Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 У відділення був госпіталізований хворий з діагнозом “пієлонефрит”. Який матеріал необхідно взяти у хворого на бактеріологічне дослідження?А.Останню порцію сечі.

В. Кров.

С. Жовч.

D. Ексудат з уретри.

Е. Фекальні маси.

Один із представників родини Enterobacteriaceae утворює капсулу як у макроорганізмі, так і на живильному середовищі, виростаючи у вигляді слизистих колоній. Відомо також, що цей мікро-організм є збудником риносклероми – хронічного атро-фічного процесу слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. До якого роду відносять збудник?

А. Klebsiella.

В. Salmonella.

С. Citrobacter.

D. Enterobacter.

Е. Shigella.

При з’ясуванні причини спалаху внутрішньолікарняної інфекції з матеріалу від хворих, медичного персоналу та зі змивів, які були взяті з окремих об’єктів довкілля, бак-теріолог виділив чисті культури золотистого стафілококу. Яке дослідження необхідно застосувати бактеріологу, щоб з’ясувати ідентичність штамів стафілококів, виділених з різних джерел інфекції?

А. Фаготипування.

В. Визначення біовару.

С. Серотипування.

D. Визначення патогенності.

Е. Зараження тварин.

661. Матеріал (рановий ексудат) бактеріолог посіяв на щільне живильне середовище, посів інкубував у термостаті при t = 37 ºС упродовж 18 годин. На МПА виросли великі плоскі колонії з різким запахом та з ха-рактерним синьо-зеленим пігментом, який дифундував у агар. Який мікроорганізм виріс на живильному середовищі?

А. Псевдомонада.

В. Серація.

С. Сарцина.

D. Стафілокок.

Е. Клебсієла.

У бактеріологічну лабораторію доставили матеріал від хворого зі щелепно-лицьовою травмою та гнійно-запальним ускладненням, викликаним Klebsiella pneumoniae. Який метод мікробіологічної діагностики застосував бактеріолог для з’ясування причини захворювання?

А. Бактеріологічний.

В. Експрес-метод (реакцію за Аскóлі).

С. Шкірно-алергічну пробу.

D. Біологічний метод.

Е. Серологічний (реакцію гальмування гемаглютинації).

З фекалій хворого бактеріолог виділив шигелу Зонне. Яке додаткове дослідження необхідно провести бакте-ріологу для з’ясування джерела інфекції?

А. Фаготипування виділеної чистої культури.

В. Вивчити чутливість бактерії до антибіотиків.

С. Поставити реакцію преципітації.

D. Поставити реакцію зв’язування комплементу.

Е. Поставити реакцію нейтралізації.

У дитячому садку через декілька годин після вживання сиру в усіх дітей раптово з’явилися симптоми гастро-ентериту. Під час бактеріологічного дослідження блю-вотних мас та залишків сиру бактеріолог виділив золо-тистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослі-дження для з’ясування джерела інфекції?

А. Провести фаготипування виділених штамів.

В. Визначити здатність штамів до токсиноутворення.

С. Провести обстеження харчоблоку.

D. Визначити наявність антитіл у хворих дітей.

Е. Поставити шкірно-алергічну пробу.

Матеріал з опікової рани бактеріолог посіяв на МПА, на якому виросли плоскі з нерівним краєм напівпрозорі слизуваті досить крупні колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура мала специфічний запах, який нагадував запах жасмину. Який вид бактерії ідентифікував бактеріолог у досліджуваному матеріалі, проаналізувавши лише його культуральні властивості?

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Escheriсhia coli.

С. Proteus vulgaris.

D. Staphylococcus aureus.

Е. Clostridium perfringens.

У хворого з ознаками харчової токсикоінфекції бакте-ріолог виділив чисту культуру факультативного анаеробу, який на м’ясопептонному агарі утворив два види колоній. Н-форма бактерії (джгутикова) дала характерний повзучий ріст або фенóмен “роїння”; це типова форма бактерії. За несприятливих умов (за наявності у середовищі фенолу, жовчних солей, акридинових сполук) О-форма бактерії на МПА утворила крупні колонії з рівними краями. Під час посіву у конденсаційну воду скошеного МПА (за методом Шукéвича) бактеріальна культура дала характерний повзучий ріст у вигляді ніжної вуалі блакитно-димчастого кольору. До якого роду належить виділена бактеріологом чиста культура бактерій?

А. Proteus.

В. Yersinia.

С. Klebsiella.

D. Salmonella.

Е. Shigella.

У деяких випадках для з’ясування причини гнильної інфекції посів матеріалу на живильне середовище проводиться за допомогою спеціального прийому: досліджуваний матеріал вноситься в конденсаційну воду скошеного м’ясопептонного агару. Наявність бактерій бактеріолог визначає за утворенням повзучого росту – знизу догори, по поверхні живильного середовища. Якому мікроорганізму характерна така особливість росту?

А. Протею.

В. Кишковій паличці.

С. Синьогнійній паличці (Pseudomonas aeruginosa).

D. Стафілококу.

Е. Ентерококу.

Епідеміолог направив на бактеріологічне дослідження м’ясні сосиски, які мали неприємний гнильний запах. Бактеріолог з досліджуваного матеріалу виділив рухливі грамнегативні бактерії паличкоподібної форми, які добре росли на МПА і дали фенóмен “роїння” (під час посіву у конденсаційну воду скошеного МПА бакте-ріальна культура дала характерний повзучий ріст у вигляді ніжної вуалі блакитно-димчастого кольору). Який мікроорганізм спричинив гнильне розкладання досліджуваного продукту?

A. Proteus spp.

B. Eschеrichia coli.

С. Vibrio cholerae.

D. Salmonella spp.

Е. Shigella spp.

Збудники мікозів людини[31]

Під час мікроскопії епідермісу з міжпальцевих проміжків та підошов міколог виявив септований галужений міцелій та артроспори прямокутної форми, які були розміщені у вигляді ланцюжків. Збудник якого мікозу спричинив захворювання?

А. Збудник епідермофітії.

В. Збудник кандидозу.

С. Збудник трихофітії.

D. Збудник мікроспорії.

Е. Збудник фавусу (парші).

У дитини на слизовій оболонці щік педіатр виявив білуваті плями, які нагадували скипіле молоко. У мікропрепаратах міколог виявив видовжені псевдогіфи, хламідоспори (двоконтурні великі спори овальної форми) та бластоспори (клітини, які брунькуються). Який мікроорганізм спричинив ураження слизової оболонки щік дитини?

А. Гриби роду Candida.

В. Corynebacterium diphtheriae.

С. Фузобактерії.

D. Актиноміцети.

Е. Staphylococcus aureus.

У клініку госпіталізували дитину, у якої на слизовій оболонці щік, піднебінні та язику педіатр виявив наліт білого та жовтуватого кольору, характерний для кандидозу. Який матеріал Ви направите на дослідження для підтвердження кандидозу?


Просмотров 1027

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!