Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Природна радіоактивність ґрунтів, її ґенеза і значенняВ ґрунтах і материнських породах присутній широкий набір радіоактивних елементів (радіонуклідів). Вони можуть бути як і природного, так і антропогенового походження. В зв’язку з цим виділяють природну і штучну радіоактивність ґрунтів. Вона виражається кількістю ядерних розпадів на одиницю часу і вимірюється в беккерелях (1 Бк = 1 розпад/c), або одиницях активності – кюрі (1 Кі = 3.7*1010Бк).

Природна радіоактивність - здатність ґрунтів до випромінювання (випускання) α, β, γ-λ променів. Обумовлена двома групами радіоактивних елементів – первинними, які вміщуються в материнських породах і увійшли в склад ґрунтів, і космогенними – що потрапили в ґрунт з атмосфери, утворення яких відбувається при взаємодії космічного випромінювання з ядрами стабільних елементів. Первинні радіонукліди представлені ураном (238U, 235U), торієм (232Th), радієм (226Ra), радоном (222Rn, 220Rn), ізотопами калію (40K), рубідію (87Rb), кальцію (48Ca), цирконію (96Zr) й ін.; космогенні представлені тритієм (3H), берилієм (7Be, 10Be) і вуглецем (14С).

Всі природні радіоактивні ізотопи, як правило, довгоживучі з періодом напіврозпаду 108-1016 років, і які випромінюють альфа-, бета- і гама-частинки. Природна радіоактивність визначається в основному вмістом урану, торію, радію й ізотопу калію. В ґрунтах радіонукліди знаходяться в дуже малих кількостях, в розсіяному стані (уран – 3*10-6-5,1*10-4%; торій – 4*10-6-16*10-4%). Спостерігається зростання їх концентрацій в меридіональному напрямі від підзолистих ґрунтів до сіроземів.

Валовий склад радіонуклідів в ґрунтах насамперед залежить від материнських порід. Наприклад, ґрунти, що сформувалися на збагачених фосфором породах, містять підвищені концентрації урану. Вміст природних радіоактивних елементів в ґрунтах залежить також від ступеня зміни материнської породи в процесі ґрунтоутворення, а якісні зміни по профілю – від типу ґрунтоутворення. Опідзолювання, осолодіння, лесиваж, осолонцювання приводять до виносу природних радіонуклідів з елювіальних горизонтів в ілювіальні. В лісостепових ґрунтах і ґрунтах степових областей профільна диференціація вмісту радіоелементів співпадає з типовими профільними закономірностями зміни в них гранулометричного складу, окисів заліза та алюмінію.

Прикладне значення фізики ґрунтів і фізичних властивостей ґрунтів для меліорації.

!Тут і далі тільки напутствіє для сочінялава! Так от, так як меліорація, то регулювання режимів ґрунту (там повітряного, водного, сольового, теплового і т.д.), то, відповідно, вивчення тих всіх режимів фізикою ґрунтів мають велике значення і для меліорацій. Тому, що якщо хочеш там осушувати болото, то мусиш знати його водний режим, чому саме тут утворилося болото, може не тільки водний режим має значення, а, наприклад , грансклад для того сприятливий (глина, яка не дає нормально фільтруватися воді) й тоді доведеться проводити якісь заходи не тільки на оптимізацію водного режиму, а й на зміну гранскладу, ну і для початку ще подумати, чи то взагалі вигідно. Так само і зі зрошуванням. Треба знати грансклад, щоб дізнатися які там кількості води потрібні для зрошення, що інфільтруватиметься в товщу ґрунту, а що буде доступне рослинам, мікро- і макроагрегатність і їхню водостійкість, щоб зрошенням не порушити структуру, шпаруватість, щоб не вирішити проблему з водою, а зробити іншу – з аерацією... Хев фанJ енд сорі.

 


Просмотров 943

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!