Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пожежна безпека виробничих процесів та приміщеньПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В даному підрозділі необхідно вирішити такі питання:

- визначити категорію приміщення за його вибухопожежонебезпечністю;

- провести класифікацію зон приміщень за вибуховою та пожежною небезпекою по

облаштуванню та експлуатації електрообладнання;

- вказати ступінь вогнестійкості будівлі;

- навести характеристики пожежо- та вибухонебезпечності речовин та матеріалів, які застосовуються у виробництві;

- вказати первинні засоби пожежогасіння та місця їх розташування;

- передбачити в разі необхідності автоматичні системи пожежогасіння.

2.3.1 Визначення категорій приміщень проводять за НАПБ Б.03-002 - 2007 „Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасности и пожарной опасности” , згідно з якими розрізняють 5 категорій:

 

Категорія Характеристика
А вибухопожежонебезпечна Приміщення, в яких використовуються горючі гази, ЛЗР с Тсп не більше 28о С в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при спалахуванні яких виникає надлишковий тиск вибуху в приміщенні більше 5 кПа; приміщення, в яких використовуються речовини, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або друг з другом в такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.
Б вибухопожежонебезпечна Приміщення, в яких використовуються горючі пилі або волокна, ЛЗР з Тсп більше 28оС, горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при спалахуванні яких виникає надлишковий тиск вибуху в приміщенні вище 5 кПа.
В пожежонебезпечна Приміщення, в яких використовуються горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали (в тому числі пил та волокна), речовини та матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або друг з другом тільки горіти, за умовою, що ці приміщення не відносяться до категорій А або Б.
Г Приміщення, в яких використовуються речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор і полум’я; горючі гази, рідини та тверді речовини, які спалюються або утилізуються в якості палива.
Д Приміщення, в яких використовуються негорючі речовини і матеріали в холодному стані.

 

Слід зауважити, що категорія А на підприємствах обороннопромислового комплексу згідно з „Правилами устройства предприятий...” підрозділяються на дві підкатегорії:

А - якщо можливий вибух не локалізується в будівлі;

Ал – якщо вибух локалізується в цієї будівлі.

Наведені категорії приміщень та будівель визначають конструктивні та планувальні рішення на промислових об’єктах, а також інші питання забезпечення їхньої вибухопожежонебезпечності.

Наприклад, будівлі виробництв категорій А і Б, як правило, одноповерхові; ці виробництва не можна розташовувати в підвальних та цокольних приміщеннях, будівлі повинні бути тільки 1 та 2 ступіней вогнестійкості. Двері в приміщеннях категорій А,Б і В повинні відкриватися назовні, не мати порогів і повинно бути не менше 2-х евакуаційних виходів. Приміщення категорій А і Б повинні мати легковидавлювальні вікна та двері, легкоскидувані покрівлі.

2.3.2 Особливої уваги в плані пожежної безпеки виробництв потребує електрообладнання, тому що воно може стати джерелом спалахування оточуючого горючого середовища внаслідок розігріву або іскріння цього обладнання. В зв’язку з цим ДНАОП 0.00 – 1.32.01 „Правила будови електроустановок» (ПБЕ) введена класифікація пожежо- та вибухонебезпечних зон приміщень з улаштування та експлуатації електрообладнання.

Пожежонебезпечні зони:

Клас П – I– зони, розташовані в приміщеннях, в яких використовуються горючі рідини з

Тсп вище 61оС.

Клас П – II – зони, розташовані в приміщеннях в яких виділяються горючий пил або волокна з

НКМ спалахування більше 65 г/м3.

Клас П – IIа– зони, які розташовані в приміщеннях, в яких використовуються тверді горючі

речовини.

Клас П – III –розташовані поза приміщенням зони, в яких використовуються горючі рідини з

Тсп вище 61оС або тверді горючі речовини.

 

Вибухонебезпечні зонипідрозділяються на газопароповітряні та пилоповітряні. Газопароповітряні середовища утворюють вибухонебезпечні зони класів 0,1 та 2, а пароповітряні –

класів 20, 21 та 22.

Газопароповітряні вибухонебезпечні зони:

Клас 0- простір, в якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом

тривалого часу. Ці зони можуть мати місце переважно в межах корпусів апаратів і, в

меншій мірі, в робочому просторі (вугільна, хімічна, нафтопереробна промисловості і т.і.).

Клас 1- простір, в якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальної

роботи.

Клас 2 - простір, в якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє,

а якщо виникає, то рідко і триває недовго.

Пилоповітряні вибухонебезпечні зони:

Клас 20 -простір, в якому під час нормальної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді

хмари присутній постійно або часто у кількості, достатній для утворення небезпечної

концентрації суміші з повітрям, і простір, де можуть утворюватися пилові шари

непередбаченої або надмірної товщини . зазвичай це має місце всередині обладнання.

Клас 21 -простір, в якому під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в

кількості, достатній для утворення вибухонебезпечної суміші з повітрям.

Клас 22- простір, в якому вибухонебезпечний пил і завислому стані може з’являтися не часто і

існувати недовго, або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати і

утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії.

Однак, слід відмітити, що на великій кількості підприємств і в установах досі використовують дещо застарілу класифікацію зон приміщень, введену в дію попередньою редакцією ПБЕ. За цією класифікацією пожежонебезпечні зони ті самі, а вибухонебезпечні – інші:

Вибухонебезпечна зона класу В – I -зони, розташовані в приміщеннях, де виділяються горючі

гази або пари ЛЗР в такій кількості і з такими властивостями, які можуть утворювати з

повітрям вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи.

Вибухонебезпечна зона класу В – Iа -зони, розташовані в приміщеннях, де під час нормальної

експлуатації вибухонебезпечні суміші горючих парів або газів або парів ЛЗР з повітрям

не утворюються, а можливі лише під час аварій.Вибухонебезпечна зона класу В – Iб- ті самі зони, що і В – Iа, але які відрізняються такими

властивостями: 1) горючі гази мають високу НКМ займання (15% та вище) та різкий

запах при ГДК; 2) приміщення виробництв, які пов’язані з обігом газоподібного водню,

в яких виключається утворення вибухонебезпечної суміші в об’ємі, який перевищує 5%

вільного об’єму приміщення.

Вибухонебезпечна зона класу В – Iг -простір біля зовнішніх установок, які містять горючі гази

або ЛЗР ( за винятком аміачних установок). Простір біля прорізів за зовнішніми

огороджувальними конструкціями приміщень з зонами В-I, В-Iа, В-II, простір біля

запобіжних та дихальних клапанів апаратів з горючими газами та ЛЗР.

Вибухонебезпечна зона класу В – II -зони, які розташовані в приміщеннях, де виділяються

горючий пил або волокна в такій кількості та з такими властивостями, що вони здатні

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші під час нормальної роботи.

Вибухонебезпечна зона класу В – IIа -зони, які розташовані в приміщеннях, в яких небезпечний

стан зон класів В-II можливий лише внаслідок аварій та несправностей.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 456

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!