Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Хворий Т., 47 років проводиться оперативне втручання на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій повинен перев'язати хірург під час операції? A. Верхньої і нижньої щитоподібноїB. Верхньої і нижньої гортанної
C. Верхньої щитоподібної і щитошийний стовбур
D. Верхньої щитоподібної і висхідної артерію шиї
E. Висхідної і глибокої артерії шиї

120.У хворох 60 років при ангіокардіографії встановлено звуження кровоносної судини, що розташована у вінцевій борозні серця ліворуч. В якій з кровоносних судин виявлені патологічні зміни?
A. Ramus circumflexus
B. Ramus interventricularis posterior
C. Coronaria dextra
D. V.cordis parva
E. Ramus interventricularis anterior

121..У медико-генетичній консультації було проведено обстеження вагітної жінки (20- тижнева вагітність). На УЗД плід розвинутий нормально, у серцево-судинній системі відхилень від норми немає, артеріальна протока функціонує. Які судини плода вона (артеріальна протока) з'єднує ?
A. Легеневий стовбур з аортою
B. Легеневий стовбур з легеневими венами
C. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною
D. Аорту з нижньою порожнистою веною
E. Аорту з верхньою порожнистою веною

У хворого верхня межа серця на рівні другого міжребер'я. На якому рівні локалізується верхня межа серця у здорової людини? A.Spatium intercostale III

B. Spatium intercostale II
C. Costa II
D. Costa III
E. Costa IV

123.Під час операційного втручання в черевній порожнині була пошкоджена артерія яку перев’язали. Через певний час було виявлено порушення кровопостачання лівої частини поперечної ободової кишки, а також низхідної та сигмовидної ободових кишок. Яку кровоносну судину було ушкоджено при цьому?
A. Mesenterica inferior
B. Truncus coeliacus
C. Mesenterica superior
D. Lienalis
E.Hepatica communis

Хворий прооперований з приводу пухлини кишківника. Видалена сліпа кишка. Гілки якої артерії повинен перев'язати хірург під час операції? A. Клубово – ободової

B. Середньої ободової

C. Правої ободової

D.Лівої ободової

E. Аппендикулярної

Чоловіку 56 років з цирозом печінки, ускладненим портальною гіпертензією (ускладненням відтоку крові у ворітну вену) показана операція - накладення прямих портокавальних анастомозів. З'єднання яких судин забезпечить наявність портокавальних анастомозів? A. Vena porta et vena hemiazigos

B. Vena cava superior et vena inferior

C. Vena cava inferior et vena thoracica interna

D.Vena cava superior et vena azigos

E. Vena cava inferior et vena iliaca communis

Хворому встановлений діагноз «ушкодження головки стегнової кістки ішемічного походження». Яка артерія ушкоджена? A. Ramus acetabularum а.obturatoriae

B. Arteria femoralis

C. Arteria illiaca externa
D. Arteria profunda femoris

E. Arteria umbilicalis

Хворий 18 років звернувся до невропатолога зі скаргами на неможливість ставати на носок. При обстеженні була виявлена атрофія литкового м'яза, порушення чутливості шкіри в ділянці підошви. Функції якого нерва нижньої кінцівки порушені? A. N. Tibialis

B. N. Fibularis

C. N. Femoralis

D. N. cutaneus femoris lateralis

E. N. Saphenus

Хворий 67 років, після падіння на сідниці при ходьбі по льоду звернувся до невропатолога зі скаргами на болючість м'язів задньої поверхні стегна, а також втрату чутливості шкіри в цій ділянці. Вкажіть який нерв був ушкоджений? A. N. Ischiadicus

B. N. cutaneus femoris medialis

C. N. Tibialis

D. N. Fibularis

E. N. gluteus inferior

У пацієнта спостерігається обмеження згинання у ліктьовому суглобі, зниження тонусу двоголового м‘яза плеча та втрата чутливості шкіри на передньо-бічній поверхні передпліччя. Вкажіть який нерв був ушкоджений? A.N. Musculocutaneus

B. N. Axillaris

C. N. Medianus

D. N. Ulnaris

E. N. Radialis

130.Чоловік, 35 років, у виробничих умовах отримав різану рану у ділянці підвищення великого пальця долонної поверхні кисті. Виявлено обмеження відведення великого пальця кисті. Функція якого м’яза ушкоджена?

A. М. abductor pollicis brevis.

B. М. palmaris brevis.

C.М. opponens pollicis.

D. M. flexor pollicis brevis.

E. M. adductor pollicis.

131.При огляді хворого на епідемічний енцефаліт спостерігається одно- або двосторонній птоз (опущення повіки), розбіжна косоокість, порушення акомодації. Зіниці розширені. Ядра якої пари черепно-мозкових нервів уражені?
A. ІІІ
B. ІV
C. V
D. VI
E. VII

132.Хворий скаржиться на болі в ділянці діафрагми при диханні, які з'явилися після незначного ушкодження грудної клітини. Про порушення функції якого нерва йдеться?
A. Діафрагмальний нерв
B. Міжреберні нерви
C. Надключичні нерви
D. Надлопатковий нерв
E. Поперечний нерв шиї

133.У офтальмологічне відділення поступила хвора із скаргами на часткову втрату зору. При обстеженні виявлено випадіння однойменних половин полів зору з боку обидвох очей (гомонімна геміанопсія). На якому рівні відбулося ушкодження волокон зорового нерва?
A. На рівні одного із зорових шляхів
B. На рівні стовбура лівого зорового нерва
C. На рівні стовбура правого зорового нерва
D. На рівні перехреста зорових нервів
E. На рівні обидвох зорових шляхів

134.До лікаря звернувся хворий з періодонтом нижнього кутнього зуба. Встановлено, що запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в патологічний процес?
A. Піднижньощелепні
B. Бічні шийні
C. Передні шийні
D. Підборідні
E. Лицеві

135.Хворий, 45 років, скаржиться на запаморочення, хитливість під час ходьби, порушення координації рухів. При обстеженні встановлено, що у хворого остеохондроз шийного відділу хребта і перетиснута судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це судина?
A. А. Verterbralis
B. А. Subclavia
C. А. Carotis externa
D. А. Carotis interna
E. А. Occipitalis

136.В лікарню звернулася хвора К. 38 років із скаргами на те,що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть яка з гілок якого нерва при цьму була уражена?
A. Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва
B. Язикові гілки язикогорлового нерва
C. Язикові гілки під’язикового нерва
D. Барабанна струна лицевого нерва
E. Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

137.До ЛОР-лікаря звернулась жінка із загостренням хронічного тонзіліту (запалення піднебіних мигдаликів). При огляді виявлено збільшення та гіперемія піднебінних мигдаликів. Збільшенням яких лімфатичніх вузлів це може супрводжуватися?
A. Заглоткових та глибоких бічних шийних вузлів
B. Привушних вузлів
C. Лицевих вузлів
D. Передніх шийних вузлів
E. Потиличних вузлів

138.У хворого 40 років при Ro-дослідженні виявлено затемнення в ділянці пазухи твердої мозкової оболони, яка проходить від півнячого гребня решітчастої кістки до внутрішнього потиличного виступу потиличної кістки. В ділянці якої пазухи виявлені патологічні зміни?
A. Sinus sagittalis superior
B. Sinus sagittalis inferior
C. Sinus transversus
D. Sinus rectus
E. Sinus sigmoideus

139.При обстеженні хворого виявлено, що верхівковий поштовх зміщений на 3,5 см ліворуч від лівої середньоключичної лінії. Які камери серця при цьому гіпертрофовані?
A. Лівий шлуночок
B. Правий шлуночок
C. Праве передсердя
D. Ліве передсердя
E. Всі камери серця

У хворого діагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового клапана. Внаслідок запального процесу якої анатомічної структури серця відбулись зміни стулок? A. Ендокарду

B. Фіброзного перикарду

C. Серозного перикарду

D. Міокарду

E. Епікарду

У дитини 1-го року життя виявлена одна з вад розвитку серцево-судинної системи – незаросла Баталова протока. Вкажіть місце її локалізації. A. Судина, що з'єднує легеневу артерію і аорту

B. Міжпредсердна перегородка
C. Міжшлуночкова перегородка

D. Судина, що з`єднує пупкову і ніжню порожнисту вени
E. Судина, що з`єднує ворітну і ніжню порожнисту вени

Хворий доставлений з інтенсивною кровотечею з рота, повторним блюванням, зниженням АТ, загальною слабкістю. При обстеженні встановлена кровотеча з розширених вен нижньої третини стравохода. Печінка щільна, бугриста, болюча, збільшена. По яким судинам порушився венозний кровотік? A. Ліва шлункова і непарна (напівнепарна) вени.

B. Надчеревні і біляпупкові вени.
C. Задні міжреберні і крижові вени.

D. Хребтові сплетіння

E. Легеневі артерії.

В клініку поступив хворий зі скаргами на біль у правій підребровій ділянці, блювоту з кров’ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині затруднений кровоток? A. Ворітна вена

B. Черевна аорта

C. Печінковій вени

D. Нижня порожниста вена

E. Верхня порожниста венаПросмотров 1535

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!