Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 У хірургічному відділенні почастішали випадки гнійних післяопераційних ускладнень стафілококової етіології. Яким чином бактеріолог зможе з’ясувати джерело стафілококової інфекції?А. Визначенням фаговарів.

В. Виявленням гемолізину.

С. Визначенням ферментів агресії.

D. Визначенням біоварів.

Е. Визначенням чутливості бактерій до антибактеріальних препаратів.

Під час бактеріологічного дослідження гнійного ексудату з опікової рани на МПА виросли великі плоскі безбарвні слизисті колонії з нерівним краєм, які через 24 години при доступі сонячних променів утворили зелено-блакитний водорозчинний пігмент із запахом меду або жасміну. Бактеріоскопія дозволила бактеріологу виявити грамнегативні лофотрихи. Чиста культура збудника мала природну резистентність до більшості антибіотиків. Який вид бактерії виявив бактеріолог у гнійному ексудаті з опікової рани?

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Proteus vulgaris.

С. Klebsiella ozaenae.

D. Streptomyces griseus.

Е. Brucella abortus.

Під час дослідження неякісних харчових продуктів бактеріолог виявив рухливі грамнегативні палички, які після 18-годинного культивування на МПА дали характерний “повзучий” ріст у вигляді вуалеподібного напилу. Ізоляти не ферментували лактозу, маніт, ферментували глюкозу, мальтозу та сахарозу з утворенням кислоти та газу, утворювали сірководень та індол. До якого роду відносять бактерії, які бакте-ріолог виявив у харчових продуктах?

А. Proteus.

В. Escherichia.

С. Pseudomonas.

D. Salmonella.

Е. Shigella.

635. Після планової хірургічної операції епідеміолог зареєстрував випадок анаеробної інфекції. Який матеріал епідеміолог направить на бактеріологічне дослідження для з’ясування причини внутрішньо-лікарняної анаеробної інфекції?

А. Перев’язувальний та шовний матеріал (шовк, кетгут).

В. Сечу хворого.

С. Кров хворого.

D. Шматочки ураженої тканини.

Е. Тканинну рідину.

У хірургічному відділенні почастішали випадки ускладнення післяопераційних ран. Так, у хворого А. у рановому відокремленні бактеріолог виявив патогенний стафілокок фаговару 3А, 3С, 81; у хворого В. – такий са-мий фаговар. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу від медичного персоналу відділення, змивів з інвентарю операційного блоку, палат та при дослі-дженні повітря у перев’язочній бактеріолог виділив стафілококи різних фаговарів. Так, в операційної сестри із матеріала, взятому із зіва, бактеріолог висіяв стафі-локок фаговару 80, у медсестри палати інтенсивної терапії – стафілокок фаговару 3А, 3С, 81; у хірурга, який оперував хворого, – стафілокок фаговару 79, у молодшої сестри операційного блоку – стафілокок фаговару 72, у повітрі перев’язочної – стафілокок фаговару 83А, а з інструментарію - стафілокок фаговару 42Е. Хто з обстежених є джерелом інфекції для хворих?

А. Медсестра палати інтенсивної терапії.

В. Хірург.

С. Операційна сестра.

D. Медсестра перев’язочної.

Е. Молодша сестра операційного блоку.

Під час обстеження медичного персоналу хірургічного відділення у матеріалі, взятому з носоглотки опера-ційної сестри, бактеріолог виявив грампозитивні коки, які розміщувалися у мікропрепараті у вигляді грон винограду; на жовтково-сольовому агарі бактерії утворили колонії S-форми з помутнінням, маніт в анаеробних умовах ферментували до кислоти. За яким тестом у сукупності з переліченими ознаками виділений стафілокок можна ідентифікувати як Staphylococcus aureus?

А. Тестом на коагулазу.

В. Тестом на каталазу.

С. Тестом на уреазу.

D. Тестом на пеніцилиназу.

Е. Тестом на цистиназу.

У пацієнтів хірургічного відділення почастішали випадки післяопераційних ускладнень. Епідеміолог з’ясував, що у відділенні циркулює госпітальний штам Staphylococcus aureus, бактеріоносієм якого є операційна медсестра. У якому матеріалі, взятому від бактеріо-носія, бактеріолог виявив S. aureus?

А. У змиві з носоглотки.

В. У випорожненнях.

С. У крові.

D. У сечі.

Е. У змивах з рук.

Часто під час лікування хворих антибіотиками бактерії стають антибіотикорезистентними. За яких умов у бактерій не розвивається резистентність до дії антибіотиків?

А. Якщо змінюється проникність клітинних мембран.

В. Якщо антибіотик взаємодіє з мішенню і пригнічує її функції.

С. Якщо блокуються неспецифічні мішені.

D. Якщо синтезуються ферменти типу гідролаз.

Е. Якщо змінюється структура мішені.

Під час бактеріологічного дослідження гною з після-операційної рани бактеріолог виділив збудника, який через 7-10 днів у анаеробних умовах на цукрово-кров’яному агарі утворив блискучі колонії чорного кольору S-форми з неприємним запахом. При мікроскопії мікропрепаратів з колоній бактеріолог виявив тонкі грамнегативні палички з вираженим поліморфізмом. Який мікроорганізм викликав гнійний процес?

А. Бактероїди.

В. Клостридії.

С. Кишкова паличка.

D. Вейлонели.

Е. Фузобактерії.

Під час бактеріологічного дослідження сечі хворого на поліомієліт бактеріолог виділив мікроорганізми, які на м’ясопептонному агарі утворили колонії з жовто-зеленим пігментом та характерним запахом. Що це за мікроорганізм?

А. Псевдомонада.

В. Протей.

С. Клебсієла.

D. Ешерихія.

Е. Азотобактерія.

Під час спалаху госпітальної інфекції з носоглотки медсестри бактеріолог виділив стафілокок, що відріз-нявся від штаму, який був виділений від хворих, наяв-ністю R-плазміди. Яку ознаку може отримати госпі-тальний штам при кон’югації зі стафілококом, виділеним від медсестри?


Просмотров 1263

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!