Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


У хворого стеноз легеневого стовбура. З якої камери серця починається ця судина? A. Правий шлуночокПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

B. Лівий шлуночок

C. Праве передсердя

D. Ліве передсердя

Е.-

У хворого діагностовано злоякісну пухлину черевної частини стравоходу. Яка група лімфатичних вузлів є регіонарною для вказаного відділу стравоходу? A. Anulus lymphaticus cardiae

B. Nodi lymphatici paratrachealis

C. Nodi lymphatici prevertebralis
D. Nodi lymphatici pericardiales laterals

E. Nodi lymphatici mediastinales posteriores

Оглядаючи черевну порожнину потерпілого з проникаючим пораненням передньої черевної стінки, хірург помітив пошкодження малого чепця, з якого витікала червона (артеріальна) кров. Яка артерія виявилась ушкодженою? A. Hepatica propria

B. Gastroepiploica dextra

C. Hepatica communis

D. Lienalis

E. Gastroepiploica sinistra

Після перенесеного запального процесу хворий став помічати слабість при згинанні кисті в ділянці 1, 2, 3 і 4 пальців, зменшення об’єму м'яза, підвищення великого пальця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості в ділянці поверхні долоні 1, 2, 3 і променевої поверхні четвертого пальців. Який із нервів уражений? A.Серединний нерв

B. Променевий нерв

C. Ліктьовий нерв
D. М'язово-шкірний нерв

E. Присередній шкірний нерв передпліччя

При обстеженні хворого невропатолог виявив наступний симптомокомплекс: згасання кремастерного рефлекса (скорочення m. cremaster), порушення чутливості шкіри на передній і внутрішній поверхні верхньої третини стегна та калитки. Про ушкодження якого нерва йде мова? A.Стегново-статевого нерва

B. Клубово-пахвинного нерва

C. Сідничного нерва
D. Стегнового нерва

E. Затульного нерва

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м'язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено? A. Затульний нерв

B. Клубовопаховий нерв

C. Стегновий нерв
D.Бічний шкірний нерв стегна

E. Задній шкірний нерв стегна

У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку стопи. Які лімфатичні вузли є регіональними для вказаної ділянки і прореагують болем та припухлістю? A. Поверхневі пахвинні вузли

B. Поверхневі та глибокі пахвинні вузли

C. Передні великогомілкові вузли
D. Задні великогомілкові та підколінні вузли

E. Зовнішні клубові вузли

В травмотологічне відділення поступив постраждалий з відкритим переломом плечової кістки, сильною кровотечею та пошкодженням судини, що проходить разом з променевим нервом у каналі на плечі. Яку судину ушкоджено? A. A. profunda brachii

B. A. brachialis

C. A. circumflexa humeri anterior
D. A. circumflexa humeri posterior

E. A. circumflexa scapulae

231.У хворого порушений зір у бічних половинах полів зору обох очей (бітемпоральна геміанопсія). Яка нервова структура уражена?
A.Зорове перехрестя.
B.Лівий зоровий тракт.
C. Правий зоровий тракт.
D. Сітківка ока.
E. Зорові нерви.

232.Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлено наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. Які порушення зору будуть спостерігатися у хворої?
A.Випадіння зору в лівих половинах сітківки обох очей
B. Випадіння зору в правих половинах сітківки обох очей
C. Випадіння зору в обох половинах лівого ока
D. Випадіння зору в обох половинах правого ока
E. Випадіння зору в сітківках обох очей

233.У хворого спостерігається зниження тактильної та смакової чутливості слизової оболонки задньої третини спинки язика. З патологією якого нерва це пов’язано?
A.Язикоглоткового нерва.
B. ІІІ гілкою трійчастого нерва.
C. Лицевого нерва
D. Під’язикового нерва.
E. ІІ гілки трійчастого нерва.

234.У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під’язикової та піднижньощелепної залози зліва. Слини з цих залоз виділяється мало. Функція якого нерву порушена?
A.VII пари
B. VI пари
C. Х пари
D. XIІ пари
E. XI пари

235.Хворий із запаленням слизової язика (глоситом) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ушкодження якого нерва викликано такі відчуття?
A. Барабанної струни
B. Барабанного нерва
C. Малого кам'янистого нерва
D. Язикового нерва
E. Язикоглоткового нерва

236.У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину перев’язує лікар для зупинки кровотечі?
A. Язикову артерію
B. Дорзальну артерію язика
C. Глибоку артерію язика
D. Лицеву артерію
E. Висхідну глоткову артерію

237.У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в ділянці присереднього кута ока, які супроводжувались масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз формується у цій ділянці?
A. A. carotis externa et a. carotis interna
B. A. carotis externa et a. subclavia
C. A. carotis interna et a. subclavia
D. A. subclavia et a. ophthalmica
E. A. carotis interna et a. Ophthalmica

238.У хворого 65 років при неврологічному обстеженні виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?
A. Середня мозкова артерія
B. Передня мозкова артерія
C. Задня мозкова артерія
D. Передня сполучна артерія
E. Основна артерія

239.Студентка 17 років видавила гнійничок в ділянці присереднього кута ока. Через 2 дні вона поступила в інститут нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристої пазухи. Яким шляхом інфекція попала в цю пазуху?
A.Через v.angularis
B. Через v. maxillarіs
C. Через v. profunda faciei
D. Через v. transversa faciei
E. Через v. diploicae frontalis

240.У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення
A. Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.
B. Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.
C. Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.
D. Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.
E. Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої артерії.

241.При обстеженні хворого на ішемічну хворобу серця, лікар виявив погіршення венозного кровотоку в басейні вени серця, яка проходить в передній міжшлуночковій борозні серця. Яка це вена?
A. V. cordis magna
B. V. cordis media
C. V. cordis parva
D. V. posterior ventriculi sinistri
E. V. obliqua atrii sinistri

242.У хворого діагностовано інфаркт задньої частини міжшлуночкової перегородки. В басейні якої кровоносної судини виникло порушення кровообігу?
A. R. interventricularis posterior
B. R. marginalis dexter
C. R. atrialis intermedius
D. R. circumflexus
E. R. marginalis sinisterУ жінки 40 років фіброміома матки. Виконана надпіхвова ампутація матки з видаленням маткових труб. Яєчники здорові, не видалені. Повністю збережена lig. suspensorium ovarii, в якій проходить судина, яка кровопостачає яєчники. Назвіть цю судину? A. А. Ovarіca

B. A.uterina

C. А. Pudenda interna
D. А.Iliaca interna

E. А. Iliaca externa

При пальпації молочної залози у хворої виявлено ущільненя у вигляді вузла у нижноьму присередньому квадранті. У які лімфатичні вузли можуть поширитися метастази при цьому? A.Пригруднинні вузли

B. Задні середостінні вузли

C. Глибокі бічні шийні вузли
D. Брoнхолегеневі вузли

E. Верхні діафрагмальні вузли

У хворого при профілактичному обстеженні на присередній стінці лівої пахвової западини виявлено збільшений лімфовузол метастатичного походження. Вкажіть найбільш ймовірну локалізацію первинної пухлини: A. Молочна залоза

B. Піднижньощелепна слинна залоза

C. Легені

D. Шлунок

E. Щитоподібна залоза

До лікаря звернувся хворий 50 років, із скаргами на пекучий біль у ділянці нижніх двох третин передньо-зовнішньої поверхні стегна, який посилюється під час ходьби та стояння. Який нерв ушкоджено? A.Бічний шкірий нерв стегна

B. Затульний нерв

C. Статево-стегновий нерв
D. Стегновий нерв

E. Задній шкірний нерв стегна

До лікаря звернувся чоловік 58 років зі скаргами на різкий біль в м'язах задньої поверхні стегна і гомілки при рухах. Ушкодження якого нерва може бути причиною болю? A.Сідничого нерва.

B. Нижнього сідничого нерва.

C. Верхнього сідничого нерва.
D. Затульного нерва.

E. Стегнового нерва.

До лікаря звернулась жінка 45 років зі скаргами на утруднення ходіння, неможливість відвести стопу та повернути її всередину. Об`єктивно лікар констатував зниження тонусу бічної групи м'язів гомілки. Ураження якого нерва може бути причиною цього явища? A. Поверхневого малогомілкового нерва.

B. Глибокого малогомілкового нерва.
C. Великогомілкового нерва.

D. Сідничого нерва.

E. Стегнового нерва.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 816

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!