Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методи визначення і оцінки водопроникності і фільтрації води в ґрунтіПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Водопроникність в основному слід вивчати в природних умовах. Лабораторні дослідження повинні доповнювати і поглиблювати польові, але не заміняти їх.
Для польових визначень водопроникності грунтів найбільш відомі: метод заливки площ, метод трубок і лізиметричний. Коефіцієнт фільтрації визначається методом відкачування, методом заповнення свердловин, здопомогою індикаторів.
МЕТОД ЗАЛИВКИ ПЛОЩ
Рами різної величини і форми (круглої,квадратної, прямокутної) врізають в грунт, в них заливають воду і враховують інтенсивність вбирання при постійному або змінному напорі за певні інтервали часу. Облік водопроникності. У кожному квадраті
встановлюють водомірну лінійку, за якою відзначають рівень води, і термометри для обліку температури води.
Метод поливу досліджуваних ділянок дає найкращі результати, але трудомісткий, тому має обмежене застосування. Воду подають тим же способом, що і при поливі: суцільним шаром (Тобто напуском), по борознах або дощуванням.
Цей метод порівняно з іншими менш трудомісткий, не вимагає великої кількості води, дозволяє вивчати варіювання водопроникності грунту з поверхні і по
генетичних горизонтах. Необхідно велике число повторностей визначення (не менше 10 трубок) по всіх генетичних горизонтах.
Метод ізольованих колон. Висота, а також площа поперечного перерізу грунтової колони з природного або насипного грунту можуть бути різні в залежності від поставленої мети.
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ водонасичених горизонтів. Для визначення фільтрації водоносних горизонтів грунтів розроблено кілька методів: безперервної відкачки
води з свердловин, заповнення свердловини водою, метод індикаторів.
Метод безперервної відкачки використовують при сталому режимі фільтрації. Зміна депресійної кривої визначається за зміною рівня води в досліджуваних свердловинах або в шурфах. Визначення коефіцієнта фільтрації методом заповнення свердловини водою. Цим методом визначається коефіцієнт горизонтальної фільтрації. Заснований він на швидкості відновлення в свердловині природного рівня води після її відкачування в залежності від водопроникності грунтопороди.

Агрофізична деградація ґрунтів.

Відсутність достатньої кількості органічних добрив, порушення агротехнічних строків і якості проведення заходів обробітку ґрунту і значний механічний тиск на ґрунти призводить, насамперед, до їх фізичної деградації: переущільнення, втрати структури, погіршення бу-дови, водо-, повітро- і коренепроникності. Це такзвані старі, добре відомі явища. Поряд із ними формуються нові типи деградацій, які істотно знижують екологовідтворні й продуктивні функції ґрунтового покриву: зменшення глибини кореневмісного шару ґрунту внаслідок поступового нагромадження деформації у підорному шарі; звуження діапазону активної вологи (через підвищення рівноважної щільності будови ґрунту); погіршення технологічних параметрів орного шару внаслідок збільшення грудкуватості (причина — скорочення строку перебування ґрунту в стані фізичної спілості); погіршення водного режиму орного шару (у результаті зменшення ємності шару, підсилення випаровування і внутрішньоґрунтових низхідних потоків на межі із плужною підошвою); часті прояви посух і кіркоутворення внаслідок більшої контрастності режимів зволоження — висушування і втрати кальцію із вбирного комплексу на виораних ґрунтах.

Явища фізичної деградації ґрунтів в Україні набули такого поширення, що можна встановити неозброєним оком без спеціальних обстежень: грудкувата рілля утворюється навіть за обробітку поля плугом у стані фізичної спілості; багато прикладів, коли волога на полях застоюється після зливових опадів навіть інколи з весни до середини літа, а то й до осені; на поворотних, особливо ущільнених, смугах погано заробляється насіння під час сівби; кореневі системи культурних рослин переважно розвиваються у приповерхневих шарах ґрунту. Підвищена еродованість земель також є наслідком фізичної деградації ґрунтів.

Фізична деградація призвела до того, що орні землі втратили влас-тиву природним ґрунтам стійкість до навантажень.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 636

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!