змогу з'ясувати причини, які спонукали автора взятися за написання праці, методологію дослідження, імена його ідейних союзників і опонентів, діалектику розвитку досліджуваної ним наукової проблеми. Така робота допомагає зрозуміти не лише структуру праці, а й загальний розвиток думок автора, його світоглядні позиції.

Корисним є і ознайомлення з сучасною критичною літературою, яка стосується цієї праці, а також з інформацією про досліджувану в ній проблему, яка міститься в енциклопедичних довідниках, словниках, журналах, брошурах. Немало допоможе студентові в освоєнні матеріалу вивчення подій і фактів, що висвітлюються в праці.

Пам’ятайте: просто знати факти недостатньо, необхідно вникнути в їх суть, зрозуміти причини їх виникнення, роль і значення у розвитку відповідного явища.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авторськ. колективу Л.Т.Левчук. - К.: Либідь, 1999. - С. 146-213, 345-453.

Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. - К.: Либідь, 1994. - С.6-151, 186-282, 426- 538.

Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семешко та ін.; За ред. М.М.Заковича. - К.: Знання, 2004. - С.11-51.

Полікарпов В.С. лекції з історії світової культури: Навч. посібн. - Харків: основа, 1995. - С.237-263.

Сокульський А.Л.Культурологія: Словник-довідник. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2006. - 292 с.

Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. - К Знання-Прес, 2004. - С.200-239.

Додаткова

Асєєв Ю. Джерела. Мистецтво Київської Русі. - К., 1980.

Барская Н. Сюжеты и образм древнерусской живописи. - М., 1993.

Баткин Л. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. - М., 1978.

Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. - М., 1989.

Баткин Л. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. - М., 1990.

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1990.

Буркхард Я. Культура Италии в зпоху Возрождения. - М., 1996.

Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та національного характеру // Сучасність. - 1998.- №5. - С. 58—70.

Гуревйч А. Категории средневековой культуры. - М., 1972.

Дмитриева Н. Краткая история искусств. - Т. 1. - М., 1986.

Лихачев Д. Человек в литературе Древней Руси. - М., 1970.

Любимов Л. Искусство Западной Европы. - М., 1982.

Любимов Л. Искусство Древней Руси. - М., 1981.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури // Дніпро.- 1991. - №1.- С. 146-177.

Мойсеїв І. Храм української культури. - К., 1995.

Овсійчук В. Українське мистецтво XIV - п. пол. XVII ст. - К., 1985.

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. - М., 1987.

Попович М. Нарис історії культури України. - К., 1988.

Ружмон Дені де. Любов і західна культура. - Львів, 2000.

Українська душа.- К., 1992.

Універсальні виміри української культури. - Одеса, 2000.

Феномен української культури. - К., 1996

Хейзинга Й. Осень средневековья. - М., 1988.

ІПамаро А. Русское церковное зодчество: символика и истоки. - М., 1983.

Ястребицкая А. Западная Европа XI-XIII вв. - М., 1975.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1329

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!