Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 А. Сильно забруднений продукт, непридатний для вживанняВ. М’ясний продукт чистий, бактеріальне обсіменіння в межах норми.

С. М’ясний продукт помірно забруднений, бактеріальне обсіменіння в межах норми.

D. М’ясний продукт забруднений кишковою паличкою, бактеріальне обсіменіння в межах норми.

Е. М’ясний продукт забруднений клостридіями, непридат-ний до вживання.

Для оцінки санітарного стану пологового будинку епідеміолог обстежив повітря у родзалі, палатах для не-мовлят, застосувавши аспіраційний метод (посів повітря здійснив за допомогою апарата Крóтова). Який мікроорганізм свідчить про незадовільний епіде-міологічний стан пологового будинку?

А. Патогенний стафілокок.

В. Мікрококи.

С. Кишкова паличка.

D. Молочнокислі бактерії.

Е. Біфідумбактерії.

Дослідження питної води включає визначення сані-тарно-показових мікроорганізмів та їх кількість в 1 л во-ди. Які мікроорганізми згідно з Держстандартом України є санітарно-показовими для питної води?

А. БГКП (бактерії групи кишкової палички).

В. Протей.

С. Ентерокок.

D. Сарцина.

Е. Стафілокок.

Для оцінки якості питної води бактеріолог провів її санітарно-бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкової палички в 1 л води?

А. Перфрінгенс-титр.

В. Колі-титр.

С. Титр колі-фагу.

D. Індекс БГКП (колі-індекс).

Е. Загальне мікробне число.

 

Збудники госпiтальних інфекцій[30]

У відділенні новонароджених різко зросла захворю-ваність дітей на ГРВІ. Який препарат педіатр при-значить дітям для лікування?

А. Інтерферон.

В. Грипозну субодиничну вакцину.

С. Грипозну вакцину для перорального введення.

D. Антибіотики.

Е. Сульфаніламіди.

У хворого з гострим циститом у мікропрепараті з сечі бактеріолог виявив лейкоцити та велику кількість грам-негативних паличок. Сечу хворого бактеріолог посіяв на живильне середовище, на якому бактерії утворили слизуваті колонії синьо-зеленого кольору з перла-мутровим відтінком. Який вид бактерії, на Вашу думку, викликав захворювання у хворого?

А. Pseudomonas aeruginosa.

В. Salmonella enteriса.

С. Proteus mirabilis.

D. Escherichia coli.

Е. Klebsiella pneumoniae.

Епідеміолог обстежив відділення новонароджених пологового будинку у зв’язку з підозрою на внутрішньолі-карняну інфекцію. У матеріалі від кількох дітей, а також у змивах з деяких предметів догляду бактеріолог виявив Staphylococcus aureus. Яка властивість виділених культур дала можливість з’ясувати їх походження з одного джерела?

А. Однаковий фаговар.

В. Здатність до пігментоутворення.

С. Спільність антигенної структури.

D. Результати біохімічної активності.

Е. Результати чутливості до антибіотиків.

Назвіть основний метод діагностики опортуністичних інфекцій.

А. Бактеріологічний.

В. Експрес-метод.

С. Бактеріоскопічний.

D. Серологічний.

Е. Біологічний.

Під час бактеріологічного дослідження взірців сметани

Бактеріолог виявив Staphylococcus aureus. Як довести етіологічне значення ізольованої культури як чинника харчового отруєння, яке виникло серед споживачів сметани?

А. Визначенням фаговару.

В. Виявленням ферменту коагулази.

С. Виявленням гемолізину.

D. Визначенням цукролітичних властивостей.

Е. Виявленням ферменту лецитинази.

Епідеміолог провів обстеження хірургічного відділення на наявність внутрішньолікарняної стафілококової інфекції, джерелом якої є медичний персонал. На яке живильне середовище бактеріолог посіє матеріал з носо-глотки медичного персоналу для виявлення бактеріо-носіїв патогенного стафілококу?

А. Жовтково-сольовий агар.

В. Середовище Ендо.

С. М’ясопептонний бульйон.

D. Середовище Рáсселла.

Е. Кров’яний агар.

Для оцінки санітарного стану пологового будинку епідеміолог провів обстеження медичного персоналу для виявлення бактеріоносіїв. Який мікроорганізм особливо небезпечний для пацієнтів?

А. Патогенний стафілокок.

В. Мікрококи.

С. Кишкова паличка.

D. Молочнокислі бактерії.

Е. Біфідобактерії.Просмотров 740

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!