Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


У хворого 60-и років виявлено різке розширення підшкірних вен передньої черевної стінки. Про порушення кровотоку в якій вені це свідчить? A. Ворітній веніB. Непарній вені.

C. Верхній порожнистій вені.
D. Верхній брижовій вені.

E. Нижний порожнистій вені.

При ревізії черевної порожнини виявлено артеріальну кровотечу з печінково-дванадцятипалої зв'язки. Яку з артерій ушкоджено? A. Власну печінкову артерію

B. Загальну печінкову артерію

C. Селезінкову артерію
D. Артерію жовчевого міхура

E. Черевний стовбур

У хворого після травми правої верхньої кінцівки спостерігається порушення функцій м’язів-розгиначів, а також відсутність шкірної чутливості на задній поверхні верхньої кінцівки. Який нерв уражений? A. Променевий нерв

B. Ліктьовий нерв

C.Серединний нерв

D. М`язово-шкірний нерв

E. Пахвовий нерв

У хворого панарицій І пальця стопи. Які лімфатичні вузли будуть ушкоджені в першу чергу? A. Nodi lymphatici inguinales superficiales

B. Nodi lymphatici poplitei

C. Nodi lymphatici inguinales profundi
D. Nodi lymphatici iliaci externi

E. Nodi lymphatici iliaci interni

У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення кровообігу в кінцівці немає пульсації на променевій артерії. Яка причина порушення кровообігу? A. Здавлення підключичної артерії

B. Здавлення пахвової артерії

C. Здавлення підключичної вени

D. Здавлення хребтової артерії

E. Здавлення пахвової вени

Хворий не може розігнути гомілку, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Якого? A. Стегнового нерва

B. Затульного нерва

C. Сідничного нерва
D. Верхнього сідничного нерва

E. Статево-стегнового нерва

У хворого 45 років на правій нижній кінцівці спостерігається блідість шкіри гомілки та стопі і відзначається відсутність пульсації тильної артерії стопи та задньої великогомілкової артерії. Пульсація стегнової артерії збережена. Про ураження якої артерії це свідчить? A. Підколінної артерії.

B. Зовнішньої клубової артерії.

C. Малогомілкової артерії.
D. Глибокої артерії стегна.

E. Низхідної колінної артерії.

170.Жінка 60 років звернулася до лікаря зі скаргами на затруднення рухів язика, що заважає їй нормально розмовляти та їсти. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої є невеликий крововплив в нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку у хворої можна думати?

A Ядра під’язикового нерва.

B Нижнього слиновидільного ядра.

CЯдра додаткового нерва

D Подвійного ядра.

E Ядра одинокого шляху.

До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-соскоподібного м'яза болюча. Подразнення якого з нервів може дати таку кліничну картину? A. N. auricularis magnus.

B. N. transversus colli.
C. N. occipitalis minor.
D. Nn. supraclaviculares.
E. N. vagus.

172.Який нерв уражено, якщо у хворого права носогубна складка розгладжена, розширена права очноямкова щілина (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають затруднення під час розмови і приймання їжі (їжа застряє між щокою і зубами)?
A. N. facialis dexter.
B. N. abduceus dexter.
C. N. glossopharyngeus sinister.
D. N. vagus dexter.
E. N. trigeminus dexter.

173.При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?
A. N.abducens.
B. N.trochlearis.
C. N.oculomotorius.
D. N.ophthalmicus.
E. N. infraorbitalis..

174.У хворого при висуванні язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова інервація якого черепного нерву порушена у цьому випадку?
A. N.hypoglossus dexter.
B. N.glossopharyngeus dexter.
C. N. vagus dexter.
D. N. trigeminus sinister.
E. N.facialis sinister

175.У хворого виявлено порушення кровотоку у басейні правої передньої мозкової артерії. Які ділянки кори кінцевого мозку можуть постраждати за цих умов?
A. Присередня поверхня правої лобної та тім’яної часток
B. Присередня поверхня правої потиличної частки
C. Нижня поверхня правої лобової частки
D. Нижня поверхня правої скроневої частки
E. Права острівцева частка

176.У хворого діагностовано ураження внутрішнього вуха судинного генезу. Гілками якої з названих артерій, головним чином, здійснюється кровопостачання внутрішнього вуха?
A. А. Basilaris
B. А. Cerebri posterior
C. А.Vertebralis
D. А. Cerebri media
E. А. Cerebri anterior

Внаслідок травми черепа з ушкодженням верхньої стінки правої очної ямки потерпілий втратив можливість піднімати верхню повіку правого ока і дивитися угору. Який нерв вірогідно ушкоджений? A. R. superior n.oculumotorius

B. R. inferior n.oculumotorius.
C. N. trochlearis
D. N. abducens.
E. N. ophthalmicus.

178.У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореня носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цієї ділянки з пазухами твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?
A.Печериста пазуха
B. Верхня сагітальна пазуха
C. Потилична пазуха
D. Сигмоподібна пазуха
E. Верхня кам’яниста пазуха

179.При оперативному доступі до щитоподібної залози з поперечного (комірцевого) доступу відкривається міжапоневротичний надгруднинний простір. Ушкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в цьому просторі, є небезпечним?
A. Яремної венозної дуги
B. Зовнішньої яремної вени
C. Підключичної вени
D. Нижньої щитоподібної артерії
E. Верхньої щитоподібної артерії

180.Хворий, 50 років, потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудниною, ядуху при фізичних навантаженнях. Після ангіографії виявлені патологічні зміни в задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії. Які ділянки серця уражені?
A. Задня стінка правого і лівого шлуночків
B. Ліве передсердя
C. Передня стінка правого і лівого шлуночків
D. Праве передсердя
E. Правий передсердно-шлуночковий клапан


Просмотров 839

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!