Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 А. Резистентність до антибіотиківВ. Синтез лейкоцидину.

С. Утворення шорстких колоній.

D. Фертильність.

Е. Здатність до синтезу ентеротоксину.

В інфекційну лікарню госпіталізували хворого з клінічним діагнозом “озена”. Яку серологічну реакцію застосує лікар для підтвердження клінічного діагнозу?

А. Реакцію зв’язування комплементу.

В. Опсоно-фагоцитарну реакцію.

С. Реакцію нейтралізації.

D. Реакцію преципітації.

Е. Реакцію гемаглютинації.

Назвіть збудника захворювання, який уражає слизові оболонки, викликає запалення внутрішніх органів, сепсис, утворює синьо-зелений гній і є, як правило, резис-тентним до дії більшості антибіотиків.

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Proteus vulgaris.

С. Streptococcus mutans.

D. Staphylococcus aureus.

Е. Escherichia coli.

У хірургічному відділенні від різних пацієнтів з ускладненнями бактеріолог висіяв такі умовно-патогенні бактерії: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis. Яка спільна структура детермінує їх патогенність?

А. Капсула.

В. Плазміда.

С. Спора.

D. Ліпополісахариди клітинної стінки.

Е. Протективний антиген.

Лікар порівнює патологічні процеси бактеріальної етіології: менінгококемію, гострий пієлонефрит, спричинений клебсієлою, сепсис, спричинений Escherichia coli, тяжку ранову інфекцію протейної етіології, післяпологовий ендометрит, спричинений ентеробактерією нез’ясованого виду. Назвіть спільний елемент патогенезу, властивий всім патологічним процесам.

А. Інтоксикація ліпополісахаридним ендотоксином.

В. Інтоксикація білковим бактеріальним токсином.

С. Септичний стан.

D. Наявність у крові грамнегативних бактерій.

Е. Септицемія з розвитком алергічної реакції.

У хірургічному відділенні одночасно у декількох хворих лікар відмітив гнійно-запальні ускладнення після-операційних ран. У матеріалі від усіх хворих бактеріолог виділив культуру стафілококу. Епідеміолог констатував спалах стафілококової інфекції. Яка властивість ха-рактеризує стафілокок як збудник госпітальної інфекції?

А. Полірезистентність до антибіотиків.

В. Виділення екзотоксину.

С. Виділення ферментів патогенності.

D. Широке поширення збудника.

Е. Резистентність збудника до фізичних факторів.

Пацієнтка хірургічного відділення скаржиться на біль у попереку та внизу живота, біль при сечовипусканні та часті позиви до сечовипускання. Під час бакте-ріологічного дослідження сечі бактеріолог виявив грамнегативні оксидазопозитивні бактерії паличко-подібної форми, які утворювали мукоїдні колонії зеле-нуватого кольору зі специфічним запахом. Який вид бактерії викликав захворювання?

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Proteus mirabilis.

С. Escherichia coli.

D. Streptococcus pyogenes.

Е. Mycoplasma pneumoniаe.

У лікарню був госпіталізований 65-річний хворий зі скаргами на часте сечовиділення з домішками крові. Лікар направив сечу хворого на бактеріологічне дослі-дження. Під час посіву сечі на МПА виросли великі колонії з характерним квітковим запахом та синьо-зеленим пігментом. У мікропрепараті з колонії бакте-ріолог виявив грамнегативні палички. Який вид бактерії викликав запальний процес сечовидільної системи?

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Еsсherichia coli.

С. Klebsiella ozaenae.

D. Hafnia alvei.

Е. Proteus vulgaris.

У пологовому будинку епідеміолог зареєстрував спалах інфекції з клінічними ознаками пухирчатки ново-народжених. У матеріалі від хворих бактеріолог виділив ідентичні штами стафілококів. Який токсин бакте-ріолог повинен виявити у бактерій для підтердження спалаху інфекції стафілококової етіології?

А. Ексфоліативний токсин.

В. Ентеротоксин.

С. Бета-лізин.

D. Ендотоксин.

Е. Фактор токсичного шоку.

У хворого опікового відділення лікар відмітив гнійне ускладнення. Гній мав синьо-зелений відтінок, що свід-чило про інфікування опікової ділянки Pseudomonas aeruginosa. Яка особливість морфології характерна для цього збудника?

А. Збудник є грамнегативною бактерією.

В. Мікроорганізм утворює спору.

С. Це кокова форма.

D. Клітини розміщуються парами.

Е. Мікроорганізм утворює міцелій.

У хірургічному відділенні епідеміолог зробив забір матеріалу з різних об’єктів для з’ясування джерела інфікування хворих патогенним стафілококом. Бактеріолог отримав чисті культури і провів дослі-дження, використавши для цього стандартні стафілококові бактеріофаги. Яке дослідження чистих культур, виділених з різних об’єктів, провів бактеріолог?

А. Фаготипування.

В. Фагодіагностику.

С. Фагоіндикацію.

D. Фаготерапію.

Е. Фагоідентификацію.

У терапевтичному відділенні епідеміолог зареєстрував спалах кишкової інфекції, який був пов’язаний з якістю харчових продуктів, якими харчували хворих. Інфекція складно піддавалася антибіотикотерапії. Який збудник є найімовірнішим джерелом госпітальної інфекції?

А. Сальмонела.

В. Стафілокок.

С. Стрептокок.

D. Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa).

Е. Протей.

У пологовому будинку епідеміолог зареєстрував спалах внутрішньолікарняної інфекції стафілококової етіології. Якому дослідженню бактеріолог віддасть перевагу при з’ясуванні джерела інфекції?

А. Фаготипуванню.

В. Вивченню біохімічних властивостей збудника.

С. Вивченню токсиноутворення.

D. Вивченню чутливості збудника до антибіотиків.

Е. Вивченню антигенної структури збудника.

В опіковому відділенні епідеміолог зареєстрував спалах госпітальної інфекції. У матеріалі від хворих з гнійними ускладненнями та у змивах з поверхонь у санвузлах бак-теріолог виявив грамнегативні рухливі палички. Збудник є аеробом, лактозу не ферментує, при культивуванні на МПА утворює пігмент (піоціанін), який зафарбовує живильне середовище у синьо-зелений колір. Який вид бактерії є найімовірнішим збудником госпітальної інфекції?

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Proteus vulgaris.

С. Salmonella typhimurium.

D. Escherichia coli.

Е. Bacteroides melaninogenicus.

У хворого, якого було прооперовано з приводу раку сечового міхура, через добу лікар відмітив підвищення температури тіла, погіршення загального стану, біль унизу живота. На живильному середовищі бактерії утворили слизисті колонії і виділили пігмент, який зафарбував живильне середовище у синьо-зелений колір. Який вид бактерії, на Вашу думку, викликав у пацієнта післяопераційне ускладнення?

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Escheriсhia coli.

С. Klebsiella pneumoniae.

D. Proteus mirabilis.

Е. Salmonella enteriса.

У хірургічному відділенні епідеміолог зареєстрував спалах госпітальної інфекції, який проявлявся у частому нагноєнні післяопераційних ран. Під час бакте-ріологічного дослідження гною бактеріолог виділив з досліджуваного матеріалу золотистий стафілокок. Яке дослідження бактеріологу необхідно провести для виявлення бактеріоносія серед персоналу відділення?

А. Фаготипування.

В. Мікроскопічне дослідження.

С. Серологічну ідентифікацію.

D. Визначення чутливості до антибіотиків.

Е. Ідентифікацію збудника за біохімічними власти-востями.Просмотров 615

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!